Документ z0384-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2005 N 182
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2005 р.
за N 384/10664

Про затвердження Переліку спеціальностей
та спеціалізацій, Критеріїв і порядку відбору,
складу Міжвідомчої експертної групи із забезпечення
відбору вищих навчальних закладів та закладів
післядипломної освіти для підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції

На виконання завдань Державної програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007
роки, затвердженої Указом Президента України від 13 грудня 2003
року N 1433 ( 1433/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Перелік спеціальностей та спеціалізацій для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції, що додається.
1.2. Критерії та порядок відбору вищих навчальних закладів і
закладів післядипломної освіти для підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції, що додається ( z0385-05 ).
1.3. Склад Міжвідомчої експертної групи із забезпечення
відбору вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти
для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі -
Міжвідомча експертна група), що додається.
2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з
науково-методичним центром вищої освіти (Левківський К.М.) та
вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти,
які забезпечуватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції, протягом року розробити освітньо-кваліфікаційні
характеристики, визначити зміст освіти (перелік навчальних
дисциплін, навчальні програми) і створити відповідне
науково-методичне забезпечення з визначених спеціалізацій для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
3. Міжвідомчій експертній групі у двотижневий термін після
державної реєстрації наказу провести відбір вищих навчальних
закладів і закладів післядипломної освіти для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.03.2005 N 182
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2005 р.
за N 384/10664

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та спеціалізацій для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

------------------------------------------------------------------- |Назва напряму | Назва спеціальності | Назва спеціалізації | | підготовки | | | |----------------+-----------------------+------------------------| |1501 Державне |8.150000 Державне |Управління в інституціях| |управління |управління |Європейського Союзу; | | |8.150101 Державна |Організація інституцій | | |служба |Європейського Союзу; | | | |Світова та європейська | | | |інтеграція | |----------------+-----------------------+------------------------| |0501 Економіка і|8.050103 Міжнародна |Міжнародні | |підприємництво |економіка |валютно-фінансові | | | |відносини; | | | |Економічна політика | | | |Європейського Союзу; | | | |Сільськогосподарська | | | |політика Європейського | | | |Союзу | |----------------+-----------------------+------------------------| |0502 Менеджмент |8.050206 Менеджмент |Міжнародне інвестування;| | |зовнішньоекономічної |Світова організація | | |діяльності |торгівлі; Міжнародна | | | |логістика | |----------------+-----------------------+------------------------| |0304 Міжнародні |8.030401 Міжнародні |Європейська політика; | |відносини |відносини |Право Європейського | | |8.030402 Міжнародне |Союзу; | | |право |Європейська економіка та| | |8.030403 Міжнародні |інтеграція; | | |економічні відносини |Інформаційна безпека в | | |8.030404 Міжнародна |Європі; | | |інформація |Бізнес у Європі | | |8.030405 Країнознавство| | | |8.030406 Міжнародний | | | |бізнес | | |----------------+-----------------------+------------------------| |1701 Специфічні |8.000006 Зовнішня |Політика європейської та| |категорії |політика |євроатлантичної | | | |інтеграції | -------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
вищої освіти Я.Я.Болюбаш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.03.2005 N 182

СКЛАД
Міжвідомчої експертної групи із забезпечення
відбору вищих навчальних закладів і закладів
післядипломної освіти для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції

БОЛЮБАШ директор Департаменту вищої освіти
Ярослав Якович Міністерства освіти і науки України,
керівник експертної групи
СТАНКЕВИЧ начальник управління стратегічного
Тетяна Володимирівна розвитку та ефективності державної
служби Головдержслужби України,
заступник керівника експертної групи
ЗАРУДІН завідувач сектору освіти дорослих
Олег Вадимович Департаменту вищої освіти Міністерства
освіти і науки України,
секретар експертної групи
АНТОНЮК заступник директора Департаменту,
Леся Володимирівна начальник Управління європейської
інтеграції Мінекономіки України
ТРОНЕНКО начальник управління кадрового
Ростислав Володимирович забезпечення Міністерства закордонних
справ України
ЄМЕЛЬЯНОВА начальник відділу організації та
Наталія Дмитрівна планування роботи з адаптації Управління
правового забезпечення європейської
та євроатлантичної інтеграції Державного
департаменту з питань адаптації
законодавства Мін'юсту України
ЧЕРНИХ начальник управління військової
Юрій Олексійович освіти Департаменту кадрової політики та
військової освіти Міноборони України
ПАЛІЙ доцент кафедри європейської
Олена Михайлівна інтеграції Національної академії
державного управління при Президентові
України


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору