Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 28.04.2009181
Документ z0786-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2017, підстава z0750-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2009 N 181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 786/16802
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 440 ( z0750-17 ) від 23.05.2017 }
Про організацію діяльності чергових частин
органів і підрозділів внутрішніх справ України,
направленої на захист інтересів суспільства
і держави від протиправних посягань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) та з метою вдосконалення діяльності чергових частин
органів і підрозділів внутрішніх справ України, забезпечення
оперативного управління їх силами і засобами, цілодобової
готовності для реагування на злочинні прояви, надзвичайні ситуації
та інші події, координації управління при розкритті злочинів, а
також забезпечення захисту прав і свобод людини Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності чергових
частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої
на захист інтересів суспільства і держави від протиправних
посягань (додається).
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізницях в місячний термін:
2.1. Організувати вивчення цієї Інструкції з особовим складом
органів і підрозділів внутрішніх справ.
2.2. Забезпечити прийняття заліків із знання вимог цієї
Інструкції від особового складу штабів, штатних працівників
чергових частин та осіб начальницького складу, зарахованих до
резерву для залучення на чергування. Виписки з протоколів про
здачу заліків долучити до їх особових справ.
2.3. Здійснити коригування планів охорони й оборони
адміністративних будинків головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізницях, міських, районних, лінійних органів внутрішніх
справ.
3. Щокварталу проводити заняття із штатними працівниками
чергових частин з організації й тактики дій добових нарядів у
типових ситуаціях, що виникають під час чергування, вивчення
законодавства, наказів МВС, забезпечення дотримання законності,
пильності, ввічливого та уважного ставлення до громадян.
4. Заборонити втручання в діяльність чергових частин
посадових осіб МВС, що не є їх безпосередніми чи прямими
начальниками та не мають на те спеціальних повноважень, негайно і
рішуче припиняти всі випадки такого втручання.
5. Головному штабу (Гришко В.В.) забезпечити в установленому
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - начальника Головного штабу генерал-лейтенанта міліції
Вербенського М.Г.
7. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. голови Профспілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ України
полковник міліції І.П.Шевченко
Заступник Голови
Служби безпеки України М.Герасименко
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Шандра
Генеральний прокурор України О.І.Медведько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
28.04.2009 N 181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2009 р.
за N 786/16802

ІНСТРУКЦІЯ
з організації діяльності чергових частин
органів і підрозділів внутрішніх справ України,
направленої на захист інтересів суспільства
і держави від протиправних посягань
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція регламентує організацію діяльності
чергових частин структурних підрозділів центрального апарату МВС,
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях
(далі - ГУМВС, УМВС), міських управлінь, міських, районних,
лінійних відділів (управлінь), відділів (відділень) міліції,
лінійних відділень (пунктів), навчальних закладів системи МВС,
стройових підрозділів. { Абзац перший пункту 1.1 розділу I в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } Чергова частина - це підрозділ, який забезпечує оперативне
управління силами і засобами органів і підрозділів внутрішніх
справ (далі - ОВС), цілодобово перебуває в постійній готовності
для реагування на злочинні прояви, надзвичайні ситуації, інші
події і є координуючим органом управління при встановленні осіб,
які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень. { Абзац
другий пункту 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } У своїй діяльності працівники чергових частин керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про міліцію"
( 565-12 ), міжнародними договорами України, принципами й нормами
міжнародного права, нормативно-правовими актами МВС, а також цією
Інструкцією. Основними принципами роботи чергових частин є: знання
оперативної обстановки на території, що обслуговується,
оперативність, постійна готовність, пильність, додержання
законності, чітке виконання вимог нормативно-правових актів,
тактовне ставлення до осіб, збереження державної таємниці.
1.2. У структуру чергових частин ОВС входять: 1.2.1. Чергова частина МВС - орган управління, збору й
обробки оперативної інформації МВС. В її оперативному підпорядкуванні перебувають чергові частини
структурних підрозділів центрального апарату МВС, внутрішніх
військ МВС, навчальних закладів системи МВС, а також чергові
частини всіх ОВС. { Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 розділу I в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
1.2.2. Чергові частини територіальних органів: головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС); міських управлінь (далі - МУ); районних управлінь (далі - РУ), міських, районних відділів,
відділень міліції, відділів та відділень спеціальної міліції
(далі - міськрайліноргани). 1.2.3. Чергові частини транспортних органів: управлінь МВС на залізницях; лінійних управлінь на залізницях (далі - ЛУ); лінійних відділів, відділень, пунктів на станціях; лінійних управлінь, управлінь, відділів, відділень, пунктів у
портах, аеропортах, метрополітені.
{ Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
1.2.4. Чергові частини структурних підрозділів у системі МВС
підпорядковані черговій частині ГУМВС, УМВС, до складу яких вони
входять за своєю структурою та функціями. 1.2.5. Чергові частини (комендатури) вищих навчальних
закладів у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами,
наказами МВС і перебувають у прямому підпорядкуванні проректорів
по службі. 1.2.6. Чергові частини стройових підрозділів та училищ
професійної підготовки працівників міліції та інших навчальних
закладів МВС перебувають в оперативному підпорядкуванні ГУМВС,
УМВС, на території обслуговування яких знаходяться.
1.3. На чергову частину ОВС складається тактико-технічний
паспорт чергової частини (додаток 1). Черговій частині ОВС виділяються спеціально обладнані
приміщення, їх кількість та вимоги щодо устаткування визначаються
згідно з переліком (додаток 2). { Пункт 1.3 розділу I доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 } Чергова частина ОВС забезпечується зброєю, боєприпасами,
спеціальними засобами, засобами зв'язку, відеоспостереження,
оперативною, криміналістичною та організаційною технікою,
програмним забезпеченням, автотранспортом та іншим майном згідно з
належністю, а також службовою документацією. { Пункт 1.3 розділу
I доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
1.4. Основними завданнями чергових частин є: 1.4.1. Приймання, реєстрація заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події, організація негайного
реагування на них. { Підпункт 1.4.1 пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
1.4.2. Забезпечення оперативного управління силами й
засобами, що задіяні для охорони громадського порядку,
попередження та виявлення кримінальних правопорушень на території
обслуговування, взаємодія з іншими ОВС, черговою частиною вищого
рівня та органами виконавчої влади. { Підпункт 1.4.2 пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
1.4.3. Збір, опрацювання й доповідь керівництву ОВС
відомостей про оперативну обстановку на території обслуговування,
передача їх до чергових частин вищестоящих ОВС,
оперативно-чергових служб військових частин внутрішніх військ МВС,
а також інших органів виконавчої влади, інформування керівників
відповідних структурних підрозділів ОВС та МВС. 1.4.4. Забезпечення введення ступенів готовності та
спеціальних оперативних планів. 1.4.5. Організація роботи з особами, доставленими до чергової
частини забезпечення їх конституційних прав і свобод. { Підпункт 1.4.5 пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
1.4.6. Поміщення (звільнення) доставлених осіб у кімнати для
затриманих та доставлених (далі - КЗД) чергових частин,
забезпечення нагляду за їх поведінкою. 1.4.7. Контроль за додержанням порядку тримання й конвоювання
затриманих і взятих під варту осіб, поміщенням їх до ізоляторів
тимчасового тримання (далі - ІТТ). 1.4.8. Забезпечення збереження службової документації, зброї,
спеціальних засобів, засобів індивідуального захисту, зв'язку,
оперативної та криміналістичної техніки, іншого майна, що
знаходиться на зберіганні в черговій частині. 1.4.9. Виконання довідкової роботи при зверненні громадян із
питань роботи ОВС. 1.4.10. Контроль за станом охорони адміністративних будинків
ОВС, ІТТ та прилеглої до них території. 1.4.11. Підтримання правил внутрішнього розпорядку ОВС, у
нічний час - контроль за дотриманням правил пожежної безпеки й
санітарних норм і правил у будинку ОВС та на прилеглій до нього
території. 1.4.12. Оповіщення населення про виникнення надзвичайних
ситуацій у населених пунктах, де не здійснюється цілодобове
чергування оперативно-чергових (диспетчерських) служб органів
управління єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації. { Пункт 1.4 розділу I доповнено новим підпунктом 1.4.12 згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
1.5. Працівники чергової частини несуть службу у форменому
одязі встановленого зразка. Їх робота організовується в чотири
зміни тривалістю 24 години кожна. Особам добового наряду під час
чергування надаються по черзі перерви для вживання їжі та
короткочасного відпочинку загальною тривалістю до чотирьох годин,
у тому числі до двох годин у денний і двох годин у нічний час. { Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
1.6. При тимчасовій неможливості забезпечити чотиризмінну
роботу чергової частини (при некомплекті, у разі хвороб, відпусток
чи з інших причин) штатним працівникам чергових частин, а також
підмінним черговим може надаватися відпочинок тривалістю 48 годин.
1.7. Надурочні чергування не повинні перевищувати 120 годин
на рік. Доплата за службу в нічний час працівникам добових нарядів
чергових частин здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства. { Пункт 1.7 розділу I доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
1.8. Залучати штатних працівників чергової служби до
виконання завдань, не передбачених їх функціональними обов'язками,
категорично забороняється.
1.9. Вхід до зали оперативного управління чергових частин
ОВС, двері якої повинні бути постійно замкненими, заборонено всім
посадовим особам ОВС та МВС, крім зазначених у розділі XV цієї
Інструкції.
II. Організація діяльності чергової частини МВС
2.1. Чергова частина МВС є підрозділом Головного штабу МВС і
знаходиться в підпорядкуванні заступника начальника Головного
штабу МВС - начальника оперативного управління.
2.2. Контроль за надурочними чергуваннями працівників
чергової частини покладається на начальника оперативного
управління.
2.3. Час зміни добового наряду чергової частини МВС
визначається начальником Головного штабу МВС України. { Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
2.4. Начальник чергової частини, його заступник, головні
інспектори-чергові, старші інспектори-чергові з особливих
доручень, старші інспектори-чергові та помічники головних
інспекторів-чергових чергової частини МВС призначаються на посади
та звільняються з посад наказом Міністра внутрішніх справ за
поданням заступника начальника Головного штабу МВС - начальника
оперативного управління. 2.4.1. Посади головних інспекторів-чергових, старших
інспекторів з особливих доручень та старших інспекторів-чергових
комплектуються з числа працівників, які позитивно
характеризуються, здатні самостійно приймати управлінські рішення,
мають вищу юридичну освіту, стаж служби в ОВС понад 10 років,
досвід роботи на посадах, пов'язаних з охороною громадського
порядку, оперативною або слідчою діяльністю, та пропрацювали в
черговій службі не менше 5 років. 2.4.2. На посади помічників головних інспекторів-чергових
призначаються особи молодшого начальницького складу, які
характеризуються з позитивного боку, стаж служби у яких в ОВС не
менше 5 років та які мають досвід роботи з комп'ютерною технікою.
2.5. Чергова частина МВС забезпечує: 2.5.1. Координацію діяльності чергових частин ОВС щодо
захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства й держави
від протиправних посягань, охорони громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки. 2.5.2. Оперативне управління силами й засобами, що
знаходяться в розпорядженні МВС, при вчиненні особливо тяжких і
тяжких злочинів, масових заворушеннях, стихійних лихах та інших
надзвичайних подіях. 2.5.3. Уведення ступенів готовності, спеціальних планів у МВС
та підпорядкованих підрозділах, координацію дій залучених сил,
підтримання взаємодії із черговими частинами інших правоохоронних
органів. 2.5.4. Своєчасне інформування керівництва МВС, відповідних
органів державної влади про оперативну обстановку в Україні, стан
розкриття особливо тяжких, тяжких і резонансних злочинів, протидію
економічній злочинності та результати роботи структурних
підрозділів МВС. 2.5.5. Збереження службової документації, озброєння,
спеціальних засобів, засобів зв'язку, оперативної та
криміналістичної техніки, засобів захисту та іншого майна,
закріпленого за черговою частиною. 2.5.6. Підтримання правил внутрішнього розпорядку в черговій
частині, контроль за станом охорони адміністративних будинків МВС. 2.5.7. Отримання кореспонденції, у тому числі від громадян,
яка надходить до МВС в неробочий час, святкові і вихідні дні, для
подальшої її передачі до Департаменту документального забезпечення
та режиму, який здійснює її реєстрацію. У разі отримання
термінової кореспонденції негайно доповідати про неї
відповідальному по МВС для прийняття рішення.
2.6. Роботу чергової частини МВС організовує начальник
чергової частини, який безпосередньо підпорядковується начальнику
оперативного управління та: забезпечує підбір та розстановку кадрів, дотримання особовим
складом дисципліни, законності та режиму секретності,
організаційно забезпечує збір, обробку оперативної інформації,
підготовку добового зведення та інших оперативних інформацій; організовує проведення навчання працівників чергової частини
МВС згідно з навчальними планами; забезпечує взаємодію з іншими підрозділами Головного штабу
МВС та структурними підрозділами з питань діяльності чергової
служби МВС; щомісяця складає графік чергування працівників чергової
частини; веде облік надурочних чергувань працівників чергової частини; при загостренні обстановки організовує роботу чергової
частини із забезпечення інформування безпосередньо з місць пригод,
бере участь у підготовці інформації керівництву МВС та
заінтересованим органам державної влади, розробці пропозицій щодо
підвищення готовності органів МВС до дій у надзвичайних ситуаціях; організовує роботу з удосконалення автоматизованої системи
інформаційного забезпечення чергової частини, упровадження в її
роботу обчислювальної та іншої техніки, передового досвіду; проводить щоденний інструктаж добового наряду, що заступає,
та підводить підсумки роботи наряду, який змінюється; { Абзац
дев'ятий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 } уносить пропозиції керівництву Головного штабу МВС щодо
заохочення та притягнення до відповідальності підлеглих
працівників; бере участь у розробленні нормативно-правових актів щодо
вдосконалення системи оперативного інформування та реагування на
повідомлення про кримінальні правопорушення і надзвичайні події;
{ Абзац одинадцятий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 } перевіряє організацію роботи чергових частин ОВС; контролює зберігання зброї, боєприпасів та спецзасобів,
переданих на зберігання до чергової частини; здійснює контроль за додержанням правил охорони праці,
пожежної безпеки й санітарних норм і правил; здійснює контроль за використанням автотранспорту чергової
частини МВС.
2.7. Головний інспектор-черговий є старшим добового наряду
чергової частини МВС і чергових частин підпорядкованих ОВС та: здійснює загальне керівництво роботою чергових нарядів; забезпечує робочий контроль і взаємодію з черговими частинами
й групами структурних підрозділів МВС та ГУМВС, УМВС; забезпечує безперервне стеження за станом оперативної
обстановки в державі, організацію реагування на її зміни, збір і
опрацювання оперативної інформації, що надходить із місць; відповідає за повноту й об'єктивність формування
інформаційних даних, видачу оперативних зведень та іншої
інформації; доповідає керівництву МВС, інформує керівників відповідних
служб про кримінальні правопорушення і надзвичайні події,
відомості про які надходять до чергової частини МВС; { Абзац
шостий пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 } підтримує зв'язок і здійснює обмін оперативною інформацією з
черговими Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України,
Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України),
інших органів виконавчої влади та органів внутрішніх справ країн
СНД; { Абзац сьомий пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 } у разі отримання відомостей надзвичайного характеру разом із
відповідальним по МВС готує проекти спеціальних повідомлень до
відповідних органів виконавчої влади; { Абзац восьмий пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від
19.10.2012 }
здійснює передачу доручень Міністра внутрішніх справ та його
заступників керівникам структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС
про проведення заходів із встановлення та затримання осіб, які
підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій; { Абзац дев'ятий пункту 2.7
розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } забезпечує введення ступенів готовності, оповіщення
керівництва МВС та членів Оперативного штабу МВС; за розпорядженням Міністра внутрішніх справ, його заступників
вводить у дію оперативні плани на території держави (окремих її
регіонах), організовує за ними невідкладні першочергові дії,
контролює їх виконання; формує добові оперативні зведення, перевіряє правильність
заповнення цифрових контрольних таблиць, відповідає за введення
інформації до бази даних у рамках функціонування системи
автоматизованого робочого місця чергової частини; здійснює прийом від осіб скарг, заяв та повідомлень про
кримінальні правопорушення, інші правопорушення і події,
організовує перевірку та прийняття невідкладних рішень щодо
відповідного реагування на них; { Абзац тринадцятий пункту 2.7
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } забезпечує довідкову роботу при зверненні посадових осіб та
громадян із питань роботи МВС і його структурних підрозділів; організовує прийом-здачу чергування добового наряду; відповідає за збереження службової документації, зброї,
боєприпасів та спецзасобів й іншого майна, переданого на
зберігання до чергової частини; забезпечує контроль за роботою працівників телеграфу щодо
своєчасного вручення телеграм, які надійшли на ім'я керівництва
МВС;
{ Абзац вісімнадцятий пункту 2.7 розділу II виключено на
підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 )
від 19.10.2012 }
організовує та контролює роботу водіїв автомобілів чергової
частини МВС; забезпечує порядок у службових приміщеннях і побутових
кімнатах чергової частини МВС; підводить підсумки роботи членів добового наряду чергової
частини, вносить пропозиції керівництву оперативного управління
щодо заохочення чи притягнення до відповідальності особового
складу зміни й чергових нарядів ГУМВС і УМВС; при прийомі-здачі чергування про зареєстровані особливо
тяжкі, резонансні злочини та надзвичайні події, ужиті заходи
доповідає Міністрові, його заступникам та начальникові
оперативного управління. { Абзац пункту 2.7 розділу II в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від
13.08.2010 }
2.8. Склад добового наряду чергової частини МВС
встановлюється штатним розписом.
2.9. Працівники добового наряду чергової частини постійно
перебувають у приміщенні чергової частини і відлучаються лише за
викликом до Міністра внутрішніх справ, його заступників,
заступників начальника Головного штабу МВС та начальника
оперативного управління, а також для вживання їжі й відпочинку (у
межах адміністративного будинку МВС), перевірки приміщень МВС та в
інших випадках - із дозволу головного інспектора-чергового.
2.10. Інші члени добового наряду виконують завдання, що
покладені на чергову частину МВС, в межах функціональних
обов'язків та посадових інструкцій, затверджених заступником
Міністра - начальником Головного штабу МВС.
2.11. Залучати працівників чергової частини до виконання
завдань, не передбачених їх функціональними обов'язками,
категорично забороняється.
{ Пункт 2.12 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
2.12. Відповідальними за координацію діяльності органів і
підрозділів МВС, взаємодії з іншими органами державної влади у
вихідні та святкові дні призначаються перший заступник та
заступники Міністра. Для ефективності здійснення цілодобового контролю за
забезпеченням захисту конституційних прав громадян, правопорядку
та протидії злочинності, подальшого вдосконалення управлінської
діяльності в МВС призначаються відповідальний по МВС та його
заступник. { Пункт 2.12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.1. Відповідальними по МВС призначаються керівники
структурних підрозділів, заступниками відповідальних - перші
заступники та заступники керівників структурних підрозділів на
підставі щомісячних графіків чергувань. { Підпункт 2.12.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.2. Графіки чергувань відповідальних по МВС та їх
заступників складаються Головним штабом МВС, узгоджуються із
заступниками Міністра та затверджуються Міністром внутрішніх справ
або його першим заступником. { Підпункт 2.12.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.3. У структурних підрозділах МВС призначаються
відповідальні від структурних підрозділів тільки із числа
керівного складу. Начальники структурних підрозділів МВС не пізніше 25 числа
кожного місяця повинні подавати до Головного штабу МВС пропозиції
щодо включення керівництва підрозділу до графіка чергувань по МВС
та копію графіка чергувань відповідальних по підрозділу на
наступний місяць. 2.12.4. Під час чергування відповідальним по МВС та їх
заступникам надається право перевіряти в будь-який час доби
організацію роботи всіх видів службових нарядів підпорядкованих
ОВС. У разі виявлення порушень призначається службове
розслідування та вживаються невідкладні заходи щодо усунення
недоліків відповідно до вимог Закону України "Про Дисциплінарний
статут органів внутрішніх справ України" ( 3460-15 ) (далі -
Дисциплінарний статут). { Підпункт 2.12.4 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.12.5. Відповідальний по МВС та його заступник мають право
давати керівництву підлеглих органів і підрозділів, службових
нарядів обов'язкові до виконання доручення з питань забезпечення
громадського порядку, здійснення невідкладних заходів щодо
попередження й припинення кримінальних правопорушень, встановлення
осіб, які підозрюються у їх вчиненні, ліквідації наслідків
надзвичайних подій. { Підпункт 2.12.5 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011, N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
2.12.6. Відповідальні по МВС чергують тиждень, їхні
заступники - добу. { Підпункт 2.12.6 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказів
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010,
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.7. Відповідальні по МВС та їх заступники повинні
інформувати чергову частину про місце свого перебування й постійно
підтримувати з нею зв'язок. Заступники відповідального по МВС та
відповідальні від структурних підрозділів відлучаються лише з
дозволу відповідального по МВС. { Підпункт 2.12.7 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказів
Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010,
N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.8. Відповідальний по МВС зобов'язаний: { Абзац перший
підпункту 2.12.8 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою; при ускладненні оперативної обстановки через головного
інспектора-чергового МВС уносити тимчасові зміни в розстановку сил
і засобів. Про прийняті рішення доповідати Міністрові внутрішніх
справ; виїжджати на місце вчинення кримінального правопорушення або
виникнення іншої надзвичайної події, що може викликати громадський
резонанс, для координації дій ОВС. За необхідності направляти на
місця подій відповідальних від керівництва структурних
підрозділів; { Абзац четвертий підпункту 2.12.8 пункту 2.12
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } здійснювати перевірки органів і підрозділів внутрішніх
справ, організовувати виїзди заступника відповідального по МВС та
відповідальних від структурних підрозділів для здійснення таких
перевірок; { Абзац п'ятий підпункту 2.12.8 пункту 2.12 розділу II
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 } у межах прав, наданих Дисциплінарним статутом ( 3460-15 ),
заохочувати працівників, які відзначилися в охороні громадського
порядку, боротьбі зі злочинністю, а при невиконанні чи неналежному
виконанні службової дисципліни - накладати дисциплінарні
стягнення. 2.12.9. Відповідальний по МВС після 21.00 з урахуванням
оперативної обстановки, що склалася, продовжує чергування за
місцем проживання, але в разі необхідності викликається головним
інспектором-черговим для виконання покладених на нього обов'язків.
Заступник відповідального по МВС і відповідальні від структурних
підрозділів продовжують чергування в нічний час за місцем
проживання лише з дозволу відповідального по МВС. { Підпункт 2.12.9 пункту 2.12 розділу II в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 }
2.12.10. Після завершення чергування відповідальний по МВС
повинен доповісти Міністрові внутрішніх справ про стан оперативної
обстановки в державі, виявлені проблемні питання в роботі ОВС та
запропонувати шляхи їх вирішення, надати пропозиції щодо
вдосконалення оперативно-службової діяльності. { Підпункт 2.12.10 пункту 2.12 розділу II із змінами,внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.13. Заступник відповідального по МВС зобов'язаний: { Абзац
перший пункту 2.13 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від 30.11.2011 } перед заступанням на чергування ознайомитися з оперативною
обстановкою; { Абзац другий пункту 2.13 розділу II в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 } виїжджати на місця вчинення кримінального правопорушення або
виникнення іншої надзвичайної події, що може викликати суспільний
резонанс, для координації дій ОВС, надання практичної допомоги із
встановлення осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації
наслідків надзвичайної події; { Абзац третій пункту 2.13 розділу
II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } перевіряти організацію роботи чергових частин структурних
підрозділів МВС, органів і підрозділів внутрішніх справ, інших
службових нарядів, уживати заходів щодо негайного усунення
виявлених недоліків; після завершення чергування доповісти відповідальному по МВС
про проведену роботу, у тому числі про виявлені під час перевірок
несення служби недоліки, ужиті заходи щодо їх усунення та
пропозиції стосовно вдосконалення оперативно-службової
діяльності. { Абзац п'ятий пункту 2.13 розділу II в редакції
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 ) від
30.11.2011 }
2.14. Після закінчення чергування заступникові
відповідального по МВС надається відпочинок, ураховуючи фактично
витрачений на чергування час (при роботі до 21.00 - 12 годин, при
добовій роботі - 24 години). { Пункт 2.14 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 382 ( z1115-10 ) від 13.08.2010; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.15. Відповідальний від структурного підрозділу МВС
зобов'язаний: 2.15.1. Перед заступанням на чергування ознайомитися з
оперативною обстановкою. 2.15.2. За дорученням відповідального по МВС, його
заступника чи головного інспектора-чергового виїжджати на місця
вчинення кримінального правопорушення або виникнення інших
надзвичайних подій для надання практичної допомоги із встановлення
осіб, які підозрюються у його вчиненні, ліквідації наслідків
надзвичайних подій. { Підпункт 2.15.2 пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
2.15.3. Перевіряти організацію роботи підпорядкованих
підрозділів. За дорученням відповідального по МВС брати участь у
перевірках органів і підрозділів внутрішніх справ, уживати заходів
щодо негайного усунення виявлених недоліків. { Підпункт 2.15.3 пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.15.4. Після завершення чергування за напрямом діяльності
структурного підрозділу доповісти відповідальному по МВС про
особисто проведену роботу, у тому числі виявлені під час перевірок
недоліки, ужиті заходи та пропозиції щодо вдосконалення
оперативно-службової діяльності. { Підпункт 2.15.4 пункту 2.15 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 882 ( z0165-12 )
від 30.11.2011 }
2.16. Робота чергових частин структурних підрозділів
центрального апарату МВС організовується за тими ж критеріями, що
і робота чергової частини МВС та контролюється керівниками
структурних підрозділів центрального апарату МВС за напрямами
роботи.
III. Організація діяльності чергових
частин ГУМВС, УМВС, МУ та ЛУ
3.1. Чергові частини є підрозділами штабів і
підпорядковуються начальникам штабів ГУМВС, УМВС, МУ. { Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
3.2. Кількість працівників чергових частин визначається їх
штатними розписами.
3.3. Контроль за надурочними чергуваннями працівників
чергової частини покладається на начальників штабів ГУМВС, УМВС,
МУ. { Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
3.4. Начальниками ГУМВС, УМВС установлюється єдиний для всіх
підпорядкованих ОВС час зміни нарядів, ураховуючи оперативну
обстановку й можливість завершення нарядами невідкладних заходів.
3.5. Начальники чергових частин, їх заступники, помічники
начальника чергової частини (відділу) - оперативні чергові, старші
інспектори-чергові, інспектори-чергові, старші
інженери-програмісти, інженери-програмісти, помічники оперативних
чергових та помічники оперативних чергових з оброблення інформації
на персональних електронно-обчислювальних машинах (далі - ПЕОМ)
призначаються на посади та звільняються з посад наказами
начальника ГУМВС, УМВС (на підставі подання заступника
начальника - начальника штабу ГУМВС, УМВС ). 3.5.1. Зазначені посади, крім старших інженерів (інженерів) -
програмістів та помічників оперативних чергових, комплектуються з
числа працівників, які мають вищу, як правило, юридичну освіту,
характеризуються з позитивного боку, здатні самостійно приймати
управлінські рішення, стаж служби в ОВС понад 5 років, мають
досвід роботи на посадах, пов'язаних з охороною громадського
порядку, оперативною або слідчою діяльністю, та пропрацювали в
черговій частині не менше 3 років. Посади старших інженерів
(інженерів) - програмістів комплектуються особами, які мають вищу
освіту та досвід роботи з комп'ютерною технікою. { Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 }
3.5.2. На посади помічників оперативних чергових з оброблення
інформації на ПЕОМ призначаються особи молодшого начальницького
складу, які характеризуються з позитивного боку та мають досвід
роботи з комп'ютерною технікою.
3.6. Роботу чергової частини ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ організовує
начальник чергової частини, який: здійснює підбір і розстановку кадрів чергової частини; організовує проведення навчання працівників чергової частини
згідно з навчальними планами; вирішує питання, пов'язані з підміною штатних працівників
чергової частини; проводить щоденний інструктаж добового наряду, що заступає та
підводить підсумки роботи наряду, який змінюється; відповідає за якісне й своєчасне виконання покладених на
чергову частину завдань, дотримання дисципліни серед особового
складу, дотримання режиму секретності; складає графіки відповідальних від керівництва, їх помічників
та добових нарядів; забезпечує щоденний збір, обробку та аналіз оперативної
інформації, передачу спеціальних повідомлень, підготовку
необхідних управлінських рішень; організовує виконання запланованих та окремих завдань; контролює роботу добових нарядів; проводить службові розслідування за фактами порушень, що мали
місце в черговій частині; контролює та відповідає за зберігання зброї, боєприпасів,
спецзасобів, що знаходяться в черговій частині; веде облік роботи працівників чергової частини; контролює виконання доручень та розпоряджень керівництва; здійснює контроль за додержанням правил охорони праці,
пожежної безпеки й санітарних правил; уживає заходів щодо вдосконалення роботи добових нарядів,
упровадження передових форм і методів їх діяльності. 3.6.1. Оперативний черговий є старшим добового наряду
чергової частини і чергових частин підпорядкованих ОВС та: здійснює загальне керівництво роботою чергових нарядів; забезпечує робочий контроль і взаємодію з черговими частинами
й групами структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; забезпечує безперервне стеження за станом оперативної
обстановки на території обслуговування, організацію реагування на
її зміни, збір і опрацювання оперативної інформації, що надходить
із місць; відповідає за повноту й об'єктивність формування
інформаційних даних, видачу оперативних зведень та іншої
інформації; доповідає керівництву ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, інформує
керівників відповідних служб про кримінальні правопорушення і
надзвичайні події, відомості про які надходять до чергової
частини; { Абзац шостий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 } підтримує зв'язок і здійснює обмін оперативною інформацією з
черговими МВС, територіальними міськрайлінорганами, ГУМВС, УМВС,
МУ, ЛУ, РУ інших адміністративно-територіальних одиниць, органами
прокуратури, Службою безпеки України, МНС України, іншими органами
виконавчої влади, військовими частинами внутрішніх військ МВС; { Абзац сьомий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
{ Абзац восьмий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III
виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382
( z1115-10 ) від 13.08.2010 }
забезпечує отримання кореспонденції, у тому числі від
громадян, яка надходить до ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ у неробочий час,
святкові і вихідні дні, для подальшої її передачі до підрозділу
документального забезпечення, який здійснює її реєстрацію. У разі
отримання термінової кореспонденції негайно доповідає про неї
відповідальному по ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, для прийняття рішення;
{ Абзац восьмий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 923
( z2088-12 ) від 19.10.2012 } здійснює передачу доручень начальника ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ та
його заступників про проведення заходів, пов'язаних із
встановленням та затриманням осіб, які підозрюються у вчиненні
кримінальних правопорушень, ліквідацією наслідків надзвичайних
подій, керівникам структурних підрозділів; { Абзац дев'ятий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
забезпечує введення ступенів готовності, оповіщення й збір
керівництва ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; за наказом начальника ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, його заступників
або самостійно з наступною доповіддю вводить у дію оперативні
плани на території обслуговування (окремих її районах),
організовує за ними невідкладні першочергові дії, контролює їх
виконання; формує добові оперативні зведення, перевіряє правильність
заповнення цифрових контрольних таблиць, відповідає за введення
інформації до бази даних у рамках функціонування системи
автоматизованого робочого місця чергової частини; здійснює прийом заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення, події та інші правопорушення, організовує
перевірку та прийняття невідкладних заходів щодо їх вирішення; { Абзац тринадцятий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 923 ( z2088-12 ) від 19.10.2012 }
забезпечує довідкову роботу при зверненні громадян із питань
роботи ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ і їх служб; організовує прийом-здачу чергування добового наряду; відповідає за збереження службової документації, зброї,
боєприпасів, спецзасобів та іншого майна, переданого на зберігання
до чергової частини; контролює роботу працівників телеграфу ОВС щодо своєчасного
вручення телеграм, які надійшли на ім'я керівництва ГУМВС, УМВС,
МУ, ЛУ; у вечірній та нічний час силами чергового наряду здійснює
контроль за несенням служби нарядами з охорони адміністративних
будинків ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; організовує та контролює роботу водіїв автомобілів чергової
частини; забезпечує порядок у службових приміщеннях і побутових
кімнатах чергової частини; вносить пропозиції керівництву оперативного відділу щодо
заохочення чи накладення дисциплінарних стягнень особового складу
чергових нарядів ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ; { Абзац двадцять перший
підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 } доповідає при прийомі-здачі чергування про зареєстровані
тяжкі злочини та надзвичайні події, ужиті заходи, виявлені
порушення законності начальникові ГУМВС, УМВС, МУ, ЛУ, його
заступникам та начальникові оперативного відділу (сектору).
{ Абзац двадцять другий підпункту 3.6.1 пункту 3.6 розділу III в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 382 ( z1115-10 )
від 13.08.2010 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »