Про затвердження Змін до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в [...]
Міненерговугілля України; Наказ від 12.05.2017317
Документ z0689-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2017
 

МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2017  № 317


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2017 р.
за № 689/30557

Про затвердження Змін до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про електроенергетику», з метою підвищення ефективності організації та виконання контрольних вимірів фактичної електричної потужності у споживачів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року № 241, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 426/7747, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І.С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
Д.В. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
12.05.2017  № 317


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2017 р.
за № 689/30557

ЗМІНИ
до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України

1. У розділі 1:

пункти 1.4, 1.5 викласти в такій редакції:

«1.4. Контроль за електричною потужністю відповідно до цієї Методики здійснюється на об'єктах споживачів електричної енергії з приєднаною потужністю 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням 50000 кВтгод та більше (за підсумком минулого року), для яких установлюються граничні величини електричної потужності згідно з Порядком постачання електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441.

1.5. Контрольні виміри проводяться у присутності уповноваженого представника споживача шляхом фіксації показів розрахункових засобів та систем обліку електроенергії, які зазначені в договорі про постачання електричної енергії.».

2. У розділі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 2.1.1 після слова «години» доповнити словом «контролю»;

підпункт 2.1.6 викласти в такій редакції:

«2.1.6. Найбільша фактична електрична потужність у період контролю порівнюється з договірною величиною споживання електричної потужності, доведеною споживачу на розрахунковий період.»;

підпункт 2.1.7 викласти в такій редакції:

«2.1.7. 30-хвилинні інтервали часу вимірів відлічуються за приладами обліку часу, які пройшли повірку в установленому законодавством порядку.»;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Проведення контролю за показами локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), що фіксують максимальну електричну потужність.

2.2.1. Контроль за дотриманням договірних величин споживання електричної потужності за допомогою ЛУЗОД або АСКОЕ в години максимуму навантаження ОЕС України проводиться у будь-який робочий день поточного розрахункового періоду. З архіву показань сумарної електричної потужності вибираються найбільші 30-хвилинні величини окремо за періоди ранкового та вечірнього максимуму навантаження і порівнюються з відповідними договірними величинами споживання електричної потужності, доведеними споживачу на розрахунковий період.

2.2.2. Контроль за дотриманням договірних величин споживання електричної потужності засобами обліку, що фіксують фактичну максимальну електричну потужність, проводиться у будь-який робочий день розрахункового періоду. Максимальна величина електричної потужності, що зафіксована засобом обліку електричної енергії за відповідний розрахунковий період, порівнюється з договірною величиною споживання електричної потужності, доведеною споживачу на розрахунковий період. Роздруківка показів ЛУЗОД (АСКОЕ) додається до Акта з контролю електричної потужності.».

3. У розділі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Акт підписується контролюючою особою й уповноваженим представником споживача.»;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. У разі відмови уповноваженого представника споживача підписати акт у ньому робиться відповідна позначка і другий примірник протягом трьох робочих днів надсилається споживачу поштою з повідомленням про отримання.».

4. У тексті Методики слово «показання» у всіх відмінках замінити словом «покази» у відповідному відмінку.

5. У додатках до Методики слова «показання», «підприємство», «Міністерство палива та енергетики України», «Держенергонагляд України», «особа споживача» у всіх відмінках та цифру «200» замінити відповідно словами «покази», «споживач», «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «Державна інспекція енергетичного нагляду України», «представник споживача» у відповідних відмінках та цифрами «20».

Заступник
директора Департаменту
електроенергетичного
комплексу -
начальник відділу

Л. Власенко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...