Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, [...]
Мін'юст України; Наказ, Правила, Журнал [...] від 18.06.20151000/5

Картка документа

Документи та файли

Текст документа  зараз активно , 401 кб / 7 стор.
Редакція від 27.07.2018, підстава - z0791-18
Редакції документа (2 редакції)
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
Правила
Журнал реєстрації бланків документів
Форма типового документа, Журнал
Журнал обліку печаток та штампів, що застосовуються в установі
Форма типового документа, Журнал
Звіт про обсяг документообігу
Форма типового документа, Звіт
Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства
Перелік
Журнал реєстрації вхідних документів
Форма типового документа, Журнал
Журнал реєстрації вихідних документів
Форма типового документа, Журнал
Журнал реєстрації внутрішніх документів
Форма типового документа, Журнал
Реєстраційно-контрольна картка
Форма типового документа, Картка
Порядок заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки
Порядок
Номенклатура справ
Форма типового документа
Номенклатура справ
Форма типового документа
Картка-замінник справи
Форма типового документа, Картка
Акт про нестачу справ (документів) у структурних підрозділах
Акт, Форма типового документа
Акт про вилучення документів з Національного архівного фонду
Акт, Форма типового документа
Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду
Акт, Форма типового документа
Внутрішній опис документів справи
Форма типового документа, Опис
Засвідчувальний напис справи
Форма типового документа
Справа
Форма типового документа, Справа
Опис
Форма типового документа, Опис
Опис справ постійного зберігання
Форма типового документа, Опис
Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання
Форма типового документа, Опис
Опис справ з кадрових питань (особового складу)
Форма типового документа, Опис
Опис
Форма типового документа, Опис
Журнал реєстрації спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів
Форма типового документа, Журнал
Картка постелажного топографічного покажчика
Форма типового документа, Картка
Картка пофондового топографічного покажчика
Форма типового документа, Картка
Замовлення на видавання справ у читальний зал (робочі кімнати)
Форма типового документа, Замовлення
Заява
Заява, Форма типового документа
Акт про видавання справ у тимчасове користування
Акт, Форма типового документа
Аркуш користування архівними документами
Форма типового документа
Книга видавання справ з архівосховища
Форма типового документа
Аркуш перевіряння
Форма типового документа
Акт про перевіряння наявності та стану cправ (документів)
Акт, Форма типового документа
Акт про невиправні пошкодження справ (документів)
Акт, Форма типового документа
Картка обліку невиявленої справи
Форма типового документа, Картка
Акт про невиявлення справ (документів), шляхи розшуку яких вичерпано
Акт, Форма типового документа
Книга обліку надходження та вибуття документів архіву
Форма типового документа
Список фондів архіву
Форма типового документа, Список
Реєстр описів
Форма типового документа, Опис, Реєстр
Паспорт архівного підрозділу державного органу та органу місцевого самоврядування, іншої установи, підприємства та організації
Форма типового документа, Паспорт
Книга обліку надходження і вибуття страхового фонду і фонду користування
Форма типового документа
Опис страхового фонду
Форма типового документа, Опис
ЗРАЗОК
Форма типового документа, Зразок
ЗРАЗОК
Форма типового документа, Зразок
ЗРАЗОК
Форма типового документа, Зразок
Журнал реєстрації відвідувань користувачами читального залу
Форма типового документа, Журнал
План роботи архіву
План, Форма типового документа
Картка обліку роботи архіву з підвідомчою установою
Форма типового документа, Картка
Акт про приймання-передавання документів установи на постійне зберігання
Акт, Форма типового документа
Акт про приймання-передавання справ під час зміни керівника архіву (особи, відповідальної за архів)
Акт, Форма типового документа
Сигнальний документ — f444653n1640.doc
Сигнальний документ — f444653n1745.doc
Сигнальний документ — f444653n1642.doc
Сигнальний документ — f444653n1643.doc
Сигнальний документ — f444653n1747.doc
Сигнальний документ — f444653n1749.doc
Сигнальний документ — f444653n1751.doc
Сигнальний документ — f444653n1647.doc
Сигнальний документ — f444653n1648.doc
Сигнальний документ — f444653n1614.doc
Сигнальний документ — f444653n1649.doc
Сигнальний документ — f444653n1753.doc
Сигнальний документ — f444653n1755.doc
Сигнальний документ — f444653n1773.doc
Сигнальний документ — f444653n1654.doc
Сигнальний документ — f444653n1655.doc
Сигнальний документ — f444653n1656.doc
Сигнальний документ — f444653n1759.doc
Сигнальний документ — f444653n1658.doc
Сигнальний документ — f444653n1659.doc
Сигнальний документ — f444653n1761.doc
Сигнальний документ — f444653n1763.doc
Сигнальний документ — f444653n1627.doc
Сигнальний документ — f444653n1765.doc
Сигнальний документ — f444653n1663.doc
Сигнальний документ — f444653n1664.doc
Сигнальний документ — f444653n1665.doc
Сигнальний документ — f444653n1666.doc
Сигнальний документ — f444653n1667.doc
Сигнальний документ — f444653n1668.doc
Сигнальний документ — f444653n1669.doc
Сигнальний документ — f444653n1770.doc
Сигнальний документ — f444653n1772.doc
Сигнальний документ — f444653n1788.doc
Терміни в документі (33 терміна)

Історія документа та редакції

Пов'язані документи

Публікації документа

Класифікація документа