Документ z0803-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.01.2012, підстава z0029-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2010 N 684
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2010 р.
за N 803/18098

Про затвердження Стандарту інфекційного контролю
за туберкульозом в лікувально-профілактичних
закладах, місцях довгострокового перебування людей
та проживання хворих на туберкульоз
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я
N 950 ( z0029-12 ) від 23.12.2011 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом
в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового
перебування людей та проживання хворих на туберкульоз (далі -
Стандарт), що додається.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь охорони здоров'я Донецької,
Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Львівської,
Луганської, Полтавської, Тернопільської, Харківської,
Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та курортів
Вінницької, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Одеської, управлінь охорони здоров'я Волинської, Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської,
Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської
обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони
здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій,
головному лікарю Центральної санітарно-епідеміологічної станції
МОЗ України, головним державним санітарним лікарям областей, міст
Києва та Севастополя, на водному, залізничному та повітряному
транспорті довести до відома медичних працівників підпорядкованих
лікувально-профілактичних закладів Стандарт та забезпечити його
виконання.
3. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України Черенько С.О.
забезпечити в установленому чинним законодавством порядку державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та
доведення його до відома закладів охорони здоров'я всіх форм
власності та підпорядкування.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр З.М.Митник
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов
Голова Державного департаменту України
з питань виконання покарань О.В.Лісіцков
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань Г.В.Осовий
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18.08.2010 N 684
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2010 р.
за N 803/18098

СТАНДАРТ
інфекційного контролю за туберкульозом
в лікувально-профілактичних закладах,
місцях довгострокового перебування людей
та проживання хворих на туберкульоз

I. Загальні положення
1.1. У цьому Стандарті терміни та умовні скорочення
вживаються у такому значенні: Адміністративний контроль - сукупність управлінських рішень
та адміністративних заходів, направлених на зниження ризику
передачі туберкульозної інфекції повітряно-крапельним шляхом. Бактерицидне ультрафіолетове опромінення (УФО) - метод
контролю за станом повітря закритих приміщень, мета якого знищення
або інактивація мікроорганізмів типу мікобактерій туберкульозу за
допомогою ультрафіолетового опромінення. ДОТ - контрольоване лікування під безпосереднім наглядом. Індивідуальний захист органів дихання - засоби захисту
органів дихання (користуються медичні працівники, пацієнти, а
також особи, які мають ризик інфікування повітряно-крапельним
шляхом), що повинні щільно прилягати до рота та носа, забезпечуючи
тим самим захист за рахунок зниження ризику потрапляння
туберкульозної інфекції в дихальні шляхи. Інфекційний контроль за туберкульозом - система
організаційних, протиепідемічних та профілактичних заходів,
спрямованих на попередження виникнення та зниження ймовірності
передачі мікобактерій туберкульозу здоровим особам, суперінфекції
хворих на туберкульоз у лікувально-профілактичних закладах, місцях
довгострокового перебування людей та проживання хворих на
туберкульоз. КСБ - кислотостійкі бактерії. МБТ - мікобактерії туберкульозу. Місця довгострокового перебування людей - установи державної
кримінально-виконавчої служби України та ізолятори тимчасового
тримання органів внутрішніх справ України, де існує ризик передачі
туберкульозної інфекції (далі - установи). Респіратор - щільно прилягаюча до обличчя маска, оснащена
спеціальним фільтром, яка захищає органи дихання людини від
інфекцій, що мають повітряно-крапельний шлях зараження. СЕС - санітарно-епідеміологічна станція. УОЗ - управління охорони здоров'я. Хепа-фільтр - спеціальний фільтр, який має здатність
затримувати часточки розміром 0,3 - 1,0 мкм.
1.2. Сфера застосування Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в
лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового
перебування людей та проживання хворих на туберкульоз (далі -
Стандарт) призначений для керівників лікувально-профілактичних
закладів, лікарів-фтизіатрів, лікарів-інфекціоністів, медичних
працівників санітарно-епідеміологічних станцій, лікарів загальної
практики - сімейної медицини, центрів СНІДу, медичних сестер,
викладачів та студентів вищих навчальних медичних закладів.
1.3. В основі заходів профілактики захворювання на
туберкульоз лежить інфекційний контроль.
1.4. Механізм та фактори передачі збудника туберкульозу МБТ можуть потрапляти в організм різними шляхами: аерогенним,
ентеральним, через пошкоджену шкіру, слизові оболонки, плаценту. Переважає аерогенний шлях зараження. Передача інфекції
відбувається за наявності в повітрі ядер інфекційного
дрібнодисперсного (1 - 3 мкм) аерозолю, що містить МБТ, які
досягають легеневих альвеол. Інфекційний аерозоль - це
повітряно-крапельна суміш, що містить МБТ, оточені часточками
слизу, слини, що виштовхуються з органів дихання у навколишнє
середовище під час респіраторних актів (кашлю, чхання, форсованого
дихання) хворої на туберкульоз легень людини, або штучно утворений
аерозоль (в результаті аварійної ситуації при роботі із зараженим
біоматеріалом, на аутопсії). Головним фактором передачі туберкульозної інфекції є повітря
закритого приміщення з інфекційним аерозолем, що є більшим ризиком
інфікування, ніж тісний контакт з хворим. Вірулентність МБТ в аерозолі зберігається протягом 6 годин. Ризик зараження туберкульозом залежить від тривалості
контакту із хворим, який виділяє МБТ, вірулентності МБТ,
концентрації інфекційного аерозолю в повітрі та стану захисних сил
організму.
1.5. Заразність джерела збудника інфекції залежить від: виділення мокротиння (бактеріовиділення виявляється методом
мікроскопії мазка мокротиння або методом посіву на поживні
середовища); частоти та сили кашлю; наявності каверн у легенях; кількості та вірулентності МБТ; призначення процедур стимуляції кашлю та виділення
мокротиння; своєчасності призначення хіміотерапії як єдиного та
найважливішого фактора зниження заразності. Хворі, у яких поєднано туберкульоз та ВІЛ-інфекцію,
становлять меншу загрозу. Серед осіб, які мали контакти із хворими
на туберкульоз з ВІЛ-позитивним статусом, інфікуються МБТ у 30%
випадків, а з ВІЛ-негативними хворими, але хворими на
туберкульоз - 50% випадків. Захворюваність на туберкульоз серед
контактів з хворими на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією
становить 1%, а у осіб, які контактували з хворими на туберкульоз
з ВІЛ-негативним статусом, - 3%.
1.6. Інфікуюча доза для зараження визначається: кількістю інфекційного аерозолю, що потрапила до легень; повторними інгаляціями інфекційного аерозолю та проникнення
МБТ в легені; вірулентністю МБТ; сприйнятливістю організму особи, що контактує із хворим на
туберкульоз.
1.7. Фактори ризику передачі туберкульозу: експозиція інфекційного аерозолю в закритих приміщеннях із
вентиляцією, яка не відповідає діючим нормативам; рециркуляція повітря, яке містить інфекційний аерозоль. Розповсюдженню збудника інфекції можуть сприяти медичні
працівники при несвоєчасній діагностиці та початку лікування,
призначення процедур, що сприяють аерозолізації МБТ.
II. Компоненти інфекційного контролю
2.1. Організаційні заходи: розроблення МОЗ, його територіальними органами заходів для
впровадження інфекційного контролю за туберкульозом; визначення лікувально-профілактичними закладами структури
управління заходами інфекційного контролю, складання плану їх
реалізації та контролю за їх виконанням; оцінка стану облаштування існуючих приміщень
лікувально-профілактичних закладів з метою їх можливої
реконструкції або будівництва нових; проведення епідеміологічного нагляду за випадками
туберкульозу серед працівників лікувально-профілактичних закладів,
визначення зон і оцінка ризику інфікування та захворювання на
туберкульоз на всіх рівнях системи охорони здоров'я; залучення громадських, міжнародних організацій до співпраці
щодо підвищення рівня обізнаності пацієнтів та відвідувачів
лікувально-профілактичних закладів з інфекційного контролю за
туберкульозом; моніторинг та оцінка ефективності заходів інфекційного
контролю; організація і проведення наукових досліджень з питань
інфекційного контролю за туберкульозом.
2.2. Адміністративний контроль: видання відповідних наказів, створення комісії з інфекційного
контролю за туберкульозом (далі - Комісія) та складання плану
інфекційного контролю за туберкульозом (далі - План) у кожному
лікувально-профілактичному закладі, місцях довготривалого
перебування людей. Комісія - група фахівців, на яких покладаються
функції адміністративного контролю за туберкульозом у
закладі/установі відповідно до посадових інструкцій. План, який
розробляється членами Комісії, повинен включати всі компоненти
інфекційного контролю за туберкульозом і враховувати особливості
об'єкта, для якого він призначений; розробка та внесення до посадових інструкцій фахівців, які є
членами Комісії, відповідних обов'язків, їх затвердження
керівником лікувально-профілактичного закладу/установи; швидка ідентифікація пацієнтів із симптомами туберкульозу,
ізоляція та окреме розміщення інфекційних пацієнтів, розподіл
потоків хворих, своєчасний початок лікування хворих на туберкульоз
дотримання алгоритму ведення пацієнтів із негативним мазком
мокротиння, контроль за розповсюдженням туберкульозної інфекції
шляхом дотримання етикету кашлю та особистої гігієни під час
респіраторних актів; зменшення часу обстеження пацієнтів з підозрою на туберкульоз
та часу контакту з пацієнтами, які виділяють МБТ у навколишнє
середовище, медичних працівників, членів родини хворого на
туберкульоз для попередження інфікування; забезпечення комплексу профілактичних та лікувальних заходів
для медичних працівників, включаючи профілактику ВІЛ-інфекції,
проведення антиретровірусної терапії та профілактики туберкульозу
ізоніазидом для ВІЛ-інфікованих працівників; скорочення тривалості (циклу) роботи зі зразками мокротиння
та культурою, терміну діагностичного процесу визначення
медикаментозної чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів
за рахунок використання автоматизованих систем для визначення МБТ
на основі рідких середовищ та впровадження
генетично - молекулярних технологій; контроль за дотриманням вимог щодо охорони праці працівників
медичних закладів/установ.
2.3. Контроль за станом повітря закритих приміщень
----------------------------------------------------------------------- | Елементи компонента | |---------------------------------------------------------------------| | Використання природної та |Використання |Використа- | | механічної вентиляції | засобів УФО |ння Хепа- | |---------------------------------| випроміню- |фільтрів | |Види вентиляції| Принципи |вання | | | | вентиляції | | | |---------------+-----------------+-------------+---------------------| |1. Природна |1. Спрямування |1. Відкриті |1. Знаходяться | |вентиляція: |повітря (від |лампи УФО |у респіраторах, | |провітрювання |"чистого до |(робота за |ламінарних шафах, | |через відкриті |забрудненого"), в|графіком). |вентиляційних | |вікна та двері |якому практично | |системах та затриму- | |(при |відсутній | |ють дрібнодис-персний| |відсутності |інфекційний | |інфекційний аерозоль | |вірогідності |аерозоль до | | | |перетікання |приміщень/робочих| | | |повітря із |місць, в яких | | | |забруднених зон|утворюється | | | |до чистих). |інфекційний | | | | |аерозоль. | | | |2. Механічна |2. Одноразовий |2. Закриті |2. Потребують | |вентиляція: |обмін повітря. |лампи УФО |технічного обслугову-| |підтримка | |(працюють у |вання/заміни | |різниці тиску | |цілодобовому | | |між | |режимі). | | |приміщенням та | | | | |навколишнім | | | | |середовищем, | | | | |забезпечення | | | | |нормованого та | | | | |спрямованого | | | | |повітрообміну у| | | | |приміщеннях з | | | | |дотриманням | | | | |заданих | | | | |параметрів | | | | |повітряного | | | | |середовища | | | | |(швидкості | | | | |потоку, | | | | |температури, | | | | |тиску, | | | | |вологості | | | | |тощо), | | | | |встановлення | | | | |системи | | | | |очищення | | | | |повітря на | | | | |вході та | | | | |виході. | | | | |3. Змішана |3. Рециркуляція |3. Контроль | | |вентиляція: |повітря лише при |інтенсивності| | |- використання |використанні у |УФО та | | |природної |вентиляційних |дотримання | | |вентиляції із |засобах ламп УФО|графіків | | |витяжними |та |роботи від- | | |вентиляторами. |Хепа-фільтрів. |критих ламп. | | |4. Місцева |4. Створення |4. Потребують| | |вентиляція |негативного тиску|технічного | | |локально |в місцях з |обслуговуван-| | |забезпечує |високою |ня | | |зменшення |концентрацією | | | |концентрації |інфекційного | | | |інфекційного |аерозолю. | | | |аерозолю у | | | | |повітрі робочої| | | | |зони/робочого | | | | |місця (місцях | | | | |утворення | | | | |інфекційного | | | | |аерозолю): | | | | |- ламінарні | | | | |шафи; | | | | |- кабіни для | | | | |збирання | | | | |мокротиння із | | | | |негативним | | | | |тиском. | | | | |5. Загально- |5. У місцях, де | | | |обмінна |концентрація | | | |вентиляція |інфекційних | | | |забезпечує |частинок значна | | | |зменшення |(середній ступінь| | | |концентрації |ризику), | | | |інфекційного |кратність обміну | | | |аерозолю у |повітря у | | | |приміщеннях: |приміщенні | | | |одноразовий |повинна | | | |обмін повітря, |дорівнювати не | | | |рециркуляція |менше 6 разів за | | | |повітря при |годину, а в | | | |використанні |місцях з високим | | | |ламп УФО та |ризиком - 10- 12 | | | |Хепа-фільтрів |разів за годину | | | -----------------------------------------------------------------------
2.4. Індивідуальний захист органів дихання та принципи
дотримання особистої гігієни під час респіраторних актів: використання медичними працівниками та іншими особами, які
спілкуються з хворими на заразні форми туберкульозу респіраторів.
Хворі на заразні форми туберкульозу при контакті з медичними
працівниками, членами сім'ї та іншими особами зобов'язані
використовувати хірургічні маски (марлеві/одноразові); під час кашлю та чхання для закриття рота та носа
використання одноразових серветок/хустинок/шматків тканини та їх
знезараження після використання відповідно до вимог чинного
законодавства. У разі відсутності серветок необхідно прикривати
рот та ніс передпліччям або рукою під час кашлю або чхання. Ці
частини тіла необхідно одразу помити водою; використання одноразових контейнерів для спльовування
мокротиння; носіння хірургічних масок для хворих без бактеріовиділення,
які з будь-яких причин не можуть прикривати рот та ніс під час
кашлю та чхання.
III. Інфекційний контроль за туберкульозом
у протитуберкульозних закладах
3.1. Організація інфекційного контролю за туберкульозом у
протитуберкульозному закладі покладається на головного лікаря.
Наказом головного лікаря затверджується склад Комісії, яку він
очолює.
3.2. Функції Комісії: моніторинг і оцінка ризиків захворювання на туберкульоз
працівників, відвідувачів протитуберкульозних закладів та
суперінфекції серед пацієнтів; аналіз захворюваності медичних працівників на туберкульоз; оцінка технічного стану та матеріального забезпечення
протитуберкульозного закладу з подальшим складанням кошторису
реконструкції/ремонту; розробка Плану; дотримання заходів щодо охорони праці, особистої гігієни
працівниками закладу. План затверджується щороку головним лікарем
протитуберкульозного закладу/установи. Перевірка стану виконання
Плану здійснюється Комісією щокварталу. Завідувачі та старші
сестри структурних підрозділів протитуберкульозного закладу
здійснюють перевірку стану виконання Плану не рідше одного разу на
місяць. Доповнення та зміни до Плану розглядаються Комісією та
затверджуються позачергово.
3.3. Обов'язковий перелік відділень протитуберкульозного
закладу третинного рівня для розподілу потоків хворих на
туберкульоз: диспансерне відділення для амбулаторного прийому пацієнтів з
ДОТ-кабінетом для дорослих; диспансерне відділення для амбулаторного прийому пацієнтів з
ДОТ-кабінетом для дітей; приймальне відділення для дорослих; приймальне відділення для дітей; дитяче відділення для дітей без бактеріовиділення; дитяче відділення для дітей-бактеріовиділювачів; відділення диференційної діагностики; відділення для хворих на туберкульоз легень без
бактеріовиділення; відділення для хворих на туберкульоз легень із
бактеріовиділенням; відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз; відділення для хворих на хронічний туберкульоз; відділення для хворих на позалегеневий туберкульоз; відділення/палата для ВІЛ-інфікованих осіб; відділення інтенсивної терапії; хірургічне відділення; реанімаційне відділення.
3.4. Оцінка ступеня ризику захворювання на туберкульоз
працівників лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я,
що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз
------------------------------------------------------------------ | Ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |----------------------------------------------------------------| | Високий (надання | Середній (надання | Низький | | лікувально- | лікувально- | | | профілактичної | профілактичної | | | допомоги хворим | допомоги хворим | | | на заразну форму | на активну форму | | | туберкульозу) | туберкульозу) | | |------------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | I. Однопрофільні, спеціалізовані лікарняні заклади охорони | | здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на туберкульоз | |----------------------------------------------------------------| |Диспансерне відділення |Відділення для |Аптечний склад | |(амбулаторно- |хворих на |(аптека) | |поліклінічне відділення)|туберкульоз без | | | |бактеріовиділення | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Приймальне відділення |Відділення |Адміністративно- | | |диференційної |управлінські та | | |діагностики |господарсько- | | | |допоміжні | | | |підрозділи | |------------------------+-------------------+-------------------| |Клініко-діагностична |Відділення для |Службові | |лабораторія |хворих на |приміщення | |(мікробіологічна, |позалегеневий |для персоналу | |бактеріологічна |туберкульоз |(кімнати для | |лабораторія (відділ) | |переодягання, | | | |прийому їжі, | | | |душові кабіни, | | | |туалети) | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення для хворих |Дитяче відділення | | |на туберкульоз з | | | |бактеріовиділенням | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення для хворих |Пункт збору | | |на хіміорезистентний |мокротиння на | | |туберкульоз |відкритих | | | |майданчиках | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Легенево-хірургічне |Санаторно-курортні | | |(хірургічне) відділення |заклади для хворих | | | |на активну форму | | | |туберкульозу | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення | | | |анестезіології з ліжками| | | |для інтенсивної терапії,| | | |відділення (палати) | | | |інтенсивної терапії | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Рентгенодіагностичне | | | |(рентгенівське) | | | |відділення (кабінет), | | | |кабінет ультразвукової | | | |діагностики | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення (кабінет) | | | |функціональної | | | |діагностики | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Фізіотерапевтичне | | | |відділення (кабінет) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Ендоскопічне відділення | | | |(кабінет) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Стоматологічний кабінет | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Кабінет | | | |отоларингологічних | | | |захворювань | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Пункт збору мокротиння у| | | |приміщенні | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Пункт знешкодження | | | |інфікованого матеріалу | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Патолого-анатомічне | | | |відділення, у тому числі| | | |у складі | | | |патолого-анатомічного | | | |бюро | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Лікарня (відділення) | | | |"Хоспіс" (відділення, | | | |палати паліативної | | | |допомоги) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Фтизіатрична | | | |(фтизіопульмонологічна) | | | |МСЕК | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |*Адміністративно- | | | |управлінський персонал з| | | |числа лікарів (головний | | | |лікар, його заступники) | | | |та фахівців з неповною | | | |вищою медичною освітою | | | |(головна медична сестра)| | | |здійснює адміністративні| | | |обходи в палатах усіх | | | |відділень закладу, бере | | | |участь у консиліумах з | | | |питань ведення | | | |тяжкохворих, здійснює | | | |перевірку виконання | | | |інфекційного контролю, | | | |веде прийом хворих з | | | |особистих питань | | | |----------------------------------------------------------------| | II. Структурні підрозділи лікувально-профілактичних закладів | | охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на | | туберкульоз | |----------------------------------------------------------------| |Протитуберкульозний |Відділення (палати)| | |кабінет |для хворих на | | | |туберкульоз без | | | |бактеріовиділення | | | |(для дорослих і | | | |дітей) | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Відділення (палати) для |ДОТ-кабінет | | |хворих на туберкульоз з| | | |бактеріовиділенням (для | | | |дорослих і дітей) | | | |------------------------+-------------------+-------------------| |Фтизіатричні відділення |Пункт мікроскопії з| | |(палати) у складі |діагностики | | |психіатричних лікарень |туберкульозу | | ------------------------------------------------------------------ { Пункт 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 950 ( z0029-12 ) від 23.12.2011 }
3.5. Здійснення інфекційного контролю в приміщеннях
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що надають
медичну допомогу хворим на туберкульоз
---------------------------------------------------------------------------------- | Ступінь ризику, | Компоненти інфекційного контролю та їх реалізація | | структурний підрозділ |--------------------------------------------------------| | |адміністративний| контроль за станом |індивідуальний| | | |навколишнього середовища| захист | | | | | медичних | | | | | працівників | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------------------| |Високий ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |--------------------------------------------------------------------------------| |Диспансерне відділення |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |(амбулаторно- |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |поліклінічне |графіком, |закритого/відкритого |спецодяг та | |відділення) |затвердженим |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | |наказом |поверхонь |медичного | | |керівника | |персоналу | | |закладу охорони | | | | |здоров'я (далі -| | | | |графік) | | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Приймальне відділення |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | | |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Клініко-діагностична |розподіл зон |автономна |респіратори з | |лабораторія |роботи (набір |припливно-витяжна |Хепа-фільтром | |протитуберкульозних |приміщень, їх |вентиляція з негативним |при аварійних | |закладів |інфраструктура, |тиском; ламінарні бокси |ситуаціях; | |(мікробіологічна, |розміщення |з Хепа-фільтрами; |спецодяг та | |бактеріологічна |обладнання |загальнообмінна |спецвзуття для| |лабораторія (відділ) |повинні |припливно-витяжна |медичного | | |забезпечувати |вентиляція, |персоналу | | |поточність руху |дезінфекція | | | |досліджуваного |поверхонь; лампи УФО | | | |матеріалу) | | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |на туберкульоз із |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |бактеріовиділенням |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |на хіміорезистентний |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |туберкульоз |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Легенево-хірургічне |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |(хірургічне) відділення|хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |анестезіології з |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |ліжками для інтенсивної|затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | |терапії, відділення |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| |(палати) інтенсивної | |поверхонь |медичного | |терапії | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Ендоскопічне відділення|розподіл потоків|хімічна дезінфекція |респіратори з | |(кабінет) |хворих згідно із|фібробронхоскопів, |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |припливно-витяжна/ |спецодяг та | | |графіком |змішана вентиляція, |спецвзуття для| | | |лампи УФО закритого |медичного | | | |типу, дезінфекція |персоналу | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Рентгенодіагностичне |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |(рентгенівське) |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |відділення (кабінет), |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | |кабінет ультразвукової |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| |діагностики | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення (кабінет) |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |функціональної |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |діагностики |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Фізіотерапевтичне |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |відділення (кабінет) |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Стоматологічний кабінет|розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | | |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Кабінет |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |отоларингологічних |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |захворювань |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Пункт збору мокротиння |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |у приміщенні |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Пункт знешкодження |розподіл зон |припливно-витяжна/ |респіратори з | |інфікованого матеріалу |роботи |змішана/природна |Хепа-фільтром,| | | |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | | |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Патолого-анатомічне |розподіл зон |загальнообмінна |респіратори з | |відділення у тому числі|роботи |припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |у складі | |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | |патолого-анатомічного | |закритого/відкритого |спецвзуття для| |бюро | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Лікарня (відділення) |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |"Хоспіс", (відділення, |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |палати паліативної |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | |допомоги) |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Фтизіатрична |розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |(фтизіопульмонологічна)|хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |МСЕК |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | | |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Протитуберкульозний |обов'язкове |припливно-витяжна/ |респіратори, | |кабінет |дотримання |змішана/природна |спецодяг та | | |масочного режиму|вентиляція, лампи УФО |спецвзуття для| | |для пацієнтів |закритого/відкритого |медичного | | | |типу, дезінфекція |персоналу | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення (палати) для|розподіл потоків|припливно-витяжна |респіратори з | |хворих на туберкульоз |хворих згідно із|вентиляція, лампи УФО |Хепа-фільтром,| |з бактеріовиділенням |затвердженим |закритого/відкритого |спецодяг та | |(для дорослих і дітей) |графіком |типу, дезінфекція |спецвзуття для| | | |поверхонь |медичного | | | | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Фтизіатричні відділення|розподіл хворих |припливно-витяжна/ |респіратори з | |(палати) у складі |у палати з МБТ+,|змішана/природна |Хепа-фільтром,| |психіатричних лікарень |МБТ- за даними |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |результатів ТМЧ |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |--------------------------------------------------------------------------------| |Середній ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |--------------------------------------------------------------------------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |на туберкульоз без |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |бактеріовиділення |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |диференціальної |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |діагностики |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Відділення для хворих |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | |на позалегеневий |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| |туберкульоз |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Дитяче відділення |розподіл потоків|загальнообмінна |респіратори з | | |хворих згідно із|припливно-витяжна |Хепа-фільтром,| | |затвердженим |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | | |графіком |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Пункт збору мокротиння |розподіл потоків|природна вентиляція |спецодяг та | |на відкритих |хворих згідно із| |спецвзуття для| |майданчиках |затвердженим | |медичного | | |графіком | |персоналу | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Санаторно-курортні |розподіл зон |загальнообмінна |респіратори з | |заклади для хворих на |роботи |припливно-витяжна |Хепа-фільтром | |активну форму | |вентиляція, лампи УФО |спецодяг та | |туберкульозу | |закритого/відкритого |спецвзуття для| | | |типу, дезінфекція |медичного | | | |поверхонь |персоналу | |--------------------------------------------------------------------------------| |Низький ступінь ризику захворювання на туберкульоз | |--------------------------------------------------------------------------------| |Аптечний склад (аптека)|розподіл зон |припливно-витяжна/ |спецодяг та | | |роботи |змішана/природна |спецвзуття для| | | |вентиляція, лампи УФО |медичного | | | |закритого/відкритого |персоналу | | | |типу, дезінфекція | | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Адміністративно- |розподіл зон |припливно-витяжна/ |спецодяг та | |управлінські та |роботи |змішана/природна |спецвзуття для| |господарсько-допоміжні | |вентиляція, лампи УФО |медичного | |підрозділи | |закритого/відкритого |персоналу | | | |типу, дезінфекція | | | | |поверхонь | | |-----------------------+----------------+------------------------+--------------| |Службові приміщення для|розподіл зон |припливно-витяжна/ |спецодяг та | |персоналу (кімнати для |роботи |змішана/природна |спецвзуття для| |переодягання, прийому | |вентиляція, лампи УФО |медичного | |їжі, душові кабіни, | |закритого/відкритого |персоналу | |туалети) | |типу, дезінфекція | | | | |поверхонь | | ----------------------------------------------------------------------------------
---------------


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору