Документ z0806-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.12.2015, підстава z1409-15

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2012  № 353/271/150


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2012 р.
за № 806/21119

Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 1274/677 від 22.10.2015}

На виконання вимог Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, з метою упорядкування роботи з примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства, що додається.

2. Департаментові імміграційної роботи Державної міграційної служби України (Ковальов В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Наказ надіслати за належністю.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голів Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Служби безпеки відповідно до функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

Міністр внутрішніх
справ України
генерал внутрішньої
служби України
В.Ю. Захарченко

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії УкраїниМ.М. Литвин

Голова
Служби безпеки України
генерал-лейтенантІ.О. Калінін

ПОГОДЖЕНО:

Міністр закордонних справ України


К.І. Грищенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Адміністрації Державної
прикордонної служби України,
Служби безпеки України
23.04.2012  № 353/271/150


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2012 р.
за № 806/21119

ІНСТРУКЦІЯ
про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Конвенції про статус біженців, Законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, “Про Державну прикордонну службу України”, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.2. У цій Інструкції під термінами “примусове повернення” та “примусове видворення” слід розуміти систему адміністративно-правових заходів, спрямованих на примушування іноземців та осіб без громадянства покинути територію України всупереч їх волі і бажанню.

1.3. Ця Інструкція визначає порядок дій посадових осіб територіальних органів, територіальних підрозділів Державної міграційної служби України (далі - ДМС), органів охорони державного кордону та органів Служби безпеки України (далі - СБУ) під час прийняття рішень про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземців), їх документування та здійснення заходів з безпосереднього примусового повернення та примусового видворення за межі України.

1.4. Дія цієї Інструкції поширюється на посадових осіб територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону, органів СБУ та іноземців, які підлягають примусовому поверненню чи примусовому видворенню за межі України у випадках, передбачених Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

1.5. Іноземці можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну на підставі рішення територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону та органів СБУ про примусове повернення або примусово видворені на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду про примусове видворення.

1.6. Підставами для прийняття рішення про примусове повернення іноземців за межі України є:

дії іноземців, що порушують законодавство України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;

дії іноземців, що суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку;

якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні.

1.7. Примусове повернення передбачає виїзд іноземця з України за рішенням територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону (стосовно іноземців, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України), органів СБУ з подальшим повідомленням протягом 24 годин про підстави прийняття такого рішення прокурора з оформленням відповідних документів, доведенням до іноземця зобов’язання про його добровільний виїзд з України у визначений у рішенні строк та здійсненням подальшого контролю за виконанням іноземцем цього зобов’язання.

1.8. Примусове видворення передбачає: виявлення порушника, поміщення його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (далі  ПТПІ), документальне оформлення примусового видворення, подальше супроводження іноземця до пункту пропуску через державний кордон України чи до країни походження.

Примусове видворення з України іноземців здійснюється на підставі постанови адміністративного суду. Така постанова виноситься судом за позовом територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону (стосовно іноземців, яких затримано у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України), органів СБУ, крім випадків затримання іноземців за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.

Позовні заяви територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону, органів СБУ про примусове видворення іноземців подаються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідного органу, підрозділу за наявності однієї з таких підстав:

якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення;

якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від виконання такого рішення.

Іноземці, прийняті відповідно до міжнародного договору про реадмісію, які не мають законних підстав для перебування на території України, також підлягають примусовому видворенню, якщо між Україною і країною громадянської належності чи країною попереднього постійного проживання таких іноземців відсутній договір про реадмісію.

1.9. Відповідно до статті 31 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” забороняється примусово повертати і видворяти іноземців до країн:

де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань;

де їм загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;

де їх життю або здоров’ю, безпеці або свободі загрожує небезпека внаслідок загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту, чи систематичного порушення прав людини, або природного чи техногенного лиха, або відсутності медичного лікування чи догляду, який забезпечує життя;

де їм загрожує видворення або примусове повернення до країн, де можуть виникнути зазначені випадки.

Примусове повернення не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 18-річного віку, до іноземців та осіб без громадянства, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.

1.10. Іноземець має право негайно повідомити про рішення щодо його примусового повернення чи примусового видворення фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, а також офіційного дипломатичного представника своєї країни чи іншу особу (на свій розсуд).

За бажанням іноземця, фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, офіційного дипломатичного представника тощо їх побачення проводиться в окремому приміщенні для побачень територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону та органів СБУ.

Виконання прийнятого рішення про примусове повернення чи примусове видворення відкладається у випадку отримання відповідного офіційного звернення дипломатичного представника відповідної країни, представника Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (далі - УВКБ ООН), але не більше ніж на 10 днів, починаючи з моменту його оголошення, або рішення скасовується, якщо з’ясуються обставини, зазначені в статті 3 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”.

Дипломатичні представники та представники УВКБ ООН можуть безпосередньо звертатися з офіційними листами до керівників територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону та СБУ.

1.11. Рішення територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону та органів СБУ про примусове повернення може бути оскаржено в суді.

Рішення суду про примусове видворення іноземця за межі України може бути оскаржено в порядку, передбаченому законом.

Оскарження рішень про примусове повернення або примусове видворення не зупиняють їх дію, крім випадків, коли суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб’єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб’єкта владних повноважень, який приймав або ініціював рішення та є обов’язковою для виконання.

1.12. У разі звернення іноземця із заявою про надання статусу біженця або додаткового захисту в Україні під час перебування в ПТПІ процес видворення таких осіб призупиняється до моменту винесення рішення по суті територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС або, у разі здійснення процедури оскарження, ДМС чи судом.

II. Порядок дій посадових осіб територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону та органів СБУ під час прийняття рішень про примусове повернення та ініціювання рішень про примусове видворення іноземців з України

2.1. Рішення про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянства (додаток 1) (далі - рішення про примусове повернення) готується у двох примірниках посадовою особою територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону (стосовно іноземців, яких затримано у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України) та органу СБУ і затверджується начальником (заступником начальника) відповідного органу або особою, яка виконує його обов’язки, за наявності підстав, зазначених у пункті 1.6 розділу І цієї Інструкції, з подальшим повідомленням щодо рішення про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянства (додаток 2) протягом 24 годин прокуророві за територіальністю про підстави прийняття такого рішення.

Інформація надсилається відомчою електронною поштою (факсимільним зв’язком): територіальними органами, територіальними підрозділами ДМС – до ДМС; органами охорони державного кордону – до Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України; регіональними органами СБУ – до Центрального управління СБУ.

{Абзац другий пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець повинен виїхати з України. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення.

Рішення про примусове повернення іноземців може супроводжуватися забороною щодо подальшого в’їзду в Україну строком на три роки.

Строк заборони щодо подальшого в’їзду обчислюється з дня винесення такого рішення.

Один із примірників рішення про примусове повернення негайно видається іноземцю, стосовно якого воно прийнято. Інший примірник залишається в органі, який його прийняв.

У разі прийняття рішення про примусове повернення в паспортному документі іноземця скасовується віза і вилучаються документи, що підтверджують законні підстави перебування в Україні, та проставляється штамп, зразок якого наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.

Якщо рішення про примусове повернення супроводжується забороною в’їзду в Україну, у паспортному документі іноземця проставляється відмітка про заборону в’їзду.

Начальник територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ, який прийняв рішення про заборону подальшого в’їзду іноземця в Україну, у п’ятиденний строк інформує про це Головний центр обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби України (далі – ГЦОСІ), шляхом надсилання доручення, оформленого з дотриманням вимог Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280.

{Абзац дев’ятий пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

Іноземець зобов’язаний самостійно залишити територію України у строк, зазначений у рішенні про примусове повернення.

Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про примусове повернення іноземця здійснюється територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, органом охорони державного кордону або органом СБУ, який його прийняв.

З метою контролю за виконанням іноземцем рішення про примусове повернення посадові особи територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС та органів охорони державного кордону можуть супроводжувати такого іноземця по території України до пункту пропуску через державний кордон України, через який заплановано примусове повернення іноземця.

2.2. При примусовому видворенні територіальні органи, територіальні підрозділи ДМС, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, яких затримано у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України) та органи СБУ невідкладно готують рішення про поміщення в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (додаток 4) з наступним повідомленням щодо рішення про поміщення в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (додаток 5), протягом 24 годин прокурора і розміщують іноземців, які не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення, або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що вони ухилятимуться від виконання такого рішення, або стосовно яких прийнято адміністративним судом рішення про їх примусове видворення з України, або якщо вони прийняті відповідно до міжнародного договору про реадмісію або не мають законних підстав для перебування на території України, у ПТПІ.

Розміщення іноземців у ПТПІ здійснюється адміністрацією такого пункту на підставі зазначеного вище рішення згідно з актом, складеним пунктом тимчасового перебування та органом/підрозділом, який доставив іноземців до пункту.

Іноземці перебувають у ПТПІ протягом строку, необхідного для виконання рішення адміністративного суду про примусове видворення, але не більше ніж дванадцять місяців.

2.3. Одночасно з поміщенням іноземців до ПТПІ територіальні органи, територіальні підрозділи ДМС, органи охорони державного кордону та органи СБУ звертаються з позовною заявою про їх примусове видворення до окружного адміністративного суду.

У разі коли особа, стосовно якої подається позов, являється батьком (матір’ю), супроводжуючою особою або опікуном для неповнолітніх осіб, які затримувалися спільно з нею, вказувати у позовній заяві відомості про цих дітей з метою забезпечення їх подальшого видворення.

2.4. Матеріали стосовно примусового видворення долучаються до особової справи іноземця.

До матеріалів про видворення мають входити такі документи:

рішення відповідного органу/підрозділу про примусове повернення або постанову адміністративного суду про примусове видворення іноземця за межі України;

копія паспортного документа іноземця (за наявності);

у разі відсутності паспортного документа - документи (посвідчення особи на повернення), що свідчать про проведення заходів щодо встановлення особи затриманого;

копія вироку суду чи постанови у справі про адміністративне правопорушення, коли видворення є наслідком вчинення іноземцем під час перебування в Україні злочину чи адміністративного правопорушення;

копія повідомлення іноземному дипломатичному представництву або консульській установі про затримання іноземця;

копія акта приймання-передавання особи за договорами про реадмісію осіб (за наявності);

інші документи (дактилокарти, акт про фактично здійснені витрати на примусове видворення іноземця, акт про приймання від інших правоохоронних органів для видворення тощо).

2.5. Рішення про примусове повернення за межі України оголошується іноземцю в присутності перекладача та законного представника (на вимогу затриманого) під підпис та обліковується посадовою особою територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ, яка уповноважена складати документи для примусового повернення, у Журналі обліку прийнятих рішень про примусове повернення та видворення з України іноземців та осіб без громадянства (додаток 6).

Рішення про примусове видворення виносить адміністративний суд у присутності затриманого.

2.6. У разі відмови іноземця від підпису посадова особа робить запис про це в рішенні про примусове повернення, нижче ставляться підписи перекладача та законного представника (у разі їх наявності). У разі відсутності перекладача та законного представника такий запис робиться в присутності двох понятих.

2.7. У разі відсутності в іноземця документів, що посвідчують особу, територіальний орган, територіальний підрозділ ДМС, орган СБУ або орган охорони державного кордону України вживають заходів щодо їх ідентифікації та документування (запити до дипломатичних представництв або консульських установ із долученням двох кольорових фотокарток на кожну особу).

У разі відсутності акредитованого в Україні дипломатичного представництва або консульської установи країни походження іноземця запити до компетентних органів відповідної країни щодо його ідентифікації надсилаються через Департамент консульської служби МЗС.

У разі відсутності відповіді від компетентних органів країни походження іноземця запити щодо його ідентифікації надсилаються через Департамент консульської служби МЗС України повторно.

2.8. Про факт затримання іноземця на строк, що перевищує три години, посадова особа територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону та органу СБУ упродовж доби з моменту затримання повідомляє акредитоване в Україні дипломатичне представництво або консульську установу держави, громадянином якої є затримана особа.

{Абзац перший пункту 2.8 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

Повідомлення підписує начальник (заступник начальника) органу, підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки.

2.9. У разі звернення іноземця з клопотанням або письмовою заявою про надання статусу біженця або додаткового захисту в Україні відомості про нього до дипломатичних представництв або консульських установ держави його походження не надсилаються.

Відомості про іноземців, які звернулися з клопотанням або письмовими заявами про надання їм статусу біженця або додаткового захисту в Україні, а також сам факт висловлювання таких прохань є конфіденційною інформацією, яка не повинна надаватися дипломатичним представництвам або консульським установам держав походження затриманих. Такий іноземець має право на побачення з фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, представниками УВКБ ООН.

2.10. Матеріали про примусове повернення та примусове видворення за межі України зберігаються в органах та підрозділах, які приймали або ініціювали такі рішення, протягом трьох років, після чого підлягають знищенню.

2.11. Контроль за правильним і своєчасним виконанням рішення про примусове повернення або рішення про примусове видворення іноземця покладається на територіальні органи, територіальні підрозділи ДМС, органи охорони державного кордону та органи СБУ, які приймали або ініціювали такі рішення.

Рішення суду про примусове видворення іноземця виконується органом або підрозділом, який його ініціював.

З метою контролю за виконанням іноземцем рішення про примусове видворення посадові особи територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону здійснюють супровід такого іноземця територією України до пункту пропуску через державний кордон, через який заплановано виїзд або до країни походження, чи третьої країни.

2.12. Виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземця за позовом органу СБУ здійснюється територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС за територіальністю.

Про виконання рішення про примусове видворення територіальний орган, територіальний підрозділ ДМС інформує орган СБУ, який його ініціював.

ІІІ. Порядок дій посадових осіб територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС та органів охорони державного кордону під час примусового повернення та примусового видворення іноземців за межі України та здійснення контролю за їх виїздом

3.1. Примусове повернення чи примусове видворення іноземця за межі України здійснюється органом або підрозділом, який прийняв або ініціював відповідне рішення.

3.2. Для здійснення контролю та охорони іноземців, стосовно яких прийнято рішення про примусове видворення за межі України, наказом відповідного органу призначається супровід.

3.3. Склад супроводу повинен забезпечити надійну охорону іноземців під час їх видворення за межі України. Склад супроводу формується з розрахунку:

для супроводження групи до 4 осіб - 3-4 особи;

для супроводження групи до 8 осіб - 4-6 осіб.

У складі супроводу повинні бути співробітники однієї статі з іноземцями, які видворяються.

3.4. Начальник територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону може збільшити кількість особового складу супроводу з урахуванням особливостей категорії осіб, які видворяються, та інших ризиків.

3.5. Склад супроводу екіпірується спеціальними засобами.

Порядок застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів здійснюється відповідно до законодавства України.

3.6. Підготовку супроводу здійснюють:

старший супроводу та начальник структурного підрозділу по роботі з іноземцями органу охорони державного кордону;

начальник територіального органу, територіального підрозділу ДМС.

Контроль та інструктаж супроводу здійснює перший заступник начальника територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону або посадова особа, визначена начальником органу (підрозділу).

Під час інструктажу перевіряються склад супроводу, форма одягу, вказується вид транспорту, маршрут прямування, порядок організації та здійснення охорони осіб, що супроводжуються, порядок підтримання зв’язку, взаємодії з правоохоронними органами, порядок дій у разі виникнення нестандартних ситуацій, їх фіксації, заходи безпеки.

3.7. Після отримання інструктажу старший супроводу інформує відповідно посадову особу територіального органу ДМС, оперативного чергового органу охорони державного кордону про:

склад супроводу, старший супроводу, озброєння, екіпірування, кількість іноземців, які видворяються, їх громадянство;

вид транспортного засобу, маршрут прямування, номер рейсу, номер поїзда, вагона, час відправлення та прибуття до місця призначення;

додаткові заходи, яких ужито для забезпечення супроводження та видворення іноземців тощо.

Посадова особа територіального органу ДМС, оперативний черговий органу охорони державного кордону здійснюють контроль за рухом супроводу шляхом підтримання зв’язку зі старшим супроводу, у разі виникнення нестандартних ситуацій негайно доповідають начальникові органу.

3.8. Контроль за підготовкою до виконання рішення про примусове повернення чи примусове видворення за межі України іноземця здійснюється начальником (заступником начальника) територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, яким прийнято або ініційовано прийняття відповідного рішення.

Він повинен:

уточнити дані стосовно прийнятого рішення про примусове повернення або примусове видворення та заходів щодо його реалізації;

перевірити повноту та якість виконання заходів, передбачених пунктами 2.1-2.9 розділу ІІ та пунктами 3.2-3.6 розділу ІІІ цієї Інструкції;

не пізніше ніж за дві доби до видворення іноземця надати інформацію відповідно до ДМС або Департаменту аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України про:

{Абзац п’ятий пункту 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

номер авіарейсу/поїзда, вагона, маршрут прямування, час відправлення та прибуття до місця призначення;

кількість іноземців, що видворяються, та їх національність;

кількість супроводжуючих, старшого супроводу, номер телефону старшого, екіпірування, озброєння;

повноту забезпечення супроводу коштами на відрядження;

порядок взаємодії з поліцією та іншими правоохоронними органами під час прямування;

{Абзац десятий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

додаткові заходи, яких ужито для забезпечення супроводження та видворення іноземців.

3.9. Супроводження осіб, що видворяються у поїздах, здійснюється у взаємодії з працівниками поліції.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

3.10. Іноземця може бути примусово повернуто чи примусово видворено з України за сприяння дипломатичного представництва або консульської установи країни походження за узгодженням відповідно з територіальним органом, територіальним підрозділом ДМС, органом охорони державного кордону чи органом СБУ.

3.11. У разі здійснення примусового видворення начальник територіального органу, територіального підрозділу ДМС або органу охорони державного кордону, який його забезпечуватиме, за 48 годин до його здійснення повідомляє письмово про видворення начальника органу охорони державного кордону, через пункт пропуску державного кордону якого планується примусове видворення, із зазначенням прізвищ складу супроводу, номерів їх службових посвідчень.

До письмового повідомлення додається список іноземців, що видворяються, у якому також зазначаються громадянство (за наявності), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, паспортний документ або посвідчення особи на повернення, номер проїзного документа, дата, час виїзду/вильоту, номер авіарейсу/поїзда, вагона та маршрут видворення, а також інформація про осіб, які притягалися до кримінальної відповідальності.

3.12. У випадку примусового видворення авіаційним транспортом територіальний орган, територіальний підрозділ ДМС, орган охорони державного кордону, який планує примусове видворення, не пізніше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомляє компанію-авіаперевізника та подає таку інформацію: дата і час вильоту, номер рейсу, громадянство, прізвище, ім’я, по батькові особи, документ, що посвідчує особу, яка видворяється.

Склад супроводу територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону разом з іноземцями, які підлягають видворенню, прибуває в пункт пропуску через державний кордон України завчасно, але не пізніше ніж за 1 годину до початку реєстрації пасажирів на рейс.

3.13. Приймання органами охорони державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон України іноземців для подальшого примусового видворення від представників територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону здійснюється старшим зміни прикордонних нарядів чи його заступником за вказівкою начальника органу охорони кордону чи його заступника.

Приймання-передавання іноземців, які підлягають видворенню, проводиться у визначеному місці або службовому приміщенні підрозділу охорони державного кордону, у пункті пропуску через державний кордон якого буде здійснюватись примусове видворення.

Прийом іноземців від представників територіальних органів, територіальних підрозділів ДМС, органів охорони державного кордону здійснюється після перевірки наявності дійсних документів на право перетинання державного кордону, рішення адміністративного суду про примусове видворення та квитків за маршрутом прямування за актом приймання-передавання іноземця або особи без громадянства (додаток 7), який попередньо оформляється стороною, що передає.

Акт приймання-передавання іноземця або особи без громадянства та рішення про примусове повернення чи примусове видворення іноземця або особи без громадянства складаються окремо на кожну особу у двох примірниках.

Акт приймання-передавання підписується сторонами після вильоту/виїзду іноземця за межі України.

Перші примірники згаданих документів після вильоту/виїзду іноземця до країни походження залишаються в представника територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, що приймав рішення чи ініціював його, та долучаються до особової справи затриманого.

Інші примірники акта надаються органу (підрозділу) охорони державного кордону, через пункт пропуску через державний кордон якого здійснювалося видворення.

3.14. Посадова особа територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, яка організовує заходи з примусового видворення іноземця авіаційним транспортом, забезпечує складання акта про повернення пасажира (додаток 8) відповідно до вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

3.15. Начальник органу охорони державного кордону, на ділянці якого здійснено виїзд іноземця, протягом трьох діб інформує територіальний орган, територіальний підрозділ ДМС або орган охорони державного кордону, за позовом якого було прийнято рішення про примусове видворення, про факт виїзду іноземця з України.

{Абзац перший пункту 3.15 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

У повідомленні зазначаються дата виїзду/вильоту, відомості про іноземця (громадянство, прізвище, ім’я, число, місяць, рік народження), вид, номер документа на право перетинання державного кордону, пункт пропуску через державний кордон, вид транспорту, відомості про орган, який приймав рішення про видворення іноземця.

3.16. Інформація про виїзд за межі України іноземця, стосовно якого було прийнято рішення про примусове повернення чи примусове видворення, вноситься до бази даних відповідно до Положення про базу даних “Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України”, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року № 472, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2007 року за № 765/14032 (далі – Положення), а також фіксується в матеріалах щодо примусового повернення, примусового видворення в особовій справі затриманого, яка зберігається в органі, підрозділі протягом трьох років з часу прийняття рішення про примусове повернення чи примусове видворення за межі України.

{Пункт 3.16 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

3.17. Контроль за своєчасним виконанням рішення про примусове повернення чи примусове видворення за межі України іноземця здійснюється начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, органу СБУ, яким прийнято або ініційовано прийняття відповідного рішення.

З метою здійснення контролю за фактичним виконанням рішення про примусове повернення начальником територіального органу, територіального підрозділу ДМС та органу СБУ, яким прийнято таке рішення, надсилається відповідний запит до ГЦОСІ з дотриманням вимог Положення.

{Пункт 3.17 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

ГЦОСІ на виконання такого запиту надає інформацію про перетинання іноземцем державного кордону на виїзд з України без його згоди у місячний строк після отримання відповідного запиту.

{Пункт 3.17 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

3.18. Результати контролю фіксуються в матеріалах щодо видворення особи, які долучаються до особової справи затриманого.

Дозвіл на допуск осіб до роботи зі справами про примусове повернення та примусове видворення іноземців надає керівник відповідного органу, підрозділу.

3.19. У разі невиїзду іноземця (з об’єктивних причин) у встановлені строки представники територіального органу, територіального підрозділу ДМС, органу охорони державного кордону, які супроводжували іноземця до пункту пропуску через державний кордон України, повертають такого іноземця до ПТПІ. Про причини невиїзду та повернення іноземця до ПТПІ орган або підрозділ, що ініціював рішення про примусове видворення, негайно повідомляє про це ДМС, Департамент аналізу та оцінки інформації Адміністрації Держприкордонслужби України, СБУ.

{Пункт 3.19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1274/677 від 22.10.2015}

3.20. У разі коли іноземець відмовляється від виконання рішення про примусове видворення або є обґрунтовані підстави вважати, що він буде ухилятися від виконання такого рішення (іноземець неадекватно поводиться тощо), видворення такого іноземця здійснюється із залученням супроводу, який супроводжує іноземця безпосередньо до країни походження або третьої країни.

Про здійснення примусового видворення іноземця, який не бажає самостійно повертатися до країни походження, завчасно повідомляється Департамент консульської служби МЗС України. У повідомленні зазначається інформація про:

транспорт, дату та час прибуття супроводу в країну призначення;

транспорт, дату та час виїзду супроводу у зворотному напрямку;

прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) іноземця, якого супроводжують, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які супроводжують іноземця, їх паспортні дані;

кількість місць та форму оплати за помешкання в країні призначення (у разі необхідності).

З метою організації взаємодії з компетентними органами країни призначення представники МВС України або Адміністрації Держприкордонслужби України при закордонних дипломатичних установах України в країні призначення або в разі їх відсутності консульські посадові особи повідомляють компетентні органи країни перебування про заплановане примусове видворення правопорушника.

До складу супроводу призначаються особи, які пройшли відповідну підготовку. Призначення осіб, які залучатимуться до супроводу іноземців до країни походження, затверджується відповідним наказом начальника органу, підрозділу.

Кількість осіб супроводу визначається шляхом належної оцінки ризиків. До складу супроводу обов’язково входить перекладач (чи особа, яка володіє мовою, якою спілкуються в країні призначення).

Особистий огляд осіб, що видворяються, здійснюється старшим супроводу в ПТПІ перед виїздом до аеропорту.

Супровід на борту літака повинен чітко відрізнятись від осіб, що видворяються.

Перед початком реєстрації проводиться зустріч з представниками служби безпеки авіаперевізника, під час якої уточнюються процедури польоту.

Після прибуття в країну призначення старший супроводу у присутності представників МВС України або Адміністрації Держприкордонслужби України при закордонних дипломатичних установах України в країні призначення або у разі їх відсутності у присутності консульської посадової особи передає представникам компетентних органів країни перебування видворених осіб.

Після здійснення передачі осіб супровід повертається в Україну.

Старший супроводу після прибуття в Україну в десятиденний строк готує детальний звіт за результатами примусового видворення іноземця(ів) до країни походження.

3.21. Порядок відрядження за межі України здійснюється відповідно до чинного законодавства.

IV. Порядок відшкодування витрат, пов’язаних із примусовим видворенням іноземців

4.1. Відповідно до статті 32 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці, які відповідно до рішення суду підлягають примусовому видворенню за межі України, відшкодовують витрати, пов’язані з видворенням, в установленому законом порядку.

Якщо зазначені іноземці не мають коштів для відшкодування витрат, пов’язаних із видворенням їх за межі України, видворення здійснюється за рахунок державного бюджету.

4.2. Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали іноземців, влаштовували їх незаконний в’їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення строку перебування, за рішенням суду в установленому законом порядку відшкодовують витрати, завдані державі внаслідок видворення зазначених іноземців та осіб без громадянства.

4.3. До кошторису витрат, необхідних для виконання рішення про примусове видворення іноземця та особи без громадянства, включається вартість:

проїзних квитків для іноземця та особи без громадянства та осіб, які його супроводжують;

послуг з утримання іноземця та особи без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні;

послуг з ідентифікації особи;

послуг з оформлення документів та вчинення інших дій, пов’язаних із примусовим видворенням, тощо.

4.4. Облік витрат, пов’язаних із примусовим видворенням, ведуть територіальні органи ДМС, органи охорони державного кордону, про що у двох примірниках складається акт про фактично здійснені витрати на примусове видворення іноземця (додаток 9), який додається до матеріалів особової справи затриманого.

4.5. Іноземець та особа без громадянства сповіщається під розписку про загальну суму витрат, пов’язаних із примусовим видворенням, обчислену в цінах на день розрахунку з ним. У разі відмови іноземця підтвердити пред’явлену йому для відшкодування суму витрат в акті робиться відповідна відмітка із зазначенням причини відмови.

4.6. У разі відмови іноземця відшкодувати витрати, необхідні для виконання рішення про його примусове видворення за межі України, відповідні кошти можуть бути стягнуті з нього в судовому порядку.

4.7. Якщо в іноземця, стосовно якого було прийнято рішення суду про примусове видворення, виявлено готівку, вона вилучається за актом та використовується для забезпечення виконавця рішення про примусове видворення згідно з кошторисом витрат.

4.8. У разі відмови приймаючої сторони, яка запрошувала іноземців, відшкодувати витрати, пов’язані з примусовим видворенням таких іноземців, відповідні кошти можуть бути з них стягнені в судовому порядку.

Перший заступник
Голови Державної
міграційної служби УкраїниВ.В. Шейбут

Перший заступник
Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник
П.А. Шишолін

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-полковникП.М. Шатковський
Додаток 1
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

РІШЕННЯ
про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянства


Додаток 2
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо рішення про примусове повернення з України іноземця або особи без громадянстваДодаток 3
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

ЗРАЗОК
Додаток 4
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

РІШЕННЯ
про поміщення в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України


Додаток 5
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо рішення про поміщення в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні


Додаток 6
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
прийнятих рішень про примусове повернення та видворення з України іноземців та осіб без громадянства


Додаток 7
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

АКТ
приймання-передавання іноземця або особи без громадянства


Додаток 8
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства

АКТ
про повернення пасажира


Додаток 9
до Інструкції про примусове повернення
і примусове видворення з України
іноземців та осіб без громадянства


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору