Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших [...]
Мін'юст України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 08.07.20111828/5
Документ z0855-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.10.2013, підстава z1658-13
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2011 N 1828/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за N 855/19593

Про затвердження Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об'єднань громадян
та інших громадських формувань
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 1377/5 ( z1609-12 ) від 18.09.2012
N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012
N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012
N 1149/5 ( z0954-13 ) від 13.06.2013
N 1991/5 ( z1658-13 ) від 23.09.2013 }

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 N 1085
( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395
( 395/2011 ), Положення про Державну реєстраційну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 401
( 401/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підготовки та оформлення рішень щодо
легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
2.1. Наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2006 N 92/5
( z1287-06 ) "Про затвердження Порядку підготовки та оформлення
рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських
формувань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
07.12.2006 за N 1287/13161 (із змінами).
2.2. Наказ Міністерства юстиції України від 27.08.2007
N 693/5 ( z0986-07 ) "Про затвердження Правил підготовки та
оформлення рішень щодо реєстрації адвокатських об'єднань
Міністерством юстиції України", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 28.08.2007 за N 986/14253.
3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами).
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державної реєстраційної
служби України І.І.Завальна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.07.2011 N 1828/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за N 855/19593

ПОРЯДОК
підготовки та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань громадян
та інших громадських формувань

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ), "Про
професійних творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ),
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ), "Про
організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх
діяльності" ( 5026-17 ), "Про торгово-промислові палати в Україні"
( 671/97-ВР ), "Про третейські суди" ( 1701-15 ), "Про асоціації
органів місцевого самоврядування" ( 1275-17 ), "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ) та інших нормативно-правових актів, що
регулюють питання створення, легалізації (реєстрації) та
функціонування громадських формувань, згідно з якими легалізація
(реєстрація) політичних партій та їх структурних утворень,
благодійних організацій, організацій роботодавців та їх об'єднань,
творчих спілок, професійних спілок, їх об'єднань, асоціацій
кредитних спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих
третейських судів, територіальних осередків всеукраїнських творчих
спілок та інших громадських формувань (далі - громадські
формування) є обов'язковою і здійснюється шляхом їх легалізації
або реєстрації. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012 }
2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оформлення
рішень, які приймаються за результатами розгляду Державною
реєстраційною службою України та реєстраційними службами
територіальних органів Мін'юсту, документів щодо легалізації
(реєстрації) громадських формувань, щодо реєстрації символіки
професійних спілок, їх об'єднань, організацій роботодавців, їх
об'єднань, політичних партій, благодійних організацій, а також
рішень щодо реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до
статутних документів, щодо взяття до відома інформації про зміни у
складі керівних органів громадських формувань, щодо державної
реєстрації змін до положень, регламентів, списків третейських
суддів постійно діючих третейських судів, щодо видачі дублікатів
свідоцтва та/або статуту (положення) громадських формувань, щодо
взяття до відома рішення про припинення громадського формування,
щодо скасування запису про легалізацію (реєстрацію) громадських
формувань. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1377/5 ( z1609-12 ) від 18.09.2012, N 1845/5
( z2104-12 ) від 14.12.2012, N 1149/5 ( z0954-13 ) від
13.06.2013 }
3. Відповідно до цього Порядку приймаються рішення стосовно
легалізації (реєстрації) громадських формувань; державної
реєстрації благодійних організацій; державної реєстрації творчих
спілок; легалізації на відповідність заявленому статусу
професійних спілок, їх об'єднань, взяття до уваги повідомлення
організації профспілки про належність до певної профспілки;
реєстрації політичних партій та їх структурних утворень;
легалізації первинних осередків політичних партій; державної
реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань; державної
реєстрації торгово-промислових палат; державної реєстрації
постійно діючих третейських судів; державної реєстрації асоціацій
органів місцевого самоврядування; державної реєстрації статутів
територіальних громад; державної реєстрації філій, відділень,
представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій; державної реєстрації територіальних осередків
всеукраїнських творчих спілок; державної реєстрації асоціацій
кредитних спілок та інших громадських формувань; реєстрації
статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань і статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування;
реєстрації символіки професійних спілок, їх об'єднань, організацій
роботодавців, їх об'єднань, політичних партій, благодійних
організацій; реєстрації (державної реєстрації, погодження або
взяття до відома) змін до статутних документів громадських
формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних
органів громадських формувань; державної реєстрації змін до
положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих
третейських судів; взяття до відома рішення про припинення
громадського формування, скасування запису про легалізацію
(реєстрацію) громадських формувань. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1149/5
( z0954-13 ) від 13.06.2013 }
4. Легалізація (реєстрація) громадських формувань полягає у
проведенні правової експертизи установчих документів на їх
відповідність Конституції та іншим актам законодавства України, а
у випадках, передбачених законодавством, також статуту (положенню)
громадського формування, прийнятті рішення про легалізацію
(реєстрацію) громадського формування, занесенні відомостей до
відповідного реєстру та присвоєнні реєстраційного номера, видачі
свідоцтва (крім громадських формувань, яким законодавством не
передбачено видачу свідоцтва) або довідки.
5. Реєстрація (погодження або взяття до відома) змін до
статутних документів, взяття до відома інформації про зміни у
складі керівних органів, державна реєстрація змін до положень,
регламентів, списків третейських суддів постійно діючих
третейських судів полягає у перевірці відповідності змісту
внесених змін Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим актам
законодавства, статуту (положенню) громадського формування, а
також відповідності процедури прийняття (ухвалення) змін статуту
(положенню) громадського формування, прийнятті рішення про
реєстрацію (погодження або взяття до відома) змін до статутних
документів, про взяття до відома інформації про зміни у складі
керівних органів, про державну реєстрацію змін до положень,
регламентів, списків третейських суддів постійно діючих
третейських судів, занесенні відомостей до відповідного реєстру,
видачі свідоцтва (у разі потреби) або довідки.
6. Реєстрація символіки громадських організацій, їх спілок та
об'єднань, політичних партій, благодійних організацій полягає у
проведенні правової експертизи поданих документів на їх
відповідність Конституції ( 254к/96-ВР ) та іншим актам
законодавства України, а також відповідності процедури прийняття
(ухвалення) рішення про затвердження положення та опису символіки
статуту (положенню) громадського формування, прийнятті рішення про
реєстрацію символіки професійних спілок, їх об'єднань, організацій
роботодавців, їх об'єднань, політичних партій, благодійних
організацій, занесенні відомостей до відповідного реєстру та
присвоєнні реєстраційного номера, видачі свідоцтва. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012 }
7. Правову експертизу проводять: в Укрдержреєстрі - Управління реєстрації громадських
формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств (далі - Управління); { Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1991/5 ( z1658-13 ) від 23.09.2013 } у територіальних органах Мін'юсту - реєстраційні служби. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1377/5 ( z1609-12 ) від 18.09.2012 }
8. Укрдержреєстр та реєстраційні служби територіальних
органів Мін'юсту (далі - легалізуючий орган), зобов'язані у строк,
визначений законами України та іншими актами законодавства
України, прийняти одне з таких рішень:
про легалізацію (реєстрацію) громадського формування; про
відмову в легалізації (реєстрації) громадського формування;
{ Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012 }
про легалізацію на відповідність заявленому статусу
професійних спілок, їх об'єднань; взяття до уваги повідомлення
організацій професійних спілок про належність до певної
профспілки;
про реєстрацію (державну реєстрацію, погодження або взяття до
відома) змін до статутних документів та видачу (у разі потреби)
нового свідоцтва про легалізацію (реєстрацію); про відмову у
реєстрації (державній реєстрації, погодженні або взятті до відома)
змін до статутних документів громадського формування; { Абзац
четвертий пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1845/5
( z2104-12 ) від 14.12.2012 }
про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних
органів громадського формування; про відмову у взятті до відома
інформації про зміни у складі керівних органів громадського
формування;
про видачу дублікатів свідоцтва та/або статуту (положення)
громадського формування; про відмову у видачі дублікатів свідоцтва
та/або статуту (положення) громадського формування;
про взяття до відома рішення про припинення громадського
формування; { Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1149/5 ( z0954-13 ) від 13.06.2013 }
про скасування запису про легалізацію (реєстрацію)
громадського формування;
про реєстрацію символіки громадських організацій, їх спілок
та об'єднань, політичних партій, благодійних організацій; про
відмову у реєстрації символіки професійних спілок, їх об'єднань,
організацій роботодавців, їх об'єднань, політичних партій,
благодійних організацій; { Абзац пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від
14.12.2012 }
про державну реєстрацію змін до положень, регламентів,
списків третейських суддів постійно діючих третейських судів; про
відмову в державній реєстрації змін до положень, регламентів,
списків третейських суддів постійно діючих третейських судів. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1377/5 ( z1609-12 ) від 18.09.2012 }
9. Рішення, зазначені у пункті 8 цього Порядку, приймаються
залежно від результатів правової експертизи в межах установленого
строку виключно на підставах, встановлених законами, а також
прийнятими на їх виконання актами Кабінету Міністрів України та
наказами Мін'юсту України, а в разі реєстрації (погодження або
взяття до відома) змін до статутних документів, взяття до відома
інформації про зміни у складі керівних органів - також на підставі
статуту (положення) відповідного громадського формування. Такі
рішення оформляються наказами, до яких додається правовий висновок
щодо відповідності законодавству України установчих документів,
поданих на легалізацію (реєстрацію) (додатки 1, 2), щодо
відповідності законодавству України повідомлення організації
професійної спілки про належність до певної профспілки
(додаток 3), щодо відповідності законодавству України та статуту
(положенню) громадського формування змін до статутних документів
(додатки 4, 5), щодо відповідності законодавству України та
статутному документу громадського формування інформації про зміни
у складі керівних органів (додатки 6, 7), щодо відповідності
законодавству України та статуту (положенню) громадського
формування документів, поданих для видачі дублікатів свідоцтва про
реєстрацію (легалізацію) та/або статуту (положення) (додатки 8,
9), щодо відповідності законодавству України та статуту
(положенню) громадського формування документів, поданих для взяття
до відома рішення про припинення громадського формування (додатки
10, 11), щодо відповідності законодавству України та статутному
документу громадського формування документів, поданих для
скасування запису про легалізацію (реєстрацію) (додатки 12, 13),
щодо відповідності законодавству України та статуту (положенню)
громадського формування документів, поданих для реєстрації
символіки (додаток 14), щодо відповідності законодавству України
та статутному документу громадського формування документів,
поданих для державної реєстрації змін до положення, регламенту,
списку третейських суддів постійно діючого третейського суду
(додатки 15, 16). Правовий висновок є невід'ємною частиною наказу.
У разі прийняття кількох рішень щодо одного громадського
формування такі рішення можуть оформлюватись одним наказом та
правовим висновком. { Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1149/5
( z0954-13 ) від 13.06.2013 }
10. Правовий висновок в Укрдержреєстрі підписують спеціаліст,
начальник відділу, погоджує начальник Управління і затверджує
заступник Голови Укрдержреєстру. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1991/5 ( z1658-13 ) від 23.09.2013 }
11. Висновок у реєстраційних службах головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі підписують спеціалісти,
погоджують керівники відділів (секторів) державної реєстрації
юридичних осіб, легалізації об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та затверджують
начальники відповідних реєстраційних служб. { Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1377/5
( z1609-12 ) від 18.09.2012 }
12. Висновок у реєстраційних службах районних, міжрайонних,
районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції підписують спеціалісти, погоджують
керівники відділів (секторів) з питань легалізації об'єднань
громадян (у разі їх наявності) та затверджують начальники
відповідних реєстраційних служб. У разі відсутності відділу (сектору) або спеціаліста з питань
легалізації об'єднань громадян правовий висновок готують,
підписують та затверджують начальники відповідних реєстраційних
служб. До створення реєстраційних служб у районних управліннях
юстиції міст Києва та Севастополя правовий висновок готує і
підписує спеціаліст відповідного районного управління юстиції,
затверджує начальник відповідного районного управління юстиції. На
час тимчасової відсутності спеціаліста управління юстиції у містах
Києві та Севастополі правовий висновок готує, підписує та
затверджує начальник відповідного управління юстиції. { Пункт 12 в редакції Наказів Міністерства юстиції N 1377/5
( z1609-12 ) від 18.09.2012, N 1991/5 ( z1658-13 ) від
23.09.2013 }
13. На підставі правових висновків готується наказ, який
підписують Голова Укрдержреєстру, начальники реєстраційних служб
головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, а також начальники реєстраційних служб районних,
міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції. Підпис начальника реєстраційної
служби засвідчується печаткою відповідного управління юстиції. До створення реєстраційних служб у районних управліннях
юстиції міст Києва та Севастополя наказ підписує начальник
відповідного районного управління юстиції. Підпис начальника
управління юстиції засвідчується печаткою управління юстиції. { Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1991/5
( z1658-13 ) від 23.09.2013 }
14. Наказ може бути оформлений індивідуально на кожне
громадське формування або із включенням списку громадських
формувань, щодо яких прийнято рішення.
15. Наказ про відмову є індивідуальним і готується на кожне
громадське формування окремо.
16. На підставі наказу оформлюється свідоцтво про легалізацію
(реєстрацію) громадського формування (у разі якщо його видача
передбачена законодавством) або довідка, яку підписують Голова
Укрдержреєстру, начальники реєстраційних служб головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, а також начальники
реєстраційних служб районних, міжрайонних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь
юстиції. Підпис начальника реєстраційної служби засвідчується
печаткою відповідного управління юстиції. До створення реєстраційних служб у районних управліннях
юстиції міст Києва та Севастополя свідоцтво підписує начальник
відповідного районного управління юстиції. Підпис начальника
управління юстиції засвідчується печаткою управління юстиції. Копія свідоцтва про легалізацію (реєстрацію) громадського
формування або довідки зберігається в матеріалах реєстраційної
справи громадського формування. У разі видачі дубліката свідоцтва про легалізацію
(реєстрацію) громадського формування у правому куті свідоцтва
проставляється відмітка (штамп) "Дублікат". { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012; в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1991/5 ( z1658-13 ) від 23.09.2013 }
17. Статут (положення) громадського формування прошивається і
завіряється на звороті останньої сторінки печаткою легалізуючого
органу з проставленням кількості сторінок, дати прийняття рішення
про легалізацію (реєстрацію). Статут (положення) підписує
спеціаліст, який відповідає за ведення Єдиного реєстру громадських
формувань. У лівому куті титульної сторінки статуту (положення)
проставляються відмітка (штамп) "Зареєстровано" або
"Легалізовано", назва легалізуючого органу, дата і номер
відповідного наказу, номер свідоцтва, який завіряється
уповноваженою посадовою особою легалізуючого органу. У правому
куті титульної сторінки копії статуту (положення) проставляється
відмітка "Копія", на звороті останньої сторінки проставляється
відмітка "Згідно з оригіналом". Копія статуту (положення)
громадського формування зберігається в матеріалах реєстраційної
справи громадського формування. У разі видачі дубліката статуту
(положення) у правому куті титульної сторінки статуту (положення)
проставляється відмітка (штамп) "Дублікат". { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012 }
{ Пункт 18 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012 }
19. У разі прийняття рішення про реєстрацію (державну
реєстрацію, погодження або взяття до відома) змін до статутних
документів оформлюється статут (положення) в новій редакції та у
разі потреби нове свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) і
готується відповідний лист, який підписують начальник Управління,
керівник реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту. У
лівому куті титульної сторінки статуту (положення) проставляються
відмітка (штамп) "Зміни зареєстровано (погоджено, взято до
відома)", назва легалізуючого органу, дата і номер наказу, який
завіряється начальником Управління, керівником реєстраційної
служби територіального органу Мін'юсту. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1377/5 ( z1609-12 ) від 18.09.2012, N 1845/5
( z2104-12 ) від 14.12.2012, N 1991/5 ( z1658-13 ) від
23.09.2013 }
20. У разі прийняття рішення про державну реєстрацію змін до
положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих
третейських судів оформлюються положення, регламент у новій
редакції, новий список третейських суддів постійно діючого
третейського суду та готується відповідний лист, який підписують
начальник Управління, керівник реєстраційної служби
територіального органу Мін'юсту. У лівому куті титульної сторінки
положення, регламенту проставляються відмітка (штамп) "Зміни
зареєстровано (погоджено, взято до відома)", назва легалізуючого
органу, дата і номер наказу, який завіряється начальником
Управління, керівником реєстраційної служби територіального органу
Мін'юсту. { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1377/5 ( z1609-12 ) від 18.09.2012, N 1991/5
( z1658-13 ) від 23.09.2013 }
21. Відомості про легалізовані (зареєстровані) громадські
формування, про зміни до статутних документів громадських
формувань та про зміни у складі керівних органів вносяться до
Єдиного реєстру громадських формувань у порядку, визначеному
Положенням про нього.
22. Свідоцтво про легалізацію (реєстрацію) громадського
формування або довідка, перший примірник статуту (положення,
регламенту) видаються особисто керівнику громадського формування
або уповноваженій ним чи центральним статутним органом особі, які
на копіях свідоцтва або статуту (положення) проставляють свій
підпис із зазначенням своєї посади в громадському формуванні,
прізвища, імені та по батькові, дати одержання документів.
23. У разі якщо є підстави для відмови у легалізації
(реєстрації) громадського формування, у реєстрації (державній
реєстрації, погодження або взяття до відома) змін до статутних
документів, у державній реєстрації змін до положень, регламентів,
списків третейських суддів постійно діючих третейських судів, у
взятті до відома інформації про зміни у складі керівних органів, у
видачі дубліката свідоцтва та/або статуту (положення) громадського
формування, у взятті до відома рішення про припинення громадського
формування, у скасуванні запису про легалізацію (реєстрацію)
громадського формування, готуються правовий висновок про відмову з
викладенням підстав відмови - конкретних положень законодавства
України, яким суперечать (з якими не узгоджуються) статутні
документи та/або норми статуту (положення), які порушені при
прийнятті громадським формуванням відповідних рішень, та проект
наказу. { Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1149/5 ( z0954-13 ) від
13.06.2013 }
У наказі викладається рішення легалізуючого органу та
роз'яснюється порядок його оскарження. У преамбулі наказу
вказуються закони України та інші нормативно-правові акти, які
встановлюють повноваження легалізуючих органів, та/або судові
рішення, які стали підставою для прийняття легалізуючим органом
відповідного рішення та/або вчинення дії. { Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012 }
24. Наказ про взяття до відома рішення про припинення
громадського формування видається на підставі рішення засновників
(учасників) або уповноваженого ними органу про припинення
діяльності громадського формування. { Порядок доповнено новим пунктом 24 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1149/5 ( z0954-13 ) від 13.06.2013 }
25. Про прийняте рішення заявникові надсилається
лист-повідомлення за підписом начальника Управління, керівника
реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту. { Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1377/5
( z1609-12 ) від 18.09.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1991/5 ( z1658-13 ) від
23.09.2013 }
26. Наказ про скасування у відповідному реєстрі запису про
легалізацію (реєстрацію) громадського формування видається на
підставі рішення статутного органу про саморозпуск громадського
формування або на підставі рішення суду.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

Додаток 1
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації
об'єднань громадян
та інших громадських
формувань
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління Заступник Голови ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20___ року "___" ___________ 20___ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
установчих документів, поданих
на легалізацію (реєстрацію)
___________________________________
(назва громадського формування)

Установчі документи організації надійшли ____________________
(дата надходження)
Рішення про створення організації та затвердження статуту
(положення) прийнято установчими (загальними) зборами
(конференцією, з'їздом) __________________________
(дата прийняття рішення)
Правовою експертизою встановлено, що установчі документи
організації відповідають (не відповідають) (вказати потрібне)
законодавству (оцінка відповідності установчих документів
законодавству України. У разі виявлення невідповідності статуту
(положення) законодавству вказуються пункти статуту (положення) та
норми актів законодавства, яким суперечать чи з якими не
узгоджуються пункти статуту (положення). У разі наявності
неузгодженостей в установчих документах вказуються також ці
неузгодженості): _________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Висновок: _______________________________ може (не може)
(назва громадського формування)
(вказати потрібне) бути легалізоване (зареєстроване).
Начальник відділу Управління _____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________________ ____________ ____________________
(посада спеціаліста) (підпис) (ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ____________
(дата)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012, N 1991/5
( z1658-13 ) від 23.09.2013 }

Додаток 2
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань

____________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
установчих документів, поданих
на легалізацію (реєстрацію)
_________________________________
(назва громадського формування)

Установчі документи організації надійшли ____________________
(дата надходження)
Рішення про створення організації та затвердження статуту
(положення) прийнято установчими (загальними) зборами
(конференцією, з'їздом) __________________________________________
(дата прийняття рішення)
Правовою експертизою встановлено, що установчі документи
організації відповідають (не відповідають) (вказати потрібне)
законодавству (оцінка відповідності установчих документів
законодавству України. У разі виявлення невідповідності статуту
(положення) законодавству вказуються пункти статуту (положення) та
норми актів законодавства, яким суперечать чи з якими не
узгоджуються пункти статуту (положення). У разі наявності
неузгодженостей в установчих документах вказуються також ці
неузгодженості): _________________________________________________
Висновок: ____________________________________ може (не може)
(назва громадського формування)
(вказати потрібне) бути легалізоване (зареєстроване).
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1377/5
( z1609-12 ) від 18.09.2012 }

Додаток 3
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
____________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
повідомлення організації професійної
спілки про належність до
______________________________________
(назва організації професійної спілки)

Повідомлення організації професійної спілки надійшло __________________________________
(дата надходження)
Рішення про створення організації професійної спілки прийнято __________________________________
(дата прийняття рішення)
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності
повідомлення організації професійної спілки законодавству України
та статуту профспілки), що документи організації професійної
спілки відповідають законодавству України та статуту профспілки.
Висновок: повідомлення ______________________________________
(назва організації професійної спілки)
може бути взяте до уваги.
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1377/5
( z1609-12 ) від 18.09.2012 }

Додаток 4
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління Заступник Голови ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20___ року "___" ___________ 20___ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування змін
до статутних документів
____________________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "___"______________,
(дата реєстрації
(легалізації))
свідоцтво N ______
Рішення про внесення змін до статуту (положення) організації
прийнято (загальними) зборами (конференцією, з'їздом) ____________
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
реєстрації (державної реєстрації, погодження або взяття до відома)
змін до статутних документів, відповідають (не відповідають)
(вказати потрібне) законодавству та статуту громадського
формування (оцінка відповідності статуту (положення) законодавству
України та відповідності рішень керівних органів вимогам статуту
(положення). У разі виявлення невідповідності статуту (положення)
законодавству вказуються пункти статуту (положення) та норми актів
законодавства, яким суперечать чи з якими не узгоджуються пункти
статуту (положення). У разі виявлення невідповідності рішень
керівних органів вимогам статуту (положення) вказуються пункти
статуту, яким суперечать чи з якими не узгоджуються рішення
керівних органів) ________________________________________________
Висновок: зміни до статутних документів _______________________________ можуть (не можуть) (вказати
(назва громадського формування)
потрібне) бути зареєстровані (погоджені, взяті до відома).
Начальник відділу Управління _____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________________ ____________ ____________________
(посада спеціаліста) (підпис) (ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ____________
(дата)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від 14.12.2012, N 1991/5
( z1658-13 ) від 23.09.2013 }

Додаток 5
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
___________________________________________________________
(назва реєстраційної служби територіального органу Мін'юсту)
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник відділу (сектору) Керівник реєстраційної
державної реєстрації служби
юридичних осіб, легалізації
об'єднань громадян та державної
реєстрації друкованих засобів
масової інформації або керівник
відділу (сектору) з питань
легалізації об'єднань громадян
(у разі наявності) ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ______ 20____ року "___" ______ 20____ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
змін до статутних документів
____________________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "____"_______________________________________________, свідоцтво N
(дата реєстрації (легалізації))
Рішення про внесення змін до статуту (положення) організації
прийнято (загальними) зборами (конференцією, з'їздом) ____________
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
реєстрації (державної реєстрації, погодження або взяття до відома)
змін до статутних документів, відповідають (не відповідають)
(вказати потрібне) законодавству та статуту громадського
формування (оцінка відповідності статутних документів
законодавству України та відповідності рішень керівних органів
вимогам статуту (положення) в частині їх правомочності та
наявності в них компетенції. У разі виявлення невідповідності
статуту (положення) законодавству вказуються пункти статуту
(положення) та норми актів законодавства, яким суперечать чи з
якими не узгоджуються пункти статуту (положення). У разі виявлення
невідповідності рішень керівних органів вимогам статуту
(положення) вказуються пункти статуту, яким суперечать чи з якими
не узгоджуються рішення керівних органів) ________________________
Висновок: зміни до статутних документів _______________________________________________ можуть (не можуть)
(назва громадського формування)
(вказати потрібне) бути зареєстровані (погоджені, взяті до
відома).
____________________________ ___________ _______________________
((посада спеціаліста) або (підпис) (ініціали, прізвище)
начальник відповідної реєстраційної служби)
Висновок підготовлено ____________
(дата)
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1377/5
( z1609-12 ) від 18.09.2012; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1845/5 ( z2104-12 ) від
14.12.2012 }

Додаток 6
до Порядку підготовки
та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань
громадян та інших
громадських формувань
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління Заступник Голови ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20___ року "___" ___________ 20___ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України
та статуту (положенню) громадського формування
інформації про зміни у складі керівних органів
____________________________________
(назва громадського формування)

Організація зареєстрована (легалізована) "__"_____________,
(дата реєстрації
(легалізації))
свідоцтво N ______
Рішення про внесення змін до складу керівних органів
організації прийнято (загальними) зборами (конференцією, з'їздом) _______________
(дата)
Правовою експертизою встановлено, що документи, подані для
взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів,
відповідають (не відповідають) (вказати потрібне) законодавству та
статуту громадського формування (оцінка відповідності документів
законодавству України та відповідності рішень керівних органів
вимогам статуту (положення). У разі виявлення невідповідності
рішень керівних органів вимогам законодавства та/або статуту
(положення) вказуються норми актів законодавства та/або пункти
статуту, яким суперечать чи з якими не узгоджуються рішення
керівних органів).
Висновок: інформація про зміни у складі керівних органів _________________________________ може (не може) (вказати
(назва громадського формування)
потрібне) бути взята до відома.
Начальник відділу Управління _____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
__________________________ ____________ ____________________
(посада спеціаліста) (підпис) (ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ____________
(дата)
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1991/5 ( z1658-13 ) від 23.09.2013 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »