Документ z0749-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.01.2018, підстава v0143500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.08.2003  № 325


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2003 р.
за № 749/8070

Про затвердження Положення про здійснення операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 571 від 23.12.2003
№ 54 від 18.02.2004
№ 67 від 18.02.2004
№ 555 від 17.11.2004
№ 1 від 04.01.2007
№ 148 від 27.05.2008
№ 154 від 02.06.2008
№ 107 від 28.02.2009
№ 497 від 30.12.2011
№ 308 від 19.07.2012
№ 473 від 24.07.2015
№ 303 від 28.04.2016
№ 396 від 27.10.2016
№ 55 від 15.06.2017
№ 102 від 10.10.2017
№ 143 від 26.12.2017}

Відповідно до статей 44 і 45 Закону України "Про Національний банк України", статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою подальшого впорядкування операцій з банківськими металами на міжбанківському валютному ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про здійснення операцій з банківськими металами (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 497 від 30.12.2011}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 555 від 17.11.2004)

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 67 від 18.02.2004}

(Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 54 від 18.02.2004)

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 148 від 27.05.2008}

6. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.02.98 № 65 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.03.98 за № 162/2602 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 08.06.93 № 50 "Про Українську міжбанківську валютну біржу";

постанову Правління Національного банку України від 23.03.99 № 133 "Про біржові торги банківськими металами", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30.04.99 за № 280/3573 (зі змінами);

Правила проведення торгів на Кримській міжбанківській валютній біржі, затверджені постановою Правління Національного банку України від 27.01.95 № 18.

7. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) у місячний термін після набрання чинності цією постановою підготувати проекти змін до:

Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.99 № 621 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2000 за № 53/4274 (зі змінами);

Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 01.10.2001 № 416 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2001 за № 908/6099 (зі змінами);

Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 № 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за № 224/7545.

8. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних та Операційного управлінь Національного банку України для керівництва і використання в роботі.

9. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В. о. Голови

А.П. Яценюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.08.2003  № 325
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
30.12.2011 № 497)Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2003 р.
за № 749/8070

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення операцій з банківськими металами

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок здійснення операцій з банківськими металами на міжбанківському валютному ринку України (далі - міжбанківський валютний ринок) та на міжнародних ринках.

Уповноважені банки здійснюють операції з банківськими металами на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (далі - арбітражні операції) - операції без фізичної поставки банківських металів, які передбачають виконання двох зустрічних зобов'язань з купівлі та продажу банківського металу за інший банківський метал/іноземну валюту та здійснюються без їх реальної поставки на міжнародному ринку з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу або хеджування ризиків;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 143 від 26.12.2017}

банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. З металів платинової групи береться лише паладій;

визнані виробники - це афінажні компанії - визнані постачальники на Лондонський ринок дорогоцінних металів, які внесені до спеціального списку афінажних компаній, що зареєстровані Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA), або до списку афінажних компаній, які є учасниками Лондонського ринку платини та паладію (LPPM);

виробники - це афінажні підприємства України, які здійснюють афінаж дорогоцінних металів із виготовленням зливків банківських металів та не належать до визнаних виробників;

маса металу в лігатурі (лігатурна маса) - це фактична загальна маса сплаву або порошку, яку містить дорогоцінний метал;

маса металу в чистоті (хімічно чистого металу) - це фактичний уміст основного дорогоцінного металу в сплаві або порошку;

металеві рахунки - поточні, вкладні (депозитні), кореспондентські рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами;

мірні зливки - це зливки банківських металів масою 1 кг і менше, проба яких становить не менше ніж: 999,9 - для золота, 999 - для срібла, 999,5 - для платини і паладію;

монети, вироблені з дорогоцінних металів (далі - монети):

вітчизняні монети з пробами не нижче ніж: для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5, які не є засобом платежу на території України;

іноземні монети з пробами не нижче ніж: для золота - 900, для срібла - 925, для платини і паладію - 999;

інвестиційні монети України - монети з пробами для золота - 999,9, для срібла - 999,9, для платини - 999,5, які призначені для інвестування та накопичення;

монетний двір - юридична особа, яка здійснює виготовлення (карбування) монет із дорогоцінних металів;

найвищі проби банківських металів у зливках і порошках - це проби не нижче ніж: для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5;

порошки банківських металів - це золото, срібло, платина і паладій у вигляді порошкоподібної субстанції (гранули, губка), що упаковані в скляні ампули, пластмасові банки або мішки з маркуванням визнаного виробника;

представник визнаного виробника - фізична або юридична особа, яка має повноваження на реалізацію банківських металів визнаного виробника;

представник монетного двору - фізична або юридична особа, яка має повноваження на реалізацію монет монетного двору;

сертифікат якості банківських металів - офіційний штамп (клеймо, товарний знак) або письмовий документ визнаного виробника, виробника, що засвідчує пробу банківського металу та ідентифікує назву визнаного виробника або виробника;

стандартні зливки - це зливки банківських металів, які відповідають стандартам якості, прийнятим LBMA та LPPM, або технічним умовам ГОСТ 28058-89, ГОСТ 28595-90, прийнятим Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації, та національним стандартам України ДСТУ ГОСТ 31290:2007, ДСТУ ГОСТ 31291:2007;

торгівля банківськими металами - це купівля, продаж банківського металу, конвертація одного банківського металу в інший, здійснення операцій з деривативами, базовим активом яких є банківські метали;

фізична поставка банківських металів - це операція, яка супроводжується фізичним переміщенням банківських металів між учасниками операції.

1.3. Операції з банківськими металами та їх облік здійснюються окремо за кожним видом банківських металів, а саме:

золото в стандартних зливках - у кількісних одиницях маси хімічно чистого металу;

золото в мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу;

срібло, платина і паладій  у стандартних і мірних зливках та порошках - у кількісних одиницях лігатурної маси металу;

золото, срібло, платина і паладій у монетах, проби яких відповідають або перевищують проби, установлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях лігатурної маси металу, а проби яких нижчі, ніж установлені для мірних зливків відповідного банківського металу, - у кількісних одиницях маси хімічно чистого металу.

II. Види операцій з банківськими металами

2.1. Уповноважені банки мають право здійснювати на міжбанківському валютному ринку такі види операцій з банківськими металами:

а) відкриття металевих рахунків у Національному банку України (далі - Національний банк), в уповноважених банках та здійснення операцій за ними;

б) відкриття та ведення металевих рахунків інших уповноважених банків,  металевих рахунків юридичних осіб - резидентів (крім відокремлених підрозділів), фізичних осіб;

в) купівля-продаж за гривні та іноземну валюту;

{Підпункт "в" пункту 2.1 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 55 від 15.06.2017}

г) конвертація одного банківського металу в інший;

ґ) залучення на вклади (депозити) клієнтів (крім банків);

д) залучення та розміщення міжбанківських депозитів;

е) надання та отримання міжбанківських кредитів;

є) надання кредитів резидентам - юридичним особам та фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності;

ж) надання та отримання у заставу;

з) відповідальне зберігання у Національному банку, в уповноважених банках, у власному сховищі;

и) перевезення.

2.2. Уповноважені банки мають право здійснювати на міжнародних ринках такі види операцій з банківськими металами:

а) відкриття металевих рахунків у банках-нерезидентах та здійснення операцій за ними;

б) купівля-продаж  за іноземну валюту;

в) арбітражні операції;

{Пункт 2.2 розділу II доповнено новим підпунктом "в" згідно з Постановою Національного банку № 143 від 26.12.2017}

г) залучення та розміщення міжбанківських депозитів;

ґ) надання та отримання міжбанківських кредитів;

д) надання та отримання у заставу;

е) відповідальне зберігання у банках-нерезидентах;

є) перевезення.

III. Особливості здійснення операцій з банківськими металами

3.1. Відкриття та закриття металевих рахунків уповноваженими банками здійснюються в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють відкриття та закриття рахунків в іноземній валюті.

3.2. Унесення банківських металів на вкладний (депозитний) металевий рахунок, видача та погашення кредиту в банківських металах та списання з вкладного (депозитного) металевого рахунку здійснюються виключно через поточні металеві рахунки клієнтів і кореспондентські металеві рахунки уповноважених банків.

3.3. Унесення банківських металів на металевий рахунок фізичної особи - нерезидента здійснюється за умови підтвердження джерел походження банківських металів, копії підтвердних документів підшиваються до документів дня банку.

3.4. Квитанція про здійснення операції з купівлі-продажу у фізичної особи - нерезидента банківських металів не є підставою для внесення гривні/банківського металу на власний поточний рахунок.

3.5. Використання банківських металів на території України як застави здійснюється за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку на право проведення такої валютної операції.

3.6. Відповідальне зберігання банківських металів у Національному банку, в уповноважених банках, у власному сховищі, перевезення банківських металів та порядок забезпечення кас банків здійснюються в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють ведення касових операцій банками.

3.7. Зарахування банківських металів на металеві рахунки клієнтів здійснюється без використання розподільчих рахунків.

3.8. Комісійна винагорода за здійснення операцій з банківськими металами стягується уповноваженими  банками виключно в гривнях.

3.9. Уповноважений банк повинен мати експерта під час здійснення операцій з банківськими металами з фізичною поставкою.

3.10. Уповноважені банки не мають права:

а) використовувати банківські метали як засіб платежу, крім сплати процентів у банківських металах;

б) розміщувати від свого імені банківські метали, що прийняті на відповідальне зберігання або у заставу;

в) випускати ощадні (депозитні) сертифікати в банківських металах;

г) здійснювати перерахування банківських металів з металевих рахунків юридичних осіб (крім уповноважених банків) на металеві рахунки інших юридичних осіб (крім уповноважених банків) та фізичних осіб, з металевих рахунків фізичних осіб на металеві рахунки юридичних осіб (крім уповноважених банків), а також з металевих рахунків фізичних осіб - резидентів на металеві рахунки фізичних осіб - нерезидентів.

IV. Операції з торгівлі банківськими металами

4.1. Операції з торгівлі банківськими металами дозволяється здійснювати виключно Національному банку, уповноваженим банкам або за посередництвом цих банків.

4.2. Уповноважені банки мають право здійснювати операції з торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою або без неї:

від свого імені, за дорученням і за рахунок коштів клієнтів (у тому числі на підставі платіжних вимог на стягнення банківських металів, оформлених державними виконавцями);

у межах лімітів відкритої валютної позиції банку.

4.3. Уповноважені банки виконують операції з купівлі-продажу банківських металів виключно за безготівкові гривні за дорученням клієнтів (крім банків) із використанням поточних металевих рахунків цих клієнтів.

4.4. Уповноважені банки мають право проводити на міжбанківському валютному ринку операції з:

купівлі-продажу банківських металів на умовах "тод", "том", "спот", "форвард" або "своп" за гривні або іноземну валюту;

{Абзац другий пункту 4.4 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 55 від 15.06.2017}

конвертації одного банківського металу в інший.

4.5. Уповноважені банки мають право проводити на міжнародних ринках на умовах "тод", "том", "спот", "форвард" або "своп" операції з купівлі та продажу банківських металів за будь-яку іноземну валюту Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор).

Уповноважені банки мають право здійснювати з іноземними контрагентами власні арбітражні операції та арбітражні операції за дорученням клієнтів на умовах і в порядку, визначених Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами).

{Пункт 4.5 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 143 від 26.12.2017}

{Пункт 4.5 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 55 від 15.06.2017}

4.6. Уповноважені банки не мають права проводити інші операції з деривативами, базовим активом яких є банківські метали, крім операцій, передбачених цією главою.

4.7. Уповноважені банки під час функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) підтверджують:

угоди (договори) з купівлі-продажу банківських металів за гривні, укладені з іншими уповноваженими банками;

угоди (договори) з купівлі-продажу банківських металів (крім інвестиційних монет України) за гривні, укладені з Національним банком.

{Пункт 4.7 розділу IV в редакції Постанов Національного банку № 473 від 24.07.2015, № 396 від 27.10.2016}

4.8. Уповноважені банки на міжнародних ринках мають право здійснювати операції з купівлі-продажу банківських металів з визнаними виробниками (або представниками визнаних виробників), монетними дворами (або представниками монетних дворів) та банками-нерезидентами.

4.9. Уповноважені банки під час продажу банківських металів, виготовлених виробниками, зобов’язані першочергово пропонувати такі банківські метали Національному банку.

4.10. Уповноважені банки мають право здійснювати купівлю банківських металів, виготовлених виробниками, безпосередньо у виробників за наявності письмової відмови Національного банку від купівлі банківських металів із зазначенням інформації про такі банківські метали.

4.11. Засвідчена посадовою особою Національного банку копія письмової відмови Національного банку від купівлі банківських металів залишається в уповноваженому банку, що здійснює операції з купівлі-продажу таких банківських металів.

{Пункт 4.11 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017}

4.12. Порядок оформлення заяв про купівлю або продаж банківських металів, а також платіжних доручень на переказ  банківських металів визначається нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок та умови торгівлі іноземною валютою та порядок виконання банківських документів на переказ в іноземній валюті та банківських металах.

4.13. Національний банк здійснює купівлю та продаж інвестиційних монет України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють організацію виготовлення та випуску в обіг інвестиційних монет України.

V. Здійснення операцій з банківськими металами в операційних касах уповноважених банків

5.1. Уповноважені банки здійснюють операції з банківськими металами в операційних касах у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють ведення касових операцій банками, з урахуванням вимог, визначених цим Положенням.

5.2. До операцій з банківськими металами в операційних касах належать:

а) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів банківських металів за готівкові гривні;

б) продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам банківських металів за готівкові гривні;

в) видача банківських металів клієнтам з їх металевих рахунків через операційну касу банку;

г) приймання банківських металів від клієнтів для зарахування на металеві рахунки;

ґ) конвертація одного банківського металу в інший.

5.3. В операційних касах уповноважених банків у доступному для огляду клієнтами місці розміщується така інформація:

а) копія наказу (розпорядження) банку про встановлення курсів купівлі та продажу банківських металів;

{Підпункт "а" пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 308 від 19.07.2012}

б) перелік операцій з банківськими металами, які здійснюються в операційних касах;

в) витяг з наказу (розпорядження) про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснені операції з банківськими металами.

5.4. Не допускається відмова в здійсненні операцій, зазначених у переліку операцій з банківськими металами, які здійснюються в операційних касах.

5.5. Приймання (видача) банківських металів з металевих рахунків клієнтів здійснюється за заявою про приймання (видачу) банківських металів (додаток 1).

5.6. Заяви про приймання (видачу) банківських металів та квитанції до них мають бути належним чином оформлені згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів заяв про приймання (видачу) банківських металів (додаток 2).

5.7. Уповноважений банк під час здійснення операцій з купівлі-продажу, конвертації банківського металу видає клієнту квитанцію за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

Квитанція про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу виписується у двох примірниках. Перший примірник  видається клієнту як підтвердження проведення операції, другий залишається в документах дня банку.

Квитанції про здійснення операції з купівлі-продажу, конвертації банківського металу оформляються згідно з поясненням щодо заповнення реквізитів квитанцій про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший (додаток 4).

5.8. Переміщення та передавання банківських металів під відповідальність працівників банку, передавання банківських металів між банками оформляється прибутково-видатковими ордерами (додаток 5).

{Пункт 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 308 від 19.07.2012}

VI. Порядок визначення маси банківських металів

6.1. Маса банківського металу може бути виражена в грамах або в тройських унціях. Облікова вагова одиниця банківських металів - тройська унція (31,1034807 грама).

6.2. Зважування банківських металів здійснюється на ваговимірювальних приладах (вагах) відповідного класу точності, що допускають похибку залежно від зважуваної ваги і відповідно до технічних вимог ГОСТ 24104-88, прийнятого Міждержавною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації.

Допустимі похибки ваговимірювальних приладів (вагів), що використовуються під час зважування банківських металів, не мають перевищувати значень, зазначених у ГОСТ 24104-88.

6.3. Маса банківських металів визначається за фактичними показниками ваговимірювальних приладів (вагів) без заокруглення з точністю:

для золота, платини і паладію (у стандартних та мірних зливках) - до 0,1 г;

для срібла (у стандартних та мірних зливках) - до 1 г;

для золота, срібла, платини і паладію (у монетах) - до 0,01 г.

6.4. Золото, срібло, платина і паладій, що поставляються у вигляді порошку в заводській упаковці (ампули, банки, мішки), приймаються і видаються уповноваженими банками без розпакування і перевірки лігатурної маси та хімічного складу за реквізитами визнаного виробника, нанесеними на зовнішню поверхню упаковки (ампул, банок, мішків), але з перевіркою ваги брутто.

6.5. Маса хімічно чистого основного металу визначається шляхом множення лігатурної маси на пробу сплаву, подану як десятковий дріб, у якому після коми проставляються всі цифри значення проби.

6.6. Уповноважений банк самостійно визначає потребу контрольного визначення проби банківських металів під час їх зберігання та приймання-передавання. Якщо в експерта немає змоги самостійно провести контрольне визначення проби банківських металів, то подальшу експертизу цих металів проводить або Національний банк, або лабораторія, акредитована відповідно до законодавства України про метрологію та метрологічну діяльність.

6.7. У разі переведення значення маси з грамів у тройські унції результат визначається з точністю із заокругленням до 0,001 тройської унції.

VII. Контроль за здійсненням операцій з банківськими металами

7.1. Уповноважені банки здійснюють контроль за операціями з банківськими металами, що проводяться їх клієнтами, відповідно до законодавства України про валютне регулювання, валютний контроль та запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7.2. Порушення уповноваженими банками вимог пунктів 4.1 - 4.8 розділу IV цього Положення тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а порушення інших вимог Положення - відповідальність, що передбачена законом.

{Положення в редакції  Постанови Національного банку № 497 від 30.12.2011}
Додаток 1
до Положення про здійснення
операцій з банківськими металами

ЗАЯВА
про приймання (видачу) банківських металів

№ ______

_______________________
(дата)

Клієнт ________________________________________________________________________
Банк _________________________________________________________________________
                                                                    (найменування банку)

Вид банківського металу


№ рахунку

Маса

Вартість у гривнях (облікова)


Дебет
Кредит
Маса______________________________________________________________________
                                                                               (словами)

Вартість у гривнях __________________________________________________________
                                                                                          (словами)

Зміст операції ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Пред’явлений документ _____________________________________________________
серії __________ № _______, виданий _____________________________________________
______________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________.

Підпис клієнта

____________

Підписи банку

_____________

Квитанція № ______

________________________
(дата)

Клієнт ________________________________________________________________________
Банк _________________________________________________________________________

Вид банківського металу


№ рахунку

Маса

Вартість у гривнях (облікова)


Дебет
Кредит
Маса______________________________________________________________________
                                                                               (словами)

Вартість у гривнях __________________________________________________________
                                                                                          (словами)

Зміст операції ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Пред’явлений документ _____________________________________________________
серії __________ № _______, виданий _____________________________________________
______________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________.

Підпис клієнта

____________

Підписи банку

_____________

{ Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 497 від 30.12.2011}
Додаток 2
до Положення про здійснення
операцій з банківськими металами

ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення реквізитів заяв про приймання (видачу) банківських металів

Назва обов’язкового реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

Номер і дата здійснення операції

Зазначаються порядковий номер реєстрації первинного документа, який проставляє банк, що здійснює операцію, дата фактичного пред’явлення в банк заяви про приймання (видачу) банківських металів. Дата здійснення операції зазначається так: число цифрами “ДД”, місяць словом, рік цифрами “РРРР”

Клієнт

Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи. У разі здійснення операції фізичною особою зазначаються її прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)

Банк

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку

Вид банківського металу

Зазначаються літерний і цифровий коди банківського металу згідно з Класифікатором

Дебет/кредит

Зазначаються відповідні рахунки за операціями

Маса

Маса банківського металу зазначається одночасно цифрами в тройських унціях із заокругленням з точністю до третьої цифри після коми включно, а також у грамах

Маса (словами)

Зазначається маса банківського металу в грамах словами, вид банківського металу повністю (наприклад, золото)

Вартість у гривнях (облікова)

Зазначається цифрами вартість банківського металу за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком України на день проведення операції, гривні відокремлюються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами

Вартість у гривнях (словами)

Зазначаються словами вартість банківського металу за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком України на день проведення операції, назва грошової одиниці повністю “гривень” або скорочено “грн.”. Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається “00 коп.” або “00 копійок”

Зміст операції

Зазначається словами зміст операції, за якою приймається або видається банківський метал

Ідентифікаційні дані про фізичну особу

Під час проведення фізичною особою операцій за власним рахунком незалежно від суми зазначаються назва пред’явленого документа (паспорт або інший документ, який посвідчує особу), його серія та номер, дата видачі та орган, що його видав. Якщо сума операції дорівнює або перевищує 150 000 гривень, то додатково зазначаються дата народження, місце проживання або місцеперебування (для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби України про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидентів), відомості про громадянство (для нерезидентів)

{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 497від 30.12.2011}
Додаток 3
до Положення про здійснення
операцій з банківськими металами

______________________
(найменування банку)


Квитанція №_______
про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший

Дата _____________________

Час здійснення операції ________

Назва операції:

_____________________________________________________________
(купівля, продаж банківського металу, конвертація одного банківського металу в інший)

Вид банківського металу

Сума/маса

Курс, крос-курс

До видачі

вид банківського металу

сума/маса


Усього

Сума комісії _______________________________________________________________

Клієнт ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Пред’явлений документ _____________________________________________________
серії __________ № _______, виданий _____________________________________________
______________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________

Підпис клієнта

____________

Підписи банку

_____________

{Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 497 від 30.12.2011}
Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору