Про затвердження Положення про нагородження нагрудним знаком "Гордість і надія України" [...]
МОН України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 02.08.2010782
Документ z0700-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2013, підстава z1427-13
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2010 N 782
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2010 р.
за N 700/17995
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1047 ( z1427-13 ) від 30.07.2013 }
Про затвердження Положення
про нагородження нагрудним знаком
"Гордість і надія України"
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19.12.2006 N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою залучення
обдарованої учнівської молоді до участі в міжнародних
інтелектуальних, спортивних та творчих змаганнях, встановлення
порядку заохочувального відзначення учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про нагородження нагрудним знаком
"Гордість і надія України" Міністерства освіти і науки України, що
додається.
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції в установленому порядку.
3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України",
розмістити на веб-сайті Міністерства.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Жебровського Б.М.
Міністр Д.В.Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
02.08.2010 N 782
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2010 р.
за N 700/17995

ПОЛОЖЕННЯ
про нагородження нагрудним знаком
"Гордість і надія України"
Міністерства освіти і науки України

1. Нагрудним знаком "Гордість і надія України" Міністерства
освіти і науки України (далі - нагрудний знак) нагороджуються учні
(вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за значний
особистий внесок в піднесенні престижу України на міжнародній
арені, успішну участь у міжнародних інтелектуальних, спортивних та
творчих змаганнях.
2. Нагрудним знаком нагороджуються, насамперед, призери
міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,
конкурсів, турнірів та спортивних змагань, які посіли перші місця.
3. Клопотання про нагородження нагрудним знаком вносять
Міністру освіти і науки України: Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій, інші центральні органи виконавчої
влади, у сфері управління яких є загальноосвітні навчальні
заклади, установи освіти; установи (організації), які входять до сфери управління
Міністерства освіти і науки України, які є організаторами і
координаторами участі команд України в міжнародних учнівських
змаганнях. У клопотанні про нагородження вказуються: прізвище, ім'я та
по батькові, рік народження, клас та назва загальноосвітнього
навчального закладу, заслуги, за які пропонується відзначення
нагрудним знаком. Одночасно з клопотанням подається довідка-подання
встановленого зразка (додаток 1), у якій визначаються конкретні
заслуги учня (вихованця), що стали підставою для порушення
клопотання щодо відзначення нагрудним знаком. Довідка-подання на кожну особу готується в одному примірнику,
оформлюється друкованим текстом на одному аркуші формату А4 і
підписується керівником загальноосвітнього навчального закладу та
скріплюється печаткою. Усі документи подаються в одному примірнику, а також
подаються і на електронному носії Міністерству освіти і науки
України.
4. Рішення про нагородження нагрудним знаком ухвалюється
нагородною комісією Міністерства освіти і науки України та
затверджується наказом.
5. Вручення нагрудного знака проводиться в урочистій
обстановці, як правило, Міністром освіти і науки України або його
заступниками, Міністром освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальниками управлінь освіти і науки обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій і районних
(міських) відділів освіти, керівниками загальноосвітніх (вищих)
навчальних закладів, установ та організацій, які входять до сфери
управління Міністерства освіти і науки України. Разом з нагрудним знаком нагородженому вручається відповідне
посвідчення. Під час нагородження посадовою особою органу або установи, що
нагороджує, складається протокол вручення нагрудного знака
(додаток 2), який протягом одного тижня після нагородження
надсилається Міністерству освіти і науки України.
6. У разі втрати (псування) нагрудного знака та посвідчення
дублікати не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані
Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок
обставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому. Позбавлення нагрудного знака проводиться на підставі наказу
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з
принципами моралі та етики. Нагрудний знак з посвідченням, що
належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню
Міністерству освіти і науки України.
7. Реєстр усіх нагороджених нагрудним знаком здійснюється
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки.
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єресько

Додаток 1
до Положення
про нагородження нагрудним
знаком "Гордість і надія
України" Міністерства освіти
і науки України

ДОВІДКА-ПОДАННЯ ____________________________________________________
(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)
щодо нагородження нагрудним знаком
"Гордість і надія України"

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________ 2. Число, місяць, рік і місце народження ____________________ 3. Стать _____ 4. Клас ______ 5. Місце проживання _________________________________________ 6. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг
для нагородження _________________________________________________ __________________________________________________________________
Директор __________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
_____________ 201__ року

Додаток 2
до Положення
про нагородження нагрудним
знаком "Гордість і надія
України" Міністерства освіти
і науки України

ПРОТОКОЛ
вручення нагрудного знака "Гордість і надія України"

_______________________________ ______ ______________ 201__ року
(місце та дата вручення)
Мною, _______________________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали особи, яка вручала нагороду)
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
"___" ________ 201__ року N _____ нагороджено нагрудним знаком
"Гордість і надія України" та видано посвідчення N _______ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові нагороджуваного)
____________________________________
(підпис особи, яка вручала нагороду)
М.П.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...