Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання державної підтримки з метою [...]
Мінрегіон України; Наказ, Порядок від 09.06.201173
Документ z0748-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.06.2011
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2011 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2011 р.
N 748/19486

Про затвердження Порядку
використання коштів державного бюджету
для надання державної підтримки з метою
будівництва (придбання) доступного житла

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ), абзацу третього підпункту 5 пункту 2 та
абзацу третього підпункту 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 28.03.2011 N 334 ( 334-2011-п ) "Деякі питання
використання у 2011 році державних капітальних видатків"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету
для надання державної підтримки з метою будівництва (придбання)
доступного житла, що додається.
2. Фінансово-економічному департаменту (Касіяник А.В.)
забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Заступник Міністра -
керівник апарату Г.М.Семчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державної фінансової
інспекції України П.П.Андрєєв
Голова ліквідаційної комісії -
перший заступник голови
Державного казначейства України О.С.Даневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
09.06.2011 N 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2011 р.
N 748/19486

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету
для надання державної підтримки з метою будівництва
(придбання) доступного житла

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів
державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
відповідно до абзацу третього підпункту 5 пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 334 ( 334-2011-п )
"Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних
видатків" для надання державної підтримки з метою будівництва
(придбання) доступного житла (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються на: надання державної підтримки для будівництва (придбання)
доступного житла громадянам, які перебувають на обліку громадян,
що потребують поліпшення житлових умов та визначені центральними
органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування,
які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне
житло (далі - надання державної підтримки); формування Єдиного державного реєстру громадян, які
потребують поліпшення житлових умов.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства, яке затверджує: перелік об'єктів житлового будівництва, на добудову
(будівництво) яких або придбання житла в яких можуть
спрямовуватися бюджетні кошти (далі - перелік житлових об'єктів); розподіл бюджетних коштів між напрямами та
адміністративно-територіальними одиницями за погодженням з
Міністерством фінансів. Одержувачами бюджетних коштів (далі - одержувачі) та
відповідальними виконавцями заходів Державної цільової
соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного
житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11.11.2009 N 1249 ( 1249-2009-п ), є
Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву" та її регіональні
управління.
4. Для розгляду пропозицій щодо формування переліку житлових
об'єктів утворюється міжвідомча комісія, склад якої затверджується
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства. Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом.
5. Розподіл бюджетних коштів між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюється з
урахуванням кількості громадян, що перебувають на обліку як такі,
що потребують поліпшення житлових умов, та обсягу запропонованого
житла. Для розрахунку обсягу державної підтримки вартість
1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати
граничної вартості 1 кв. метра житла згідно з додатком до цього
Порядку.
6. Надання державної підтримки здійснюється відповідно до
Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 N 140
( 140-2009-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 N 568) ( 568-2011-п ). Одержувач укладає договір про будівництво (придбання)
доступного житла із забудовником об'єкта, який увійшов до переліку
житлових об'єктів, після аналізу економічного стану забудовника та
об'єкта.
7. Операції, пов'язані з бюджетними коштами, здійснюються
відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом
Державного казначейства від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04,
za716-04 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 10.06.2004 за
N 716/9315.
8. Одержувачі подають щомісяця до 1 числа Міністерству
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства звіт про використання бюджетних коштів у розрізі
об'єктів.
9. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства подає щомісяця до 5 числа
Міністерству фінансів звіт про використання бюджетних коштів.
10. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності
про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Директор
Департаменту житлового
будівництва, будіндустрії
та промисловості будівельних
матеріалів Мінрегіонбуду О.М.Непомнящий

Додаток
до Порядку використання
коштів державного бюджету
для надання державної
підтримки з метою
будівництва (придбання)
доступного житла

ГРАНИЧНА ВАРТІСТЬ
1 кв. метра загальної площі житла

------------------------------------------------------------------ |Найменування регіону | Адміністративний |Інші населені пункти| | | центр регіону, | регіону, гривень * | | | гривень | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Автономна Республіка | 5 363 | 5 148 | |Крим | | | |---------------------+---------------------+--------------------| | Область: | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Вінницька | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Волинська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Дніпропетровська | 5 363 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Донецька | 5 363 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Житомирська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Закарпатська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Запорізька | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Івано-Франківська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Київська | - | 6 435 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Кіровоградська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Луганська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Львівська | 5 363 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Миколаївська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Одеська | 5 363 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Полтавська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Рівненська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Сумська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Тернопільська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Харківська | 5 363 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Херсонська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Хмельницька | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Черкаська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Чернівецька | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Чернігівська | 4 934 | 4 290 | |---------------------+---------------------+--------------------| |м. Київ | 7 990 | - | |---------------------+---------------------+--------------------| |м. Севастополь | 5 363 | - | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Для населених пунктів, які розташовані у 15-кілометровій
зоні від адміністративного центру регіону, гранична вартість може
буди збільшена на 10 %.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...