Документ z0816-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2012

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2012  № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2012 р.
за № 816/21128

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України, що додається;

1.2. Форми для подання запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України, що додаються.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Рибак О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Міністр

А.М. Близнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.05.2012  № 202


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2012 р.
за № 816/21128

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України

1. Цей Порядок відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) визначає процедуру складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна архітектурно-будівельна інспекція України (далі - Держархбудінспекція України).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Доступ до публічної інформації Держархбудінспекції України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

5. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

6. Запитувач має право звернутися до Держархбудінспекції України із запитом на отримання публічної інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або по телефону.

7. Запит на публічну інформацію подається як у довільній формі, так і у формі, розміщеній на офіційному сайті або інформаційному стенді Держархбудінспекції України.

8. Запит на публічну інформацію може бути індивідуальним або колективним.

9. Запит на публічну інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

10. Запит на публічну інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

11. Під час подання запиту на публічну інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

12. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Голова Державної
архітектурно-будівельної
інспекції УкраїниО.В. Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.05.2012  № 202

ФОРМА
для подання запиту на публічну інформацію у письмовому вигляді


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.05.2012  № 202

ФОРМА
для подання запиту на публічну інформацію по телефону


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
04.05.2012  № 202

ФОРМА
для подання запиту на публічну інформацію електронною поштою


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору