Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Правила від 23.04.2010216
Документ z0669-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.01.2013, підстава z2219-12
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2010 N 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2010 р.
за N 669/17964
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 735 ( z2219-12 ) від 30.11.2012 }
Про затвердження Правил повітряних
перевезень пасажирів і багажу

Відповідно до Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.06.2006 N 789 ( 789-2006-п ), статті 62 Повітряного
кодексу України ( 3167-12 ), на виконання Програми інтеграції
України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента
України від 14.09.2000 N 1072 ( 1072/2000 ), та у зв'язку з
приєднанням України до Конвенції про уніфікацію деяких правил
міжнародних повітряних перевезень ( 995_594 ), вчиненої 28.05.99 у
місті Монреалі, а також з метою підвищення рівня обслуговування
пасажирів на повітряному транспорті Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила повітряних перевезень пасажирів і
багажу, що додаються.
2. Державній авіаційній адміністрації (Овчинников О.В.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести вимоги Правил до відома підприємств, організацій
та установ, що задіяні у повітряних перевезеннях пасажирів і
багажу.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.03.2006
N 187 ( z0706-06 ) "Про затвердження Правил повітряних перевезень
пасажирів і багажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
13.06.2006 за N 706/12580.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації
Колісника А.А.
Міністр К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
23.04.2010 N 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 серпня 2010 р.
за N 669/17964

ПРАВИЛА
повітряних перевезень пасажирів і багажу

I. Загальні положення
1. Ці Правила розроблено відповідно до Програми інтеграції
України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента
України від 14.09.2000 N 1072 ( 1072/2000 ), статті 62 Повітряного
кодексу України ( 3167-12 ), Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), пункту 3 Положення про Державну авіаційну
адміністрацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.11.2006 N 1526 ( 1526-2006-п ), Регламенту (ЄС)
Європейського Парламенту та Ради від 05.07.2006 N 1107/2006 про
права інвалідів та осіб з обмеженою рухливістю при використанні
повітряного простору, Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та
Ради від 11.02.2004 N 261/2004 ( 994_912 ) про запровадження
загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови
у перевезенні та скасування чи тривалої затримки рейсів,
Регламенту Ради (ЄС) від 09.10.97 N 2027/97 про відповідальність
перевізника у випадку інциденту ( 994_a93 ), із змінами, внесеними
Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 13.05.2002
N 889/2002. 2. Ці Правила розроблено з урахуванням положень Варшавської
конвенції 1929 року ( 995_181 ), Монреальської конвенції 1999 року
( 995_594 ) та Загальних умов перевезень пасажирів і багажу,
встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту
("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)", IATA).
3. Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень
пасажирів та багажу здійснюється відповідно до Закону України "Про
Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації"
( 545-15 ), інших нормативно-правових актів, розроблених на
підставі зазначеної Програми.
4. Метою цих Правил є встановлення загальних умов перевезення
пасажирів і багажу повітряним транспортом, за яких забезпечуються
належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також
принципи і відповідальність суб'єктів господарської діяльності під
час повітряних перевезень пасажирів і багажу, включаючи
обслуговування, що належить до цих перевезень.
II. Терміни і визначення,
що використовуються в цих Правилах
АСБ/ГРС - автоматизована система бронювання/глобальна
розподільна система. Авіаційний перевізник (авіаперевізник, перевізник) - суб'єкт
господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів,
вантажу повітряним транспортом: у випадку українського
перевізника - на підставі ліцензії, а також сертифіката
експлуатанта, виданого урядовим органом державного управління у
сфері цивільної авіації України; або на підставі відповідного
документа компетентного органу іншої країни, який відповідає
положенням міжнародних договорів, що є обов'язковими для
України, - у випадку іноземного авіаперевізника. Авіаційний перевізник, що провадить діяльність, -
авіаперевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за
договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або
фізичної, яка має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на
себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з
квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші
послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи
є ця юридична або фізична особа фактичним перевізником або
перевізником за договором (визначення термінів "фактичний
перевізник" та "перевізник за договором" наведені у розділі XXVI
цих Правил). Термін "авіаперевізник" включає агентів, працівників,
представників і підрядників авіаперевізника, якщо цими Правилами
не передбачено інше. Агент з обслуговування - суб'єкт аеропортової діяльності,
уповноважений перевізником здійснювати операції з наземного
обслуговування пасажирів і багажу. Аеропортова діяльність - діяльність, пов'язана з виконанням
технологічних процесів з наземного обслуговування повітряних
суден, пасажирів, членів екіпажів, перевезенням багажу, пошти та
вантажу. Багаж - предмети, майно та інша особиста власність пасажира,
які перевозять на повітряному судні. Багажна ідентифікаційна бирка - документ, виданий
перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу. Багажна квитанція - частина квитка, що засвідчує прийняття до
перевезення зареєстрованого багажу. Бронювання (або резервування) - попереднє замовлення місця на
повітряному судні на визначені рейс і дату для перевезення
пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному
судні на визначені рейс і дату для перевезення багажу (вантажу). Варшавська конвенція - залежно від того, який з наведених
нижче документів застосовується щодо договору перевезення,
означатиме: Конвенцію з уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень ( 995_181 ), підписану у Варшаві
12.10.29, зі змінами, унесеними Гаазьким Протоколом ( 995_562 ),
підписаним у Гаазі 28.09.55; Конвенцію, додаткову до Варшавської
конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних
повітряних перевезень, які здійснюються особами, що не є
перевізниками по договору ( 995_130 ), підписану у Гвадалахарі
18.09.61 (використовується під час внутрішніх повітряних
перевезень). Виключні умови - умови, за яких перевезення пасажирів і
багажу не підпадають під звичайні операції і процедури
експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за
яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту,
перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії
тощо. Відмова в перевезенні - відмова авіаперевізника в перевезенні
пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його присутність
для посадки на борт, за винятком існування розумних підстав для
відмови у посадці, таких як: охорона здоров'я, забезпечення
безпеки або неналежне оформлення необхідної для перевезення
документації (паспорт, віза, квиток тощо). Групове перевезення - перевезення групи осіб, що мають
спільну мету подорожі. Мінімальна кількість групи встановлюється
перевізником. Дні - календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові
і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної
документації, актів та інших документів, а також строків
закінчення перевезення, строків давності для пред'явлення
претензій відлік починається з 00 годин доби, наступної за добою,
коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до
розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище,
припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку
є перший за ним робочий день. Договір чартеру (фрахтування) повітряних суден - угода, за
якою одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій
стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в
одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для
перевезення пасажирів, багажу. Електронний квиток - електронний документ, який включає
роздрук маршруту (маршрут-квитанції), електронні купони і, у разі
використання, документ для посадки. Електронний купон - частина електронного квитка, яка
використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший
документ, який його замінює, що зберігається у базі даних
автоматизованої системи бронювання перевізника. Зареєстрований багаж - багаж пасажира, який прийнятий
перевізником під свою відповідальність для перевезення та
своєчасної доставки і на який перевізник оформив багажну квитанцію
та видав багажну ідентифікаційну бирку. Застосовані закони - закони, постанови та розпорядження, а
також інші нормативно-правові акти, що регулюють здійснення
повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з
території, на територію та через територію якої здійснюються
перевезення пасажирів та багажу. Зіпсований квиток - квиток, стан якого з вини пасажира не дає
змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у
ньому. Змішане перевезення - перевезення, що здійснюється з
використанням різних видів транспорту за одним перевізним
документом за участю повітряного транспорту. Зупинка на маршруті (Stopover) - попередньо узгоджена між
перевізником і пасажиром тимчасова зупинка в перевезенні в
будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення. Інтерлайн-угода - угода про взаємне визнання перевізної
документації та проведення відповідних взаєморозрахунків. Квиток - документ, що має назву "Пасажирський квиток та
багажна квитанція", у тому числі електронний квиток, виданий
перевізником (його агентом), який містить умови договору
перевезення та повідомлення, разом з польотними та пасажирським
купонами. Код перевізника - умовне літерне або літерно-цифрове
позначення перевізника, надане IATA відповідно до встановленого
порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного
перевізника в АСБ/ГРС. Комерційні угоди - будь-які угоди між перевізниками, крім
агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг,
пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу. Компенсація в порядку регресу - компенсація витрат за рахунок
третьої особи. Користувач - особа, яка користується повітряним транспортом
або має намір користуватися ним. Маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) - документ (документи),
який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять)
необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, тариф
тощо), сповіщення та повідомлення. Метод ортодромічної відстані маршруту - метод, при якому
відстань між двома пунктами на поверхні земної кулі по дузі
більшого кола, площина якого проходить через центр Землі,
вимірюється як найкоротша відстань. Метод прорейтового розподілу - метод, при якому загальний
дохід від транспортування від пункту відправлення до пункту
призначення розподіляється за кожним сегментом маршруту відповідно
до правил розрахунків, викладених у IATA Prorate Manual Passenger
(PMP), Revenue Accounting Manual (RAM) та Resolutions Manual. Місце відправлення - пункт, зазначений у квитку, з якого
починається перевезення пасажира та його багажу. Місце призначення - пункт, зазначений у квитку, в якому
закінчується перевезення пасажира та його багажу. Монреальська конвенція - Конвенція про уніфікацію деяких
правил міжнародних повітряних перевезень ( 995_594 ), вчинена
28.05.99 в місті Монреалі. Використовується під час міжнародних
повітряних перевезень. Несупроводжуваний багаж - багаж, який прийнято до перевезення
окремо від пасажира і оформлено за вантажною накладною. Нормальний тариф - повний тариф без будь-яких обмежень щодо
його застосування, затверджений та опублікований перевізником як
нормальний тариф, тариф з мінімальними обмеженнями в частині його
використання, установлений для перевезення у бізнес- чи
економічному класі та опублікований як нормальний тариф в
автоматизованих системах бронювання. Основне й постійне місце проживання - одне зафіксоване й
постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство
пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного
місця проживання. Остаточний час оформлення пасажирів - час, після закінчення
якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до
літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс. Пасажир - особа (за винятком членів екіпажу та додаткових
спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта
повітряного судна, уповноваженого представника відповідного
національного органу регулювання чи особи, що супроводжує вантаж),
що перевозиться повітряним судном за згодою перевізника згідно з
договором перевезення. Пасажир з обмеженою рухливістю (Passenger with reduced
mobility - PRM) або інвалід - це пасажир, рухливість якого під час
використання транспорту є обмеженою з причини будь-якої фізичної
(сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи
розумової недієздатності, або з будь-якої іншої причини, або
такої, як похилий вік, та стан якого потребує відповідної уваги та
пристосування до його особливих потреб в обслуговуванні, яке є
доступним для всіх пасажирів. Пасажир транзитний - пасажир, який згідно з договором
міжнародного повітряного перевезення далі перевозиться тим самим
рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту. Пасажир трансферний - пасажир, який згідно з договором
міжнародного повітряного перевезення направляється в пункт
трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим
рейсом того самого або іншого перевізника. Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) - частина
пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після
здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно
умов перевезення пасажира. Підтверджене бронювання - бронювання, яке було зроблене в
автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником.
Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК". Повітряне перевезення - перевезення пасажирів, багажу,
вантажів або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі
відповідного договору повітряного перевезення. Перевезення може
бути міжнародним та внутрішнім. Міжнародне перевезення -
перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення,
незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або
перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або
на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на
території іншої країни. Внутрішнє перевезення - транспортування
пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які
розміщені на території України. Польотний купон - частина пасажирського квитка або, у разі
електронного квитка, електронний купон, у якому визначено
відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є
дійсним для перевезення пасажира і багажу. Потенційно небезпечні пасажири - категорія пасажирів, які
здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані,
депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних
органів. Правила перевізника - правила, інструкції та технології,
встановлені перевізником, які використовуються під час перевезення
пасажирів і/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень
пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти з
обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій. Претензія - складена у письмовій формі вимога зацікавленої
особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті
внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення. Рейс з надлишком броні - рейс, на який кількість пасажирів,
що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до
закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує
кількість наявних місць на рейсі. Розумні заходи - адекватні заходи, які вживаються
перевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків)
пасажира. Розумні строки - період часу, розумна межа тривалості якого
під час повітряного перевезення пасажира (багажу) становить не
більше трьох годин понад час початку та завершення польоту,
визначений в розкладі руху перевізника. Поняття використовується
для визначення строків настання відповідальності перевізника перед
пасажирами для рейсів, що підпадають під дію Варшавської конвенції
( 995_181 ). Ручна поклажа (незареєстрований багаж) - багаж пасажира, який
під час перевезення перебуває за згодою перевізника в салоні
повітряного судна під контролем пасажира і засвідчується
спеціальною биркою. Сегмент маршруту - частина перевезення між двома пунктами,
яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному
польотному купоні. Спеціальне право запозичання (далі - СПЗ) - розрахункова
грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом
(далі - МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично
переглядається МВФ для того, щоб він відображав відносне значення
валют у світовій торгівлі та фінансових системах. Спеціальний тариф - опублікований перевізником тариф, що має
певні обмеження у частині його застосування. Спеціальні умови - умови перевезення пасажирів і багажу, які
виникають унаслідок невідповідності положень цих Правил правилам
іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш
низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими
Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил
і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення. Суб'єкт аеропортової діяльності - експлуатант аеропорту або
інша юридична особа, що провадить аеропортову діяльність. Суб'єкт, що надає агентські послуги з продажу авіаційних
перевезень (агент з продажу), - суб'єкт господарювання, який
здійснює діяльність з продажу авіаційних перевезень за дорученням
авіаперевізника або генерального агента на підставі відповідного
договору. Тариф - сума, встановлена перевізником за перевезення
пасажира, або одиниці маси, або обсягу багажу за відповідним
маршрутом і відповідним класом обслуговування. Тарифні нормативи - установлені й опубліковані перевізником
тарифи та правила їх застосування. Узгоджені місця зупинки - пункти (крім пунктів відправлення і
призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху
перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення. Форс-мажорні обставини - обставини непереборної сили,
незвичайні та непередбачувані обставини поза контролем перевізника
та пасажира, наслідків яких не можна було уникнути, навіть
доклавши найбільших зусиль. Чартерне повітряне перевезення - нерегулярне повітряне
перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру
(фрахтування), за яким авіаперевізник надає фрахтівнику або
фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість
повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення
пасажирів, багажу, вантажу або пошти, вказаних фрахтівником.
III. Сфера використання
Глава 1. Загальні умови перевезення
1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного або
внутрішнього перевезення пасажирів або багажу, яке здійснюється
повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень
повітряним транспортом, що здійснюються авіаперевізником
безкоштовно.
2. Ці Правила також поширюються на іноземних перевізників,
які здійснюють продаж перевезень на території України, у частині
обов'язкового інформування пасажирів згідно з розділом XXXI цих
Правил.
3. Ці Правила застосовуються до пасажира, який подорожує
рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення авіакомпанії як
перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору
перевезення на такий рейс між цим перевізником і пасажиром, який
зазначений у квитку.
4. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті
1 глави 2 розділу III цих Правил, є об'єктом правил перевізника, а
також тарифних нормативів перевізника, чинних на дату видачі
квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату
неможливо визначити - на дату початку перевезення. Під час
перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і
збори, що діють на дату оформлення квитка.
5. Перевізник має видавати свої правила повітряних перевезень
пасажирів і багажу державною мовою, положення і норми яких не
повинні суперечити та бути нижчими ніж ті, що передбачені цими
Правилами, попередньо погодивши їх з органом державного управління
у сфері цивільної авіації.
6. Ці Правила та правила перевізника, а також тарифні
нормативи перевізника з унесеними до них змінами не можуть бути
застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без
повідомлення про це пасажира після дати видачі квитка, крім
випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими
законами.
7. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо
забезпечити відповідність цим Правилам, перевізник має право
здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених главою 2
цього розділу.
8. Ці Правила не використовуються під час перевезень
пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не
підпадають під звичайні операції та процедури організації
перевезень пасажирів та багажу.
Глава 2. Спеціальні умови перевезення
1. Якщо перевізником доведено, а відповідним державним
органом визнано, що положення цих Правил практично неможливо
виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезень
пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання
альтернативних засобів, то такий орган може затвердити одиничну
операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення
пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та
безпеки під час таких перевезень має бути щонайменше еквівалентний
рівню, що забезпечувався б під час виконання всіх установлених
цими Правилами вимог.
2. Правила перевізника щодо використання спеціальних тарифів
і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є
спеціальними умовами перевезення.
IV. Забезпечення якості перевезень
пасажирів і багажу
1. Ці Правила і правила перевізника повинні бути складовою
частиною програм перевізників із забезпечення якості під час
повітряних перевезень пасажирів і багажу.
2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови,
технології, інструкції, керівництва стосовно повітряних перевезень
пасажирів і багажу повинні відповідати програмам забезпечення
якості.
V. Квиток
Глава 1. Договір перевезення
1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням
укладення договору про перевезення та відображають його умови.
Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та
багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.
2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом
(рейсами) і зобов'язує перевізника здійснити відповідне
перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги,
пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення,
крім випадків, визначених у пункті 4 цієї глави.
3. Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не
повинні суперечити Монреальській ( 995_594 ) або Варшавській
конвенції ( 995_181 ) залежно від того, яка з цих конвенцій
застосовується, та цим Правилам.
4. Особа не матиме права на переліт рейсом, а перевізник або
особа, уповноважена перевізником, має право визнати квиток
недійсним, якщо: особа пред'явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було
внесено зміни не перевізником або його уповноваженим агентом з
продажу; встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або
недійсною платіжною карткою (кредитною карткою); особа не пред'явить квиток, який містить польотний купон на
відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також
пасажирський купон; неправильно застосовано тариф не з вини перевізника; особа не в змозі підтвердити те, що електронний квиток було
надано їй належним чином (у разі оформлення електронного квитка).
5. Квитки, що визнані недійсними з вини перевізника, за
потреби пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки,
визнані недійсними з причини, яка не залежить від перевізника,
підлягають вилученню без переоформлення. У всіх випадках
перевізником або особою, що представляє його інтереси, складається
акт, копія якого надається пасажиру.
6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка
або з квитком, який перевізник визнав недійсним, підлягає висадці
з літака.
7. Про виявлення на борту пасажирів без квитків складається
відповідний акт та повідомляється підрозділ органу державного
управління у сфері авіації, до компетенції якого належить
здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.
8. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток та інші перевізні
документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення
претензії - до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні
документи, що видавалися пасажиру, повинні бути пред'явлені на
першу вимогу посадових осіб авіакомпанії (аеропорту, агента з
обслуговування тощо).
Глава 2. Утрачений або зіпсований квиток
1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром
перевізник за клопотанням пасажира може замінити такий квиток
(його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання
пасажиром угоди про відшкодування перевізнику збитків аж до
вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати перевізник
у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо
пасажир не підписує таку угоду, перевізник, який видає дублікат
квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну
вартість. Перевізник має право на стягнення з пасажира плати за
послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не
були зумовлені недбальством перевізника (його агента). У разі
втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка
оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого
перевізника.
2. Перевізник має право відмовити пасажиру у видачі дубліката
квитка, якщо: пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 1 цієї глави,
і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка; пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день
здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше
ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс
авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює.
Глава 3. Заборона передачі квитка
1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї
особи, прізвище та ім'я якої зазначені у квитку.
2. З метою виконання вимог пункту 1 цієї глави перевізник має
право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.
Глава 4. Строк чинності квитка
1. Строк чинності квитка включає в себе: загальний строк чинності квитка; строк чинності для перевезення.
2. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру
використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами,
у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату,
повернення вартості повністю або частково не використаного
перевезення та інших розрахунків, що встановлені цими Правилами
або правилами перевізника.
3. Загальний строк чинності охоплює період часу від моменту
видачі квитка і до закінчення строку, який передбачений для
отримання грошей за невикористаний квиток правилами застосування
тарифів перевізника.
4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на
перевезення пасажира та його багажу від зазначеного в ньому
початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту
зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у
квитку.
5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з
відповідного аеропорту тільки після внесення до квитка
перевізником або уповноваженою на це особою дати вильоту та номера
рейсу.
6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для
перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо
частина квитка використана, або з дати його видачі - якщо не
використаний весь квиток.
7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для
перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах,
установлених правилами застосування тарифів перевізника.
Глава 5. Продовження строку чинності квитка
1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого
тарифу, продовжується, якщо перевізник: не може надати місце на рейс, на який пасажир має
підтверджене бронювання; скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання; пропустить узгоджене місце зупинки; не виконуватиме рейс у розумні строки понад час відправлення
рейсу, який зазначений у квитку; своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на
пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має
підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де
зазначено й попередній рейс; не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу
обслуговування; у такому випадку в разі згоди пасажира на подальше
перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час
до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в
оплаченому класі обслуговування; а також у разі хвороби пасажира або члена його родини, що
подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред'явлення
відповідної довідки закладу охорони здоров'я.
2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити
протягом строку чинності квитка у зв'язку із хворобою чи іншими
обставинами, перевізник може продовжити строк чинності такого
квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до
першого рейсу перевізника, на якому є місце в оплаченому класі
обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була
перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися
відповідною довідкою закладу охорони здоров'я. У такому випадку
перевізник також може продовжити строк чинності квитків осіб, які
супроводжують такого пасажира.
3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира,
який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті
особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено
строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального
перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків
має здійснюватися після одержання належного свідоцтва про смерть і
на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира. При застосуванні цих Правил членами сім'ї фізичної особи
вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік
або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або
дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід,
рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із
законом. Також авіакомпанія може розширити перелік осіб, що
належать до членів сім'ї померлого пасажира.
Глава 6. Послідовність польотних купонів
1. Перевізник приймає польотні купони лише послідовно,
починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.
2. Квиток, у якому пасажиром порушено послідовність
використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не
сталося з вини перевізника чи його уповноваженого агента.
3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони,
які раніше не було повернуто перевізнику, залишаються у пасажира
протягом подорожі і мають бути надані перевізнику на його запит. У
разі порушення послідовності використання польотних купонів
перевізник має право відмовити у перевезенні та поверненні
вартості невикористаних польотних купонів.
Глава 7. Клас обслуговування
1. Перевізник повинен надати пасажиру обслуговування згідно з
оплаченим класом обслуговування. Перевізник (його агент) повинен
повідомити пасажира під час бронювання щодо обслуговування, яке
надається у відповідному класі.
2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування,
визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний
рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.
3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання, місце
бронюватиметься на запит пасажира під час реєстрації за умови
наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на
відповідному рейсі.
4. Перевізник має право як з технічних, так і з комерційних
причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку
пониження класу обслуговування перевізник зобов'язаний якомога
раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну
компенсацію з урахуванням положень розділів XV - XX цих Правил.
Глава 8. Строк і умови пред'явлення квитків з метою
повернення сплачених сум
1. Квиток може бути пред'явлений перевізнику для повернення
сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення,
якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів: до початку перевезення, або протягом усього строку чинності квитка для польоту, або протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для
польоту. Перевізник, беручи до уваги обставини, що унеможливили
пред'явлення квитка для здійснення операції з повернення грошей,
може продовжити цей строк.
2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з
дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених
перевізником.
3. Закінчення зазначеного у пункті 1 цієї глави строку не
позбавляє пасажира права на пред'явлення перевізнику претензії
відповідно до розділу XXX цих Правил.
Глава 9. Абревіатури
1. Назва перевізника, крім його повного найменування, може
також наводитися у квитку у вигляді коду перевізника.
2. Перевізник (його агент з продажу або агент з
обслуговування) повинен довести до відома пасажира під час
бронювання (реєстрації) інформацію щодо повного найменування
перевізника, який у квитку наведений у вигляді коду.
VI. Зупинка на маршруті або узгодження
місця зупинки (Stopover)
1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона
попередньо погоджена з перевізником та зазначена у квитку.
2. У разі якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними
тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється
робити у будь-якому пункті маршруту.
3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і
здійснює зупинку, то з пасажира може стягуватися за це додаткова
плата.
VII. Тарифи та збори
1. Тарифи, що використовуються, - це встановлені й
опубліковані перевізником або від імені перевізника (або якщо не
опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами
перевізника) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до
місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати
квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф
передбачає правила його використання, якими встановлюються строк
дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за
невикористану частину перевезення тощо.
2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами
аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.
3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під
час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються
відповідно до чинного законодавства і повинні бути опубліковані у
формі, доступній користувачам.
4. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіаперевізника
не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість
перевезення.
5. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіаперевізника,
встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням,
можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватись окремо
з наданням документа, який підтверджує оплату цих послуг.
6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в
межах України публікуються авіаперевізниками та аеропортами в
АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена органом державного управління у
сфері цивільної авіації та погоджена з Конференцією IATA з
координації тарифної політики.
7. Розрахунки на території України за послуги з авіаційних
перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства
України. Курс обміну валют встановлюється відповідно до чинного
законодавства України.
VIII. Бронювання перевезення пасажирів, багажу
Глава 1. Вимоги до бронювання
1. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної
ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і
дату є обов'язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на
повітряному транспорті.
2. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати місця
і тоннаж можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв'язку,
Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо.
Основною умовою застосування таких методів бронювання є
відображення здійсненого бронювання у системі бронювання
перевізника.
3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що
встановлюються перевізником. Внесення до бронювання паспортних
даних здійснюється відповідно до чинного законодавства та
міжнародних договорів України.
4. Перевізник або його агент з продажу повинен інформувати
пасажира (його представника) щодо строків сплати та оформлення
квитка і про зміни у розкладі.
5. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартості
перевезення, бронювання вважається попереднім і за потреби може
бути анульовано з попередженням про це пасажира.
6. У разі несплати вартості перевезення пасажиром (його
представником) у термін, що був призначений перевізником (його
агентом), бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.
7. Якщо пасажир не прибув на рейс ("No-show"), на який він
має підтверджене бронювання, і не повідомив заздалегідь
перевізника про зміни щодо своєї подорожі, перевізник має право
анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на
зворотний рейс.
Глава 2. Особисті дані пасажира
1. Під час бронювання пасажир повідомляє перевізнику чи його
агенту необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та
особливих умов перевезення. Крім того, під час бронювання пасажир
зобов'язаний надати перевізнику чи його агенту достовірні
відомості щодо свого номера телефону, адреси та іншого можливого
резервного контакту для здійснення своєчасного оповіщення та
інформування пасажира. У разі відсутності належного зв'язку з
пасажиром, що задокументовано перевізником та підприємством
зв'язку, відповідальність за наслідки несвоєчасного оповіщення та
інформування пасажира щодо змін у перевезеннях покладається на
пасажира.
2. У випадку відмови пасажира від надання необхідної для
бронювання інформації бронювання не здійснюється.
3. У межах, встановлених чинним законодавством України та
країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень
(перевізник, агент з продажу), зобов'язана дотримуватися
конфіденційності особистих даних пасажира. При цьому пасажир
уповноважує перевізника зберігати особисті дані про себе та
надавати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям,
своїм агентам, іншим перевізникам, провайдерам додаткових послуг
для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових
послуг, організації системи розшуку багажу та системи
попередження/визначення шахрайства з перевізними документами,
надання інформаційної допомоги щодо в'їзду/виїзду за маршрутом
перевезення.
Глава 3. Надання місця
1. Бронювання місця може бути як із закріпленням конкретного
місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без такого.
2. Перевізник має право змінити надане місце навіть після
посадки пасажира на борт повітряного судна з причин забезпечення
безпеки і технічних причин.
3. У разі надання квитка з відкритою датою вильоту бронювання
місця здійснюється на загальних підставах за наявності вільних
місць на рейсі.
4. У разі якщо пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і
звертається з проханням надати місце, а перевізник не має такої
можливості, то перевізник або уповноважений агент з продажу
повинен запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий
рейс, на якому є вільні місця.
5. Першочергове та позачергове право на отримання місця на
рейс визначається згідно з чинним законодавством. Перевізник може доповнювати перелік осіб, які мають право на
першочергове та позачергове отримання місця.
Глава 4. Повторне підтвердження бронювання
1. Перевізник має право вимагати від пасажира зробити
повторне підтвердження зворотного вильоту. Рейси, на яких
вводиться процедура підтвердження зворотного вильоту,
встановлюються перевізником. Пасажир повинен бути проінформований
щодо необхідності підтвердження зворотного вильоту.
2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається,
якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або
резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу
вильоту рейсу за розкладом. Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то
підтвердження здійснюється для кожного сегмента.
3. Перевізник повинен повідомити пасажира, коли і як можна
зробити повторне підтвердження. Невиконання пасажиром вимог
перевізника щодо повторного підтвердження бронювання дає право
перевізнику анулювати непідтверджене бронювання не раніше ніж за
72 години до вильоту рейсу за розкладом.
IX. Обслуговування пасажирів
Глава 1. Обслуговування пасажирів в аеропорту
1. Перевізник або агент з обслуговування повинен забезпечити
пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією
щодо: часу відправлення та прибуття повітряного судна; місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс; затримок або скасування рейсів і причин затримок та
скасування рейсів; способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або
проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста; правил та порядку проведення передпольотного та
післяпольотного огляду пасажирів і багажу; загальних правил виконання пасажирами вимог, пов'язаних з
прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-карантинним,
ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами контролю, відповідно
до застосованих законів; місця розташування кімнати матері та дитини, поста
правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо; місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки,
пошкодження, знищення багажу.
2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах, повинні
виконуватися українською мовою. У міжнародних аеропортах
оголошення додатково виконуються англійською мовою та/або мовою
країни, з/до якої виконується рейс.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »