Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих [...]
МОЗ України; Наказ, Правила, Норми [...] від 13.05.2013368
Документ z0774-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2013
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2013  № 368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 774/23306

Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах"

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, на виконання вимог підпункту 89.1.13 підпункту 89.1 пункту 89 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, з метою гармонізації законодавства з Регламентом Європейського Союзу від 19 грудня 2006 року № 1881/2006 про встановлення максимального рівня вмісту певних забруднюючих речовин у харчових продуктах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток № 2 до Державних санітарних правил і норм захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 30.

3. Вважати такими, що не застосовуються на території України, пункти "Медико-биологических требований и санитарных норм качества продовольственного сырья и пищевых продуктов", затверджених заступником Міністра охорони здоров`я СРСР 01 серпня 1989 року № 5061-89 згідно з переліком, що додається.

4. Харчові продукти, що не відповідають вимогам Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах", затверджених пунктом 1 цього наказу, і виготовлені та/або введені в обіг не пізніше ніж через 12 місяців з дня набрання ними чинності, залишаються в обігу на ринку України до закінчення строку їх придатності.

5. Управлінню громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності через три роки з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук УкраїниА.М. Сердюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
13.05.2013  № 368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2013 р.
за № 774/23306

ДЕРЖАВНІ ГІГІЄНІЧНІ ПРАВИЛА І НОРМИ
"Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах"

І. Загальні положення

1.1. Ці Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (далі - Регламент) встановлюють максимальні рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах.

1.2. Цей Регламент застосовується для всіх операторів ринку, які виробляють харчові продукти, зазначені у додатку до цих Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (далі - Додаток).

1.3. Харчові продукти та/або інгредієнти не можуть перебувати в обігу, якщо вони містять забруднюючі речовини з перевищенням максимальних рівнів, наведених у Додатку.

1.4. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про дитяче харчування" та Технічному регламенті щодо правил маркування харчових продуктів, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2011 року за № 183/18921:

забруднення - внесення або наявність (потрапляння або контамінація) забруднюючої речовини у харчовий(ому) продукт(і) або в об'єкт(ах), з яким(и) харчовий продукт контактує;

забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, у тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ставить під загрозу безпечність та придатність харчового продукту;

зразок - набір, що складається з однієї або декількох одиниць, частини продукту чи речовини, відібраної(их) різними засобами із партії або значної кількості продукту, призначений для прийняття рішення, що стосується цієї партії або продукту, технологічного процесу;

інгредієнт - складова частина харчового продукту;

максимальний рівень - максимальний вміст (концентрація) забруднюючої речовини у харчовому продукті або кормах для тварин, допустимий для такого продукту;

оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - виробник, продавець (постачальник), який здійснює діяльність щодо виробництва, транспортування, зберігання та реалізації харчових продуктів.

ІІ. Максимальні рівні для висушених, розбавлених, перероблених і багатоінгредієнтних харчових продуктів

2.1. При застосуванні встановлених у Додатку максимальних рівнів до харчових продуктів, що були висушені, розбавлені, перероблені, або багатоінгредієнтних харчових продуктів (з більш ніж одним інгредієнтом) необхідно враховувати:

зміни концентрації забруднюючих речовин, спричинені процесом висушування або розбавлення;

зміни концентрації забруднюючих речовин, спричинені процесом переробки;

пропорції інгредієнтів у харчовому продукті;

аналітичну межу кількісних показників.

2.2. Оператором ринку обґрунтовуються і надаються коефіцієнти концентрації або розбавлення для відповідних операцій висушування, розбавлення, переробки і/або змішування інгредієнтів або для відповідних висушених, розбавлених, перероблених і/або багатоінгредієнтних харчових продуктів під час проведення державного контролю.

2.3. При неможливості надання оператором ринку необхідного коефіцієнта концентрації чи розбавлення або наявності доказів того, що наданий оператором ринку зазначений коефіцієнт не відповідає характеристикам процесу, він визначає такий коефіцієнт самостійно на основі доступної інформації.

IІІ. Заборона на використання, змішування і детоксикацію

3.1. Забороняється як інгредієнти використовувати харчові продукти, що не відповідають максимальним рівням вмісту забруднюючих речовин, встановленим у Додатку.

3.2. Забороняється змішувати харчові продукти, що відповідають встановленим у Додатку максимальним рівням, з харчовими продуктами, вміст забруднюючих речовин яких перевищує встановлені максимальні рівні.

3.3. Забороняється змішувати харчові продукти, що підлягають сортуванню або іншим видам механічної обробки, для зменшення рівня забруднення з харчовими продуктами, які призначені для прямого споживання людиною, або з харчовими продуктами, які призначені для використання як інгредієнти.

3.4. Забороняється піддавати навмисній детоксикації хімічною обробкою харчові продукти, що містять мікотоксини, зазначені у главі 2 Додатка.

ІV. Спеціальні вимоги до окремих видів харчових продуктів

4.1. Спеціальні вимоги до арахісу, горіхів, іншого олієвмісного насіння, сухофруктів, рису і кукурудзи:

арахіс, горіхи, інше олієвмісне насіння, сухофрукти, рис і кукурудза, що не відповідають встановленим максимальним рівням вмісту афлатоксинів, встановленим у підпунктах 2.1.5-2.1.8, 2.1.10, 2.1.11 пункту 2 глави 2 Додатка, можуть розміщуватися на ринку за умови, що такі харчові продукти:

не призначені для безпосереднього вживання або використання як компоненти продуктів харчування;

відповідають максимальним рівням, встановленим у підпунктах 2.1.1-2.1.4, 2.1.9, 2.1.12 пункту 2 глави 2 Додатка;

підлягають обробці, що пов’язана із сортуванням або з іншою механічною обробкою, якщо після такої обробки максимальні рівні, встановлені в підпунктах 2.1.5-2.1.8, 2.1.10, 2.1.11 пункту 2 глави 2 Додатка, не перевищуються і така обробка не спричиняє наявність у харчовому продукті інших забруднюючих речовин;

мають маркування із зазначенням цілей, для яких призначений продукт, і містять напис: "Перед споживанням людиною або використанням як інгредієнта продукція повинна підлягати сортуванню або іншій механічній обробці для зменшення вмісту афлатоксину". Такий напис повинен міститися у маркуванні кожної пакувальної одиниці вантажу/партії та в оригіналі супровідного документа. Код для ідентифікації на вантажі/партії повинен бути нанесений незмивною фарбою на кожну пакувальну одиницю вантажу/партії, коробку відправлення тощо та в оригіналі супровідного документа.

4.2. Спеціальні вимоги до арахісу, іншого олієвмісного насіння та продукції, виробленої з них та зернових:

4.2.1. У маркуванні повинно чітко зазначатися використання цих продуктів за призначенням. Супровідний документ повинен мати зв’язок з відправленням шляхом посилання на код для ідентифікації, що міститься на кожній упаковці, коробці відправлення тощо.

4.2.2. У разі відсутності чіткого посилання на те, що заплановане використання цього продукту не є таким, що призначене для споживання людьми, максимальні рівні, встановлені в підпунктах 2.1.5 і 2.1.11 пункту 2 глави 2 Додатка, повинні застосовуватися до всієї партії арахісу, продукції з арахісу і злаків, іншого олієвмісного насіння та продукції, виробленої з них та зернових, розміщених на ринку.

V. Відбір зразків і проведення досліджень (випробувань)

5.1. Для відбору зразків і проведення досліджень (випробувань), що здійснюються під час державного контролю вмісту забруднюючих речовин, наведених у Додатку, використовуються методики відбору зразків та їх досліджень (випробувань), встановлені національними стандартами України. У разі обґрунтування неможливості застосування таких стандартів або їх відсутності застосовуються методики відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що встановлені відповідними міжнародними організаціями, у тому числі Міжнародною організацією зі стандартизації, ISO, комісією Кодексу Аліментаріус.

5.2. У разі відсутності референс методів для визначення забруднюючих речовин з метою державного контролю і арбітражних досліджень використовуються відповідні референс методи Міжнародної організації із стандартизації (ISO) та настанови Кодексу Аліментаріус.

5.3. Виконання досліджень (випробувань) вмісту забруднюючих речовин для цілей державного контролю і арбітражних досліджень здійснюється випробувальними лабораторіями, компетентність яких підтверджено акредитацією на національному або міжнародному рівні.

Начальник Управління
громадського здоров’я


А.А. Григоренко
Додаток
до Державних гігієнічних правил і норм
"Регламент максимальних рівнів
окремих забруднюючих речовин
у харчових продуктах"

МАКСИМАЛЬНІ РІВНІ
окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах

Глава 1. Нітрати

№ з/п

Харчові продукти-1

Максимальні рівні, мг NO-3/кг

1

2

3

1.1

Свіжий шпинат-2
(Spinacia oleracea)

Захищений ґрунт
Відкритий ґрунт

3000,0
2000,0

1.2

Консервований, заморожений або свіжоморожений шпинат


2000,0

1.3

Свіжий салат-латук (Lactuca sativa L.), вирощений у захищеному і у відкритому ґрунті, крім латуку, зазначеного в пункті 1.4

Врожай у період з 01 жовтня по 31 березня:
латук, вирощений у захищеному ґрунті
латук, вирощений у відкритому ґрунті
Врожай у період з 01 квітня по 30 вересня:
латук, вирощений у захищеному ґрунті
латук, вирощений у відкритому ґрунті


3000,0
2000,0

3000,0
2000,0

1.4

Салат-латук "Айсберг"

Латук, вирощений у захищеному ґрунті
Латук, вирощений у відкритому ґрунті

2500,0
2000,0

1.5

Рукола
(Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Врожай у період з 01 жовтня по 31 березня
Врожай у період з 01 квітня по 30 вересня

7000,0
6000,0

1.6

Перероблені продукти харчування, основу яких становлять злаки, і дитяче харчування для дітей грудного віку (0-1 рік) та раннього віку (1-3 роки)-3


200,0

Дитяче харчування:
плодово-ягідні консерви, плодово-молочні суміші на фруктовій основі


50,0

Плодоовочеві консерви, овоче-молочні суміші на овочевій основі


100,0

1.7

Картопля


250,0

1.8

Капуста білокачанна

Рання (до 01 вересня)
Пізня

900,0
500,0

1.9

Морква

Рання (до 01 вересня)
Пізня

400,0
250,0

1.10

Томати


150,0

1.11

Огірки

Захищений ґрунт
Відкритий ґрунт

300,0
150,0

1.12

Буряк столовий


1400,0

1.13

Цибуля ріпчаста


80,0

1.14

Цибуля-перо

Захищений ґрунт
Відкритий ґрунт

800,0
600,0

1.15

Листові овочі (салати, шпинат, щавель, капуста салатна, петрушка, селера, кінза, кріп тощо)

Захищений ґрунт
Відкритий ґрунт

3000,0
2000,0

1.16

Дині


90,0

1.17

Кавуни


60,0

1.18

Перець солодкий

Захищений ґрунт
Відкритий ґрунт

400,0
200,0

1.19

Кабачки


400,0

1.20

Гарбузи (для виготовлення консервів для дитячого харчування)


200,0

1.21

Яблука


60,0

1.22

Груші


60,0

1.23

Виноград столових сортів


60,0

Глава 2. Мікотоксини

№ з/п

Харчові продукти-1

Максимальні рівні (мкг/кг)

1

2

3

4

5

2.1

Афлатоксини

В1

Разом В1, В2, G1, G2

M1

2.1.1

Арахіс (земляний горіх) та насіння масляних культур, що підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта, за винятком арахісу (земляного горіха) та насіння масляних культур, що використовуватимуться для вироблення олії

8

15


2.1.2

Мигдаль, фісташки та кісточки абрикосів, що підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

12

15


2.1.3

Ліщина і бразильські горіхи, що підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

8

15


2.1.4

Горіхи, що ростуть на деревах, за винятком перелічених у підпунктах 2.1.2 та 2.1.3 пункту 2.1 цієї глави, і підлягають сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10


2.1.5

Арахіс (земляний горіх), насіння масляних культур і харчові продукти, вироблені з них, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта, за винятком олій, що будуть піддаватися процесу рафінації, рафінованих олій

2

4


2.1.6

Мигдаль, фісташки та кісточки абрикосів, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта

8

10


2.1.7

Ліщина і бразильські горіхи, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10


2.1.8

Горіхи, що ростуть на деревах, за винятком перелічених у підпунктах 2.1.6 та 2.1.7 пункту 2.1 цієї глави, і харчові продукти, вироблені з них, призначені для вживання людиною або до використання як інгредієнта

2

4


2.1.9

Сухофрукти, за винятком сушених фіг, і харчові продукти, вироблені з них, призначені до вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10


2.1.10

Сухофрукти, за винятком сушених фіг, і харчові продукти, вироблені з них, призначені до вживання людиною або до використання як інгредієнта

2

4


2.1.11

Насіння злакових культур та харчові продукти, вироблені з них, за винятком харчових продуктів, перелічених у підпунктах 2.1.12, 2.1.15 і 2.1.17 пункту 2.1 цієї глави

2

4


2.1.12

Кукурудзяне та рисове зерно, що підлягає сортуванню або іншій механічній обробці до вживання людиною або до використання як інгредієнта

5

10


2.1.13

Молоко неперероблене, молоко, піддане термічній обробці, молоко для виготовлення молочних харчових продуктів, молокопродукти, молоко згущене, молоко і молочні продукти сухі, сири і сирні вироби, масло тваринне (коров’яче)

0,1


0,05

2.1.14

Види спецій:
Capsicum spp. (сухе насіння з нього, ціле або подрібнене, у тому числі червоний стручковий перець, порошок червоного перцю, каєнський перець і паприка).
Piper spp. (його насіння, у тому числі білий і чорний перець).
Myristica fragrans (мускатний горіх).
Zingiber officinale (імбир).
Curcuma longa (куркума).
Суміші спецій, що містять одну або декілька згаданих у цьому пункті спецій

5

10


2.1.15

Харчові продукти, включно з дитячим харчуванням, основу яких становить насіння злакових культур

0,12.1.16

Дитячі суміші початкові та дитячі суміші для подальшого годування-3

0,1


0,025

2.1.17

Харчові продукти для спеціальних медичних цілей, призначені для дитячого харчування

0,1


0,025

2.1.18

Сушені фіги

2

4


2.1.19

М’ясо і птиця свіжі, охолоджені і заморожені

52.1.20

Ковбасні вироби

52.1.21

Консерви з м’яса і птиці

52.1.22

Субпродукти сільськогосподарських тварин і птиці, нирки і продукти їх переробки

52.1.23

Яйця і яйцепродукти, яєчний порошок

52.1.24

Крупи, борошно, хліб

52.1.25

Цукерки і подібні вироби

52.1.26

Какао, какао-порошок, шоколад

52.1.27

Кава

52.1.28

Чай

52.1.29

Олія

52.1.30

Ізоляти і концентрати білка, казеїн

52.1.31

Висівки пшеничні

5  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »