Про впорядкування умов оплати праці працівників військово-медичних закладів (підрозділів) Збройних Сил [...]
Міноборони України; Наказ, Умови від 27.08.2001293
Документ z0805-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.03.2006, підстава z0264-06
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
N 293 від 27.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2001 р.
за N 805/5996
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 125 ( z0264-06 ) від 28.02.2006 }
Про впорядкування умов оплати праці працівників
військово-медичних закладів (підрозділів)
Збройних Сил України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 263 ( z0690-02 ) від 06.08.2002
N 283 ( z0847-03 ) від 11.09.2003
N 280 ( z0960-04 ) від 19.07.2004
N 571 ( z1545-04 ) від 29.11.2004
N 409 ( z0804-05 ) від 15.07.2005
N 572 ( z1338-05 ) від 22.09.2005 )

З метою впорядкування умов оплати праці працівників
військово-медичних закладів (підрозділів) Збройних Сил України та
на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7
лютого 2001 року N 134 ( 134-2001-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери" (із змінами і доповненнями)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників
військово-медичних закладів (підрозділів) Збройних Сил України, що
додаються.
2. Начальнику Головного військово-медичного управління
Міністерства оборони України в місячний термін підготувати та
подати на підпис проект наказу Міністра оборони України щодо
організації проведення атестації лікарів, провізорів, середнього
медичного та фармацевтичного персоналу.
3. Командирам (начальникам) військових частин, закладів,
установ та організацій Збройних Сил України витрати, пов'язані із
запровадженням умов оплати праці працівників військово-медичних
закладів (підрозділів) Збройних Сил України, здійснювати за
рахунок та в межах затвердженого фонду оплати праці.
4. Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців)
військово-медичних закладів Міністерства оборони України,
затверджені наказом Міністра оборони України від 16 вересня 1998
року N 344 ( z0692-98 ) "Про упорядкування умов оплати праці
працівників (невійськовослужбовців) установ і організацій
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України, що
фінансуються з бюджету", зареєстровані у Міністерстві юстиції
України 28 жовтня 1998 року за N 692/3132, уважати такими, що
втратили чинність.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України.
6. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І. Кузьмук
Погоджено:
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України М.О. Солдатенко
19 травня 2001 року
Погоджено:
Перший заступник Міністра
фінансів України П.К. Германчук
28 травня 2001 року
Затверджено
Наказ Міністра оборони
України
27.08.2001 N 293
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2001 р.
за N 805/5996
Умови
оплати праці працівників військово-медичних
закладів (підрозділів) Збройних Сил України
1. Загальні положення
1.1. Умови оплати праці працівників військово-медичних
закладів (підрозділів) Збройних Сил України (далі - Умови)
застосовуються з 1 березня 2001 року під час оплати праці
керівників, лікарів, провізорів, середнього медичного та
фармацевтичного персоналу, молодшого медичного та допоміжного
персоналу (аптек) військово-медичних закладів (підрозділів)*
Збройних Сил України (далі - медичні та фармацевтичні працівники),
а також керівників будинків (баз) відпочинку, пансіонатів,
профілакторіїв, туристичних баз та центрів туризму і відпочинку
Збройних Сил України.
1.2. Умови оплати праці передбачають: схеми посадових окладів
медичних та фармацевтичних працівників військово-медичних закладів
(підрозділів), керівників будинків (баз) відпочинку, пансіонатів,
профілакторіїв, туристичних баз та центрів туризму і відпочинку; показники для віднесення військово-медичних закладів
(підрозділів) до груп за оплатою праці керівників; порядок обчислення заробітної плати медичних та
фармацевтичних працівників. _____________ * До військово-медичних закладів (підрозділів) належать
військово-медичні центри, військові госпіталі та їх філії, центри
та станції переливання крові, поліклініки, поліклінічні
відділення, лабораторії, лазарети, диспансери, центри курортології
та реабілітації, військові санаторії, центри санаторного
лікування, санаторно-оздоровчі центри, санітарно-профілактичні
заклади, медичні склади, військово-лікарські комісії, центр
судових експертиз, окремі медичні батальйони, медичні роти
(взводи, пункти) військових частин, закладів, установ та
організацій Збройних Сил України.
2. Схеми
посадових окладів медичних та фармацевтичних
працівників військово-медичних закладів (підрозділів),
керівників будинків (баз) відпочинку, пансіонатів,
профілакторіїв, туристичних баз
та центрів туризму і відпочинку
Таблиця 1
Лікарі
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Схемні посадові оклади, | | | гривень | | |------------------------| | | з | з | | |01.04.2005 | 01.07.2005 | |---------------------------------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------------+-----------+------------| | Лікарі-хірурги*, лікарі-ендоскопісти, | | | |лікарі-анестезіологи, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 549 | 587 | | першу кваліфікаційну категорію | 499 | 533 | | другу кваліфікаційну категорію | 453 | 484 | | без категорії | 406 | 434 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Лікар-інтерн, лікар-стажист | 393 | 420 | |хірургічного профілю | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Лікарі інших спеціальностей, які мають:| | | | вищу кваліфікаційну категорію | 524 | 560 | | першу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | другу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | без категорії | 393 | 420 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Лікар-інтерн, лікар-стажист | 381 | 407 | ------------------------------------------------------------------ ______________
* До категорії "лікар-хірург" належать: лікарі-хірурги,
лікарі-комбустіологи, лікарі-хірурги-проктологи,
лікарі-ортопеди-травматологи, лікарі-урологи, лікарі-нейрохірурги,
лікарі-хірурги судинні, лікарі-хірурги серцево-судинні,
лікарі-хірурги-онкологи, лікарі-хірурги торакальні,
лікарі-радіологи (лікарі з променевої терапії, лікарі з
радіонуклідної діагностики), лікарі-стоматологи-хірурги,
лікарі-акушери-гінекологи, лікарі-гінекологи-онкологи,
лікарі-рентгенологи (які здійснюють хірургічні втручання із
застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару),
лікарі-офтальмологи, лікарі-отоларингологи,
лікарі-онкоотоларингологи, лікарі-онкологи, лікарі-ендокринологи
(які здійснюють оперативні втручання), лікарі-трансплантологи,
лікарі-трансфузіологи (які здійснюють заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію).
1. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів,
лікарів-анестезіологів, лікарів-ендоскопістів підвищуються за
здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності та
характеру їх праці при роботі: в амбулаторно-поліклінічному
закладі (відділенні) - до 15 відсотків; у денному стаціонарі
хірургічного профілю - до 25 відсотків; у стаціонарі -
до 40 відсотків.
2. Схемні посадові оклади інспекторів-лікарів, а також
фахівців з вищою немедичною освітою (психологи, біологи,
ентомологи, зоологи та інші), які допущені на лікарські посади,
установлюються на рівні схемних посадових окладів, передбачених
для лікарів інших спеціальностей.
3. Лікарям - керівникам структурних підрозділів (відділів,
відділень, кабінетів, лабораторій, медичних пунктів та інших)
схемні посадові оклади встановлюються з урахуванням
кваліфікаційної категорії та з підвищенням їх розмірів: у разі
кількості лікарських посад до 3 одиниць включно - на 10 відсотків,
понад 3 до 6 одиниць включно - на 20 відсотків, понад 6 одиниць -
на 25 відсотків. Кількість лікарських посад визначається за штатом
(штатним розписом) з урахуванням посад завідувачів (посади
лікарів-інтернів не враховуються).
4. Завідувачам відділень швидкої медичної допомоги в разі
наявності у штаті (штатному розписі) понад 2 виїзні бригади
(понад 40 посад персоналу) схемні посадові оклади підвищуються на
10 відсотків.
5. Лікарям - головам лікарсько-льотних, військово-лікарських
та лікарсько-консультаційних комісій, старшим лікарям
гірничорятувальних частин схемний посадовий оклад установлюється
на рівні схемних посадових окладів, передбачених для лікарів інших
спеціальностей з підвищенням його розміру на 20 відсотків.
Таблиця 2
Середній медичний персонал
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Схемні посадові оклади, | | | гривень | | |------------------------| | | з | з | | |01.04.2005 | 01.07.2005 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Зубні лікарі, які мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | без категорії | 334 | 357 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Фельдшери, лаборанти | | | |(фельдшери-лаборанти), акушерки, | | | |медичні сестри: операційні, | | | |перев'язувальні, з масажу, відділень | | | |(груп, палат) анестезіології та | | | |інтенсивної терапії, відділень швидкої | | | |медичної допомоги та невідкладної | | | |медичної допомоги; аудіометристи, | | | |оптометристи; помічники: санітарного | | | |лікаря, лікаря-епідеміолога, | | | |лікаря-паразитолога, ентомолога, які | | | |мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | без категорії | 346 | 370 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Медичні сестри, рентгенлаборанти, | | | |інструктори, медичні статистики, зубні | | | |техніки, гіпсові техніки-ортезисти, | | | |сестри з дієтичного харчування, які | | | |мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 369 | 394 | | першу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | другу кваліфікаційну категорію | 346 | 370 | | без категорії | 334 | 357 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Медичні реєстратори, дезінфектори | 321 | 343 | ------------------------------------------------------------------
1. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам, зубним
технікам та іншим схемні посадові оклади встановлюються з
урахуванням кваліфікаційної категорії та з підвищенням їх розмірів
на 10 відсотків.
2. Керівникам військово-медичних закладів та їх структурних
підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні
посадові оклади встановлюються залежно від кваліфікаційної
категорії з підвищенням їх розмірів: на 10 відсотків - у разі
кількості посад середнього медичного персоналу за штатом (штатним
розписом) з урахуванням посади керівника до 3 одиниць включно; на
15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць включно; на 20 відсотків -
понад 10 одиниць.
3. Фельдшеру - начальнику (завідувачу) аптеки посадовий оклад
установлюється на рівні схемного посадового окладу старшого
фельдшера відповідної кваліфікаційної категорії без підвищень,
визначених у пункті 2 цієї таблиці.

Таблиця 3
Молодший медичний персонал
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Схемні посадові оклади, | | | гривень | | |------------------------| | | з | з | | |01.04.2005 | 01.07.2005 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Молодші медичні сестри: операційні, | 300 | 321 | |перев'язувальні, палатні, для догляду | | | |за хворими | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Сестри-господині | 300 | 321 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Буфетниці, ванщиці, няні, прибиральниці| 288 | 308 | |(палатні) та інший молодший медичний | | | |персонал | | | ------------------------------------------------------------------
Схемні посадові оклади молодшого медичного персоналу, який
застосовує в роботі дезінфікційні засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.
Таблиця 4
Фармацевтичний та допоміжний персонал аптек
та контрольно-аналітичних лабораторій
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Схемні посадові оклади, | | | гривень | | |------------------------| | | з | з | | |01.04.2005 | 01.07.2005 | |---------------------------------------+-----------+------------| | Фармацевтичний персонал | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Старший провізор, провізор | | | |контрольно-аналітичної лабораторії, які| | | |мають: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 524 | 560 | | першу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | другу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | без категорії | 406 | 434 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Провізор, який має: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | першу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | другу кваліфікаційну категорію | 417 | 446 | | без категорії | 393 | 420 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Провізор-інтерн | 381 | 407 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Фармацевт, який має: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | без категорії | 346 | 370 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Лаборант контрольно-аналітичної | | | |лабораторії, який має: | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 369 | 394 | | першу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | другу кваліфікаційну категорію | 346 | 370 | | без категорії | 334 | 357 | |---------------------------------------+-----------+------------| |Молодший фармацевт | 300 | 321 | |---------------------------------------+-----------+------------| | Допоміжний персонал | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Фасувальник, молодша медична | 288 | 308 | |сестра-мийниця | | | |---------------------------------------+-----------+------------| |Молодша медична сестра-мийниця, яка | 300 | 321 | |використовує дезінфекційні засоби | | | ------------------------------------------------------------------
Посадові оклади провізорів, які зайняті виключно
інформаційною роботою, установлюються на 5 відсотків вище
посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною
категорією.
Таблиця 5
Керівники військово-медичних закладів
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Схемні посадові оклади за | | | групами закладів, гривень | | |----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| | з 1 квітня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Начальник (головний лікар) | 597 | 570 | 536 | 499 |477 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Головна медична сестра | 453 | 430 | 406 | 393 |381 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Начальник (завідувач): аптеки, | | | | | | |лабораторії, контрольно-аналітичної| | | | | | |лабораторії: | | | | | | | провізор | 453 | 430 | 417 | 406 |393 | | фармацевт | 417 | 406 | 393 | 381 |381 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Завідувач відділу аптеки, | | | | | | |лабораторії, контрольно-аналітичної| | | | | | |лабораторії: | | | | | | | провізор | 430 | 406 | 393 | 381 |360 | | фармацевт | 406 | 381 | 369 | 360 |346 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 липня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Начальник (головний лікар) | 638 | 609 | 573 | 533 |510 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Головна медична сестра | 484 | 460 | 434 | 420 |407 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Начальник (завідувач): аптеки, | | | | | | |лабораторії, контрольно-аналітичної| | | | | | |лабораторії: | | | | | | | провізор | 484 | 460 | 446 | 434 |420 | | фармацевт | 446 | 434 | 420 | 407 |407 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Завідувач відділу аптеки, | | | | | | |лабораторії, контрольно-аналітичної| | | | | | |лабораторії: | | | | | | | провізор | 460 | 434 | 420 | 407 |385 | | фармацевт | 434 | 407 | 394 | 385 |370 | ------------------------------------------------------------------
1. Схемні посадові оклади заступників начальника
військово-медичного закладу (головного лікаря) установлюються
на 5 відсотків, заступника начальника (головного лікаря) з
економічних питань - на 10 відсотків, заступників керівників
структурних підрозділів - на 15 відсотків, головних бухгалтерів -
на 10-15 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків
нижче схемного посадового окладу відповідного керівника
(без підвищення за кваліфікаційну категорію). Конкретний розмір
схемного посадового окладу помічника керівника та головного
бухгалтера встановлюється шляхом пониження схемного посадового
окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених
межах.
2. Керівникам лікарських здоровпунктів, лікарських
амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється з 1 квітня
2005 року в розмірі 441 грн., керівникам жіночих консультацій, які
не входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, -
453 грн., з 1 липня 2005 року в розмірі 471 грн. та 484 грн.
відповідно.
3. Посадові оклади начальників (завідувачів) аптечних
пунктів, відділень аптеки встановлюються з 1 квітня 2005 року в
розмірі 360 грн. - для провізорів і 346 грн. - для фармацевтів, з
1 липня 2005 року в розмірі 385 грн. та 370 грн. відповідно.
4. Начальникам реабілітаційних та спеціалізованих центрів,
центрів курортології та реабілітації схемні посадові оклади
встановлюються на рівні найвищої групи за оплатою праці начальника
закладу або організації з числа закладів і організацій, які
входять до складу центрів, з підвищенням їх розмірів на 20 та
15 відсотків відповідно.
5. Схемні посадові оклади керівників військово-медичних
закладів (підрозділів) установлюються згідно з Показниками для
віднесення військово-медичних закладів (підрозділів) до груп за
оплатою праці керівників (розділ 3 Умов) з підвищенням за
кваліфікаційну категорію в таких розмірах: керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) - за
спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я" або
"провізор-організатор", які мають:
------------------------------------------------------------------ | | з | з | | | 01.04.2005 |01.07.2005 | |--------------------------------------+-------------+-----------| |вищу кваліфікаційну категорію | 130 грн. | 139 грн. | |--------------------------------------+-------------+-----------| |I кваліфікаційну категорію | 93 грн. | 99 грн. | |--------------------------------------+-------------+-----------| |II кваліфікаційну категорію | 70 грн. | 75 грн. | ------------------------------------------------------------------
керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають:
------------------------------------------------------------------ | | з | з | | | 01.04.2005 |01.07.2005 | |--------------------------------------+-------------+-----------| |вищу кваліфікаційну категорію | 82 грн. | 88 грн. | |--------------------------------------+-------------+-----------| |I кваліфікаційну категорію | 53 грн. | 57 грн. | |--------------------------------------+-------------+-----------| |II кваліфікаційну категорію | 25 грн. | 27 грн. | ------------------------------------------------------------------
6. Керівникам військово-медичних закладів, не передбачених
цією таблицею, посадові оклади встановлюються згідно з додатком 1
до пункту 2 Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних)
професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та
організацій Збройних Сил України на рівні посадових окладів
керівників військових частин за показниками для віднесення
військових частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою
праці керівників, затверджених окремим наказом Міністра оборони
України, та за показниками, передбаченими розділом 3 цих Умов.
При цьому за посадами керівників військово-медичних закладів,
віднесених до V групи за оплатою праці, посадові оклади
встановлюються на 5 відсотків нижче посадових окладів керівників
IV групи військових частин.
Таблиця 6
Керівники будинків (баз) відпочинку, пансіонатів,
профілакторіїв, туристичних баз та центрів туризму
і відпочинку
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Схемні посадові оклади за | | |групами закладів, гривень | | |----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------| | з 1 квітня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Директор (начальник) | 406 | 381 | 360 | 346 |334 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Начальник служби | 360 | 334 | - | - | - | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Начальник відділу (відділення) | 360 | 334 | - | - | - | |----------------------------------------------------------------| | з 1 липня 2005 року | |----------------------------------------------------------------| |Директор (начальник) | 434 | 407 | 385 | 370 |357 | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Начальник служби | 385 | 357 | - | - | - | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+----| |Начальник відділу (відділення) | 385 | 357 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------
1. Заступникам директора (начальника) зазначених закладів
посадові оклади встановлюються на 5-15 відсотків, а головному
бухгалтеру - на 10 відсотків нижче посадового окладу керівника.
2. Оплата праці вихователів та помічників вихователів дитячих
кімнат-майданчиків, будинків відпочинку і пансіонатів здійснюється
відповідно до Умов оплати праці працівників військових навчальних
закладів.
( Розділ 2 в редакції Наказів Міністерства оборони N 263
( z0690-02 ) від 06.08.2002, N 283 ( z0847-03 ) від 11.09.2003,
N 280 ( z0960-04 ) від 19.07.2004, N 571 ( z1545-04 ) від
29.11.2004 - встановлюються з 01.09.2004, N 409 ( z0804-05 ) від
15.07.2005 - встановлюються з 01.01.2005, N 572 ( z1338-05 ) від
22.09.2005 )

3. Показники
для віднесення військово-медичних закладів (підрозділів)
до груп за оплатою праці керівників
Таблиця 7
Військово-медичні заклади, будинки відпочинку,
пансіонати, профілакторії, туристичні бази та центри
туризму і відпочинку
------------------------------------------------------------------ | Найменування закладів | Група за | | |оплатою праці| | | керівників | |--------------------------------------------------+-------------| | 1 | 2 | |--------------------------------------------------+-------------| |1. Військові госпіталі, санаторії, центри | | |курортології та реабілітації і їх філії з | | |кількістю ліжок (одиниць) *: | | |--------------------------------------------------+-------------| |понад 900 | I | |--------------------------------------------------+-------------| |понад 600 до 900 включно | II | |--------------------------------------------------+-------------| |понад 400 до 600 включно | III | |--------------------------------------------------+-------------| |понад 200 до 400 включно | IV | |--------------------------------------------------+-------------| |до 200 включно | V | |----------------------------------------------------------------| |_____________ | | * У кількість ліжок (одиниць) ураховуються ліжка стаціонарів| |денного перебування. | | | | Примітки: | | 1. Дитячі санаторії, туберкульозні військові госпіталі та | |санаторії, а також військові госпіталі, у складі яких | |створені діагностичні центри, відносяться на одну групу вище | |ніж передбачено цими показниками. | | | | 2. Керівникам Євпаторійського центрального дитячого | |клінічного санаторію і Сакського центрального військового | |санаторію схемні посадові оклади встановлюються за I групою з | |оплати праці. | |----------------------------------------------------------------| | 2. Військово-медичні центри, поліклініки, | | |диспансери, жіночі консультації (які не входять | | |до складу інших лікувально-профілактичних | | |закладів), інші амбулаторно-поліклінічні заклади | | |(підрозділи) з кількістю лікарських посад: | | |понад 100 | I | |понад 60 до 100 включно | II | |понад 30 до 60 включно | III | |понад 10 до 30 включно | IV | |до 10 включно | V | |----------------------------------------------------------------| | Примітки: | | 1. Діагностичні центри, які утримуються на самостійних | |штатах, амбулаторно-поліклінічні заклади, у складі яких | |створені діагностичні центри, відносяться на одну групу вище | |ніж передбачено цими показниками. | | 2. У військових госпіталях, які мають у своєму складі | |поліклініки (диспансери, які мають стаціонари), і в цих | |поліклініках (диспансерах) за кількістю лікарських посад | |установлюється більш висока група за оплатою праці, ніж у | |госпіталі, керівникам госпіталю група за оплатою праці може | |встановлюватися за показником поліклініки із збільшенням на | |одну групу. | |----------------------------------------------------------------| | 3. Контрольно-аналітичні лабораторії з| | |кількістю розрахункових аналізів (тис. на рік): | | |понад 15 | I | |понад 10 до 15 включно | II | |понад 5 до 10 включно | III | |понад 3 до 5 включно | IV | |до 3 включно | V | |--------------------------------------------------+-------------| | 4. Санітарно-профілактичні заклади | | |(підрозділи): | | |центр державного санітарно-епідеміологічного | | |нагляду Збройних Сил України | I | |санітарно-епідеміологічні загони | | |(регіональні та територіальні) | II | |санітарно-епідеміологічні лабораторії (гарнізонів)| III | |інші санітарно-профілактичні заклади (підрозділи) | IV | |--------------------------------------------------+-------------| | 5. Центри та станції переливання крові: | | |--------------------------------------------------| | |із заготівлі плазми |з переробки плазми | | |(тис. літрів у рік): |(тис. літрів у рік): | | |------------------------+-------------------------| | |понад 10 |понад 8 | I | |понад 8 до 10 включно |понад 6 до 8 включно | II | |понад 6 до 8 включно |понад 4 до 6 включно | III | |понад 0,5 до 6 включно |понад 0,2 до 4 включно | IV | |----------------------------------------------------------------| | Примітки: | | 1. Установлюючи групи за оплатою праці, враховують | |показники із заготівлі та переробки плазми. | | | | 2. Центрам та станціям переливання крові, які мають | |показники із заготівлі та переробки плазми і віднесені до | |різних груп, установлюється група за показником заготівлі | |плазми. | | | | 3. Центри та станції переливання крові, які лише | |заготовляють плазму, відносяться на одну групу нижче ніж це | |передбачено показниками із заготівлі плазми. | | | |----------------------------------------------------------------| | 6. Будинки відпочинку, пансіонати, туристичні | | |бази, профілакторії, бази відпочинку з кількістю | | |відпочиваючих у людино-днях (тис. за рік): | | | понад 300 | I | | понад 200 до 300 включно | II | | понад 100 до 200 включно | III | | понад 35 до 100 включно | IV | | до 35 включно | V | |----------------------------------------------------------------| | Примітки: | | 1. Віднесення зазначених закладів до груп за оплатою | | праці керівників здійснюється щорічно органом вищого рівня, в | | безпосередньому підпорядкування якого вони перебувають, | | виходячи із річних планових показників (у людино-днях). | | Органи вищого рівня можуть переводити підвідомчі бази і | | будинки відпочинку, пансіонати, профілакторії, туристичні | | бази та центри туризму і відпочинку, у разі досягнення ними | | високих результатів роботи на одну групу вище ніж передбачено | | цими показниками і на одну групу нижче - у разі наявності | | обгрунтованих скарг відпочиваючих на низьку якість | | обслуговування. | | | | 2. Бази відпочинку відносяться за оплатою праці | |керівників на одну групу нижче ніж передбачено показниками для | |керівників будинків відпочинку. | | | | 3. Під час віднесення туристичних баз та центрів туризму | |і відпочинку до груп за оплатою праці керівників кількість | |людино-днів, що планується для іноземних туристів, | |ураховується з коефіцієнтом 2,0. | | | | 4. Туристичні бази та центри туризму і відпочинку в | |орендованих приміщеннях, туристичні залізничні, морські та | |річкові маршрути відносяться за оплатою праці на одну групу | |нижче ніж передбачено для туристичних баз. | | | |----------------------------------------------------------------| | 7. Судово-медичні, патологоанатомічні | | |лабораторії, військово-лікарські комісії: | | | центральні Міністерства оборони України | II | | видів Збройних Сил України, оперативних | | |командувань | III | | інші | IV | |--------------------------------------------------+-------------| | 8. Центр судових експертиз Міністерства | II | |оборони України | | ------------------------------------------------------------------
4. Порядок
обчислення заробітної плати медичних
та фармацевтичних працівників
4.1. Загальні положення 4.1.1. Нижчевикладений порядок обчислення заробітної плати
медичних та фармацевтичних працівників стосується працівників
військово-медичних закладів (підрозділів), інших бюджетних
військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил
України, а також працівників, які допущені в установленому порядку
до медичної та фармацевтичної діяльності. 4.1.2. Оплата праці керівників, фахівців, технічних
службовців і робітників військово-медичних закладів (підрозділів),
що не передбачені цими Умовами (педагогічних працівників,
працівників культури, зв'язку, комунального обслуговування та
інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних
категорій працівників відповідних галузей народного господарства,
а в частині виплати підвищених окладів (ставок) у зв'язку з
небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці, крім
того, згідно з цими Умовами. 4.1.3. У штатах (штатних переліках, штатних нормативах), де
утримуються медичні та фармацевтичні працівники, найменування
посад "лікар" та "завідувач" (структурними підрозділами)
доповнюються найменуваннями лікарських спеціальностей, за якими
працівник здобув відповідну підготовку і працює за профілем
отриманої спеціальності. Наприклад: "лікар-терапевт",
лікар-кардіолог", "завідувач відділення - лікар-хірург". 4.1.4. Схемні посадові оклади встановлюються відповідно до
цих Умов з урахуванням кваліфікаційних вимог працівників
відповідної кваліфікації на підставі атестації та тарифікації.
Оплата праці працівників здійснюється пропорційно відпрацьованому
часу, виходячи з посадового окладу або залежно від виробітку і
відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат і надбавок,
передбачених чинним законодавством. 4.1.5. Для проведення роботи з визначення схемних посадових
окладів та розмірів надбавок медичних та фармацевтичних
працівників наказом командира військової частини (начальника
закладу, установи та організації Збройних Сил України) створюється
постійно діюча комісія. Головою тарифікаційної комісії
призначається заступник начальника військово-медичного закладу або
заступник командира військової частини (закладу, установи та
організації). До складу комісії включаються начальник фінансового
органу (головний бухгалтер), представники кадрового органу та
профспілкового комітету, а також інші особи, які можуть залучатися
до тарифікації. За результатами роботи тарифікаційної комісії щорічно
складається тарифікаційний список (додаток 1 до Умов), який
підписують усі члени комісії та затверджує командир військової
частини (начальник закладу, установи та організації Збройних Сил
України). Визначення розміру заробітної плати проводиться в усіх
випадках окремо за основну посаду, суміщення та за виконання
обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Тарифікаційні списки на медичних та фармацевтичних
працівників, які утримуються за штатними розписами, подаються для
затвердження у двох примірниках начальнику органу вищого рівня,
якому надане право затверджувати штатні розписи. Один примірник
затвердженого тарифікаційного списку повертається військовій
частині (закладу, підприємству, організації Міністерства оборони
України) разом зі штатним розписом. У разі влаштування на роботу медичних та фармацевтичних
працівників після затвердження тарифікаційного списку тарифікація
проводиться не пізніше трьох днів після прийняття на роботу з
наступним уключенням їх до тарифікаційного списку. Затверджені розміри заробітної плати оголошуються наказом по
військовій частині (закладу, установі та організації Збройних Сил
України). 4.1.6. Чергова атестація осіб, які обіймають посади медичних
та фармацевтичних працівників, здійснюється на підставі чинних
положень про порядок проведення атестації лікарів, провізорів,
середнього медичного та фармацевтичного персоналу. Керівники
структурних підрозділів санітарно-епідеміологічних закладів
атестуються згідно з вимогами, що пред'являються до санітарних
лікарів (епідеміологів, паразитологів). 4.1.7. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок,
що визначають заробітну плату працівників, проводяться: у разі призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації
- з дня оголошення про це наказом командира військової частини
(начальника закладу, установи та організації Збройних Сил
України); у разі присвоєння почесного звання, встановлення
кваліфікаційної категорії - з дня присвоєння почесного звання або
встановлення кваліфікаційної категорії відповідною кваліфікаційною
комісією. Днем присвоєння почесних звань є дата Указу Президента
України; у разі присудження наукового ступеня - з дня винесення Вищою
атестаційною комісією рішення про видачу диплома; у разі збільшення або зменшення обсягу робіт - з дня зміни в
установленому порядку штатних (планових) показників (введення до
штату військово-медичного закладу додаткових лікарських посад,
кількості госпітальних ліжок тощо); у разі досягнення протягом календарного місяця стажу
безперервної роботи, який дає право на отримання надбавки за
тривалість безперервної роботи, - з початку наступного місяця. 4.1.8. Під час визначення посадових окладів керівників
військово-медичних закладів (підрозділів) та їх заступників -
лікарів (провізорів), розміри їх схемних посадових окладів не
можуть бути нижчими від тих, що передбачені цими Умовами для
лікарів (провізорів) - керівників структурних підрозділів, а за
відсутності у закладах структурних підрозділів - не нижчими від
схемних посадових окладів, передбачених для лікарів (провізорів)
відповідної кваліфікації. 4.1.9. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад
(професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів за
погодженням з профспілковими комітетами за рахунок та в межах
фонду оплати праці й відображаються у розрахункових відомостях на
виплату заробітної плати. 4.1.10. Командир військової частини (начальник закладу,
установи та організації Збройних Сил України) несе дисциплінарну
та матеріальну відповідальність за своєчасне та правильне
визначення розміру заробітної плати працівників. 4.1.11. У разі встановлення факту неправильної оплати праці
командир військової частини (начальник закладу, установи та
організації Збройних Сил України) зобов'язаний вживати заходів
щодо негайного виправлення помилок та виплати працівнику належної
йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити
ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб,
винних у цьому.
4.2. Порядок визначення освіти 4.2.1. Освіта медичних та фармацевтичних працівників, а також
працівників, допущених в установленому порядку до медичної та
фармацевтичної діяльності, установлюється під час укладення з ними
трудового договору на підставі дипломів, свідоцтв, посвідчень,
атестатів про закінчення навчальних закладів згідно з Переліком
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і
отримання звання в яких дають право займатися медичною і
фармацевтичною діяльністю * або на підставі довідок про освіту,
виданих відповідними навчальними закладами (курсами) або архівами. _____________ * Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 25 грудня 1992 року N 195 з подальшими змінами і доповненнями. 4.2.2. Відновлення утрачених документів про освіту
здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.3. Підвищення схемних посадових окладів 4.3.1. Керівникам військово-медичних закладів та їх
заступникам з числа лікарів (провізорів) схемний посадовий оклад,
установлений за групою з оплати праці, підвищується за наявність
кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація та
управління охороною здоров'я". У разі призначення лікаря
(провізора) на посаду керівника військово-медичного закладу або
його заступника з числа лікарів йому зберігається підвищення
схемного посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії
за лікарською спеціальністю, яку він мав протягом трьох років з
дня призначення на керівну посаду.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »