Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 [...]
НКЦПФР; Рішення від 29.04.2014577