Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Інші, Вимоги [...] від 24.03.2016364
Документ z0643-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.03.2016
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава v1473874-17. Подивитися в історії? )

Керівник

_____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


М.П. (за наявності)


«___» ____________ 20__ рокуДодаток 15
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з централізованого водопостачання

Показники

Попередній до базового рік (факт.)

Базовий період (факт.)

Передбачено чинними тарифами

Плановий період

А

1

2

3

4

Загальна довжина водопровідних мереж*, км:

з них водоводів

вуличної водопровідної мережі

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі

Піднято води насосними станціями (І підйом), тис. куб. м

Відпущено води стороннім підприємствам, тис. куб. м

Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. куб. м

Витрати води на технологічні потреби, тис. куб. м

Втрати води на технологічні потреби, тис. куб. м

Подано води в мережу (ІІ підйом), тис. куб. м

Втрати та необліковані витрати води при транспортуванні, тис. куб. м

Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, тис. куб. м, у тому числі:

на потреби водопровідного господарства, тис. куб. м

на потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м

Обсяг централізованого водопостачання споживачам, тис. куб. м, у тому числі на потреби:

населення, тис. куб. м

інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. куб. м:

з них для населення, тис. куб. м

бюджетних установ, тис. куб. м

інших споживачів, тис. куб. м

Вартість реалізації централізованого водопостачання (без ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн

Повна собівартість централізованого водопостачання**, тис. грн

Розрахунковий прибуток**, тис. грн

Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водопостачання, грн/куб. м

Фактичні втрати та необліковані витрати води, %

Нормативні втрати та необліковані витрати води, %

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, осіб

Середньомісячна заробітна плата працівників ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, грн

Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, у тому числі віднесені до:

загальновиробничих витрат, тис. грн

адміністративних витрат, тис. грн

витрат на збут, тис. грн

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього, тис. грн

у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн

Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн

Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн

Кількість споживачів (абонентських рахунків) ліцензіата, усього, у тому числі:

населення – фізичні особи

інші водопровідно-каналізаційні господарства

бюджетні установи

інші споживачі

__________
* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

_____________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


М.П. (за наявності)


«___» ____________ 20__ рокуДодаток 16
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з централізованого водовідведення

Показники

Попередній до базового рік (факт.)

Базовий період (факт.)

Передбачено діючими тарифами

Плановий період

А

1

2

3

4

Загальна довжина каналізаційних мереж*, км:

з них головних колекторів

вуличної каналізаційної мережі

внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі

Витрати води на власні потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м

Обсяг централізованого водовідведення споживачам, тис. куб. м, у тому числі на потреби:

населення, тис. куб. м

інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. куб. м:

з них для населення, тис. куб. м

бюджетних установ, тис. куб. м

інших споживачів, тис. куб. м

Вартість реалізації централізованого водовідведення (без ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн

Повна собівартість централізованого водовідведення**, тис. грн

Розрахунковий прибуток**, тис. грн

Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водопостачання, грн/м-3

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності, осіб

Середньомісячна заробітна плата працівників ліцензованої діяльності, грн

Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, у тому числі віднесені до:

загальновиробничих витрат, тис. грн

адміністративних витрат, тис. грн

витрат на збут, тис. грн

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів в повній собівартості, усього, тис. грн

у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн

Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн

Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата, усього, у тому числі:

населення – фізичні особи

інші водопровідно-каналізаційні господарства

бюджетні установи

інші споживачівгору