Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на [...]
Держкомархів України; Наказ від 06.05.200882
Документ z0730-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.05.2008
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2008 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2008 р.
за N 730/15421

Про затвердження цін на роботи (послуги),
що виконуються центральними державними
архівними установами на договірних засадах

Відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний
архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 07.05.98 N 639 ( 639-98-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"
(із змінами), пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги),
що виконуються державними архівними установами, затвердженого
наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 N 6
( z0179-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.02.2001 за N 179/5370, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються
центральними державними архівними установами на договірних засадах
(додаються).
2. У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників
бюджетної сфери проводити перерахунок цін на роботи (послуги), що
надаються центральними державними архівними установами, щоб розмір
плати за надані архівною установою послуги відповідав фактичним
видаткам на їх виконання.
3. Якщо при наданні платної послуги використовуються
технологічні матеріали (кіно-, фотоплівки, відеокасети, фотопапір,
диски, хімікати та інші), до ціни послуги архівної установи
враховується їх вартість за закупівельною ціною.
4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву
України від 19.01.2004 N 9 ( z0145-04 ) "Про затвердження цін на
роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними
установами на договірних засадах", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 02.02.2004 за N 145/8744.
5. Відповідальність за додержання цін центральними державними
архівними установами покласти на їх директорів.
Голова Державного комітету О.А.Удод
ПОГОДЖЕНО:
Міністр культури
і туризму України В.В.Вовкун
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
архівів України
06.05.2008 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2008 р.
за N 730/15421

ЦІНИ
на роботи (послуги), що виконуються
центральними державними архівними
установами на договірних засадах

-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування видів робіт | Одиниця | Ціна, | | з/п | (послуг) | виміру | грн, коп. | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------| | 1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та | | науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, | | установ і організацій | |------------------------------------------------------------------| |1.1. Упорядкування документів і справ | | | |---------------------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1 |Складання історичних | | | | |довідок на фонди установ,| | | | |організацій та | | | | |підприємств: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1.1 |за період понад 10 років | 1 |360-34 | | | | історична | | | | | довідка | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1.2 |за період від 5 до | __ " __ |216-21 | | |10 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.1.3 |за період від 1 до | __ " __ |108-98 | | |5 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |Підготовка робочих | | | | 1.1.2 |інструкцій з | 1 |290-61 | | |упорядкування документів |інструкція | | | |і справ установ | | | | |загальнодержавного | | | | |значення | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.3 |Складання планів | 1 план |145-30 | | |упорядкування документів | | | | |і справ установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.4 |Підготовка до | | | | |впорядкування | | | | |науково-технічної | | | | |документації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.4.1 |текстової |500 одиниць|77-32 | | | | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.4.2 |графічної |100 одиниць|54-06 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |Підготовка до описування |1 архівний |108-10 | | 1.1.5 |документів особового | фонд(*) | | | |походження | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Обсяг 7 тис. аркушів (35 кг документів) до початку | |описування - близько 200 одиниць зберігання (з розрахунку | |50 аркушів в одній справі). | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.6 |Розробка схем | 1 схема | | | |систематизації для фондів| |108-10 | | |і установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.7 |Розробка схем | ___ " ___|72-07 | | |систематизації справ | | | | |фондів особового | | | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.8 |Визначення й уточнення | | | | |фондової належності | | | | |документів і справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.8.1 |управлінської, творчої, | 1 одиниця |0-72 | | |науково-технічної | зберігання| | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.8.2 |документів особового | 1 документ|0-90 | | |походження(**) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (**) За умов зберігання документів у стані розпису. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.9 |Систематизація справ до | | | | |проведення експертизи | | | | |цінності документів і | | | | |справ(*): | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) За умови безсистемного зберігання документів в | |установі. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.9.1 |за фондами |10 одиниць |0-48 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.9.2 |усередині фондів - за | ___ "____|1-12 | | |роками або структурними | | | | |частинами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.10 |Систематизація документів| 1 документ|0-36 | | |за основними групами в |100 аркушів|3-60 | | |межах фондів особового | | | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11 |Проведення експертизи | | | | |наукової і практичної | | | | |цінності: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.1 |управлінської | | | | |документації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.1.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |1-44 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.1.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |3-28 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.2 |творчої документації |1 одиниця |2-40 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.3 |науково-технічної | | | | |документації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.3.1 |текстової: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.11.3.1.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |1-44 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.11.3.1.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |1-80 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.3.2 |графічної |10 аркушів |1-80 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.4 |документів особового | 10 |2-12 | | |походження |документів | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.5 |документів на особовий |50 аркушів |1-06 | | |склад (у тому числі | | | | |особових справ): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.5.1 |з поаркушним переглядом |1 одиниця |0-80 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.11.5.2 |без поаркушного перегляду|10 одиниць |1-25 | | |документів |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.12 |Текстологічна робота в | | | | |процесі описування | | | | |документів особового | | | | |походження: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.12.1 |I група складності(**) |1 архівний |252-24 | | | | фонд(*)| | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Обсягом до початку описування 7 тис. аркушів (35 кг | |документів), а за підсумками описування - близько 200 одиниць | |зберігання (з розрахунку 50 аркушів в 1 одиниці зберігання). | | (**) I група складності документів: машинописний або (без | |правки) або розбірливий рукописний текст. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.12.2 |II група складності(***) | __ "___ |396-38 | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (***) II група складності документів: машинописний або | |рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють | |прочитання до 50% тексту. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.12.3 |III група | ___ "___ |540-52 | | |складності(****) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (****) III група складності документів: машинописний і | |рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), | |чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, | |документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.13 |Атрибуція в процесі | | | | |описування документів | | | | |особового походження: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.13.1 |I група складності(**) | ___ "___ |216-21 | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (**) I група складності документів: машинописний або (без | |правки) або розбірливий рукописний текст. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.13.2 |II група складності(***) | ___"___ |314-31 | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (***) II група складності документів: машинописний або | |рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють | |прочитання до 50% тексту. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.13.3 |III група | ___"___ |432-41 | | |складності(****) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (****) III група складності документів: машинописний і | |рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50% тексту), | |чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, | |документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.14 |Формування справ із | | | | |розсипу документів та | | | | |переформування справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.1 |з управлінською | 10 аркушів|0-45 | | |документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.2 |з творчою документацією | ___"___ |0-51 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.3 |з науково-технічною | | | | |документацією: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.3.1 |текстовою |10 одиниць |3-60 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.3.2 |графічною |10 аркушів |1-20 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.4 |з документів особового |1 одиниця |0-72 | | |походження |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.14.5 |на особовий склад |50 аркушів |1-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.15 |Систематизація аркушів у | | | | |справі: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.15.1 |машинописний (без правки)|100 аркушів|3-00 | | |або розбірливий | | | | |рукописний текст | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.15.2 |машинописний або | ___"___ |4-50 | | |рукописний текст з | | | | |правками та вставками, що| | | | |утруднюють прочитання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.16 |Систематизація | | | | |науково-технічної | | | | |документації за частинами| | | | |стадіями проектів, | | | | |етапами проблем (тем) | | | | |тощо: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.16.1 |текстової документації |10 одиниць |0-90 | | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.16.2 |графічної документації |10 аркушів |1-80 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.17 |Систематизація графічної | ___ "___ |1-69 | | |документації всередині | | | | |справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18 |Складання заголовків | | | | |справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.1 |управлінської |1 заголовок|1-20 | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.2 |творчої документації | ___ "___ |2-40 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.3 |науково-технічної | ___ "___ |0-72 | | |документації | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.4 |документів особового | ___ "___ |1-44 | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.18.5 |на особові справи | 10 |2-81 | | | |заголовків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.19 |Написання анотацій |1 анотація |1-44 | | |документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20 |Складання внутрішніх | | | | |описів документів у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.1 |з управлінською |1 заголовок|0-48 | | |документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.2 |з текстовою | ___"___ |0-60 | | |науково-технічною, | | | | |творчою документацією та | | | | |особового походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.3 |з графічною | 10 |3-36 | | |науково-технічною |заголовків | | | |документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.20.4 |у комплексах особових | ___"___ |2-25 | | |справ, історій хвороб та | | | | |аналогічних матеріалів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.21 |Описування книг: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.21.1 |з автографами | 1 опис |0-55 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.21.2 |без автографів | 10 описів|3-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.22 |Систематизація карток на | | | | |справи: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.22.1 |за структурною і | 10 карток|0-90 | | |предметно-тематичною | | | | |ознаками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.22.2 |за номінальною, | ___"___ |0-60 | | |хронологічною ознаками | | | | |або за алфавітом | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.23 |Редагування заголовків | | | | |справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.23.1 |з частковим перегляданням| 10 |2-40 | | |справ |заголовків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.23.2 |без переглядання справ | ___"___ |1-44 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.24 |Проставлення архівних | 10 карток|0-67 | | |шифрів на картках | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.25 |Фальцювання креслень у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.25.1 |формату більше А-4 |10 аркушів |1-12 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.25.2 |формату більше А-I | ___"___ |3-53 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.26 |Розброшуровування | 1 справа |0-42 | | |неправильно сформованих | | | | |справ, вилучення скріпок | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27 |Підшивання справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27.1 |з управлінською, творчою,| 1 одиниця |0-65 | | |науково-технічною | зберігання| | | |текстовою документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27.2 |з нестандартними аркушами| ___ "___ |1-69 | | |графічною документацією | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.27.3 |документів особового | ___ "___ |1-12 | | |походження | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.28 |Розміщення справ, що не | ___ "___ |0-42 | | |підлягають підшиванню, у | | | | |папки з клапанами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29 |Нумерація аркушів у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ |1-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.2 |обсягом до 50 аркушів |50 аркушів |1-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.3 |не стандартних за |100 аркушів|3-06 | | |форматом і якістю аркушів| | | | |розшитих справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.29.4 |графічної документації | ___ "___ |3-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30 |Перенумеровування аркушів| | | | |у справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ |1-98 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.2 |обсягом до 50 аркушів |50 аркушів |1-53 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.3 |не стандартних за |100 аркушів|3-75 | | |форматом і якістю аркушів| | | | |розшитих справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.30.4 |графічної документації |100 аркушів|4-49 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31 |Перевіряння нумерації у | | | | |справах: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.1 |обсягом до 150 аркушів | ___ "___ |0-56 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.2 |обсягом до 50 аркушів | 50 аркушів|0-56 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.3 |не стандартних за |100 аркушів|1-35 | | |форматом і якістю аркушів| | | | |розшитих справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.31.4 |графічної документації | 10 аркушів|0-67 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32 |Оформлення обкладинок | | | | |справ або титульних | | | | |аркушів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32.1 |при наявності друкарської| 1 |0-48 | | |обкладинки або титулу | обкладинка| | | |установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32.2 |при відсутності | ___ "___ |0-67 | | |друкарської обкладинки | | | | |або титулу установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.32.3 |особових справ | 10 |2-41 | | | | обкладинок| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.33 |Вклеювання титульних і | 10 аркушів|1-50 | | |засвідчувальних аркушів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.34 |Систематизація справ | 10 одиниць|0-67 | | |усередині фондів установ | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.35 |Систематизація справ у | | | | |межах фондів особового | | | | |походження: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.35.1 |за розділами опису | ___ "___ |0-90 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.35.2 |усередині розділів опису | ___ "___ |0-90 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.36 |Проставлення архівних | | | | |шифрів на обкладинках | | | | |справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.36.1 |без проставлення | ___ "___ |0-96 | | |штемпелів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.36.2 |з проставленням штемпелів| ___ "___ |1-20 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.37 |Картонування справ | ___ "___ |0-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.38 |Перекартонування справ | ___ "___ |0-67 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.39 |Написання ярликів | 10 ярликів|2-25 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.40 |Наклеювання ярликів на | 10 ярликів|1-59 | | |коробки: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.41 |Формування в'язок справ, | 10 одиниць|0-90 | | |що підлягають зберіганню | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.42 |Розміщення коробок або | 10 коробок|2-25 | | |в'язок на стелажах | (в'язок) | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.43 |Переміщення справ у | 10 одиниць|0-67 | | |процесі упорядкування з | зберігання| | | |архівосховища, | | | | |структурних підрозділів | | | | |установ у робочу | | | | |кімнату(*) | | | |------------------------------------------------------------------| |______________ | | (*) Ціна застосовується в розрахунках при транспортуванні | |справ з одного поверху установи на інший. | |------------------------------------------------------------------| | 1.1.44 |Видавання та підкладення | ___ "___ |0-67 | | |справ співробітникам | | | | |установ у період | | | | |упорядкування документів | | | | |з оформленням результатів| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45 |Складання описів справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45.1 |на друкарській машинці |1 заголовок|0-48 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45.2 |з унесенням до опису | ___ "___ |0-84 | | |іншомовних слів | | | | |(латинський шрифт, до 20 | | | | |знаків іншомовного тексту| | | | |в кожному заголовку) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.45.3 |рукописних | 10 |3-37 | | | | заголовків| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.46 |Складання передмов до |1 передмова|360-34 | | |описів фондів установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.47 |Складання списків | 1 список, |9-01 | | |скорочених слів до описів| що включає| | | | | до 30 | | | | |найменувань| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48 |Складання покажчиків до | | | | |описів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48.1 |спеціальних предметних | 10 карток |3-00 | | | | на поняття| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48.2 |коротких географічних | ___ "___ |2-57 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.48.3 |"глухих" іменних | ___ "___ |2-57 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.49 |Складання перевідних | 10 одиниць|0-80 | | |таблиць шифрів справ до | зберігання| | | |описів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.50 |Оформлення описів | 1 опис |36-04 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.51 |Складання топографічних | 10 карток |2-40 | | |покажчиків | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.52 |Систематизація справ, що | 10 одиниць|2-25 | | |не підлягають зберіганню,| зберігання| | | |за групами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.53 |Складання актів про | 1 позиція |0-90 | | |виділення до знищення тих| акта | | | |документів і справ, які | | | | |не підлягають зберіганню | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.54 |Формування в'язок справ, | 10 од. |0-48 | | |що не підлягають | зберігання| | | |зберіганню | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.55 |Складання переліків | 1 перелік |72-07 | | |(актів, довідок) на | | | | |відсутні документи | | | | |установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.56 |Приймання-здавання справ | 10 одиниць|1-29 | | |установ після завершення | зберігання| | | |робіт з упорядкування | | | | |документів і справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.57 |Складання актів про | 1 акт |72-07 | | |завершення упорядкування | | | | |документів і справ | | | | |установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.58 |Складання актів про | ___ "___ |36-04 | | |повернення документів | | | | |власнику | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.59 |Складання актів про | ___ "___ |18-02 | | |непоправні пошкодження | | | | |документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.60 |Проведення нарад за | 1 нарада |54-05 | | |підсумками робіт з | | | | |упорядкування документів | | | | |установ з керівниками | | | | |структурних підрозділів | | | | |або особами, | | | | |відповідальними за архів | | | | |і діловодство установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61 |Каталогізація документів:| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.1 |відбір справ за описами | 10 |0-21 | | | | заголовків| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.2 |складання карток за | 1 картка |0-51 | | |заголовками справ в | | | | |описах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.3 |складання тематичних | ___ "___ |1-13 | | |карток при груповому | | | | |описуванні однорідних | | | | |справ опису | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.4 |виявлення документів за | 1 одиниця |3-00 | | |справами | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.5 |складання карток на | 1 картка |1-13 | | |виявлені документи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.6 |індексування карток | 100 карток|20-02 | | |систематичного каталогу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.7 |систематизація карток | ___ "___ |7-20 | | |систематичного каталогу | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.8 |складання дублетних | ___ "___ |39-65 | | |карток | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.9 |об'єднання інформації на | 1 запис |0-31 | | |тематичних картках | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.10 |редагування тематичних | 10 карток |1-39 | | |карток: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.61.10.1 |з індексуванням карток | ___ "___ |2-49 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.61.10.2 |з перегляданням справ | 1 картка |0-51 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.11 |складання алфавітних | ___ "___ |0-22 | | |карток | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.12 |складання іменних карток | ___ "___ |0-72 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.61.13 |написання розподільних | 1 |0-34 | | |карток |розподільна| | | | | картка | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.62 |Кодування документної | | | | |інформації: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.62.1 |за 5 заданими параметрами| 1 значення|3-60 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.62.2 |більш як за 5 заданими | ___ "___ |5-41 | | |параметрами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63 |Забезпечення збереженості| | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1 |Відбір, підготовка і | 10 одиниць|2-93 | | |передання справ до | зберігання| | | |лабораторії забезпечення | | | | |збереженості документів | | | | |для оправлення, | | | | |дезінфекції та | | | | |дезінсекції: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.1 |документів з основою, що | 1 одиниця |3-37 | | |руйнується | зберігання|2-25 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.2 |з нумерацією аркушів | ___ "___ |2-25 | | |справ | |1-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.3 |з перевіркою нумерації | ___ "___ |1-12 | | |аркушів справ | |0-75 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.1.4 |справ, що мають | | | | |особливості в оформленні | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.1.4.1 |радянського періоду | ___ "___ |2-11 | | | | |1-23 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.1.4.2 |дорадянського періоду | ___ "___ |2-81 | | | | |1-87 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.1.4.3 |особового походження | ___ "___ |1-69 | | | | |3-37 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2 |Підготовка документів з | | | | |паперовою основою до | | | | |мікрофільмування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.1 |виявлення справ для | 100 | | | |мікрофільмування | описових |2-18 | | | | статей | | | | | описування| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.2 |виявлення документів для | | | | |мікрофільмування |100 аркушів|3-28 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.3 |підготовка справ для | ___ "___ |1-64 | | |мікрофільмування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.2.3.1 |без виявлення дублетних | 1 одиниця |1-12 | | |примірників документів | зберігання|1-47 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.2.3.2 |з виявленням дублетних | 1 одиниця |2-10 | | |примірників документів | зберігання|1-87 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.2.4 |оформлення замовлень на | 10 одиниць|3-21 | | |мікрофільмування | зберігання|0-21 | | | |100 аркушів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.3 |Перевіряння наявності | 1 акт |33-18 | | |мікрофільмів зі |перевіряння| | | |страхового фонду і з | на | | | |фонду користування (з | 100 бюксів| | | |оформленням результатів | | | | |перевірки) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.4 |Перевіряння якості | | | | |мікрофільмів страхового | | | | |фонду, фонду | | | | |користування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.4.1 |з переглядом на |1000 кадрів|1-28 | | |монтажному столі | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.4.2 |без перегляду на | ___ "___ |2-25 | | |монтажному столі | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.5 |Приймання справ після | 1 одиниця |0-40 | | |мікрофільмування, | зберігання| | | |реставрації, оправлення, | | | | |дезінфекції та | | | | |дезінсекції | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.6 |Приймання унікальних | ___ "___ |1-12 | | |документів (справ) після | | | | |мікрофільмування, | | | | |реставрації, оправлення, | | | | |дезінфекції та | | | | |дезінсекції | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.7 |Проставлення відмітки про| 100 |5-35 | | |мікрофільмування в описах| описових | | | |справ | статей | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.8 |Виявлення унікальних | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.8.1 |управлінської і | 1 одиниця |0-90 | | |науково-технічної | зберігання|0-60 | | |документації | 10 | | | | | заголовків| | | | | документів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.8.2 |документів особового | 1 одиниця |1-03 | | |походження | зберігання|9-74 | | | | 100 | | | | | заголовків| | | | | документів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.9 |Проставлення відмітки | 10 одиниць|0-75 | | |"УД" (унікальні | зберігання| | | |документи) на справах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.10 |Перевіряння фізичного і | 1 акт на |12-01 | | |санітарно-гігієнічного |100 одиниць| | | |стану справ, що | зберігання| | | |підлягають прийманню на | | | | |державне зберігання, з | | | | |оформленням результатів | | | | |перевіряння | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.11 |Перевіряння наявності і | ___ "___ |30-19 | | |стану справ в архівному | | | | |підрозділі установи | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.12 |Знепилювання справ |100 одиниць|3-37 | | | | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.13 |Дострокове приймання | | | | |документів НАФ України на| | | | |державне зберігання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.1 |за період від 1 до | ___ "___ |1484-34 | | |5 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.2 |за період від 5 до | ___ "___ |2920-29 | | |10 років | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.3 |за період від 10 до | ___ "___ |4357-64 | | |15 років | |(додаток 1) | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.4 |Прийом документів на | ___ "___ |22-47 | | |державне зберігання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.13.5 |Видача документів із | ___ "___ |22-47 | | |архівосховища під час | | | | |використання | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.63.14 |Депоноване зберігання | | | | |документів, що не | | | | |належать державі: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.1.63.14.1 |за один рік | ___ "___ | Ціна | | | | |встановлюється| | | | | за | | | | | розрахунком | | | | | (додаток 2) | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64 |Підготовка номенклатур | | | | |справ установ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.1 |проведення організаційної| 1 установа|27-03 | | |роботи в установах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.2 |складання планів робіт з | 1 план |36-04 | | |розроблення номенклатур | | | | |справ установ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.3 |розроблення схем побудови| 1 схема |108-10 | | |номенклатур справ установ| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.4 |визначення наукової і | | | | |практичної цінності | | | | |документів з метою | | | | |встановлення строків їх | | | | |подальшого зберігання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.4.1 |з поаркушним | 1 одиниця |1-44 | | |перегляданням | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.4.2 |без поаркушного | 10 одиниць|3-28 | | |переглядання справ | зберігання| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.5 |складання заголовків |1 заголовок|1-20 | | |справ і документів | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.6 |групування документів за | 10 |1-80 | | |ознаками формування справ| документів| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.7 |систематизація карток на | | | | |справи з заголовками: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.7.1 |за структурною і | 10 карток |0-90 | | |тематичною ознаками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.7.2 |за номінальною, | ___ "___ |0-42 | | |хронологічною ознаками | | | | |або алфавітом | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.8 |редагування заголовків | 10 |2-88 | | | | заголовків| | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.9 |погодження статей | 1 стаття |0-45 | | |номенклатур справ з | | | | |установами | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.10 |індексування статей | 10 статей |2-25 | | |номенклатур справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.11 |складання вказівок про | 1 вказівка|108-10 | | |застосування номенклатур | | | | |справ | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.64.12 |оформлення номенклатур |1 номенкла-|36-04 | | |справ | тура | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.65 |Складання статистичних | 1 звіт |108-10 | | |звітів про організацію | | | | |відомчого зберігання | | | | |документів НАФ України в | | | | |установах | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66 |Погодження документів з | | | | |питань організації | | | | |діловодства і архівної | | | | |справи: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.1 |номенклатур справ | 1 стаття |0-20 | | | |номенкла- | | | | | тури | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.2 |описів справ | 1 стаття |0-17 | | | | опису | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.3 |актів про вилучення для | 1 позиція|0-30 | | |знищення документів, що | акта | | | |не підлягають зберіганню | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.66.4 |анотованих переліків | 1 стаття |0-45 | | |документів | переліку | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67 |Надання | | | | |консультаційно-практичної| | | | |допомоги працівникам | | | | |діловодства: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67.1 |у державній архівній |1 консу- |9-02 | | |установі |льтація | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67.2 |в установі | ___ "___|18-02 | | |фондоутворювача | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.67.3 |за телефоном | ___ "___|1-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | 1.1.68 |Участь працівників | 1 нарада |180-17 | | |архівних установ у | (семінар)| | | |підготовці та проведенні | | | | |нарад і семінарів з | | | | |питань роботи служб | | | | |діловодства та архівних | | | | |підрозділів установ | | | |------------------------------------------------------------------| | 1.2. Роботи та послуги з технічного оформлення робіт | |------------------------------------------------------------------| |1.2.1 |Передрук документів на | | | | |машинописних пристроях: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.1.1 |I група складності |100 машино-|80-25 | | | | писних | | | | | сторінок | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.1.2 |II група складності |___"___ |105-33 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.2 |Передрук описів, | | | | |номенклатур справ на | | | | |машинописних пристроях: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.2.1 |I група складності |100 машино-|198-27 | | | | писних | | | | | сторінок | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.2.2 |II група складності |___"___ |259-27 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.3 |Звірення документів | | | | |після надрукування: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.3.1 |I група складності |___"___ |74-90 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.3.2 |II група складності |___"___ |112-35 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4 |Звірення після | | | | |надрукування описів, | | | | |номенклатур справ, | | | | |переліків документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4.1 |на управлінську |10 заго- |1-23 | | |документацію |ловків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4.2 |на творчу, |___"___ |1-69 | | |науково-технічну, | | | | |особового походження | | | | |документацію | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.4.3 |особових справ |___"___ |1-06 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |1.2.5 |Просте оправлення справ |1 одиниця |2-25 | | | |зберігання | | |------------------------------------------------------------------| | 2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних | | документів з паперовою основою | |------------------------------------------------------------------| | 2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та | | консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих | | видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду | |------------------------------------------------------------------| |2.1.1 |Приймання справ на |10 аркушів |0-36 | | |реставрацію і ремонт | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2 |Реставрація документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.1 |I групи складності | 1 аркуш |1-19 | | | | |0-66 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.2 |II групи складності | ___"___ |0-44 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.3 |III групи складності | ___"___ |0-32 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.2.4 |IV групи складності | ___"___ |0-20 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.3 |Реставрація | | | | |крупноформатних | | | | |документів (карт, | | | | |планів, креслень): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.3.1 |з посадкою на марлю |1 кв. метр |20-02 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.3.2 |з посадкою на мікалентний| ___"___ |9-01 | | |папір | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.4 |Реставрація документів | ___"___ |20-02 | | |на кальці | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.5 |Реставрація газет: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.5.1 |I групи складності | 1 аркуш |1-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.5.2 |II групи складності | ___"___ |0-55 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.6 |Ремонт документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.6.1 |складний | ___"___ |0-19 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.6.2 |дрібний | ___"___ |0-10 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7 |Ремонт друкованих видань:| | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.1 |газет: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.1.1 |формат 25 х 40 см | 1 аркуш |0-14 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.1.2 |формат, що перевищує | ___"___ |0-29 | | |25 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.7.2 |книг, журналів | ___"___ |0-07 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.8 |Дезінфекція документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.8.1 |у спеціальних камерах | 1 справа |0-86 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.8.2 |методом вологої обробки з|10 аркушів |0-24 | | |поаркушним очищенням | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.1.9 |Консерваційно- | 1 метр |0-12 | | |профілактичне оброблення | | | | |плівки: оброблення | | | | |негативної плівки на | | | | |проявній машині | | | | |(проявлення, фіксування | | | | |і промивання) | | | |------------------------------------------------------------------| | 2.2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів | | (палітурні та картонажні роботи): | |------------------------------------------------------------------| |2.2.1 |Приймання справ і | 10 справ |1-10 | | |документів на оправлення | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2 |Брошурування з | | | | |формуванням блоків | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.1 |I групи складності |10 аркушів |0-68 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.2 |II групи складності | ___"___ | 38 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.3 |III групи складності | ___"___ |0-18 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.2.4 |IV групи складності | ___"___ |0-13 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.3 |Оправлення справ і книг | | | | |(складне з матер'яним | | | | |корінцем з обклеюванням | | | | |обкладинки): | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.3.1 |товщина корінця до 6 см | 1 справа |2-27 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.3.2 |товщина корінця, що | ___"___ |3-86 | | |перевищує 6 см, | | | | |або газети, журналу | | | | |форматом понад 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.4 |Оправлення справ у | ___"___ |1-40 | | |суцільнокроєну картонну | | | | |обкладинку чи цупкий | | | | |папір | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.5 |Оправлення справ із | | | | |збереженням попереднього | | | | |оформлення: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.5.1 |оправлення справ | 1 справа |5-76 | | |у попередні обкладинки, | | | | |що потребують часткового | | | | |ремонту | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.5.2 |те саме без ремонту | ___"___ |1-44 | | |обкладинки | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6 |Підшивання справ: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.1 |що містять до 25 арк. | ___"___ |0-48 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.2 |що містять до 50 арк. | ___"___ |0-72 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.3 |що містять до 100 арк. | ___"___ |1-15 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.4 |що містять до 150 арк. | ___"___ |1-69 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.6.5 |що містять понад 150 арк.| ___"___ |2-22 | | |або з нестандартними | | | | |сторінками | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7 |Виготовлення коробок: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.1 |коробка архівна з | 1 коробка |1-20 | | |картону, розміром: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |30 х 41 х 18 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |25 х 37 х 18 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| | |25 х 35 х 18 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.2 |коробка картотечна, | | | | |розміром | | | | |до 16 х 40 х 15 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.2.1 |з кришкою | ___"___ |1-80 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.2.2 |без кришки | ___"___ |1-03 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.3 |коробка для мікрофільму | ___"___ |1-69 | | |з кришкою, розміром | | | | |7 х 7 х 3,5 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.7.4 |мікротека на 70 комірок |1 мікротека|0-96 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.8 |Ремонт архівних картонних| | | | |коробок з покриттям їх | | | | |папером чи ледерином | | | | |на папері: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.8.1 |дуже зруйнованих | 1 коробка |1-15 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.8.2 |мало зруйнованих | ___"___ |0-72 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9 |Виготовлення папок: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9.1 |для адреса | 1 папка |9-01 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9.2 |з трьома клапанами та | 1 папка |2-77 | | |зав'язками (обкладинка з | | | | |картону, покриття з | | | | |паперу, корінці | | | | |з техтканини), розміром | | | | |від 23 х 32 х 6 | | | | |до 30 х 40 х 10 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.9.3 |з гребінцями, розміром | ___"___ |0-69 | | |23 х 32 х 4 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10 |Виготовлення | | | | |папок-обкладинок: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10.1 |з електрокартону | ___"___ |0-33 | | |з клапанами, розміром | | | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10.2 |з карткового паперу з | ___"___ |0-16 | | |клапанами, розміром | | | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.10.3 |з карткового паперу з | ___"___ |0-06 | | |клапанами, розміром | | | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.11 |Виклеювання паспарту, | 1 штука |0-44 | | |розміром до 40 х 50 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.12 |Наклеювання: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.12.1 |фотокопій на паспарту | ___"___ |1-10 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.12.2 |плакатів, гравюр, | ___"___ |2-14 | | |портретів, фотокопій | | | | |та ін. на картон | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.13 |Виготовлення конвертів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.13.1 |нестандартні, розміром | ___"___ |0-30 | | |до 30 х 40 см | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |2.2.13.2 |для зберігання негативів | ___"___ |0-11 | | |фотодокументів | | | |------------------------------------------------------------------| | 3. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що | | містяться в архівних документах | |------------------------------------------------------------------| | 3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів | |------------------------------------------------------------------| |3.1.1 |Тематичне виявлення | | | | |документів: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1 |Відбір справ за описами | | | | |(каталогами) при | | | | |тематичному виявленні | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1.1 |машинописними |10 заголо- |0-21 | | | |вків | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1.2 |рукописними |___"___ |0-36 | | |XIX-XX ст. | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.1.3 |палеографічними |___"___ |0-60 | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.2 |Складання карток за |1 картка |0-51 | | |заголовками справ в | | | | |описах (каталогах) | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.3 |Виявлення документів | | | | |за справами: | | | |-------------+-------------------------+-----------+--------------| |3.1.1.3.1 |машинописний, |1 одиниця |3-06 | | |рукописний |зберігання | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »