Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 16.07.2009 N 504
Мінагрополітики України; Наказ, Форма типового документа, Акт [...] від 24.03.201190
Документ z0493-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2011
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
24.03.2011 N 90
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2011 р.
за N 493/19231

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 16.07.2009 N 504

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок видачі
посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.04.94 N 217 ( 217-94-п ),
пунктів 4, 24 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.07.2009 N 694 ( 694-2009-п ), та для
оптимізації вирішення питань забезпечення інспекцій державного
технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій бланками суворого обліку Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Мінагрополітики від 16.07.2009 N 504
( z0811-09, za811-09 ) "Про затвердження форм документів, які
використовуються інспекціями державного технічного нагляду Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні
покладених на них завдань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 31.08.2009 за N 811/16827, такі зміни:
1.1. У пункті 1 наказу ( z0811-09 ): в абзаці дев'ятому слова "перереєстрація, заміна документів
або зняття з обліку" замінити словами "перереєстрація або зняття з
обліку, заміна документів (свідоцтва про реєстрацію машини, талона
тимчасового обліку машини)"; в абзаці шістнадцятому слова "юридичних осіб" замінити
словами "юридичної особи"; доповнити абзацами такого змісту: "форму заяви для отримання посвідчення тракториста-машиніста,
складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права
на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними
сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними
машинами; форму акта огляду машини; форму подання підприємства чи навчального закладу.".
1.2. Внести зміни до форми заяви юридичної особи, форми заяви
юридичної особи (для двох і більше машин), форми печатки та
штампів для інспекцій державного технічного нагляду, форми заяви
фізичної особи, форми направлення на присвоєння ідентифікаційного
номера, форми акта про присвоєння ідентифікаційного номера, форми
акта огляду машини, яка знаходиться за межами району (міста), де
проводяться її реєстрація, перереєстрація, заміна документів або
зняття з обліку, форми акта державного технічного огляду машин
юридичних осіб, форми акта державного технічного огляду машин
фізичних осіб, форми акта державного технічного огляду машини (для
однієї машини), форми талона про проходження державного технічного
огляду машини ( z0811-09, za811-09 ), виклавши їх у новій
редакції, що додаються.
2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення
(Лобас С.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра М.Д.Безуглий
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)
Державному інспектору ____________________________ ____________________________
(найменування інспекції)
____________________________
(П.І.Б. державного
інспектора)
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) __________________ E-mail: ________
Місцезнаходження юридичної особи ________________________________
Адреса стоянки __________________________________________________
Телефон _________________________________________________________

ЗАЯВА

Просимо _____________________________________________________
(зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку, видати
дублікат свідоцтва про реєстрацію, видати номерний знак
замість втраченого тощо)
1. Найменування машини __________________________________________
2. Марка і модель __________________________________________
3. Рік випуску __________________________________________
4. Заводський N __________________________________________
5. Двигун N __________________________________________
6. Шасі N __________________________________________
7. Марка двигуна _____ ____________________________________
8. Об'єм двигуна ___________________________________ куб.см
9. Маса машини _______________________________________ кг
10. Завод-виробник __________________________________________
11. Країна-виробник __________________________________________
До заяви додаємо такі документи:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________
8. ______________________________________________________________
9. ______________________________________________________________
Оформлення машини доручається провести ______________________
(П.І.Б., посада)
_______________________ ______________ ________________________
(підпис) (телефон)
Паспорт: серія ___ N ______, виданий ____ року ______________
(ким виданий)
Послуги надати з виїздом інспектора за місцезнаходженням
машини (об'єкта) за адресою ______________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Керівник __________________
(підпис, прізвище)
Дата ____________________ Головний бухгалтер ______________
(дата подання заяви) (підпис, прізвище)
Службові відмітки:
1. При реєстрації (перереєстрації, знятті з обліку, видачі
дубліката свідоцтва про реєстрацію, видачі номерного знака замість
втраченого тощо) видані:
реєстраційний номер: серія ____ N ________________;
свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку
машини): серія ____ N ________________.
2. Транзитний номер: серія ___ N ____________ здано / видано.
3. При знятті з обліку:
номерний знак: серія __ N _______ зданий / не зданий (втрачений).
Дата реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку тощо) ______
Державний інспектор ________________________________________
(підпис, прізвище)
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)
Державному інспектору ____________________________ ____________________________
(найменування інспекції)
____________________________
(П.І.Б. державного
інспектора)
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) __________________ E-mail: ________
Місцезнаходження юридичної особи ________________________________
Адреса стоянки __________________________________________________
Телефон _________________________________________________________

ЗАЯВА

Просимо _____________________________________________________
(зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку, видати
дублікат свідоцтва про реєстрацію, видати номерний знак
замість втраченого тощо)
такі машини:
------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| Марка | Рік | Номери агрегатів, |Державний|Свідоцтво | |з/п| машини | та |випуску| марка двигуна, |номерний | про | | | |модель | | маса машини (кг) | знак |реєстрацію| | | |машини | | | | машини | |---+------------+-------+-------+----------------------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+-------+-------+----------------+-----+---------+----------| | 1 | | | |заводський номер| | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер шасі | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |марка двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |маса машини | | | | |---+------------+-------+-------+----------------+-----+---------+----------| | 2 | | | |заводський номер| | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер шасі | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |марка двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |маса машини | | | | |---+------------+-------+-------+----------------+-----+---------+----------| | 3 | | | |заводський номер| | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер шасі | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |марка двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |маса машини | | | | |---+------------+-------+-------+----------------+-----+---------+----------| | 4 | | | |заводський номер| | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер шасі | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |марка двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |маса машини | | | | |---+------------+-------+-------+----------------+-----+---------+----------| | 5 | | | |заводський номер| | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |номер шасі | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |марка двигуна | | | | | | | | |----------------+-----| | | | | | | |маса машини | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
До заяви додаємо такі документи:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________
8. ______________________________________________________________
9. ______________________________________________________________
Оформлення машини доручається провести ______________________
(П.І.Б.)
_______________________ ______________ ________________________
(підпис) (телефон)
Паспорт: серія ___ N ________, виданий ____ року _________________________________________________________________
Послуги надати з виїздом інспектора за місцезнаходженням
машини (об'єкта) за адресою ______________________________________ __________________________________________________________________
М.П. Керівник __________________
(підпис, прізвище)
Дата ________________ Головний бухгалтер __________________ (дата подання заяви) (підпис, прізвище)
Службові відмітки:
1. При реєстрації (перереєстрації, знятті з обліку, видачі
дубліката свідоцтва про реєстрацію, видачі номерного знака замість
втраченого тощо) видані:
реєстраційний номер: серія ____ N ________________;
свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку
машини): серія ____ N ________________.
2. Транзитний номер: серія ___ N ____________ здано / видано.
3. При знятті з обліку:
номерний знак: серія __ N _______ зданий / не зданий (втрачений).
Дата реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку тощо) ______
Державний інспектор ________________________________________
(підпис, прізвище)
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)

ПЕЧАТКА ТА ШТАМПИ
для інспекцій державного технічного нагляду

1. Печатка державного інспектора (діаметр 30 мм). Написи:
зовнішнє коло - назва Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласної (міської) державної адміністрації;
внутрішнє коло - "Інспекція державного технічного нагляду";
центр поділений на два сектори: у верхньому - зображення
Державного Герба України, у нижньому - зображення трактора;
під зображенням трактора - код регіону та код району (міста)
відповідно.
2. Штамп зняття з обліку машини у зв'язку із списанням
(60х22 мм)
------------------------------------------ | Знято з обліку в зв'язку із списанням | | код регіону ___ код району (міста) ___ | | Державний номерний знак ______________ | | Свідоцтво про реєстрацію машини ______ | | "__" __________ 20__ року | ------------------------------------------
3. Штамп зняття з обліку машини для реалізації (60х22 мм)
------------------------------------------ | Знято з обліку для реалізації | | код регіону ___ код району (міста) ___ | | Видано номерний знак "Транзит" | | ______________________________________ | | "__" __________ 20__ року __________ | | (підпис) | ------------------------------------------
4. Штамп проведення державного технічного огляду машини
(75х12 мм)
------------------------------------------ | Інспекція Держтехнагляду | | код регіону ___ код району (міста) ___ | | | | Державний технічний огляд проведено | ------------------------------------------
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)
Державному інспектору ____________________________
(найменування інспекції)
____________________________
(П.І.Б. державного
інспектора)
громадянина(ки) ___________,
(П.І.Б.)
дата народження _________ р.
місце проживання ___________ ____________________________
Паспорт ___________________,
виданий _______________ року ____________________________
Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків ___________________
Місце роботи _______________
Телефон ____________________

ЗАЯВА

Прошу _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(зареєструвати, перереєструвати, зняти з обліку,
видати дублікат свідоцтва про реєстрацію,
видати номерний знак замість втраченого тощо)
1. Найменування машини __________________________________________
2. Марка і модель __________________________________________
3. Рік випуску __________________________________________
4. Заводський N __________________________________________
5. Двигун N __________________________________________
6. Шасі N __________________________________________
7. Марка двигуна ___________ _____________________________
8. Об'єм двигуна ___________________________________ куб.см
9. Маса машини _______________________________________ кг
10. Завод-виробник __________________________________________
11. Країна-виробник __________________________________________
До заяви додаємо такі документи:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________
8. ______________________________________________________________
9. ______________________________________________________________
Послуги надати з виїздом інспектора за місцезнаходженням
машини (об'єкта) за адресою ______________________________________ __________________________________________________________________
__________________________ ___________________________________
(дата подання заяви) (підпис, прізвище)
Службові відмітки:
1. При реєстрації (перереєстрації, знятті з обліку, видачі
дубліката свідоцтва про реєстрацію, видачі номерного знака замість
втраченого тощо) видані:
реєстраційний номер: серія ____ N ________________;
свідоцтво про реєстрацію машини (талон тимчасового обліку
машини): серія ____ N ________________.
2. Транзитний номер: серія ___ N ____________ здано / видано.
3. При знятті з обліку: номерний знак: серія __ N _______ зданий / не зданий
(втрачений).
Дата реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку тощо) ______
Державний інспектор ________________________________________
(підпис, прізвище)
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)

НАПРАВЛЕННЯ N _______
на присвоєння ідентифікаційного номера

Видане ______________________________________________________
(найменування організації та прізвище, ініціали керівника
або прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - власника машини)
Адреса ______________________________________________________
(місце проживання фізичної особи
або місцезнаходження юридичної особи)
_________________________________________________________________
Найменування машини _____________________________________________
Марка, модель ___________________________________________________
Рік випуску _____________________________________________________
Заводський номер ________________________________________________
Двигун (модель) _________________________________________________
Двигун номер ____________________________________________________
Номер шасі (рами) _______________________________________________
Направляється для присвоєння ідентифікаційного номера з
встановленням ідентифікаційно-реєстраційної таблички з кодом
регіону та нанесенням відповідного тавра на ______________________ __________________________________________________________________
(двигун, шасі, кузов (заводський номер),
назва навісного та причіпного с.-г. обладнання та інвентарю)
"__" ____________ 20__ року
Державний інспектор ____________ _________________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник юридичної особи
Штамп юридичної особи ____________________________
М.П.
"__" _____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

АКТ N __________
про присвоєння ідентифікаційного номера

Комісія у складі ____________________________________________ ________________________________________________________________,
призначена наказом N ________ від ____________, провела перевірку
пред'явленого __________________________________ на відповідність
(назва агрегату, тракторного засобу,
сільськогосподарського обладнання, інвентарю)
направленню інспекції від ______________ N ______________________
(дата видачі (номер направлення)
направлення)
в ________________________ районі _______________________ регіону
(район, у якому видане (регіон, у якому видане
направлення) направлення)
і дійшла до висновку, що пред'явлений ___________________________ _________________________________________________________________
(назва агрегату, тракторного засобу,
сільськогосподарського обладнання, інвентарю)
_____________________________________________ наданим документам.
(відповідає, не відповідає)
Присвоєний ідентифікаційний номер ______-___________________.
(код (ідентифікаційний
регіону) номер)
Обліково-реєстраційна табличка з ідентифікаційним номером
закріплена заклепками, протаврована _____________________________
(тавро, закріплене
за регіоном)
на ______________________________________________________________
(місце закріплення)
і продубльована виштампуваними номерами _________________________
(кількість дублюючих
номерів словами)
_________________________________________________________________
(де і в яких місцях є дублюючий номер)
_________________________________________________________________
(де і в яких місцях є дублюючий номер)
_________________________________________________________________
(де і в яких місцях є дублюючий номер)
_________________________________________________________________
(де і в яких місцях є дублюючий номер)
(схема розміщення ідентифікаційного та дублюючих номерів
на звороті з обов'язковим підписом власника)
Акт складено у двох примірниках, один з яких надається
власнику для пред'явлення в інспекцію __________________ регіону,
а другий зберігається в уповноваженої особи.
Оригінал акта отримав _______________________ ________ ______
(найменування юридичної (підпис) (дата)
особи або П.І.Б. фізичної
особи - власника машини)
Зразок тавра на табличці відповідає тавру
на заклепках її кріплення.
Підписи голови та членів комісії:
/__________________________/ /________/ /_____________________/
(голова комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
/__________________________/ /________/ /_____________________/
(відповідальна особа (підпис) (прізвище, ініціали)
підприємства)
/__________________________/ /________/ /_____________________/
(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
/__________________________/ /________/ /_____________________/
(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)

АКТ
огляду машини, яка знаходиться за межами
району (міста), де проводяться її реєстрація,
перереєстрація або зняття з обліку, заміна
документів (свідоцтва про реєстрацію машини,
талона тимчасового обліку машини)
за заявою від "___" __________ 20__ року N ____

Мною, державним інспектором _________________________________________________________________
(найменування інспекції)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали інспектора)
в присутності ___________________________________________________
(прізвище, ініціали власника машини
або його представника)
проведено огляд:
Найменування машини _____________________________________________
Марка та модель машини __________________________________________
Рік випуску _____________________________________________________
Заводський номер ________________________________________________
Номер двигуна ___________________________________________________
Номер шасі ______________________________________________________
Марка та модель двигуна _________________________________________
Об'єм двигуна ___________________________________________________
Маса машини _____________________________________________________
Підприємство-виробник машини ____________________________________
Країна-виробник машини __________________________________________
Реєстраційний документ __________________________________________
Номерний знак ___________________________________________________
Власник _________________________________________________________
Місце проживання (місцезнаходження) власника ____________________
Місце проведення огляду _________________________________________
ВИСНОВОК: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Державний інспектор ____________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Власник машини
або його представник ____________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"__" __________ 20__ року
Акт дійсний протягом 10 діб!
У відповідні графи акта огляду вноситься така інформація: у графу "Найменування машини" вноситься назва (вид) машини
(наприклад, трактор колісний); у графу "Марка та модель машини" вносяться марка та модель
машини (наприклад, "БЕЛАРУС-920"); у графу "Рік випуску" вноситься рік випуску машини, вказаний
на ідентифікаційній табличці заводу-виробника, або рік зібрання
самостійно складеної машини. У разі відсутності на табличці такої
інформації вказується: "Інформація відсутня"; у графу "Заводський номер" вноситься ідентифікаційний номер
машини, який їй присвоїв завод-виробник, або ідентифікаційний
номер, присвоєний уповноваженою юридичною особою, визначеною
інспекцією Держтехнагляду; у графу "Номер двигуна" вноситься ідентифікаційний номер
двигуна, який йому присвоїв завод-виробник, або ідентифікаційний
номер, присвоєний уповноваженою юридичною особою, визначеною
інспекцією Держтехнагляду; у графу "Номер шасі" вноситься ідентифікаційний номер
трактора чи іншої самохідної або причіпної машини, на базі якої
змонтована ця машина, присвоєний заводом-виробником, або
ідентифікаційний номер, присвоєний уповноваженою юридичною особою,
визначеною інспекцією Держтехнагляду. Такими машинами зазвичай є
екскаватори на базі тракторів, крани тощо. У цю графу також
вносяться номери рами тракторів, які мають шарнірно з'єднану раму
(наприклад, "ХТЗ-150К-09"); у графу "Марка та модель двигуна" вносяться марка та модель
двигуна; у графу "Об'єм двигуна" вноситься об'єм двигуна, одиниця
виміру куб.см (у разі наявності інформації); у графу "Маса машини" вноситься повна маса машини, одиниця
виміру - кг (у разі наявності інформації); у графу "Підприємство - виробник машини" вноситься назва
виробника машини (у разі наявності інформації); у графу "Країна - виробник машини" вноситься країна, в якій
виготовлена машина (у разі наявності інформації); у графу "Реєстраційний документ" вносяться серія і номер
свідоцтва про реєстрацію машини або талона тимчасового обліку
(якщо машина зареєстрована в органах Держтехнагляду); у графу "Номерний знак" вноситься номерний знак
зареєстрованої в органах Держтехнагляду машини або номерний знак
"Транзит"; у графу "Власник" вносяться прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи або найменування юридичної особи, яка є власником
машини; у графу "Місце проживання (місцезнаходження) власника"
вноситься адреса, за якою зареєстрований власник; у графу "Місце проведення огляду" вноситься адреса, за якою
знаходиться машина на час проведення огляду; у графі "ВИСНОВОК:" вказується, чи машина комплектна, чи
наявні обліково-ідентифікаційні таблички, чи виявлені ознаки
підроблення ідентифікаційних номерів, відповідність
ідентифікаційних даних машини поданим документам. У разі
невідповідності вказується, за якими параметрами.
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)

АКТ
державного технічного огляду машин юридичної особи
від "__" __________ 20__ року N ________

Мною, державним інспектором ________________________________,
(найменування інспекції)
________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали інспектора)
проведено державний технічний огляд машин, що перебувають на
балансі у _______________________________________________________
(найменування юридичної особи)
Місцезнаходження ________________________________________________
Адреса стоянки __________________________________________________
Телефон _________________________________________________________
--------------------------------------------- |Коди і назви відповідності | Перебуває на обліку машин: Подано на державний технічний |(невідповідності) вимогам: | огляд машин: |01 - відповідає вимогам; | усього - _________ усього - ____________ |02 - не відповідає вимогам | у тому числі: у тому числі: |-------------------------------------------| трактори - _________ трактори - ____________ |Коди і назви зовнішнього вигляду: | спецмашини - _________ спецмашини - ____________ |01 - задовільний; | комбайни - _________ комбайни - ____________ |02 - незадовільний | причепи - _________ причепи - ____________ |-------------------------------------------| інші механізми - _________ інші механізми - ____________ |Коди і назви комплектації засобами безпеки:| |01 - укомплектовані; | Не подано на державний |02 - відсутні засоби гасіння пожежі; | технічний огляд машин: ______ |03 - відсутня медична аптечка; | |04 - відсутній знак аварійної зупинки | |-------------------------------------------| |Коди і назви відповідності облікових даних:| |01 - відповідають; 02 - не відповідають | |-------------------------------------------| |Коди і назви наявності документів: | |01 - наявні; 02 - відсутні | |-------------------------------------------| |Коди і назви висновків ДТО: | |01 - справна; 02 - несправна | ---------------------------------------------
Подано на технічний огляд і встановлено:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наймену-|Марка | Серія та |Номерний| Ідентифікаційні номери | Рік |Протокол| КОДИ | Серія та | |з/п| вання | та | номер | знак |------------------------|випуску| (N, |-------------------------------------------------------|номер талона| | |машини |модель|свідоцтва | |заводський| номер |номер| | дата) |відповід-|зовніш-|засобів|відповід-|наявності |висновку| про | | | |машини| про | | номер |двигуна|шасі | | | ності | нього |безпеки| ності |документів| про |проходження | | | | |реєстрацію| | | | | | | вимогам |вигляду| |облікових| |проход- | ДТО | | | | | машини | | | | | | | | | | даних | | ження | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДТО | | |---+--------+------+----------+--------+----------+-------+-----+-------+--------+---------+-------+-------+---------+----------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+--------+------+----------+--------+----------+-------+-----+-------+--------+---------+-------+-------+---------+----------+--------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результати огляду: на обліку в інспекції ______ од., пройшли
ДТО ____ од., не пройшли ДТО ____ од., не подано на ДТО ____ од. Юридичній особі необхідно зареєструвати (перереєструвати) в
інспекції ______________________ машин. Талони про проходження технічного огляду в кількості ____ од.
одержав представник власника ________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух"
експлуатація транспортних засобів, що не пройшли обов'язкового
чергового державного технічного огляду, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.
Державний інспектор ________ М.П. _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Керівник підприємства ________ М.П. _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення С.В.Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
16.07.2009 N 504
( z0811-09 )
(у редакції наказу
Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
24.03.2011 N 90)

АКТ
державного технічного огляду машин фізичних осіб
від "__" __________ 20__ року N ________

Мною, державним інспектором ________________________________,
(найменування інспекції)
_________________________________________________________________
(прізвище, ініціали інспектора)
проведено державний технічний огляд машин, що перебувають на
обліку на території _____________________________________________
(сільська, селищна, міська рада)
Адреса проведення державного технічного огляду __________________
--------------------------------------------- |Коди і назви відповідності | Перебуває на обліку машин: Подано на державний технічний |(невідповідності) вимогам: | огляд машин: |01 - відповідає вимогам; | усього - _________ усього - ____________ |02 - не відповідає вимогам | у тому числі: у тому числі: |-------------------------------------------| трактори - _________ трактори - ____________ |Коди і назви зовнішнього вигляду: | спецмашини - _________ спецмашини - ____________ |01 - задовільний; | комбайни - _________ комбайни - ____________ |02 - незадовільний | причепи - _________ причепи - ____________ |-------------------------------------------| інші механізми - _________ інші механізми - ____________ |Коди і назви комплектації засобами безпеки:| |01 - укомплектовані; | Не подано на державний |02 - відсутні засоби гасіння пожежі; | технічний огляд машин: ______ |03 - відсутня медична аптечка; | |04 - відсутній знак аварійної зупинки | |-------------------------------------------| |Коди і назви відповідності облікових даних:| |01 - відповідають; 02 - не відповідають | |-------------------------------------------| |Коди і назви наявності документів: | |01 - наявні; 02 - відсутні | |-------------------------------------------| |Коди і назви висновків ДТО: | |01 - справна; 02 - несправна | ---------------------------------------------
Подано на технічний огляд і встановлено:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Власник|Наймену-|Марка |Номерний| Ідентифікаційні номери | Рік |Протокол| КОДИ | Серія та | |з/п| | вання | та | знак |------------------------|випуску| (N, |----------------------------------------------------------|номер талона| | | | машини |модель| |заводський| номер |номер| | дата) |відповід-|зовніш-|засобів|відповід-|наявності | висновку | про | | | | |машини| | номер |двигуна|шасі | | | ності | нього |безпеки| ності |документів| про |проходження | | | | | | | | | | | | вимогам |вигляду| |облікових| |проходження| ДТО | | | | | | | | | | | | | | | даних | | ДТО | | |---+-------+--------+------+--------+----------+-------+-----+-------+--------+---------+-------+-------+---------+----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+-------+--------+------+--------+----------+-------+-----+-------+--------+---------+-------+-------+---------+----------+-----------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »