Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - [...]
МОН України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 24.03.2014259
Документ z0407-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2014
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2014  № 259


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2014 р.
за № 407/25184

Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про освіту», Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, та з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що додаються.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
24.03.2014  № 259


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2014 р.
за № 407/25184

ПРАВИЛА
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі - Конкурс).

2. Конкурс є щорічним інтелектуальним змаганням, що проводиться серед учнів (вихованців) 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

3. Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді, виховання її в дусі патріотизму та демократичних цінностей, прищеплення навичок науково-пошукової роботи, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

4. Основним завданням Конкурсу є виявлення та підтримка інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку.

5. Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України.

6. Організатором та координатором Конкурсу є Національний центр «Мала академія наук України» (далі - НЦ «МАНУ»).

НЦ «МАНУ» здійснює організаційно-методичний супровід та забезпечує проведення фінального етапу Конкурсу у відповідних наукових відділеннях разом з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Організацію та проведення Конкурсу НЦ «МАНУ» здійснює спільно з Національною академією наук України, галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами.

7. Під час проведення усіх етапів Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Конкурсу

1. Участь у Конкурсі беруть учні (вихованці) 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю (далі - учасники).

У Конкурсі можуть брати участь учні (вихованці) 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами для 9 класу.

2. Учасник Конкурсу може брати участь у декількох наукових секціях за умови подання відповідної кількості науково-дослідницьких робіт за напрямами цих секцій.

У разі неспівпадання базових дисциплін у наукових відділеннях і наукових секціях, у яких учасник бере участь, він за рішенням журі повинен написати декілька контрольних робіт.

3. Кількість учасників, які можуть брати участь у І етапі Конкурсу від одного навчального закладу, не обмежується.

У ІІ етапі Конкурсу беруть участь учасники, які посіли перші місця за підсумками І етапу Конкурсу у відповідних наукових секціях.

У ІІІ етапі Конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

4. У разі заміни з поважних причин деяких учасників ІІ та (або) ІІІ етапів керівник команди після прибуття до місця проведення відповідного етапу Конкурсу подає до оргкомітету нову заявку із зазначенням причини такої заміни.

5. Кількість членів команди має відповідати кількості наукових секцій. У кожній науковій секції може брати участь лише один представник команди.

6. До місця проведення кожного етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається наказом відповідного органу управління освітою з числа керівників гуртків, секцій, педагогічних працівників навчальних закладів.

Керівник команди відповідає за збереження життя та здоров’я членів команди.

7. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, порядку проведення відповідного етапу Конкурсу, правил техніки безпеки.

8. У разі порушення учасником цих Правил організаційний комітет відповідного етапу Конкурсу має право дискваліфікувати такого учасника.

Учасник, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію, має право надати свої пояснення в письмовій формі. Рішення про дискваліфікацію учасника приймається на засіданні організаційного комітету відповідного етапу Конкурсу, про що складається протокол. Рішення щодо дискваліфікації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів засідання організаційного комітету. Витяг з протоколу засідання організаційного комітету надається учаснику, щодо якого порушено питання про дискваліфікацію.

Повернення додому такого учасника забезпечує керівник команди.

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення кожного етапу Конкурсу створюються організаційні комітети.

Організаційний комітет кожного етапу Конкурсу формується з числа керівників навчальних закладів, працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників наукових і методичних установ та організацій, представників засобів масової інформації, громадських і благодійних організацій, органів місцевого самоврядування та державних органів (за згодою).

2. Організаційні комітети І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

3. Персональні склади організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

4. Організаційні Комітети ІІ етапу Конкурсу створюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади організаційних комітетів ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Організаційний комітет ІІІ етапу Конкурсу формується МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України.

6. До складу кожного організаційного комітету входять: голова, члени організаційного комітету та секретар.

До складу оргкомітету ІІІ етапу Конкурсу входить представник МОН України, який координує роботу оргкомітету та журі ІІІ етапу Конкурсу.

7. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й проведення відповідного етапу Конкурсу.

8. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

9. Секретар організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової інформації;

відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення відповідного етапу Конкурсу.

ІV. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначення переможців відповідного етапу Конкурсу.

Журі кожного етапу Конкурсу формується з числа працівників органів управління освітою, територіальних відділень Малої академії наук України, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових і методичних установ та організацій, представників органів державної влади (за згодою) тощо. До складу журі ІІІ етапу Конкурсу включаються також наукові працівники Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України (за згодою).

2. До складу журі усіх етапів Конкурсу не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників Конкурсу.

3. Журі створюється для кожної наукової секції, в якій проводиться відповідний етап Конкурсу.

Кількість членів журі не повинна перевищувати третину від кількості учасників у науковій секції, але становити не менше трьох осіб.

4. Журі І етапу Конкурсу створюються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади журі І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

5. Журі ІІ етапу Конкурсу створюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Персональні склади журі ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

6. Журі ІІІ етапу Конкурсу формується МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад журі ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України та оприлюднюється у день відкриття ІІІ етапу Конкурсу.

7. До складу журі кожного етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.

8. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, забезпечує об’єктивність розгляду апеляцій, бере участь у визначенні переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції, підписує оціночні протоколи.

9. Члени журі:

забезпечують об’єктивність оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками;

заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу в науковій секції;

визначають переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції.

10. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.

Секретар журі не бере участі в оцінюванні науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначенні переможців Конкурсу.

V. Предметні комісії

1. Предметні комісії створюються з метою складання завдань контрольних робіт із базових дисциплін та перевірки виконання учасниками цих робіт.

Предметні комісії створюються, як правило, для складання завдань контрольних робіт з кожної базової дисципліни. У разі потреби предметні комісії можуть створюватися для окремих наукових секцій.

2. Предметні комісії формуються з числа педагогічних працівників навчальних закладів.

До складу предметних комісій не можуть входити близькі особи та наукові керівники учасників.

3. Предметні комісії І етапу Конкурсу формуються місцевими органами управління освітою за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Кількісні та персональні склади предметних комісій І етапу Конкурсу затверджуються наказами відповідних місцевих органів управління освітою.

4. Предметні комісії ІІ етапу Конкурсу формуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органами управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі за поданням територіальних відділень Малої академії наук України (за наявності таких).

Кількісні та персональні склади предметних комісій ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Предметні комісії ІІІ етапу Конкурсу формуються МОН України за поданням НЦ «МАНУ».

Персональний склад предметних комісій ІІІ етапу Конкурсу затверджується наказом МОН України та оприлюднюється в день відкриття ІІІ етапу Конкурсу.

6. Предметні комісії мають статус та повноваження журі, на них поширюється дія пунктів 7-10 розділу IV цих Правил.

VI. Строки, місце та умови проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап - районний (міський);

II етап - республіканський (в Автономній Республіці Крим), обласний, міський (у містах Києві та Севастополі);

III етап - Всеукраїнський (фінальний).

2. У загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах може проводитися відбірковий тур І етапу Конкурсу у формі конференцій наукових товариств учнів, якщо такі товариства у цих закладах діють.

Порядок організації та проведення конференції наукового товариства учнів визначається наказом керівника навчального закладу або керівним органом наукового товариства.

Підсумки конференції наукового товариства учнів затверджуються наказом керівника навчального закладу. На підставі цього наказу визначається список учнів, які братимуть участь у І етапі Конкурсу.

3. Організацію та керівництво І етапом Конкурсу здійснюють місцеві органи управління освітою.

Організацію та керівництво ІІ етапом Конкурсу здійснюють орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцеві органи управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

Координацію І та ІІ етапів Конкурсу забезпечують територіальні відділення Малої академії наук України (за їх наявності).

4. Строки, місце проведення, визначення результатів І етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цими Правилами, та строки подання робіт визначаються наказами місцевих органів управління освітою.

Строки, місце проведення ІІ етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цими Правилами, у тому числі строки подання робіт, визначаються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Переліки наукових відділень, наукових секцій, в яких проводяться І і ІІ етапи Конкурсу, та базових дисциплін затверджуються окремими наказами відповідних органів управління освітою з урахуванням поданих заявок.

ІІІ етап Конкурсу проводиться в таких наукових відділеннях:

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;

мовознавства;

філософії та суспільствознавства;

історії;

наук про Землю;

технічних наук;

комп`ютерних наук;

математики;

фізики та астрономії;

економіки;

хімії та біології;

екології та аграрних наук.

6. До переліку наукових відділень, в яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, МОН України може вносити зміни за поданням НЦ «МАНУ» не частіше одного разу на два роки. Зміни до переліку наукових відділень, за якими проводиться Конкурс, затверджуються наказом МОН України.

Перелік наукових секцій, у яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, та базових дисциплін визначається щороку МОН України за поданням НЦ «МАНУ» та затверджується наказом МОН України.

7. Для участі у І етапі Конкурсу керівники навчальних закладів, у яких навчаються учасники, у встановлені відповідними наказами строки подають до організаційних комітетів І етапу такі документи:

заявки на участь у І етапі Конкурсу за формою згідно з додатком 1;

науково-дослідницькі роботи учасників.

8. Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів управління освітою не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення І етапу.

За результатами І етапу Конкурсу формуються команди для участі в ІІ етапі.

9. Для участі у ІІ етапі Конкурсу організатором І етапу у встановлені відповідними наказами строки учасниками подаються до організаційного комітету ІІ етапу такі документи:

наказ про підсумки проведення І етапу Конкурсу;

заявки на участь у ІІ етапі Конкурсу (додаток 1);

інформація про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в І етапі Конкурсу (додаток 2);

науково-дослідницькі роботи учасників.

10. Підсумки проведення ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих органів управління освітою не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення ІІ етапу.

За результатами ІІ етапу Конкурсу формуються команди для участі у ІІІ етапі.

11. Строки та місце проведення ІІІ етапу Конкурсу, а також перелік необхідної документації та строки її подання визначаються наказом МОН України.

12. Безпосередню організацію та проведення ІІІ етапу Конкурсу забезпечує НЦ «МАНУ».

13. Для участі учасників у ІІІ етапі Конкурсу організатором ІІ етапу у встановлені наказом МОН України строки подаються до організаційного комітету ІІІ етапу такі документи:

копія підсумкового наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевого органу управління освітою в області, містах Києві або Севастополі про результати проведення II етапу Конкурсу;

заявки на участь у III етапі Конкурсу (додаток 1);

інформація про результативність участі вихованців територіального відділення Малої академії наук України в ІІ етапі Конкурсу (додаток 2);

науково-дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях;

тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників ІІІ етапу від територіального відділення Малої академії наук України на одному електронному носії;

паспорти експонатів (розробок) - за їх наявності (додаток 3);

анкети учасників III етапу Конкурсу (додаток 4);

по дві фотографії кожного учасника розміром 3,5 х 4,5 см.

14. Усі науково-дослідницькі роботи повинні бути оформлені згідно з Вимогами щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (додатки 5, 6).

15. Результати ІІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом МОН України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України, НЦ «МАНУ», Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

16. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, розгляду апеляційних заяв учасників, у роботу організаційного комітету та журі забороняються.

17. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства.

VIІ. Програма Конкурсу

1. Конкурс проводиться за такими розділами:

заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін;

захист науково-дослідницьких робіт.

2. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт здійснюється членами журі на предмет дотримання учасниками Вимог щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт передбачається програмами проведення І, ІІ та ІІІ етапів Конкурсу. Форма заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт під час проведення І і ІІ етапів Конкурсу визначається відповідними організаційними комітетами.

Член журі, який здійснює оцінювання науково-дослідницької роботи учасника, заповнює оціночний лист. Оціночний лист підписується членом журі, який проводив заочне оцінювання, та головою журі секції.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників вносяться до протоколу, який підписується усіма членами журі, та оголошуються учасникам напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

Автор кожної науково-дослідницької роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі.

3. Оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін передбачається програмами проведення І, ІІ та ІІІ етапів Конкурсу та здійснюється у формі контрольної роботи.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

У наукових відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:

І рівень - 3 завдання;

ІІ рівень - 2 завдання;

ІІІ рівень - 2 завдання.

У наукових відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:

І рівень - 4 завдання;

ІІ рівень - 3 завдання;

ІІІ рівень - 2 завдання.

Форма завдань визначається членами предметної комісії.

На виконання завдань із базових дисциплін учасникам відводиться три астрономічних години.

4. Захист науково-дослідницьких робіт здійснюється відповідно до програм проведення І, ІІ, ІІІ етапів Конкурсу.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить у кожній науковій секції окремо.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів і склад груп визначаються журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Для захисту роботи учаснику надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Після виступу всіх учасників у науковій секції журі проводить оцінювання їхніх виступів. Під час оцінювання виступів учасників забороняється присутність осіб, які не є членами журі.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт фіксуються у протоколі оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт, який підписується усіма членами журі.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються учасникам під час оприлюднення підсумкового протоколу відповідного етапу Конкурсу в науковій секції.

5. На підставі протоколів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт, оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін та захисту науково-дослідницьких робіт організаційним комітетом складається підсумковий протокол проведення відповідного етапу Конкурсу в кожній секції, який є підставою для встановлення результатів відповідного етапу Конкурсу.

VІІI. Умови визначення результатів ІІІ етапу Конкурсу

1. Визначення результатів ІІІ етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів Конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу (оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів).

Зазначена модель оперує такими поняттями:

фактори - основні напрями діяльності; відповідають розділам Конкурсу: «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт», «Оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни» та «Захист науково-дослідницьких робіт» (вагомості факторів наведені у таблиці 1);

вагомість фактора - його частка в загальному показнику;

критерії - складові фактора, сукупність яких характеризує фактор у цілому;

вагомість критерію - показує його пріоритет у складі фактора;

експертний бал - ступінь виконання вимог певного критерію.

Таблиця 1

Вагомості факторів
моделі визначення результатів Конкурсу:

№ з/п

Фактор

Наукове відділення

математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства

вагомість фактора

максимальна сума балів

вагомість фактора

максимальна сума балів

1

Оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін

-

33

-

30

2

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт

2,0

20

2,5

25

3

Захист науково-дослідницьких робіт

4,7

47

4,5

45

Усього

-

100

-

100

2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт та їх захисту відповідно до такої шкали:

«критерій відпрацьовано бездоганно» - 10 балів;

«критерій в цілому відповідає вимогам» - 9 балів;

«критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням» - 8 балів;

«критерій відповідає вимогам із зауваженнями» - 7 балів;

«критерій відповідає вимогам наполовину» - 5 балів;

«критерій мало відповідає вимогам» - 3 бали;

«критерій не відповідає жодним вимогам» - 0 балів.

3. Значення фактора «Оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін» визначається за сумою балів, набраних учасником за виконання завдань.

У наукових відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук за виконані завдання виставляються такі бали:

І рівень - 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);

ІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);

ІІІ рівень - 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни у цих наукових відділеннях, - 33 бали.

У наукових відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства за виконані завдання виставляються такі бали:

І рівень - 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

ІІ рівень - 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);

ІІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни у цих наукових відділеннях, - 30 балів.

4. Значення факторів «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» та «Захист науково-дослідницьких робіт» визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактора.

5. Для визначення значення фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» необхідно:

визначити значення першого критерію, помноживши бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

визначити значення решти критеріїв таким самим чином;

знайти суму значень критеріїв;

визначити значення фактора, помноживши суму значень критеріїв на вагомість цього фактора.

Вагомості критеріїв фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи» наведені у таблицях 2-5.

Таблиця 2

Вагомості критеріїв
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт»
для наукових відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук
(крім наукової секції науково-технічної творчості та винахідництва)

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Актуальність теми дослідження

0,1

2

Наявність елементів наукової новизни

0,25

3

Обґрунтованість отриманих результатів

0,25

4

Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи

0,15

5

Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт

0,25

Таблиця 3

Вагомості критеріїв
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт»
для наукової секції науково-технічної творчості та винахідництва

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

0,25

2

Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи

0,2

3

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,2

4

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

0,05

6

Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт

0,1

Таблиця 4

Вагомості критеріїв
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт»
для наукових відділень історії, філософії та суспільствознавства, мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (крім наукової секції літературної творчості)

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження

0,1

2

Вміння чітко і зрозуміло викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

0,2

3

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

0,3

4

Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних

0,2

5

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

0,1

6

Відповідність вимогам щодо оформлення наукових робіт

0,1

Таблиця 5

Вагомості критеріїв
фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт» для наукової секції літературної творчості

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

0,4

2

Оригінальність образно-художнього мислення

0,3

3

Власна творча неповторність

0,2

4

Грамотність викладу, культура оформлення

0,1

6. Визначення значення фактора «Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін» здійснюється шляхом знаходження суми балів, виставлених членами предметної комісії за виконання завдань.

У відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань.

І рівень - 3 завдання по 3 бали за кожне (загалом 9 балів);

ІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів);

ІІІ рівень - 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом 14 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, - 33 бали.

У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:

І рівень - 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

ІІ рівень - 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);

ІІІ рівень - 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни, - 30 балів.

7. Визначення значення фактора «Захист науково-дослідницьких робіт» здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактора «Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт», описаним у пунктах 4 та 5 цього розділу.

Таблиця 6

Вагомості критеріїв
фактора «Захисту науково-дослідницької роботи» для наукових відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

№ з/п

Критерій

Вагомість критерію

1

Аргументованість вибору теми і методів дослідження

0,1

2

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

0,3

3

Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладення матеріалу

0,2

4

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

0,2

5

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

0,2

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »