Документ z0695-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.05.2003, підстава z0360-03

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 335/557 від 26.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2001 р.
за N 695/5886
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 105/234 ( z0360-03 ) від 14.04.2003 )
Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх
заповнення

На виконання пункту 4 Програми реформування державної
статистики на період до 2002 року, пункту 24 розділу I Заходів
реалізації Програми реформування державної статистики на період до
2002 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27.06.98 N 971 ( 971-98-п ), з метою удосконалення державної
статистичної звітності та приведення її у відповідність до
міжнародних стандартів Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності з питань
загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення
(надалі - форми та інструкції), що додаються: 1.1. N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього навчального
закладу"; 1.2. N ЗНЗ-2 "Звіт вечірньої (змінної) школи" ( z0696-01 ); 1.3. N 76-РВК "Зведений звіт денних загальноосвітніх
навчальних закладів" ( z0697-01 ); 1.4. N ЗВ-1 "Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл"
( z0698-01 ).
2. Зазначені форми та інструкції увести в дію, починаючи зі
звіту на початок 2001/2002 навчального року.
3. Поширити форми та інструкції, зазначені в: пункті 1.1 - на денні загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм власності і підпорядкування; пункті 1.2 - на вечірні (змінні) школи незалежно від форм
власності і підпорядкування; пункті 1.3 - на відділи освіти райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; пункті 1.4 - на Міністерство освіти Автономної Республіки
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками
інструкцій, зазначеними в пункті 1 цього наказу, покладається на
Міністерство освіти і науки України.
5. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечувати: збір, контроль, обробку та подання зведеної інформації
Міністерству освіти і науки України, Головному управлінню
статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики в цілому по
території та в розрізі форм власності і підпорядкування в
установлені терміни.
6. Міністерству освіти і науки України забезпечувати подання
Державному комітету статистики України зведеної інформації у
цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування та в
розрізі територій в установлені терміни.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України
від 31.03.92 N 40 "Про затвердження форм державної статистичної
звітності по загальноосвітніх школах" та скасувати накази Мінстату
України від 13.04.93 N 65 "Про затвердження форм державної
статистичної звітності по загальноосвітніх навчально-виховних
закладах", від 29.04.93 N 75 "Про затвердження форм зведеної
державної статистичної звітності по загальноосвітніх
навчально-виховних закладах", від 13.04.95 N 97 "Про затвердження
форм державної статистичної звітності по загальноосвітніх
навчально-виховних закладах", від 28.03.96 N 92 "Про затвердження
форм державної статистичної звітності по загальноосвітніх
навчально-виховних закладах", від 07.06.96 N 167 "Про затвердження
форм державної статистичної звітності по загальноосвітніх
навчально-виховних закладах".
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету статистики України Власенко Н.С. і
заступника Міністра освіти і науки України Богомолова А.Г.
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень
Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|зації- | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|вищого | | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|рівня -| | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | --------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ________________________ Форма N ЗНЗ-1
Ким подається _________________________
(повна назва закладу) Затверджено Адреса ________________________________ Наказ Держкомстату України
(населений пункт, вулиця, і МОН України
будинок N) 26.07.2001 N 335/557 Область _______________________________
Район (місто)__________________________ Поштова 1 раз на рік
Коди Тип місцевості (1 - міська місцевість,
2 - сільська місцевість) ______________ ___________ _______________________________________
Повна назва, N закладу ________________ _______________________________________ ___________
Тип закладу ___________________________ ___________
Адреса: сайту INTERNET ________________
електронної пошти ___________ Відомча належність ____________________
Форма власності _______________________
Подають не пізніше 10 вересня денні загальноосвітні
навчальні заклади незалежно від відомчого
підпорядкування та форми власності:
1. місцевому органу управління освітою (2
примірники).
2. своїй вищій організації (для державних закладів,
крім системи МОН)
Звіт
денного загальноосвітнього навчального закладу
на початок 20__/20__ навчального року (за станом на 5 вересня)
Розділ 1. Контингенти учнів за класами ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники|N | Кількість | Із загальної кількості учнів |Крім |Кількість класів |рядка|------------+---------------------------------------------|того, |з наповнюваністю | |класів|учнів|дівчат|дру- |навча- |дітей-сиріт|учні, які|учнів |---------------- | | | | |горіч-|ється |і дітей, |приходять|спец- |більше|з них | | | | |ників |індивіду-|позбавлених|тільки на|класів|25 |більше 27 | | | | | |ально |батьківсь- |навчання*| |учнів |учнів | | | | | | |кого | | | | Класи | | | | | | |піклування | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 1-й |у ДНЗ** | 01 | | | | х | х | | х | | | клас |-----------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- |у ЗНЗ** | 02 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 2-й клас | 03 | | | | | | | | | | |-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- | 04 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 3-й клас | 05 | | | | | | | | | | |-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- | 06 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 4-й клас | 07 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 5-й клас | 08 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 6-й клас | 09 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 7-й клас | 10 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 8-й клас | 11 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 9-й клас | 12 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 10-й клас | 13 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 11-й клас | 14 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- 12-й клас | 15 | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+-----+------+------+---------+-----------+---------+------+------+--------- Усього (сума даних| | | | | | | | | | | рядків 01-15) | 16 | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядків 01 та 02 графи 2: кількість дітей, які до вступу в школу
виховувалися у дошкільних навчальних закладах (17) _____
З рядка 16 графи 2: кількість розумово відсталих дітей (заповнює спеціальна школа
(школа-інтернат) для дітей з вадами фізичного розвитку) (18) ____ кількість дітей: сліпих у спеціальних закладах для слабозорих
(19) ______ слабозорих у спеціальних закладах для сліпих (20) ______ кількість учнів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС (21) ______, з них користуються безплатним харчуванням (22) ______
кількість груп (заповнюють заклади інтернатного типу) (23) _____ , у них дітей дошкільного віку (24) ______ ___________________________
* Заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і спеціальні
загальноосвітні школи-інтернати. ** ДНЗ - дошкільний навчальний заклад; **ЗНЗ - загальноосвітній
навчальний заклад.
У рядках 03 та 05 наводяться дані про навчання учнів за
програмою початкової трирічної школи I ступеня , у рядках 04 та 06
- за програмою початкової чотирирічної школи I ступеня.
Розділ 2. Мова навчання та іноземні мови --------------------------------------------------------------------------------------- Мова | N |Код | Класи |рядка|мови|------------------------------------------------------- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |Усього --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 | 14 --------------------------------------------------------------------------------------- Мова навчання --------------------------------------------------------------------------------------- класів | 01 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 02 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ класів | 03 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 04 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ класів | 05 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 06 | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Мова, яка вивчається як предмет --------------------------------------------------------------------------------------- класів | 07 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 08 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ класів | 09 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 10 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ класів | 11 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 12 | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Мова, яка вивчається факультативно або в гуртках --------------------------------------------------------------------------------------- учнів | 13 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 14 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 15 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 16 | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Іноземні мови --------------------------------------------------------------------------------------- груп | 17 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 18 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ груп | 19 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 20 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ груп | 21 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 22 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ груп | 23 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ учнів | 24 | | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ Із загальної | | | | | | | | | | | | | | | кількості учнів | | | | | | | | | | | | | | | вивчають: | | | | | | | | | | | | | | | одну іноземну мову | 25 | х | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ дві і більше | | | | | | | | | | | | | | | іноземні мови | 26 | х | | | | | | | | | | | | | --------------------+-----+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ __________________ | | | | | | | | | | | | | | | тільки факультативно| 27 | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Відомості про розподіл учнів за профілем навчання
та поглибленим вивченням предметів -------------------------------------------------------------------------------------- N | Профілі навчання |Код | Учнів у класах: рядка| | |------------------------------------------------------- | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |Усього -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 | 14 -----+-------------------+----+----------------------------+---+---+---+---+---+------ 01 | | | | | | | | | -----+-------------------+----| |---+---+---+---+---+------ 02 | | | | | | | | | -----+-------------------+----| |---+---+---+---+---+------ 03 | | | | | | | | | -----+-------------------+----| |---+---+---+---+---+------ 04 | | | | | | | | | -----+-------------------+----| |---+---+---+---+---+------ 05 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Предмети, які вивчаються поглиблено -------------------------------------------------------------------------------------- 06 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 07 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 08 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 09 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 10 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 11 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 12 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 13 | | | | | | | | | | | | | | | -----+-------------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------ 14 | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Віковий склад учнів
(за станом на 1 січня 20__ року) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва показника | N |Усього| у тому числі мають вік (число повних років): |рядка| |------------------------------------------------------------------------------------- | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18 | | |років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років і | | | | | | | | | | | | | | | |старше -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- Усього учнів (сума | | | | | | | | | | | | | | | | даних рядків 02-13)| 01 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 1-й клас | 02 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 2-й клас | 03 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 3-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 4-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 5-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 6-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 7-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 8-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 9-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 10-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 11-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- 12-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- З рядка 01: дівчат | 14 | | | | | | | | | | | | | | | -------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------- Крім того, учнів, | | | | | | | | | | | | | | | | які потребують | | | | | | | | | | | | | | | | корекції фізичного | | | | | | | | | | | | | | | | та (або) розумового| | | | | | | | | | | | | | | | розвитку | 15 | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядка 02: кількість учнів 1-го класу, які мають вік на
01.09.200__ року: 5 років (16) _____, 6 років (17)_____,
7 років (18) _____, 8 років (19) _____
Розділ 5. Змінність навчання та групи подовженого дня ----------------------------------------------------------------- | N |Навчання у 2-гу | Групи подовженого дня |рядка|зміну |------------------------------ | |----------------|кіль-|у них |з них |з графи 3: | |кількість|у них |кість|учнів-|учнів |груп, які | |класів |учнів |груп |всього|1-4 |працюють | | | | | |класів|за кошти | | | | | | |батьків -----------+-----+---------+------+-----+------+------+---------- А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -----------+-----+---------+------+-----+------+------+---------- Усього | 01 | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 6. Відомості про учнів, які закінчили певний клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний
заклад (у 20___ році) ---------------------------------------------------------------------------------- | N | Учнів за класами |рядка|---------------------------------------------------------------- | |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | | | |--------| | | | | | | |--------| | | | | а | б | | | | | | | | а | б | -----------+-----+---+---+----+---+----+---+----+----+----+----+----+----+---+---- А | Б |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 |14 -----------+-----+---+---+----+---+----+---+----+----+----+----+----+----+---+---- Усього | 01 | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
З числа учнів, які одержали атестат про повну загальну
середню освіту (графи 12, 14) нагороджені: золотою медаллю (02) _______ , срібною медаллю (03) _______ Крім того: Кількість учнів 9 класу, які не одержали свідоцтво про базову
загальну середню освіту (04) ______ Кількість учнів 11(12) класу, які не одержали атестат про
повну загальну середню освіту (05) ______ Кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову
загальну середню освіту (06) ______ Кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну
середню освіту (07) ______ У графі 3 наводяться дані про учнів, які навчаються за
програмою трирічної школи I ступеня, у графі 4 - за програмою
чотирирічної школи I ступеня. У графі 12 - дані про учнів, які закінчили загальноосвітній
навчальний заклад і одержали атестат, у графі 13 - переведені до
12 класу
Розділ 7. Відомості про класи і класи-комплекти ------------------------------------------------------------------ Назва показника | N |Кількість класів і класів-комплектів |рядка|------------------------------------ | | усього | з них до 15 учнів -----------------------+-----+---------------+-------------------- А | Б | 1 | 2 -----------------------+-----+---------------+-------------------- Кількість 1-4 класів і | | | класів-комплектів | 01 | | -----------------------+-----+---------------+-------------------- у тому числі в складі | | | учнів: | | | одного класу | 02 | | -----------------------+-----+---------------+-------------------- двох класів | 03 | | -----------------------+-----+---------------+-------------------- трьох класів | 04 | | -----------------------+-----+---------------+-------------------- чотирьох класів | 05 | | ------------------------------------------------------------------
Розділ 8. Відомості про приміщення та матеріальну базу ------------------------------------------------------------------ Назва показника | N | Усього |рядка | ------------------------------------------------+------+---------- А | Б | 1 ------------------------------------------------+------+---------- Загальна площа всіх приміщень (кв.м.) | 01 | ------------------------------------------------+------+---------- з них здано в оренду (кв.м.) | 02 | ------------------------------------------------+------+---------- Крім того, площа орендованих приміщень(кв.м.) | 03 | ------------------------------------------------+------+---------- Кількість класних кімнат (включаючи навчальні | | кабінети і лабораторії) | 04 | ------------------------------------------------+------+---------- Їх площа (кв.м.) | 05 | ------------------------------------------------+------+---------- Фізики | 06 | ------------------------------------------------+------+---------- Хімії | 07 | ------------------------------------------------+------+---------- Біології | 08 | ------------------------------------------------+------+---------- Української мови і літератури | 09 | ------------------------------------------------+------+---------- Інших мов і літератур | 10 | ------------------------------------------------+------+---------- Іноземної мови | 11 | ------------------------------------------------+------+---------- Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | 12 | ------------------------------------------------+------+---------- Основ інформатики й обчислювальної техніки | 13 | ------------------------------------------------+------+---------- у них робочих місць з комп'ютером | 14 | ------------------------------------------------+------+---------- Інших кабінетів | 15 | ------------------------------------------------+------+---------- Кількість комп'ютерів у закладі - усього | 16 | ------------------------------------------------+------+---------- з них мають процесор: 486, Celeron, MMX, | | Pentium | 17 | ------------------------------------------------+------+---------- Кількість комп'ютерних програмних засобів | | навчання, які використовуються у навчальному | | процесі | 18 | ------------------------------------------------+------+---------- у тому|природничо-математичного циклу (матема- | | числі |тика, фізика, хімія, біологія, географія)| 19 | за |-----------------------------------------+------+---------- пред- |гуманітарного циклу (мова, література, | | метами|історія, природознавство) | 20 | ------------------------------------------------+------+---------- з них мають ліцензію Міносвіти і науки України | 21 | ------------------------------------------------+------+---------- Кількість майстерень | | з обробки металу | 22 | ------------------------------------------------+------+---------- з обробки деревини | 23 | ------------------------------------------------+------+---------- комбінованих, з обробки металу і деревини | 24 | ------------------------------------------------+------+---------- обслуговувальних видів праці (з обробки | | тканини і кулінарії) | 25 | ------------------------------------------------+------+---------- інших майстерень | 26 | ------------------------------------------------+------+---------- Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) | | ------------------------------------------------+------+---------- Фізкультурний зал | 27 | ------------------------------------------------+------+---------- Басейн | 28 | ------------------------------------------------+------+---------- Навчально-дослідна ділянка | 29 | ------------------------------------------------+------+---------- Підсобне господарство | 30 | ------------------------------------------------+------+---------- Опалення (1 - центральне, 2 - інше) | 31 | ------------------------------------------------+------+---------- Кількість навчальних кабінетів | | ------------------------------------------------+------+---------- Водогін | 32 | ------------------------------------------------+------+---------- у тому числі з гарячою водою | 33 | ------------------------------------------------+------+---------- Фільтр для очищення води | 34 | ------------------------------------------------+------+---------- Водолічильник (для холодної і гарячої води) | 35 | ------------------------------------------------+------+---------- Теплолічильник | 36 | ------------------------------------------------+------+---------- Газолічильник | 37 | ------------------------------------------------+------+---------- Каналізація (1 - центральна, 2 - інша) | 38 | ------------------------------------------------+------+---------- Їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 39 | ------------------------------------------------+------+---------- число посадкових місць у їдальні або буфеті | 40 | ------------------------------------------------+------+---------- у т. ч. у пристосованих приміщеннях | 41 | ------------------------------------------------+------+---------- Чисельність учнів, які проживають на відстані | | більше 3 км від закладу і потребують підвезення | 42 | ------------------------------------------------+------+---------- з них |учнів, для яких організовано підвезення| 43 | |---------------------------------------+------+---------- |учнів, які проживають у пришкільному | | |інтернаті | 44 | ------------------------------------------------+------+---------- Кількість окремих будівель (включаючи нав- | | чальні майстерні та пришкільний інтернат) | 45 | ------------------------------------------------+------+---------- з них |потребують капітального ремонту | 46 | |---------------------------------------+------+---------- |перебувають в аварійному стані | 47 | ------------------------------------------------------------------ Бібліотечний фонд
Кількість книг, брошур, журналів (примірників) (48) _____ у тому числі підручників - усього (49) _____ з них для: 1 - 4 класів (50) _____
5 - 9 класів (51) _____
10 - 11(12) класів (52) _____ Кількість найменувань періодичних видань (53) _____
Кількість учнів, звільнених від плати за
користування підручниками (54) _____
Розділ 9. Педагогічні працівники -------------------------------------------------------------------------- Назва показника | N |Усього| Показники | N |Усього |рядка| | |рядка| ------------------------+-----+------+-----------------------+-----+------ А | Б | 1 | А | Б | 1 ------------------------+-----+------+-----------------------+-----+------ Кількість учителів | 01 | |в інтернаті при закладі| 05 | ------------------------+-----+------+-----------------------+-----+------ з них мають основну | | |з них мають основну | | роботу | 02 | |роботу | 06 | ------------------------+-----+------+-----------------------+-----+------ Кількість вихователів: | | | | | у групах подовженого дня| 03 | |у школі-інтернаті | 07 | ------------------------+-----+------+-----------------------+-----+------ з них мають основну | | |з них мають основну | | роботу | 04 | |роботу | 08 | --------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 20__ р. Керівник (заступник керівника) ____________________________ _______________________________ М.П. (підпис та прізвище)
(прізвище та телефон виконавця)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
і МОН України
26.07.2001 N 335/557
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15.08.2001 р.
за N 695/5886

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення державної статистичної звітності за
формою N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього
навчального закладу"
1. Загальні положення
1.1. Державна статистична звітність за формою N ЗНЗ-1
поширюється на всі денні загальноосвітні навчальні заклади (надалі
- заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування.
1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється
печаткою закладу.
1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни
та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.
2. Порядок та термін подання звіту
2.1. Звіт щорічно складається денними загальноосвітніми
навчальними закладами за станом на 5 вересня та подається не
пізніше 10 вересня: місцевому органу управління освітою (2 примірники); своїй вищій організації (для державних закладів, крім системи
Міністерства освіти і науки України).
3. Порядок складання звіту
3.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами
законодавства, зокрема Законом України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), положеннями про відповідний тип
загальноосвітнього навчального закладу, затвердженими в
установленому законодавством порядку, та статутом
загальноосвітнього навчального закладу.
3.2. В адресній частині бланка необхідно вказати тип закладу:
середня загальноосвітня школа I, I-II, I-III ступенів,
спеціалізована школа (школа-інтернат), гімназія, ліцей, колегіум,
загальноосвітня школа-інтернат, спеціальна загальноосвітня школа
(школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку (указати якого), загальноосвітня
санаторна школа (школа-інтернат), школа соціальної реабілітації.
Навчально-виховні комплекси, об'єднання вказують, у складі яких
саме типів і рівнів акредитації закладів вони створені: дошкільний
виховний заклад - середня школа I, I-II, I-III ступенів,
школа-позашкільний заклад, школа - професійно-технічний навчальний
заклад тощо). Форма власності та відомча належність вказуються ті, які
зазначені в довідці органів статистики про занесення до Єдиного
державного реєстру підприємств і організацій України.
3.3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного
навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну
звітності за формою N ЗНЗ-1, то після повної назви і номера
закладу необхідно вказати літеру Н.
3.4. Графу "Коди" в розділах звіту денні загальноосвітні
навчальні заклади не заповнюють.
4. Заповнення розділу 1
"Контингенти учнів за класами"
4.1. У розділі 1 у рядках 01 - 16 наводяться дані про
кількість класів та учнів у них.
4.2. У гімназіях, ліцеях, колегіумах через знаменник "крім
того" за графами 1 і 2 необхідно вказати дані про класи й учнів у
них, які вчаться за навчальними планами загальноосвітніх шкіл,
якщо такі є.
4.3. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 01-15 за
всіма графами.
4.4. Графу 6 заповнюють денні загальноосвітні навчальні
заклади всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. До числа дітей, які залишилися без
батьківського піклування, належать ті, що залишилися без
піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав,
визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними,
оголошенням їх померлими, тривалою хворобою батьків, яка
перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, відбуттям
покарання у місцях позбавлення волі і перебуванням їх під вартою
на час слідства та ті, що з інших причин лишилися без
батьківського піклування. Відсутність батьків підтверджується
відповідними документами (свідоцтвом про смерть, рішенням судових
органів тощо), які є юридичною підставою для надання цим дітям
матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним
законодавством.
4.5. Графу 7 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за
наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не
забезпечуються одягом і харчуванням.
4.6. Відомості про учнів спеціальних класів для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і які
входять до складу загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів),
необхідно навести за графою 8 у рядках 01 - 15. У цьому разі слід
зробити примітку до даного розділу, у якій зазначити, з якими саме
вадами розумового або фізичного розвитку діти навчаються в цих
класах (спеціальні школи і школи-інтернати цю графу не
заповнюють).
4.7. У графах 9, 10 наводяться дані про кількість класів з
наповнюваністю більше 25 учнів, а в графі 10, виходячи з графи 9 -
з них більше 27 учнів.
4.8. Рядок 18 заповнюють тільки спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати) для дітей, які потребують корекції
фізичного розвитку.
4.9. Заклади для сліпих дітей, у яких навчаються слабозорі
діти, та заклади для слабозорих, у яких навчаються сліпі діти,
заповнюють відповідно рядки 19 і 20.
4.10. Рядки 21 і 22 заповнюють денні загальноосвітні
навчальні заклади всіх типів.
4.11. Рядки 23 та 24 заповнюють загальноосвітні
школи-інтернати та спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.
5. Заповнення розділу 2
"Мова навчання та іноземні мови"
5.1. При заповненні розділу 2 слід керуватися Типовими
навчальними планами ( v0342290-01 ), що затверджуються
Міністерством освіти і науки України.
5.2. У рядках 01 - 06 указуються дані про мову або мови,
якими проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома
мовами, наприклад, у молодших класах українською, а в старших -
російською, то необхідно навести окремо число класів (рядки 01,
03, 05) і в них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з
цих мов.
5.3. Сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 повинна
дорівнювати даним рядка 16 графи 2 розділу 1.
5.4. У рядках 07-12 наводяться дані про мови, які вивчаються
як самостійний предмет (крім іноземних мов), а в рядках 13-16 -
факультативно або в гуртках.
5.5. Рядки 17-26 заповнюють заклади, у яких іноземні мови
вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням
іноземних мов, виділивши "у тому числі" у розділі 3 у рядках 06-14
дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено з першого та
з сьомого класу.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору