Про внесення змін до Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України [...]
Мінінфраструктури; Наказ від 09.03.201793
Документ z0440-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2017
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2017  № 93


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2017 р.
за № 440/30308

Про внесення змін до Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

Відповідно до статті 16-3 Закону України «Про транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 155 «Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів України», підпункту 39 пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103, абзацу п’ятдесятого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 НАКАЗУЮ:

1. Унести до розділу ІІ Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 09 листопада 2012 року № 665, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1993/22305 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 2.1:

в абзаці першому слова «десять календарних днів» замінити словами «шість робочих днів»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Подання обов’язково повинно містити: назву судна, яке виконує перевезення із зазначенням ідентифікаційного номеру Міжнародної морської організації судна, найменування/прізвище, ім’я, по батькові судновласника; назву держави, під прапором якої плаває судно; кількість та вид вантажу; назву порту завантаження та порту розвантаження із зазначенням причалу; орієнтовну дату прибуття в річковий порт України та підтвердження річкового порту про готовність прийняти судно.»;

2) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Державна служба України з безпеки на транспорті видає Одноразовий дозвіл не пізніше ніж за добу до прибуття судна до річкового порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), у разі якщо протягом трьох робочих днів з дати розміщення оголошення, зазначеного в пункті 2.3 розділу ІІ цього Порядку, не отримано звернень від національних перевізників щодо можливості здійснення перевезення, про які йдеться в оголошенні експортних вантажів, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.»;

3) пункт 2.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.7-2.10 вважати відповідно пунктами 2.6-2.9;

4) абзац другий пункту 2.7 викласти в такій редакції:

«Після реєстрації Одноразовий дозвіл розміщується на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті та направляється факсимільним зв’язком або засобом електронної пошти Представнику для пред’явлення його в річковому порту, в якому відкрито пункт пропуску через державний кордон (пункт контролю), а також за місцем вимоги.».

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті

Голова Державної фіскальної служби України

Т. в. о. Голови
Державної прикордонної служби України

Т. в. о. Міністра внутрішніх справ України


К. М. Ляпіна


М. Ноняк

Р. М. Насіров


В. Серватюк

С. А. Яровий

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...