Про внесення змін до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, [...]
Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ від 26.03.2013151
Документ z0610-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2013
 

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.03.2013 N 151
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2013 р.
за N 610/23142

Про внесення змін
до Порядку складення, подання
та опрацювання запитів на отримання
публічної інформації, розпорядником якої
є Адміністрація Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України,
та Форми для подання запиту на отримання
публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року N 583 ( 583-2011-п ) "Питання виконання
Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті
Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади", з метою належної організації доступу до
публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку складення, подання та опрацювання
запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 28 листопада 2011 року N 346 ( z1449-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за N 1449/20187
(далі - Порядок), такі зміни:
1.1. У тексті Порядку слово "Управління" в усіх відмінках
замінити словом "Департамент" у відповідному відмінку.
1.2. Абзац перший пункту 1.7 розділу I викласти в такій
редакції: "1.7. Відповідальним підрозділом з питань опрацювання запитів
на отримання публічної інформації в Адміністрації Держспецзв'язку
є Департамент організації та контролю службової діяльності
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України (далі - Департамент), на який покладаються такі
завдання: ".
1.3. У пункті 2.7 розділу II слова та цифри "(м. Київ,
вул. Паторжинського, 5/7)" замінити словами та цифрами "(м. Київ,
вул. Солом'янська, 13)".
1.4. Пункт 3.5 розділу III доповнити новим абзацом такого
змісту: "Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. При
наданні інформації, що міститься в документі з обмеженим доступом,
визначаються слова, словосполучення та речення, в яких міститься
інформація з обмеженим доступом, після чого запитувачу надається
інформація, доступ до якої не обмежено.".
2. Внести до Форми для подання запиту на отримання публічної
інформації, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від
28 листопада 2011 року N 346 ( z1449-11 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за N 1449/20187
(далі - Форма), такі зміни:
2.1. У рядку другому цифри та слова "01034, м. Київ,
вул. Паторжинського, 5/7" замінити цифрами та словами "03680, м.
Київ, вул. Солом'янська, 13".
2.2. Абзаци другий - п'ятий пункту 2 Примітки до Форми
викласти в такій редакції: "на поштову адресу: 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13; на електронну адресу: info@dsszzi.gov.ua; факсом: 281-94-41; за телефоном: 281-94-40.".
2.3. У пунктах 3 та 4 Примітки до Форми цифри та слова
"01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 5/7" замінити цифрами та
словами "03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 13".
3. Департаменту організації та контролю службової діяльності
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України подати цей наказ у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Служби Г.А.Резніков

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...