Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні
Наказ Міністерства юстиції України; Правила від 18.10.200052/5
Документ z0719-00, дію відновлено, поточна редакція — Редакція від 17.11.2017, підстава z1383-17

{Абзац пункту 14 глави 5 розділу III в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2784/5 від 27.12.2013, № 616/5 від 21.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}

Державна реєстрація смерті іноземців та осіб без громадянства проводиться на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства України. У цих випадках паспортні документи померлого невідкладно надсилаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі для подальшого направлення їх до Міністерства закордонних справ України або повертаються особі, яка супроводжує тіло померлої особи, про що в графі "Для відміток" актового запису про смерть робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписом цієї особи.

{Абзац пункту 14 глави 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 709/5 від 10.05.2012}

Про державну реєстрацію смерті іноземця відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі на підставі повідомлення відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано смерть, невідкладно інформує Міністерство закордонних справ України. У вказаному повідомленні зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) померлого, громадянство, дата складання, номер актового запису про смерть, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено цей актовий запис, дата смерті.

{Абзац сьомий пункту 14 глави 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

{Пункт 14 глави 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013}

15. Якщо державна реєстрація смерті проводиться на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, надісланого судом, свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Про особливості проведення такої державної реєстрації смерті проставляється відповідна відмітка у графі «Для відміток» актового запису про смерть.

{Главу 5 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

16. Після державної реєстрації смерті відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради видається довідка для отримання допомоги на поховання, у якій зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові померлої особи; дата смерті; місце смерті; номер та дата складання актового запису про смерть; найменування органу, що здійснив державну реєстрацію акту цивільного стану.

Про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та відповідної довідки в графі "Для відміток" обох примірників актового запису про смерть робиться відповідна відмітка і проставляється підпис заявника.

У разі якщо витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та відповідна довідка не видані, в графі "Для відміток" актового запису про смерть про це робиться відмітка, яка засвідчується підписом заявника.

{Пункт глави 5 розділу ІІІ доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013}

17. Щомісяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, відділи державної реєстрації актів цивільного стану направляють: територіальним органам Державної фіскальної служби України - повідомлення про громадян, які померли, для зняття з обліку в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (додаток 23), органам праці та соціального захисту населення - повідомлення про громадян, які померли, для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (додаток 24).

{Абзац перший пункту 17 глави 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

Органи державної реєстрації актів цивільного стану протягом десяти робочих днів з дня державної реєстрації смерті особи подають відповідні відомості територіальним органам Пенсійного фонду України.

У разі смерті дитини орган державної реєстрації актів цивільного стану протягом 10 днів після державної реєстрації смерті дитини направляє органу праці та соціального захисту населення за місцем державної реєстрації повідомлення про померлих дітей (додаток 25).

18. Якщо при державній реєстрації смерті стане відомо про дітей, які позбавлені батьківського піклування, то орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний у той самий день письмово повідомити про це орган опіки та піклування за місцезнаходженням дітей.

IV. Видача документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

1. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції та відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

{Абзац перший пункту 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

{Абзац другий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2079/5 від 09.12.2014}

{Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013}

2. Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у такому випадку здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану після безпосередньої перевірки відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану або на підставі підтвердження про це відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису цивільного стану.

Витребування та направлення відповідного підтвердження здійснюються в порядку та строки, встановлені пунктом 3.11 розділу ІІІ Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (далі – Інструкція з ведення Реєстру).

Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається повторно без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України.

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

{Розділ IV доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2079/5 від 09.12.2014}

3. У разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення повторна видача свідоцтва здійснюється на підставі паперового носія актового запису цивільного стану.

Після поновлення актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території, та проставлення відповідної відмітки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян видача документів про проведення державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється виключно на підставі поновленого актового запису цивільного стану.

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

{Розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2079/5 від 09.12.2014}

4. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування. Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається представникам зазначених установ за довіреністю установи та при пред'явленні документів, що посвідчують їх особу.

Особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть повторно видаватись представнику особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, у разі документального підтвердження його повноважень.

{Абзац сьомий пункту розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2784/5 від 27.12.2013}

5. На свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану, що повторно видаються, робиться відмітка "Повторно".

У паперовому носії актового запису цивільного стану, на підставі якого повторно видано свідоцтво, проставляються серія, номер та дата його видачі.

{Абзац другий пункту 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2079/5 від 09.12.2014}

6. Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, витребовують документи на підтвердження фактів реєстрації актів цивільного стану, здійснених компетентними органами іноземної держави, через Міністерство закордонних справ України, якщо інший порядок не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

7. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану іноземців, осіб без громадянства та громадян України, які проживають за кордоном, витребовуються через дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, а також через Міністерство закордонних справ України за заявою або анкетою (установленого зразка), підписаною особою, яка витребовує документи.

Якщо договорами про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, установлений інший порядок витребування цих документів від компетентних органів іноземних держав, то діють правила, передбачені відповідним договором.

8. Особам, щодо яких державна реєстрація актів цивільного стану проводилась у дипломатичних представництвах або консульських установах України, видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції, а також відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, якщо такі записи передано на зберігання відділам державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у місті Києві та Київській області.

{Пункт 8 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

9. У заяві (додатки 27-31) щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану зазначаються: прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса заявника; прізвище, власне ім'я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника.

Якщо витребовується свідоцтво про народження, то додатково зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові батьків.

При витребовуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, власні імена, по батькові обох з подружжя.

На заяві (додаток 31) щодо повторної видачі свідоцтва про смерть відділ державної реєстрації актів цивільного стану зазначає дані документів, які підтверджують родинні стосунки заявника з померлим або право на спадкування.

10. Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно видаються того самого дня при пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.

За заявою щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, яка надійшла поштою, свідоцтво надсилається в 15-денний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома.

На заяві зазначаються назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого надіслано свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану, дата надіслання, а також номер і серія свідоцтва.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану пересилаються тільки рекомендованими листами.

11. При повторній видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану на підставі метричних книг дата повинна зазначатися за новим стилем (до числа, указаного в метричній книзі щодо події, яка відбулася у XIX столітті до 1 січня 1901 року, слід додати 12 днів, а до числа, зазначеного в метричній книзі щодо події, яка відбулася після 1 січня 1901 року, - 13 днів).

Назва місцевості в повторно виданих свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану зазначається відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою на день видачі свідоцтва, а у виняткових випадках, якщо це не є можливим, - за старим адміністративно-територіальним устроєм згідно з даними актового запису цивільного стану, на підставі якого видається документ.

12. Якщо окремі графи в актових записах цивільного стану не заповнені або відсутні, то вони в повторно виданих свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану прокреслюються.

Якщо в актовому записі про народження відсутні графи «По батькові» та «Місце народження», що стосуються даних про дитину, або відсутні відомості у цих графах, то одночасно з повторною видачею свідоцтва про народження відомості щодо по батькові та місця народження дитини доповнюються з дотриманням вимог Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793 (далі - Правила внесення змін), у разі особистого звернення заявника до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису. Якщо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану звернувся представник особи, яка має правові підстави для отримання свідоцтва про народження, відомості доповнюються у разі документального підтвердження його повноважень на вчинення цих дій.

{Пункт розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 921/5 від 13.06.2014}

Якщо заява щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану надійшла до відділу державної реєстрації актів цивільного стану поштою, графи свідоцтва про народження «По батькові» та «Місце народження» прокреслюються. У повідомленні про направлення свідоцтва про народження до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника одночасно роз’яснюються причини незаповнення окремих граф свідоцтва про народження та порядок доповнення відсутніх відомостей відповідно до Правил внесення змін.

{Пункт розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 921/5 від 13.06.2014}

13. Перевірка наявності актового запису цивільного стану проводиться за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також за даними книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг, які зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до внесення їх відомостей до цього Реєстру.

Якщо актового запису цивільного стану в книгах державної реєстрації актів цивільного стану чи в метричних книгах відповідно до дати реєстрації (запису) акту цивільного стану, зазначеної в заяві щодо повторної видачі відповідного свідоцтва, не виявлено, відділом державної реєстрації актів цивільного стану проводиться перевірка першого та другого примірників актового запису цивільного стану за сім років: за рік, указаний у заяві, а також за три попередні і три наступні роки та за поновленими актовими записами цивільного стану.

У разі відсутності актового запису цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану заявникові видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану у порядку, передбаченому Інструкцією з ведення Реєстру.

{Абзац третій пункту 13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2079/5 від 09.12.2014}

Якщо заявником порушується питання поновлення втраченого актового запису цивільного стану, відділ державної реєстрації актів цивільного стану безпосередньо долучає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану до відповідних матеріалів з поновлення актового запису.

{Пункт розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

У тих випадках, коли актовий запис цивільного стану або метричний запис передано на зберігання до відповідного державного архіву області, міст Києва і Севастополя, відділ державної реєстрації актів цивільного стану витребовує з архіву архівну копію цього запису, на підставі якої повторно видає свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. Запит щодо витребування архівної копії та видача свідоцтва здійснюються не пізніше трьох робочих днів з дня отримання заяви щодо повторної видачі цього документа та відповідно надходження архівної копії.

{Пункт розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013}

{Пункт 14 розділу ІV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

{Пункт 15 розділу ІV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

14. З метою обліку виданих відділом витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у кожному відділі ведеться відповідний журнал обліку, у якому зазначаються порядковий номер, дата надходження заяви, прізвище, власне ім'я, по батькові заявника, про видачу якого витягу порушено питання, відомості про актовий запис цивільного стану, який є підставою для видачі витягу, а також номер витягу в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, дата видачі витягу та підпис заявника або вихідний номер та дата надсилання витягу до державних органів, органів місцевого самоврядування або до компетентних органів іноземних держав (для вручення заявникові).

{Пункт 14 розділу ІV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

15. Запити, які надходять від державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства.

У разі особистого подання заяви посадовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування така особа пред’являє службове посвідчення та документ про підставу отримання витягу (із зазначенням відповідних норм закону та реквізитів справи (провадження)).

{Розділ ІV доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

16. Запити Міністерства закордонних справ України, пов'язані з діяльністю органів державної реєстрації актів цивільного стану, направляються Міністерству юстиції України і спрямовуються для виконання головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

{Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

17. Запити іноземних установ щодо надіслання документів, пов'язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану, виконуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

18. Запити, які надходять від адвокатів або адвокатських об'єднань, виконуються на загальних підставах з дотриманням вимог чинного законодавства.

19. Копії актових записів цивільного стану видаються на підставі ухвали (письмового запиту) суду (судді) у зв'язку зі справами, що перебувають у його провадженні, а також на письмові запити Міністерства юстиції України, відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, дипломатичного представництва та консульської установи України, нотаріуса, органу досудового розслідування, інших державних органів, якщо запит зроблено у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства, із зазначенням мети їх витребування.

{Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 588/5 від 28.03.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1607/5 від 02.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

20. На запит будь-якої фізичної або юридичної особи відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає ксерокопію або фотокопію записів метричних книг, які були складені понад 75 років тому, але включені до об’єднаних книг, загальний строк зберігання яких у відділі ще не минув, якщо це не загрожує стану документів.

Якщо на одному аркуші метричної книги знаходиться декілька записів, під час копіювання запитуваного метричного запису інші записи повинні бути закриті.

Засвідчення ксерокопії (фотокопії) метричного запису здійснюється з дотриманням вимог діловодства, пошукові дані (номер фонду, опису, справи) вміщуються на звороті кожного аркуша, засвідчувальний напис і печатка відділу державної реєстрації актів цивільного стану розміщуються на звороті останнього аркуша документа.

У тексті засвідчувального напису робиться застереження, що цей документ не може бути розмножений (повністю чи у витягах), в інший спосіб тиражований або включений до інформаційних мереж, баз даних.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 921/5 від 13.06.2014}

{Правила в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}

Директор Департаменту
у справах цивільного стану
громадянВ.В. Кунда
Додаток 1
до Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні

ВІДМОВА
у проведенні державної реєстрації народження

{Правила доповнено новим додатком 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}


Додаток 2
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА
матері та батька дитини про визнання батьківства

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 3
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА
про визнання батьківства до народження дитини

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 4
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА
про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 5
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

СПІЛЬНА ЗАЯВА
чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 6
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

СПІЛЬНА ЗАЯВА
попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі про визнання батьківства

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010}


Додаток 7
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ЗАЯВА
про державну реєстрацію народження дитини, яка досягла одного року і більше

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010}Додаток 8
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні


До _______________________________
           (назва органу державної реєстрації актів

__________________________________
                            цивільного стану)

від _______________________________
               (прізвища, власні імена, по батькові)

__________________________________

Державну реєстрацію шлюбу призначено
на __________________ о __ годині __ хвилин
            (число, місяць, рік)

____________________________________________
                (підпис посадової особи, яка приймала заяву)

Шлюб зареєстрований ______________, актовий запис № ___
                                                      (число, місяць, рік)

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про державну реєстрацію шлюбу


ВІН

ВОНА

1. Прізвище2. Власне ім'я3. По батькові4. Дата народження, виповнилося років5. Місце народження (місто, село, район, область, держава)6. Громадянство7. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста, номер поштової скриньки військової частини, де служить;
в) військове звання (категорія)*;
г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.____________
*Стосовно призовників зазначається - «призовник».


Місце реєстраційного штампа (відмітки)

8. Сімейний стан (у шлюбі не перебуває, удівець (удова), шлюб розірвано). Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу (смерть), назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який проводив відповідну реєстрацію, номер та дата рішення суду про розірвання шлюбу, назва суду, яким ухвалено рішення9. Місце проживання (повна адреса)10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом і коли виданий)Перешкод до державної реєстрації шлюбу у нас немає.

Виявляючи взаємну згоду на вступ до шлюбу, просимо зареєструвати його в установленому законодавством порядку.

Після державної реєстрації шлюбу бажаємо мати прізвище:

______________________________
(чоловік)

_______________________________
(жінка)

З умовами і порядком державної реєстрації шлюбу, а також з обов'язком повідомити один одного про стан здоров'я ознайомлені.

Права й обов'язки як майбутніх подружжя і батьків нам роз'яснено.

Про відповідальність за утаювання обставин, що перешкоджають державній реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органу державної реєстрації актів цивільного стану попереджені.

(Місце для заяви про бажання наречених зареєструвати шлюб в урочистій обстановці; для відміток про отримання направлення на медичне обстеження або про відмову в цьому).

Підписи наречених:

Він _________________________
                       (дошлюбне прізвище)


Вона _______________________
                       (дошлюбне прізвище)

______________________
           (число, місяць, рік)


{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1154/5 від 22.11.2007, № 3307/5 від 24.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 9
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ
про державну реєстрацію шлюбу (розірвання шлюбу), смерті, зміни імені, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень призовників та військовозобов’язаних

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010, № 616/5 від 21.02.2017, № 3548/5 від 13.11.2017}Додаток 10
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3307/5 від 24.12.2010}Додаток 11
до Правил державної реєстрації актів
цивільного стану в Україні


До _______________________________
           (назва відділу державної реєстрації актів

__________________________________
                            цивільного стану)

від _______________________________
               (прізвища, власні імена, по батькові)

__________________________________

Розірвання шлюбу зареєстровано
_______________, актовий запис № ___
   (число, місяць, рік)

Місце для квитанції
про сплату державного мита

ЗАЯВА
про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду

Просимо (прошу) зареєструвати розірвання шлюбу на підставі рішення суду
________________________________________________________________
                                             (назва суду та дата ухвалення рішення)

Про себе повідомляємо(ю):


ВІН

ВОНА

1. Прізвище, власне ім'я, по батькові2. Дата народження, місце народження3. Громадянство4. Відношення до військової служби:
а) де перебуває на обліку;
б) назва міста та номер поштової скриньки військової частини, де служить;
в) військове звання (категорія)*;
г) серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.5. Який за рахунком шлюб (перший, другий тощо)6. Місце державної реєстрації шлюбу, що розривається. Номер та дата актового запису про шлюб7. Кількість спільних дітей віком до 18 років8. Яке прізвище бажає мати після державної реєстрації розірвання шлюбу (узяте при державній реєстрації шлюбу чи дошлюбне)9. Місце проживання (повна адреса)10. Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом та коли виданий)

вгору