Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для [...]
МЗС України; Наказ від 03.06.2015162
Документ z0711-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2015
 

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2015  № 162


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2015 р.
за № 711/27156

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 482 «Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженої наказом МЗС України від 26 липня 2011 року № 196, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 983/19721 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту консульської служби МЗС України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню генерального секретаріату МЗС України довести цей наказ до відома заступників Міністра закордонних справ України, керівників структурних підрозділів апарату МЗС України, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту консульської служби МЗС України.

Т.в.о. Міністра

Н.М. Галібаренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Адміністрації
Державної прикордонної служби України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України -
керівник Антитерористичного центру
при Службі безпеки України

Голова Державної
міграційної служби України

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апаратуВ.О. Назаренко
В. Грицак


С.І. РадутнийС.І. ЧеботарЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
закордонних справ України
03.06.2015  № 162


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2015 р.
за № 711/27156

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

1. У пункті 2.1 розділу ІІ слова «Департамент з фінансово-адміністративних питань та діловодства МЗС України (далі - ДАФ МЗС)» замінити словами «Департамент розвитку та забезпечення дипломатичної служби (далі - ДРЗДС МЗС)».

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

«3.8. Співбесіда та погодження, передбачені пунктом 3.7 цього розділу, можуть не проводитися у таких випадках:

іноземець та особа без громадянства має в паспортному документі дійсну або використану протягом останніх 12 місяців візу країн Шенгенської угоди, Австралії, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Ірландії, Канади, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Японії або має дозвіл на проживання в одній із зазначених країн;

іноземець та особа без громадянства має дозвіл на проживання строком дії понад 1 рік у Королівстві Бахрейн, Державі Катар, Державі Кувейт, Об’єднаних Арабських Еміратах, Султанаті Оман, Королівстві Саудівська Аравія;

іноземець та особа без громадянства в’їжджає в Україну на запрошення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державної установи, державного підприємства, державної організації або на звернення органу державної влади іноземних держав чи міжнародної організації;

віза оформлюється за письмовим розпорядженням керівника дипломатичного представництва або консульської установи України з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої політики.»;

2) в абзаці другому пункту 3.9 слова «листа-звернення органів державної влади України або іноземних держав чи міжнародних організацій» замінити словами «листа-звернення органу державної влади України, державної установи, державного підприємства, державної організації або органу державної влади іноземних держав чи міжнародної організації»;

3) пункт 3.10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.11-3.26 вважати відповідно пунктами 3.10-3.25;

4) пункт 3.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

«перевіряє наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2013 року № 884. У разі розгляду звернення про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність достатнього фінансового забезпечення на період першого запланованого в’їзду в Україну. Особи, що користуються дипломатичним або службовим паспортом, звільняються від зазначеної перевірки.»;

5) у пункті 3.18:

в абзаці одинадцятому слова «або постійне» виключити;

в абзаці дев’ятнадцятому слова «наукової, освітньої» замінити словами «освітньої, наукової, спортивної»;

6) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«3.26. Особа, якій видається паспортний документ із вклеєною візовою етикеткою, ставить дату та підпис за отримання паспортного документа в Журналі обліку оформлених та виданих віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію (додаток 4).

Сторінки Журналу обліку оформлених та виданих віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені великою гербовою печаткою уповноваженого органу та підписом керівника органу.».

3. У розділі VІІ:

1) у пункті 7.1 слова «є документами суворої звітності та» виключити;

2) у пункті 7.4 абревіатури «ДАФ МЗС» замінити абревіатурами «ДРЗДС МЗС».

4. У додатку 2 до Інструкції слова «Співдружність Домініки», «Республіка Еквадор», «Республіка Колумбія» та «Республіка Перу» виключити.

5. Доповнити Інструкцію новим додатком 4 (додається).

У зв’язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 5, 6.

У тексті Інструкції посилання на додатки 4, 5 замінити відповідно посиланнями на додатки 5, 6.

Директор Департаменту
консульської служби


А.І. СибігаДодаток 4
до Інструкції про порядок оформлення
іноземцям та особам без громадянства
віз для в’їзду в Україну
і транзитного проїзду через її територію

ЖУРНАЛ
обліку оформлених та виданих віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
(назва уповноваженого органу)

№ з/п

Номер візи

Дата проведення співбесіди і підпис консульської посадової особи, яка провела співбесіду
(у випадку необхідності проведення співбесіди)

Прізвище, ім’я та підпис особи, яка отримала паспортний документ з вклеєною візовою етикеткою, дата видачі


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...