Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, [...]
Мінекономіки, європ.інтеграції, МВС України, ДПА України [...]; Наказ від 03.07.2003172/702/332/108
Документ z0617-03, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2003
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
03.07.2003 N 172/702/332/108
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2003 р.
за N 617/7938

Про внесення змін до наказу
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Державної податкової адміністрації України
та Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України
від 26.02.2002 N 57/188/84/105

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
13.12.2001 N 1662 ( 1662-2001-п ) та з метою впорядкування
торгівлі на ринках Н А К А З У Є М О:
1. Унести до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державної податкової адміністрації України та Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від
26.02.2002 N 57/188/84/105 ( z0288-02 ) "Про затвердження Правил
торгівлі на ринках" зміни, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України Кабана П.С., заступника Державного
секретаря Міністерства внутрішніх справ України Варенка В.І.,
заступника Голови Державної податкової адміністрації України
Гриба Ю.В., заступника Голови Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики Воронкова А.М.
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України В.Хорошковський
Міністр внутрішніх справ України Ю.Смирнов
Голова Державної податкової
адміністрації України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Державної податкової
адміністрації України,
Державного комітету України
з питань технічного
регулювання та споживчої
політики
03.07.2003
N 172/702/332/108
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2003 р.
за N 617/7938

ЗМІНИ,
що вносяться до наказу Міністерства
економіки та з питань європейської
інтеграції України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України,
Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України
від 26.02.2002 N 57/188/84/105
"Про затвердження Правил торгівлі на ринках"
( z0288-02 )

1. Пункт 2 наказу викласти в такій редакції:
"2. Ці Правила носять рекомендаційний характер для
затвердження правил торгівлі на ринках органами місцевого
самоврядування".
2. У Правилах торгівлі на ринках, затверджених зазначеним
наказом:
2.1. Пункт 1 після слів "в установленому порядку ринків"
доповнити словами "усіх форм власності".
2.2. Друге речення пункту 3 виключити.
2.3. У пункті 6: абзац перший після слів "ділянку землі" доповнити словами
"зручне сполучення громадського транспорту загального
користування", після слів "телефонний зв'язок" - словами
"радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних
місць більше 250"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Вхід на ринки безплатний".
2.4. Абзац другий пункту 8 після слів "Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ) доповнити словами "та Правил
користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі,
громадського харчування та надання послуг" ( z0018-02 ), після
слів "Ветеринарно-санітарних правил для ринків" ( z0314-96 ) -
словами "перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації
в Україні відповідно до спеціалізації ринку", після слів "що
забезпечують державний захист прав споживачів" - словами
"здійснюють державний контроль та нагляд за якістю та безпекою
товарів, засобів вимірювальної техніки, до яких можна звернутися з
питань сертифікації продукції та повірки засобів вимірювальної
техніки".
2.5. У пункті 9 слова "п'ять днів" замінити словами
"чотирнадцять днів".
2.6. Абзац третій пункту 13 викласти в такій редакції: "Торговельне місце - площа, відведена для розміщення
необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та
здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних
засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах,
кіосках, палатках тощо. Розмір торговельного місця визначається в
правилах торгівлі на ринках, що затверджуються відповідно до
законодавства".
2.7. Друге речення абзацу другого пункту 15 виключити.
2.8. Абзац третій пункту 16 замінити абзацами такого змісту: "Продавець повинен мати при собі: документи про сплату
ринкового збору та послуг ринку; належним чином оформлену особисту
медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для суб'єктів
підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують
якість та безпеку продукції та товарів; у разі реалізації
тропічних плодів - копії документів, що підтверджують їх
походження та проходження фітосанітарного контролю; висновок
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі
продажу продуктів тваринного і рослинного походження. У разі використання торговельного місця на умовах оренди в
продавця повинна бути копія угоди з адміністрацією ринку про
оренду, а на умовах суборенди - копія такої угоди із суб'єктом
підприємницької діяльності (орендодавцем). Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку
перевірок роботи суб'єктів підприємницької діяльності продавці
повинні пред'явити зазначені документи".
2.9. Пункт 17 викласти в такій редакції: "17. У разі надходження на ринок продукції в кількості, яка
перевищує технічні можливості ринку щодо її розміщення, диспетчер
(інша відповідальна особа) ринку зобов'язаний повідомити про це
адміністрацію ринку. Адміністрація ринку по змозі повинна
допомогти розмістити продукцію для продажу на іншому ринку".
2.10. Абзац другий пункту 19 викласти в такій редакції: "Тарифи на послуги ринку, що пов'язані із забезпеченням
діяльності ринкового господарства, установлюються адміністрацією
ринку відповідно до чинного законодавства".
2.11. Пункт 20 доповнити словами "в якій рекомендується
зазначати термін дії угоди, асортимент (вид) товарів, що
реалізуються, розташування торговельного місця, умови оренди
торговельного місця, розмір та порядок оплати за оренду майна,
перелік послуг, які надає ринок, та їх вартість".
2.12. В абзаці третьому пункту 22: слова "Держстандарту України" замінити словами "Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики"; доповнити абзац реченням такого змісту: "Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують
власний санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та
засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність
за його відповідність санітарним та технічним нормам".
2.13. У пункті 23: абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Після закінчення двох годин від початку роботи ринку
ринковий збір сплачується продавцем до зайняття торговельного
місця"; абзац четвертий виключити.
2.14. Пункт 24 викласти в такій редакції: "24. Документи про сплату ринкового збору та за утримання
торговельного місця в належному стані повинні зберігатися
продавцем до закінчення торгівлі. Передача торговельного місця та
документів про сплату ринкового збору й послуги ринку третім
особам забороняється".
2.15. У пункту 26: абзац перший виключити; слова "і приймати їжу на торговельному місці" виключити; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені на
видному для покупців місці. Продавці (суб'єкти підприємницької
діяльності) повинні позначати ціни на товари на ярликах цін
(цінниках), клейких стрічках або іншим способом".
2.16. Пункт 30 викласти в такій редакції: "30. Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал
установленої форми, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися
у приміщенні адміністрації ринку на видному і доступному місці.
Ринок може мати також Журнал реєстрації перевірок установленого
зразка".
2.17. В абзаці четвертому пункту 41 слова "відповідних
ветеринарно-санітарних документів" замінити словами "відповідних
ветеринарних документів".
2.18. У пункті 44: в абзаці п'ятому слова "газові плити" замінити словами
"побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити,
газові котли, газові колонки тощо)"; в абзаці шостому слова "Правилами торгівлі транспортними
засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом МЗЕЗторгу
України від 18.12.95 N 168 ( z0489-95 ) та зареєстрованими в
Мін'юсті України 29.12.95 за N 489/1025" замінити словами
"Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними
агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 N 228
( z0681-02 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
20.08.2002 за N 681/6969".
2.19. Абзац перший пункту 45 доповнити реченням такого
змісту: "Користування примірочними є безплатним".
2.20. У пункті 47: в абзаці сьомому слова "балони з побутовим газом" замінити
словами "балони із скрапленим газом"; в абзаці восьмому слова "піротехнічні вироби" замінити
словами "вироби піротехнічні побутові".
Начальник управління розробки,
удосконалення та впровадження
нормативних актів у сфері торгівлі
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України І.Петрик
Перший заступник начальника
департаменту Державної служби
боротьби з економічною
злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України Л.Скалозуб
Заступник начальника управління
розробки нормативно-правових актів
з питань оподаткування
департаменту методології Державної
податкової адміністрації України Н.Чорноус
Заступник Голови Державного
комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики А.Воронков

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...