Про внесення змін до Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України [...]
Мінінфраструктури; Наказ від 09.03.201793
Документ z0440-17, не набрав чинності, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2017
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2017  № 93


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2017 р.
за № 440/30308

Про внесення змін до Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

Відповідно до статті 16-3 Закону України «Про транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 155 «Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України», підпункту 39 пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, абзацу п’ятдесятого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу ІІ Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 09 листопада 2012 року № 665, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1993/22305 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 2.1:

в абзаці першому слова «десять календарних днів» замінити словами «шість робочих днів»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Подання обов’язково повинно містити: назву судна, яке виконує перевезення із зазначенням ідентифікаційного номеру Міжнародної морської організації судна, найменування/прізвище, ім’я, по батькові судновласника; назву держави, під прапором якої плаває судно; кількість та вид вантажу; назву порту завантаження та порту розвантаження із зазначенням причалу; орієнтовну дату прибуття в річковий порт України та підтвердження річкового порту про готовність прийняти судно.»;

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Державна служба України з безпеки на транспорті видає Одноразовий дозвіл не пізніше ніж за добу до прибуття судна до річкового порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), у разі якщо протягом трьох робочих днів з дати розміщення оголошення, зазначеного в пункті 2.3 розділу ІІ цього Порядку, не отримано звернень від національних перевізників щодо можливості здійснення перевезення, про які йдеться в оголошенні експортних вантажів, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.»;

3) пункт 2.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.7-2.10 вважати відповідно пунктами 2.6-2.9;

4) абзац другий пункту 2.7 викласти в такій редакції:

«Після реєстрації Одноразовий дозвіл розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та направляється факсимільним зв’язком або засобом електронної пошти Представнику для пред’явлення його в річковому порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), а також за місцем вимоги.».

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. Омелян

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...