Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують [...]
Мін'юст України; Наказ, Положення від 29.09.20102337/5
Документ z0858-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2015, підстава z1263-15
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2010 N 2337/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2010 р.
за N 858/18153
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 2011/5 ( z1263-15 ) від 16.10.2015 }
Про затвердження Положення про процедуру
застосування запобіжних заходів щодо країн,
які не виконують або неналежним чином виконують
рекомендації міжнародних, міжурядових організацій,
задіяних у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням тероризму

Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про процедуру застосування запобіжних
заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій,
задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
(додається).
2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К.І.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Ю.Бродський
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
29.09.2010 N 2337/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2010 р.
за N 858/18153

ПОЛОЖЕННЯ
про процедуру застосування запобіжних заходів
щодо країн, які не виконують або неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, задіяних у сфері боротьби
з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму

1. Це Положення визначає процедуру застосування запобіжних
заходів суб'єктами первинного фінансового моніторингу до країн,
які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації
міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму (далі - ризиковані країни), та до
клієнтів з таких країн. Дія цього Положення поширюється на нотаріусів, адвокатів та
суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком
осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин)
(далі - Суб'єкт), державне регулювання та нагляд за діяльністю
яких здійснює Міністерство юстиції України.
2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються
у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).
3. При створенні Суб'єктами філій, інших відокремлених
підрозділів та дочірніх підприємств у ризикованих країнах Суб'єкти
повинні здійснювати заходи, передбачені законодавством у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в межах,
визначених законодавством ризикованої країни. У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється
законодавством такої ризикованої країни, Суб'єкти зобов'язані
повідомити Державний комітет фінансового моніторингу України про
неможливість вжиття зазначених заходів.
4. Щодо клієнтів з ризикованих країн Суб'єкти повинні вживати
таких заходів: забезпечувати їх посилену ідентифікацію; забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх
діяльності, фінансовий стан, репутацію; вживати заходів щодо перевірки достовірності та повноти
інформації, отриманої від клієнта; приділяти підвищену увагу фінансовим операціям клієнта, що
мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Суб'єкти можуть встановлювати додаткові запобіжні заходи щодо
ризикованих країн та клієнтів з цих країн залежно від специфіки
своєї діяльності.
5. Суб'єкт має право відмовитися від проведення фінансової
операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що
згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму" ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу. Про відмову у проведенні фінансової операції Суб'єкт
зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг протягом одного робочого
дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.
6. Суб'єкт має право зупинити проведення фінансової операції
клієнтом з ризикованої країни у разі, якщо така операція містить
ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ).
Директор Департаменту
нотаріату, фінансового
моніторингу юридичних
послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань К.І.Чижмарь

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...