Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Висновок [...] від 23.04.2015475
Документ z0544-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.10.2017, підстава z0981-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2015  № 475


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
15 травня 2015 р.
за № 544/26989

Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 592 від 17.07.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 червня 2008 року № 447 “Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за № 612/15303 (із змінами).

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Виконуючий обов’язки Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Заступник Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України

С.М. КондрюкЗ. Шкіряк

Р.П. Качур

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23.04.2015  № 475


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
15 травня 2015 р.
за № 544/26989

ІНСТРУКЦІЯ
про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі – особи рядового і начальницького складу), а також порядок виплат одноразової грошової допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу зі служби цивільного захисту.

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», постанов Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків експертів з питань таємниць» та від 11 липня 2013 року № 593 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу визначається залежно від посади, спеціального звання, тривалості та умов служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

3. До грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу належать: посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, що мають постійний характер, премії) та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

4. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

займають посади осіб рядового і начальницького складу, передбачені штатами в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України), її територіальних органах, підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (аварійно-рятувальних формуваннях центрального підпорядкування, аварійно-рятувальних формуваннях спеціального призначення, спеціальних авіаційних, морських та інших формуваннях, державних пожежно-рятувальних підрозділах (частинах), навчальних центрах, формуваннях та підрозділах забезпечення), навчальних закладах цивільного захисту, наукових установах та інших підрозділах, в яких особи рядового і начальницького складу проходять службу цивільного захисту (далі – органи управління (підрозділи));

навчаються у вищих навчальних закладах цивільного захисту (далі – навчальні заклади);

перебувають у розпорядженні відповідних керівників (начальників) органів управління (підрозділів) (далі – перебувають у розпорядженні), з урахуванням розділу ХІІ цієї Інструкції.

5. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках – до шести років, не виплачується. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з чинним законодавством.

6. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день перебування на службі визначається шляхом поділу суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, за правилами, викладеними в цьому пункті, особа рядового чи начальницького складу набуває права на отримання первинної чи чергової надбавки за вислугу років, а також інших додаткових видів грошового забезпечення, то за час з дня виникнення цього права грошове забезпечення виплачується з урахуванням згаданих змін.

7. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, визначених у кошторисі органу управління (підрозділу) на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу.

8. За час відсутності особи рядового чи начальницького складу на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

Підставою припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу є матеріали службового розслідування на підставі мотивованого рапорту безпосереднього керівника про обставини невиходу на службу та наказ начальника (керівника) органу управління (підрозділу), у якому вказується, за який період припиняється виплата грошового забезпечення.

9. Підставами для виплати грошового забезпечення є:

наказ керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, та встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо;

наказ керівника (начальника) навчального закладу про зарахування на навчання із встановленням відповідних окладів, надбавок, доплат тощо;

наказ про зарахування у розпорядження;

наказ про усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від повноважень на посаді.

Проекти зазначених наказів по особовому складу органів управління (підрозділів) готуються підрозділами по роботі з персоналом (кадрами) та погоджуються з відповідними фінансовими і юридичними підрозділами.

10. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу за місцем їх постійної служби.

Виплата грошового забезпечення не за місцем постійної служби здійснюється особам рядового і начальницького складу, яких направлено у навчальні заклади цивільного захисту, на навчальні збори та на курси перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації кадрів.

При направленні осіб рядового і начальницького складу на навчальні збори і на курси перепідготовки, удосконалення й підвищення кваліфікації кадрів на термін до трьох місяців виплата грошового забезпечення проводиться кожного місяця за місцем постійної служби.

11. Виплата особам рядового і начальницького складу грошового забезпечення проводиться один раз за поточний місяць у період з 20 по 25 числа.

У той самий термін виплачується грошове забезпечення за перерахунками у зв’язку з присвоєнням чергового спеціального звання, призначенням на іншу посаду, зміною розміру відсоткової надбавки за вислугу років тощо.

12. Виплата грошового забезпечення раніше встановленого терміну допускається лише у випадках:

вибуття осіб рядового і начальницького складу у щорічні основні відпустки або переміщення по службі – за поточний і наступний місяці, але не раніше ніж за три дні до вибуття у щорічну основну відпустку або до нового місця служби, не враховуючи вихідних і святкових днів;

вибуття осіб рядового і начальницького складу у службові відрядження – за поточний місяць, якщо вони на день виплати грошового забезпечення за поточний місяць не можуть прибути до місця служби, але не раніше ніж за день до вибуття у відрядження, не враховуючи вихідних і святкових днів.

При переведеннях по службі, пов’язаних із переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі й при направленні у навчальні заклади цивільного захисту із звільненням з посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується по день прибуття до нового місця служби, зазначений у приписі відповідного начальника.

Виплата грошового забезпечення авансом не допускається.

13. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, що діяли в момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього особами рядового і начальницького складу повністю або частково надалі втрачене.

Виплачене грошове забезпечення стягується на підставі наказу начальника (керівника) органу управління (підрозділу) лише у випадку, якщо особа одержала грошове забезпечення у зв’язку з переведенням по службі (пункт 12 цього розділу), а переведення не відбулося.

14. Заяви і скарги осіб рядового і начальницького складу щодо грошового забезпечення беруться на облік і розглядаються в установленому чинним законодавством України порядку.

15. Роз’яснення підпорядкованим органам управління (підрозділам) з питань застосування норм цієї Інструкції та інших нормативно–правових актів з питань виплати грошового забезпечення надаються фінансовим підрозділом апарату ДСНС України відповідно до чинного законодавства України.

II. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу

1. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у штаті органу управління (підрозділу).

Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, за якими встановлено посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів встановлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу), якому надано право призначати осіб рядового і начальницького складу на посади, залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов’язків.

При цьому особам рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаними посадами оклади у розмірах, передбачених у межах окладів від мінімуму до максимуму, призначеним на рівнозначні (з однаковими окладами) або вищі посади, посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але не менше окладів, що їм виплачувалися за попередніми посадами.

2. У разі призначення осіб рядового і начальницького складу на посади оклади за цими посадами виплачуються з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення.

Призначення здійснюється наказами по особовому складу керівників (начальників) органів управління (підрозділів), яким надано право призначати осіб рядового і начальницького складу на посади. Дата, коли особа рядового і начальницького складу приступила до виконання обов’язків за посадою, зазначається у наказі начальника (керівника) органу управління (підрозділу).

3. Особам рядового та молодшого начальницького складу з дня присвоєння спеціального звання осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, в тому числі після закінчення навчальних закладів екстерном, крім окладів за спеціальними званнями осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу, виплачуються:

особам, які на день присвоєння спеціального звання займають посади середнього, старшого та вищого начальницького складу, – посадові оклади, встановлені за цими посадами для осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу;

особам, які на день присвоєння спеціальних звань середнього, старшого та вищого начальницького складу займають посади рядового та молодшого начальницького складу, – мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною посадою середнього начальницького складу – “інспектор”, а з дня вступу до виконання обов’язків за посадою середнього, старшого та вищого начальницького складу, але не раніше дня підписання наказу про призначення, – оклад за цією посадою (з урахуванням пункту 2 розділу ІХ та пунктів 1 – 3 розділу ХІІ цієї Інструкції).

Якщо до надходження наказу про присвоєння спеціального звання середнього, старшого і вищого начальницького складу грошове забезпечення за поточний місяць особі рядового і начальницького складу виплачене, то за період з дня присвоєння звання виплачується відповідна різниця у грошовому забезпеченні.

4. За особами рядового і начальницького складу з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді за їх бажанням зберігаються протягом одного року посадові оклади за попередньою посадою відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

III. Оклади за спеціальним званням

1. Особам рядового і начальницького складу, яких призначено на посади в органи управління (підрозділи), виплачуються оклади за присвоєними їм спеціальними званнями рядового і начальницького складу.

Виплата окладів за спеціальним званням особам рядового і начальницького складу проводиться з дня підписання наказу про присвоєння відповідного спеціального звання.

2. Особам рядового і начальницького складу, які звільнені зі служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, виплачується щомісячна грошова допомога відповідно до чинного законодавства в розмірі окладу за спеціальним званням протягом одного року після звільнення.

IV. Надбавки і доплати

1. Порядок виплати надбавки за вислугу років:

1) особам рядового і начальницького складу виплачується надбавка за вислугу років до посадових окладів та окладів за персонально присвоєними спеціальними званнями у таких розмірах:

від 1 до 2 років

5 відсотків;

від 2 до 5 років

10 відсотків;

від 5 до 10 років

20 відсотків;

від 10 до 15 років

25 відсотків;

від 15 до 20 років

30 відсотків;

від 20 до 25 років

35 відсотків;

25 років і більше

40 відсотків;

2) до вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються у календарному обчисленні періоди:

військової служби;

служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;

роботи (служби) в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України;

перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих та згодом реабілітованих;

роботи в судових органах та органах прокуратури на посадах суддів, прокурорів, слідчих, які перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;

військової служби у Збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки СРСР, держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством СРСР, держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

перебування на посадах службовців у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які надалі були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, визначених чинним законодавством;

3) до вислуги років особам рядового і начальницького складу для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в пільговому обчисленні періоди:

за два місяці – місяць служби на посадах льотного складу; на посадах, служба яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом і які входять у склад екіпажів пошуково-рятувальних літаків, вертольотів за умови виконання норм нальоту, установлених чинним законодавством для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах;

за півтора місяця – місяць служби особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в підрозділах, служба в яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом.

При обчисленні вислуги років особам рядового і начальницького складу, служба яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом, враховуються періоди служби за умови виконання річних норм стрибків з парашутом, установлених чинним законодавством для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах;

за півтора місяця – місяць служби на посадах, де виконання обов’язків пов'язано з роботами із знешкодження вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких установлено чинним законодавством;

за півтора місяця – місяць служби на посадах водолазів;

4) якщо особа рядового чи начальницького складу перебувала на льотній роботі (проходила службу на посадах у підрозділах, служба в яких пов’язана з виконанням стрибків з парашутом) неповний календарний рік, то норма нальоту годин (стрибків з парашутом) для зарахування цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні визначається пропорційно до часу фактичного перебування на льотній роботі (на посадах у підрозділах, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом);

5) особам рядового і начальницького складу, які отримали тяжкі травми під час здійснення польотів на літаках, вертольотах чи стрибків з парашутом, служба на відповідних посадах у календарному році, в якому отримана травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні. Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених випадках є довідка Центральної лікарсько-експертної комісії ДСНС України.

У разі перенавчання осіб рядового і начальницького складу льотного складу на нову льотну спеціальність чи на нові для них типи літаків, вертольотів перший календарний рік перенавчання зараховується при обчисленні вислуги років за два роки;

6) особам рядового і начальницького складу, що займають посади, за якими вислуга років для виплати надбавки за вислугу років обчислюється у пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні. Після закінчення календарного року вислуга років особам рядового і начальницького складу за наявності відповідної підстави для обчислення її у пільговому порядку перераховується з урахуванням пільгового обчислення служби в минулому році й оголошується наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу), для керівників (начальників) органів управління (підрозділів) – наказом ДСНС України. Вислуга років зазначених осіб рядового і начальницького складу у випадках призначення їх до кінця року на посади, за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або звільнення зі служби чи направлення на навчання без збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо після настання таких випадків і оголошується наказом відповідних керівників (начальників).

Якщо виявиться, що з урахуванням пільгового обчислення вислуги років надбавка за вислугу років за окремі місяці року підлягає виплаті особі рядового чи начальницького складу у більшому розмірі, ніж вона фактично виплачувалася, то йому виплачується відповідна різниця;

7) вислуга років особам рядового і начальницького складу для виплати надбавки за вислугу років визначається на підставі їх особових справ, витягів з наказів про залучення до виконання відповідних робіт, актів виконання робіт та інших документів, що підтверджують проходження служби;

8) періоди служби, що підлягають зарахуванню у вислугу років згідно з підпунктами 3 - 6 цього пункту в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого особа рядового і начальницького складу стала до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в установленій відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та на навчанні за спеціальністю – у випадках збереження посад за місцем служби;

9) визначення періодів служби для виплати надбавки за вислугу років рядовому і начальницькому складу здійснюється комісіями органів управління (підрозділів).

Персональний склад комісії ДСНС України визначається наказом ДСНС України, інших комісій – наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу);

10) у випадку зменшення вислуги років у зв’язку з введенням в дію цієї Інструкції перерахунок вислуги років в сторону зменшення не проводиться;

11) виплата надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі висновків про вислугу років (додаток 1 до цієї Інструкції), що складаються відповідною комісією органу управління (підрозділу), в якому особа рядового чи начальницького складу проходить службу, та оголошується наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу).

2. Порядок виплати надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби:

1) особам рядового і начальницького складу за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Особам рядового і начальницького складу, які безпосередньо розробляють проекти нормативно-правових актів та проводять їх експертизу, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, виконують спеціальні завдання, пов’язані з антитерористичною діяльністю, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Розробкою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірах, визначених цим пунктом, уважаються як самостійні, так і спільні з іншими визначеними виконавцями опрацювання проекту акта, організація його погодження (візування), здійснення фінансово-економічного та правового обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів, спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового акта.

Експертизою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби у розмірах, визначених цим пунктом, уважається юридична (правова) та фахова експертиза проекту акта, що надійшов на погодження (візування) до органу управління (підрозділу);

2) розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби встановлюється наказом керівника (начальника) органу управління (підрозділу) на початку року із зазначенням конкретного розміру кожній особі рядового і начальницького складу залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань з урахуванням асигнувань на грошове забезпечення на поточний рік.

Особам рядового і начальницького складу, що прибули до нового місця служби, переведені на іншу посаду тощо, виплата надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби здійснюється на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про вступ до виконання обов’язків за посадою (основною чи тимчасовою), в якому зазначається розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань.

Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби скасовується або розмір її зменшується у разі несвоєчасного, неякісного виконання завдань, що оформляється відповідними наказами керівника (начальника) органу управління (підрозділу) із зазначенням причини скасування надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби або розміру її зменшення;

3) виплата надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

3. Порядок виплати надбавки за знання та використання іноземної мови:

1) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, на яких передбачено обов’язкове знання та використання іноземних мов, що визначається їх посадовими інструкціями, виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за знання:

однієї європейської мови – 10 відсотків;

однієї східної, угро-фінської або африканської мови – 15 відсотків;

двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки здійснюється з дня, з якого особи рядового і начальницького складу приступили до виконання обов’язків за посадою, яка передбачає обов’язкове знання та використання іноземних мов, що визначається їх посадовими інструкціями, але не раніше дня підписання наказу про призначення їх на зазначену посаду та за умови володіння іноземною мовою на рівні, не нижчому мінімального стандартизованого мовного рівня.

Перелік посад, пов’язаних із необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови, та умови встановлення особам рядового і начальницького складу і працівникам надбавки за її знання та використання установлюються згідно з чинним законодавством;

2) надбавка за знання та використання у службовій діяльності іноземної мови виплачується:

особам рядового і начальницького складу, яких призначено на посади, пов’язані з необхідністю знання та використання іноземних мов у службовій діяльності, та які вперше отримали (підтвердили) певний рівень володіння іноземною мовою, – з дня видання наказу про виплату надбавки;

особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади, пов’язані з необхідністю знання та використання іноземних мов у службовій діяльності, які мають необхідний рівень володіння іноземними мовами, – з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення;

3) особам рядового і начальницького складу, які отримують надбавку за знання і використання іноземної мови та на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за вакантними посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов’язків за цими посадами надбавка не виплачується.

4. Порядок виплати доплати за науковий ступінь:

1) особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо їхня діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, у таких розмірах від посадового окладу:

особам начальницького складу апарату та територіальних органів управління ДСНС України:

за науковий ступінь доктора наук – у розмірі 10 відсотків;

за науковий ступінь кандидата наук – у розмірі 5 відсотків;

особам начальницького складу, що проходять службу в органах управління (підрозділах), крім зазначених у абзаці другому пункту 1 цієї глави:

за науковий ступінь доктора наук – у розмірі 25 відсотків;

за науковий ступінь кандидата наук – у розмірі 15 відсотків;

2) відповідність наукового ступеня профілю службової діяльності особи начальницького складу на займаній посаді визначається керівником (начальником) органу управління (підрозділу), якому надано право призначення цих осіб на посади, за результатами розгляду відповідними комісіями;

3) у разі наявності в особи начальницького складу двох наукових ступенів доплата виплачується за одним (вищим) науковим ступенем;

4) доплата за науковий ступінь особі начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу;

5) особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадою, профіль діяльності за якою відповідає науковому ступеню, але не раніше дня підписання наказу про призначення;

6) особам начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності відповідають науковому ступеню, і яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється на підставі рішення Міністерства освіти і науки України про присудження наукового ступеня кандидата або доктора наук;

7) виплата особам начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цієї глави, доплати за науковий ступінь припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади або покладання тимчасового виконання обов’язків за посадами, профіль діяльності за якими не відповідає науковому ступеню.

5. Порядок виплати доплати за вчене звання:

1) доплата за вчене звання виплачується особам начальницького складу, які займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання:

доцента, старшого наукового співробітника – 25 відсотків посадового окладу;

професора – 33 відсотки посадового окладу;

2) у разі наявності в особи начальницького складу двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

3) доплата за вчене звання особам начальницького складу встановлюється на підставі наказу по особовому складу;

4) особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, вказана доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов’язану з педагогічною або науковою діяльністю;

5) особам начальницького складу, які займають посади, що пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і яким присвоєно вчене звання у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється:

на підставі рішення Міністерства освіти і науки України про присвоєння вченого звання доцента або професора;

на підставі рішення Міністерства освіти і науки України про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;

6) виплата особам начальницького складу, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, доплати за вчене звання припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади або покладання тимчасового виконання обов’язків за посадами, що не пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю.

6. Порядок виплати надбавки за спортивні звання:

1) особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць:

за спортивні звання “Заслужений тренер”, “Заслужений майстер спорту” – 20 відсотків від посадового окладу;

за спортивне звання “Майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків від посадового окладу;

за спортивне звання “Майстер спорту” - 10 відсотків від посадового окладу;

2) надбавка за спортивне звання виплачується зазначеним особам рядового і начальницького складу, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або були членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік і їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

Відповідність спортивного звання профілю діяльності особи рядового чи начальницького складу на займаній посаді визначається керівником (начальником) органу управління (підрозділу), якому надано право призначення цих осіб на посади;

3) у разі наявності двох або більше спортивних звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) спортивним званням;

4) надбавка за спортивне звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу начальника органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки з дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення, і припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади чи вступу у тимчасове виконання обов’язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена.

Підставами для видання наказу є:

довідка Міністерства молоді та спорту України, відповідних органів державного управління з фізичної культури і спорту СРСР, держав СНД та Балтії про термін перебування осіб рядового і начальницького складу членами національної збірної команди України, СРСР, країн СНД та Балтії;

засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання.

У разі відсутності вищенаведених документів надбавка виплачується з дня їх надання на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки.

7. Порядок виплати надбавки за почесне звання:

1) особам рядового і начальницького складу органів управління виплачується надбавка за почесне звання “заслужений” у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Особам рядового і начальницького складу підрозділів виплачується надбавка за почесне звання “заслужений” у розмірі 20 відсотків посадового окладу, за почесне звання “народний” у розмірі 40 відсотків посадового окладу;

2) надбавка за почесне звання виплачується особам рядового і начальницького складу на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки. Підставою для видання наказу є копія посвідчення до почесного звання, засвідчена підрозділом по роботі з персоналом (кадрами). У разі відсутності засвідченої копії посвідчення до почесного звання надбавка виплачується з дня його надання на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про виплату зазначеної надбавки;

3) надбавка за почесні звання “народний” і “заслужений” виплачується особам рядового і начальницького складу у разі, коли виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з наявним почесним званням.

8. Порядок виплати надбавки фахівцям, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць:

особам начальницького складу, які займають посади, визначені Переліком посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженим Указом Президента України від 01 грудня 2009 року № 987, та особам начальницького складу апарату ДСНС України, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, виплачується надбавка у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць».

9. Порядок виплати надбавки за кваліфікаційну категорію:

1) особам начальницького складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади медичного та фармацевтичного персоналу за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць: вища – 15 відсотків, перша – 10 відсотків та друга – 5 відсотків посадового окладу.

Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію медичного і фармацевтичного складу з числа осіб начальницького складу проводиться відповідно до Переліку медичних та фармацевтичних посад і спеціальностей, за якими начальницькому складу служби цивільного захисту виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію (додаток 2);

2) особам рядового і начальницького складу, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, та проходять службу на посадах водіїв, виплачується надбавка до посадових окладів у таких розмірах на місяць: перший клас – 10 відсотків та другий клас – 5 відсотків посадового окладу;

3) надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується особам начальницького складу з того дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади, і до дня звільнення з цих посад чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, вступу до виконання обов’язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

Особам начальницького складу, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов’язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується з дня підписання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка у нових розмірах виплачується з дня підписання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

10. Порядок виплати надбавки за кваліфікацію:

1) особам начальницького складу, які проходять службу на посадах льотчиків і штурманів в екіпажах літаків та вертольотів, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць: 2-й клас – 5 відсотків, 1-й клас – 8 відсотків посадового окладу;

2) особам рядового і начальницького складу (крім осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту), які проходять службу на посадах інженерно-технічного складу, бортових радистів, груп керівництва польотами, наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць: 2-й клас – 3 відсотки посадового окладу, 1-й клас – 5 відсотків посадового окладу, клас майстра – 7 відсотків посадового окладу;

3) порядок присвоєння, переліки спеціальностей і посад осіб рядового і начальницького складу, за якими може присвоюватися (підтверджуватися) клас кваліфікації, встановлюються згідно з чинним законодавством;

4) надбавка за кваліфікацію особам рядового і начальницького складу, які мають відповідний клас кваліфікації, виплачується:

особам рядового і начальницького складу, починаючи з дня, з якого вони приступили до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про призначення на ці посади;

особам рядового і начальницького складу, які займають посади, за якими встановлена виплата надбавки, і отримали клас кваліфікації в період виконання обов’язків за цими посадами, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) про присвоєння наступного класу або пониження в кваліфікації;

5) особам рядового і начальницького складу, які мають клас кваліфікації за двома і більше спеціальностями, надбавка виплачується за тією спеціальністю, за якою вони працюють на займаних посадах;

6) виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди:

навчання в навчальних частинах, на курсах, якщо навчання пов'язане з підвищенням кваліфікації за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації;

перенавчання осіб начальницького складу льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

перебування в установленій відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, а також у службовому відрядженні – у разі збереження за місцем служби посад, за якими встановлена виплата надбавки за кваліфікацію;

тимчасового виконання обов’язків за вакантними і невакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки, якщо в період виконання обов’язків за посадою особи рядового чи начальницького складу виконують обов’язки за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації;

7) особам рядового і начальницького складу, у тому числі зазначеним у підпункті 6 цього пункту, які не пройшли в установлені строки випробувань на підтвердження класу кваліфікації з незалежних від них причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі наказу керівника (начальника) органу управління (підрозділу) до проведення наступних випробувань.

Особам начальницького складу, які мали перед зарахуванням на навчання у навчальні заклади цивільного захисту клас кваліфікації і після прибуття до місця служби після закінчення навчання здали випробування на підтвердження (присвоєння) класу кваліфікації в установленому порядку, виплата надбавки за клас кваліфікації за підтвердженим (присвоєним) класом здійснюється з дотриманням правил, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту.

Особам рядового і начальницького складу, які мають відповідний клас кваліфікації, але не мають права на одержання надбавки за кваліфікацію за займаними посадами і приступили до тимчасового виконання обов’язків за вакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки за кваліфікацію, на період тимчасового виконання обов’язків за зазначеними посадами виплачується надбавка за кваліфікацію (з урахуванням вимог розділу IX цієї Інструкції).

Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у цьому підпункті, які приступили до тимчасового виконання обов’язків за невакантними посадами, надбавка за кваліфікацію не виплачується;

8) виплата особам рядового і начальницького складу надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, наступного за днем:

звільнення з посад, за якими встановлена виплата надбавки;

направлення до навчального закладу на навчання;

видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3-го класу;

коли особа рядового чи начальницького складу приступила до тимчасового виконання обов’язків за вакантними і невакантними посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, чи посадами, не пов’язаними з роботою за спеціальністю, за якою присвоєна кваліфікація;

закінчення встановленого для підтвердження присвоєної кваліфікації строку без поважних причин.

11. Порядок виплати надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі:

1) особам рядового і начальницького складу, безпосередньо зайнятим шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв’язку, виплачується надбавка до посадових окладів за безперервний стаж на шифрувальній роботі в такому розмірі:

від 1 до 3 років

10 відсотків;

від 3 до 5 років

15 відсотків;

понад 5 років

20 відсотків;

2) до безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою на штатних посадах у підрозділах спеціального зв’язку належать особи рядового і начальницького складу, які за своїми функціональними обов'язками займаються обліком, зберіганням та використанням шифрів, прирівняних до них документів та шифрувальної техніки, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв’язку, веденням діловодства та розмноженням документів з питань шифрувальної роботи;

3) у безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки до посадового окладу зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у підпункті 2 цього пункту, враховуючи шифрувальну роботу в період проходження служби цивільного захисту за контрактом;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »