Документ z0649-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2017  № 472


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2017 р.
за № 649/30517

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Доповнити пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, новим підпунктом такого змісту:

«3) оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів.».

2. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880;

Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881;

Зміни до форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.

3. Департаменту місцевих бюджетів (Кузькін Є.Ю.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до місцевих фінансових органів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Марченка С.М.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.04.2017  № 472


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 травня 2017 р.
за № 649/30517

ЗМІНИ
до Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів

Абзац перший пункту 1.1 розділу І викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція розроблена з метою чіткого розмежування повноважень, прав і відповідальності головного розпорядника коштів місцевого бюджету (далі – головний розпорядник) та відповідальних виконавців бюджетних програм (далі – відповідальні виконавці) у процесі складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.».

В. о. директора
Департаменту місцевих
бюджетівС.М. Макацаріявгору