Документ z0918-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2017, підстава v0089500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.06.2004  № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2004 р.
за № 918/9517

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 11.09.2017}

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
№ 556 від 17.11.2004
№ 555 від 17.11.2004
№ 222 від 16.06.2005
№ 457 від 01.12.2005
№ 359 від 03.10.2005
№ 76 від 06.03.2006
№ 457 від 13.12.2006
№ 229 від 22.06.2007
№ 310 від 31.08.2007
№ 482 від 27.12.2007
№ 44 від 04.02.2009
№ 458 від 06.08.2009
№ 405 від 01.09.2010
№ 227 від 08.06.2012
№ 3 від 08.01.2013
№ 184 від 21.05.2013
№ 359 від 16.06.2014
№ 402 від 22.06.2015
№ 589 від 08.09.2015
№ 826 від 26.11.2015
№ 345 від 14.06.2016
№ 415 від 27.12.2016
№ 39 від 24.05.2017
№ 89 від 11.09.2017
№ 117 від 17.11.2017}

{З 1 січня 2019 року передбачені зміни до Постанови згідно з Постановою Національного банку № 359 від 16.06.2014}


Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" і статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

2. Затвердити Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України та банків для керівництва та використання в роботі.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 21.11.97 № 388 "Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України";

(Абзац пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови Правління Національного банку № 555 від 17.11.2004)

постанову Правління Національного банку України від 09.04.99 № 179 "Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 30.06.99 № 319 "Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України";

постанову Правління Національного банку України від 08.12.99 № 579 "Про внесення змін до деяких нормативних актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22.12.99 за № 898/4191;

постанову Правління Національного банку України від 14.06.2000 № 244 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 07.07.2000 за № 397/4618;

постанову Правління Національного банку України від 29.09.2000 № 379 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.10. 2000 за № 694/4915;

постанову Правління Національного банку України від 07.12.2000 № 472 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.12.2000 за № 941/5162;

постанову Правління Національного банку України від 29.08.2001 № 370 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за № 800/5991;

постанову Правління Національного банку України від 10.01.2002 № 11 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 22/6310;

постанову Правління Національного банку України від 29.01.2002 № 43 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 30.01.2002 за № 79/6367;

постанову Правління Національного банку України від 29.08.2002 № 315 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 737/7025;

постанову Правління Національного банку України від 10.09.2002 № 338 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.09.2002 за № 779/7067;

постанову Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 510 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.01.2003 за № 2/7323;

постанову Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 120 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 03.04.2003 за № 260/7581;

постанову Правління Національного банку України від 20.08.2003 № 356 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 795/8116;

постанову Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 499 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за № 1076/8397;

постанову Правління Національного банку України від 24.03.2004 № 129 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.03.2004 за № 367/8966.

5. Генеральному економічному департаменту (Шумило І.А.) не пізніше ніж у десятиденний строк після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити оприлюднення нормативно-правових актів, затверджених цією постановою, на офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

7. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

В.о. Голови

А.П. Яценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.06.2004 № 280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2004 р.
за № 918/9517

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку банків України

Класи, рахунки бухгалтерського обліку

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції

10

Готівкові кошти

100

Банкноти та монети

1001

А(1)

Банкноти та монети в касі банку

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах

1004

А

Банкноти та монети в банкоматах

1005

А

Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

1007

А

Банкноти та монети в дорозі

101

Дорожні чеки

1011

А

Дорожні чеки в касі банку

1012

А

Дорожні чеки в касі відділень банку

1013

А

Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017

А

Дорожні чеки в дорозі

109

Резерви під готівкові кошти, наявність яких є непідтвердженою

1090

КА

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

11

Банківські метали

110

Банківські метали

1101

А

Банківські метали в банку

1102

А

Банківські метали у відділенні банку

1107

А

Банківські метали в дорозі

119

Резерви під банківські метали, наявність яких є непідтвердженою

1190

КА

Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

12

Кошти в Національному банку України

120

Кошти на вимогу в Національному банку України

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

1203

А

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

1207

А

Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

121

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

1212

А

Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України

1215

А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

1216

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

1218

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

13

Кошти Національного банку України

130

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300

П

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1308

П

Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

131

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

1312

П

Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1313

П

Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1315

П

Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1316

АП

Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1317

П

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1318

АП

Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

132

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322

П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1323

П

Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1324

П

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1325

П

Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1326

АП

Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1327

П

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1328

АП

Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

133

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

1332

П

Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України

1334

П

Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України

1335

П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

1336

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

1338

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

14

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

140

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1403

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1406

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1407

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1408

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

141

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1416

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1417

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1418

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1419

АП

Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1423

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1426

АП

Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1427

А

Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1428

АП

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1429

АП

Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

143

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1436

АП

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1437

А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1438

АП

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

144

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1446

АП

Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1447

А

Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1448

АП

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

149

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490

КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1491

КА

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

{Рахунок 1492 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

{Рахунок 1493 КА виключено на підставі Постанови Національного банку № 3 від 08.01.2013}

15

Кошти в інших банках

150

Кошти на вимогу в інших банках

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

1502

А

Кошти банків у розрахунках

1507

АП

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

1508

АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

1509

АП

Резерви за коштами на вимогу в інших банках

151

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510

А

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках

1512

А

Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1513

А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1514

А

Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

1515

А

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1516

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1517

А

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1518

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1519

АП

Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

152

Кредити, що надані іншим банкам

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

1523

А

Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

1524

А

Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1525

А

Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам

1526

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам

1527

А

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

1528

АП

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

1529

АП

Резерви за кредитами, що надані іншим банкам

159

Резерви під заборгованість інших банків

1590

КА

Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями

1592

КА

Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

16

Кошти інших банків

160

Кошти на вимогу інших банків

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків

1602

П

Кошти в розрахунках інших банків

1607

АП

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

1608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

161

Строкові вклади (депозити) інших банків

1610

П

Депозити овернайт інших банків

1612

П

Короткострокові вклади (депозити) інших банків

1613

П

Довгострокові вклади (депозити) інших банків

1615

П

Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1616

АП

Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1617

П

Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1618

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

162

Кредити, що отримані від інших банків

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо

1623

П

Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

1624

П

Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

1625

П

Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків

1626

АП

Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків

1627

П

Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків

1628

АП

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків

18

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

1812

А

Дебіторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

189

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

19

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

191

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору