Документ z0933-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2015, підстава z1426-15

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

29.06.2005  № 359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2005 р.
за № 933/11213

Про затвердження Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 610 від 31.10.2007
№ 569 від 20.10.2015}

Відповідно до Законів України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (із змінами), "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (із змінами), з метою забезпечення організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, яка додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 14 травня 1998 року № 202 "Про затвердження Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України" скасувати.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України

А.С. Гриценко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова служби безпеки УкраїниЮ.В. Луценко

В.В. КрутовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністра оборони України
29.06.2005  № 359
(у редакції наказу
Міністерства оборони України
20.10.2015 № 569)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2005 р.
за № 933/11213

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів до неї військовослужбовцям у структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - структурні підрозділи), командуваннях видів Збройних Сил України, інших органах військового управління (далі - органи військового управління), військових частинах (на кораблях), військових навчальних закладах, установах та організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі - військові частини), а також національному персоналу з числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки (далі - національний персонал).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

боєприпаси - патрони до стрілецької зброї, сигнальні та освітлювальні засоби, вибухові пакети та інші вибухові речовини, ручні гранати і запали до них, реактивні протитанкові гранати;

бойові машини - танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки та інша бойова техніка зі штатним озброєнням;

стрілецька зброя - табельна та нетабельна зброя: револьвери, пістолети, гвинтівки, карабіни, автомати, пістолети-кулемети, кулемети, сигнальні пістолети, ручні гранатомети, запасні стволи кулеметів, пристрої для навчальних стрільб, спортивна та навчальна зброя, зброя спеціального призначення.

3. В органах військового управління згідно з вимогами цієї Інструкції розробляються інструкції, які визначають особливості зберігання стрілецької зброї та боєприпасів у підпорядкованих військових частинах, які затверджуються відповідним командиром (керівником, начальником) органу військового управління.

4. Забезпечення обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів є обов’язком командирів (керівників, начальників) структурних підрозділів, органів військового управління, військових частин (далі - командир військової частини).

Командири військових частин завжди повинні мати точні дані про наявність і стан стрілецької зброї та боєприпасів. Вони зобов’язані забезпечити належний порядок їх охорони, обліку, зберігання, який унеможливлював би втрати та крадіжки.

Командири батальйонів, рот, взводів та прирівняні до них особи (далі - командири підрозділів) повинні особисто перевіряти наявність і комплектність всієї стрілецької зброї та боєприпасів особового складу.

Заступники командирів військових частин з озброєння, начальники служб ракетно-артилерійського озброєння (далі - РАО), начальники складів (сховищ) РАО (далі - відповідальні службові особи) повинні забезпечувати проведення в установленому порядку номерної перевірки стрілецької зброї, а також щорічної інвентаризації стрілецької зброї та боєприпасів.

Командири військових частин та відповідальні службові особи, які не вжили заходів щодо забезпечення зберігання стрілецької зброї та боєприпасів, а також особи, що здійснили крадіжки або допустили втрати стрілецької зброї та боєприпасів, відповідають згідно із законодавством України.

5. Приймання на роботу громадян або призначення військовослужбовців на посади, пов’язані з обліком і зберіганням стрілецької зброї, боєприпасів, здійснюється командирами військових частин тільки після вивчення морально-ділових якостей кандидатів з урахуванням інформації, отриманої від службових осіб військової контррозвідки Служби безпеки України (далі - СБУ) та відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

Якщо у штаті військової частини не передбачені посади начальника служби РАО або начальника складу РАО (далі - відповідальні службові особи служби РАО), наказом командира військової частини призначаються особи, які відповідають за облік, зберігання і видачу стрілецької зброї та боєприпасів. Для них визначаються та затверджуються командиром військової частини функціональні обов’язки (посадові інструкції) відповідно до особливостей повсякденної діяльності військової частини.

У структурних підрозділах та органах військового управління наказами відповідних керівників (начальників) про організацію службової діяльності на відповідний навчальний рік призначаються особи, які відповідають за облік, зберігання і видачу стрілецької зброї та боєприпасів у структурному підрозділі (органі військового управління).

Суміщати обов’язки начальника служби РАО та начальника складу РАО одній особі забороняється.

6. Про кожний випадок крадіжок або втрат стрілецької зброї і боєприпасів командир військової частини повинен:

доповісти за підпорядкованістю, повідомити командира військової частини А0120, а також повідомити підрозділ військової контррозвідки СБУ, регіональний орган СБУ, МВС, орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку), у зоні діяльності якого дислокується військова частина;

призначити службове розслідування за фактом крадіжки (втрати) стрілецької зброї (боєприпасів), за підсумками якого прийняти відповідні рішення;

організувати співпрацю з відповідним органом управління Служби правопорядку та МВС щодо розшуку викраденої або втраченої стрілецької зброї (боєприпасів).

На кожну одиницю викраденої (втраченої) стрілецької зброї складається сім примірників картки обліку викраденої (втраченої) зброї (додаток 1); а на кожну номенклатуру (партію) викрадених (втрачених) боєприпасів складаються сім примірників картки обліку викрадених (втрачених) боєприпасів (додаток 2).

Бланки зазначених вище карток виготовляються і заповнюються у військових частинах.

Заповнені картки обліку не пізніше двох діб з моменту доповіді про крадіжку стрілецької зброї та боєприпасів надсилаються:

два примірники на викрадену (втрачену) зброю, викрадені (втрачені) боєприпаси - до територіального органу МВС;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю, викрадені (втрачені) боєприпаси - до органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокується військова частина;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю, викрадені (втрачені) боєприпаси - до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю, викрадені (втрачені) боєприпаси - до служби (відділу) РАО вищих органів військового управління за підпорядкованістю;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю, викрадені (втрачені) боєприпаси із супроводжувальним листом, у якому вказуються номер військової частини, підпорядкування, детальний опис обставин крадіжки (втрати), - до військової частини А0120.

Один примірник картки обліку викраденої (втраченої) зброї (додаток 1), картки обліку викрадених (втрачених) боєприпасів (додаток 2) залишаються в окремій справі військової частини з обліку викраденої (втраченої) стрілецької зброї та боєприпасів і зберігаються до отримання інформації про розшук стрілецької зброї (боєприпасів).

Після виявлення стрілецької зброї (боєприпасів) картки обліку складаються та надсилаються у вищенаведеному порядку.

У разі залучення військової частини або її підрозділів до ведення бойових дій або проведення антитерористичної операції, унаслідок чого виникла масова втрата (знищення, пошкодження) стрілецької зброї (боєприпасів), або у разі виникнення втрат, щодо яких на даний момент неможливо уточнити перелік та номерний облік (маркування) стрілецької зброї (боєприпасів), картки обліку надсилаються в місячний строк після проведення перевірки (інвентаризації), з’ясування відповідних обставин та проведення слідчих дій. При цьому відповідний адресат інформується про причину невчасного надання карток обліку.

Вилучення стрілецької зброї (боєприпасів) правоохоронними органами з місця події чи під час виконання інших слідчих дій проводиться з обов’язковим складанням відповідного протоколу згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Після закінчення слідчих дій та прийняття відповідного процесуального рішення стрілецька зброя (боєприпаси) в установленому порядку повертається (повертаються) до військової частини.

Викрадена (втрачена) стрілецька зброя (боєприпаси) списується (списуються) з обліку військової частини відповідно до вимог Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563, після отримання довідки (додаток 3) від відповідних підрозділів МВС про постановку її на облік.

7. Відповідальні службові особи під час перевірки наявності стрілецької зброї та боєприпасів проводять звірку облікових даних з обліковими даними військової частини.

Під час перевірки стрілецької зброї та боєприпасів перевіряються їх наявність, комплектність, облік, умови зберігання, порядок здачі та видачі, а також наявність печаток (пломб) та правильність запечатування (опломбування), правильність зберігання запасних ключів від усіх місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів, справність засобів охоронної та пожежної сигналізації.

Результати перевірок заносяться до книги огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів, форма якої наведена в додатку 11 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, та до відповідних книг і карток обліку.

Бухгалтерський облік стрілецької зброї та боєприпасів організовується  відповідно до вимог законодавства.

8. У разі заміни відповідальних службових осіб приймання і передавання стрілецької зброї, боєприпасів та облікової документації проводяться відповідно до вимог Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419 (зі змінами).

9. У разі короткострокового вибуття відповідальної службової особи служби РАО у відрядження, чергову відпустку або на довгострокове лікування стрілецька зброя та боєприпаси, а також облікова документація передаються за актом іншій особі, визначеній наказом командира військової частини.

10. Покладення на відповідальних службових осіб служби РАО обов’язків, що не належать або виходять за межі їх компетенції, не допускається.

11. За рішенням командира військової частини дозволяється розкривати місця зберігання стрілецької зброї та боєприпасів за відсутності відповідальної службової особи служби РАО комісією у складі не менше трьох осіб. При цьому складається акт розкриття у двох примірниках, у якому вказується, коли, хто розкривав, за чиїм (яким) рішенням, наявність стрілецької зброї (боєприпасів), що отримано (прийнято) і кому (куди) передано (здано). Після чого місце зберігання стрілецької зброї та боєприпасів закривається, запечатується печаткою голови комісії, що здійснювала розкриття, а номер печатки зазначається в акті.

Відповідальна службова особа служби РАО у разі розкриття місця зберігання стрілецької зброї та боєприпасів за її відсутності зобов’язана після повернення на службу перевірити наявність стрілецької зброї та боєприпасів і звірити їх облік з обліковими даними служби РАО військової частини. Розкриття місця зберігання стрілецької зброї та боєприпасів проводиться цією службовою особою обов’язково в присутності складу комісії, яка раніше призначалася для його розкриття.

12. Місця зберігання стрілецької зброї та боєприпасів (склади, сховища, кімнати для зберігання зброї, приміщення (шафи, ящики) з особистою зброєю, ставниці) обладнуються електрозвуковою і світловою (крім шаф з особистою зброєю, ставниць) сигналізацією, яка має працювати і в разі відключення промислової електромережі, з прихованим виводом сигнальних пристроїв на пульт до:

чергового частини - від кімнат для зберігання зброї, від сховищ із бойовими машинами та транспортними засобами (завантаженими боєприпасами), приміщень стоянки літальних апаратів, приміщень для ремонту стрілецької зброї;

начальника варти - від складів (сховищ) зі стрілецькою зброєю та боєприпасами, приміщень (шаф, ящиків) з особистою зброєю, ставниць у вартовому приміщенні.

У разі відсутності у військовій частині варти за рішенням начальника гарнізону (старшого військового містечка) електрозвукова, світлова сигналізація повинні мати прихований вивід сигнальних пристроїв на пульт до:

чергового одного із підрозділів військової частини - приміщення (шафи, ящики) з особистою зброєю, яка зберігається в приміщенні чергового частини;

начальника варти чи чергового найближчої військової частини - від кімнат для зберігання зброї, від сховищ із бойовими машинами та транспортними засобами (завантаженими боєприпасами), приміщень стоянки літальних апаратів, приміщень для ремонту стрілецької зброї.

Усі сигнальні пристрої (пульти) повинні мати добре видимі контрольні датчики їх робочого стану. Світлове табло (електрична лампа) сигналізації та електричний дзвінок встановлюються над входом до складу, сховища, кімнати для зберігання зброї.

Замки від місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів у разі втрати (пропажі) ключів від них негайно замінюються.

З метою надійності охорони складів (сховищ) РАО застосовуються технічні засоби охорони (далі - ТЗО) та засоби пожежної сигналізації.

Конструкція електрозвукової, світлової сигналізації та ТЗО повинні унеможливлювати її механічне відключення навіть на короткий час (крім випадків, коли це передбачено конструкцією та технічною документацією), а також забезпечувати спрацювання у разі несанкціонованого відкриття (закриття), зруйнування стін, стелі, віконних прорізів та дверей. У разі неможливості встановлення електрозвукової, світлової сигналізації та ТЗО промислового виробництва дозволяється використовувати пристрої, виготовлені фахівцями експлуатаційної групи військової частини. Експлуатаційна група призначається наказом командира військової частини для встановлення сигналізації та підтримання її у справному стані. Список особового складу експлуатаційної групи погоджується зі службовими особами військової контррозвідки СБУ та територіальними органами МВС.

З метою забезпечення надійного зберігання стрілецької зброї та боєприпасів командирам військових частин дозволяється укладати договори в установленому порядку з Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України стосовно прийняття під охорону місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів.

Відповідальним за обладнання місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів електрозвуковою, світловою сигналізацією та ТЗО є начальник об’єкта, що охороняється (командир військової частини, командир підрозділу, відповідальні службові особи служби РАО).

Контроль за правильною експлуатацією електрозвукової, світлової сигналізації та ТЗО, їх справністю здійснює начальник штабу (заступник командира) військової частини.

Справність електрозвукової, світлової сигналізації, ТЗО та засобів пожежної сигналізації перевіряється:

черговим частини (підрозділу) - під час приймання (здавання) чергування;

відповідальними службовими особами служби РАО, начальником  варти - під час розкриття (закриття) об’єкта, що охороняється.

Результати перевірки справності електрозвукової, світлової сигналізації, ТЗО та засобів пожежної сигналізації заносяться черговим частини (підрозділу) до книги прийняття та здавання чергування, форма якої наведена в додатку 9 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, а начальником варти - до постової відомості, форма якої наведена в додатку 8 до Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Про вмикання та вимикання, а також надходження всіх сигналів електрозвукової сигналізації та ТЗО у вартовому приміщенні здійснюються відповідні записи в журналі обліку роботи технічних засобів охорони варти (додаток 4).

Порядок експлуатації електрозвукової, світлової сигналізації, ТЗО та засобів пожежної сигналізації, періодичність контролю їх справності, порядок (алгоритм) дій у разі їх несанкціонованого спрацювання визначаються в інструкціях начальника варти, осіб добового наряду та в функціональних обов’язках (посадових інструкціях) відповідальних службових осіб.

13. Відкриття (закриття) кімнати для зберігання зброї здійснюється черговим підрозділу з дозволу командира підрозділу та в його присутності, про що робиться запис в книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5) відповідно після відкриття та перед закриттям кімнати для зберігання зброї. Про прийняте рішення щодо відкриття кімнати для зберігання зброї командир підрозділу повідомляє чергового частини.

Відкриття (закриття) приміщення (шафи, ящика) для зберігання особистої зброї офіцерів і прапорщиків військової частини, боєприпасів до неї проводиться черговим частини тільки з дозволу командира військової частини (особи, яка його заміщує).

Відкриття (закриття) складів і приміщень з ремонту стрілецької зброї проводиться згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

14. Під час видачі стрілецької зброї та боєприпасів військовослужбовцям командир (керівник, начальник) зобов’язаний нагадати їм порядок поводження зі стрілецькою зброєю та боєприпасами, зокрема щодо заборони:

використання несправної стрілецької зброї;

зберігання поза розташуванням військової частини (удома, у гуртожитку, на робочому місці) стрілецької зброї, у тому числі й спортивної, та боєприпасів;

носіння пістолета без кобури, боєприпасів до будь-якої зброї розсипом;

мати при собі стрілецьку зброю під час перебування в санаторії, будинку відпочинку, у відпустці, на лікуванні, а також під час відвідування театрів, клубів та інших громадських місць, якщо перебування в них не пов’язане з несенням служби;

під час поводження зі стрілецькою зброєю безпідставно спрямовувати зброю у бік людей, тварин, транспорту, будинків, інших будівель, споруд. За необхідності стрілецька зброя має бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю (у землю, стовбур дерева, кулевловлювач), або вгору під кутом 45-60 градусів;

користуватися без необхідності чужою зброєю та зброєю, навички поводження з якою відсутні;

виймати пістолет з кобури без потреби;

залишати стрілецьку зброю та боєприпаси без нагляду;

тримати палець на спусковому гачку без необхідності;

закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола;

проводити чищення стрілецької зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами;

під час поводження з боєприпасами допускати їх пошкодження, забруднення тощо.

15. Для несення служби в добовому наряді, вартової служби або виконання спеціальних завдань військовослужбовцями, у яких стрілецька зброя тимчасово зберігається на складі РАО, за рішенням командира військової частини дозволяється озброювати їх стрілецькою зброєю інших військовослужбовців, необхідна кількість і номери якої визначаються в наказі командира військової частини про організацію служби військ та бойового навчання (про організацію службової діяльності) на відповідний навчальний рік та про склад добового наряду. Цим особам стрілецька зброя та боєприпаси видаються на підставі витягу з наказу.

Забороняється видавати та отримувати стрілецьку зброю та боєприпаси з порушенням вимог статутів Збройних Сил України та цієї Інструкції.

16. У структурних підрозділах, органах військового управління, військових частинах, де немає добового наряду та місць зберігання зброї, стрілецьку зброю та боєприпаси дозволяється зберігати на складах підрозділів забезпечення або у військовій частині, розташованій поблизу, за рішенням (наказом) начальника гарнізону. У цьому разі вони здаються (передаються на короткочасне зберігання) згідно з актом приймання на короткочасне зберігання (додаток 6).

Порядок здачі та видачі стрілецької зброї та боєприпасів військовослужбовцям установлює командир військової частини, в якій зберігається стрілецька зброя.

17. Видача (здача) особистої зброї та боєприпасів військовослужбовцям структурних підрозділів, органів військового управління, військових частин, які прибули (вибувають) до нового місця проходження військової служби або звільнені з військової служби, проводиться службою РАО зі складу (на склад) РАО за накладними (додаток 7) згідно із заявками на забезпечення особистою зброєю військовослужбовців (додаток 8) керівників (начальників) структурних підрозділів (органів військового управління), які завіряються гербовою печаткою, а у військових частинах - за заявками (додаток 9) командирів підрозділів на видачу зброї.

Підставою для видачі накладної у службі РАО військовослужбовцям, які прибули для проходження служби, є витяг із наказу про зарахування військовослужбовця до списків особового складу структурного підрозділу, органу військового управління, військової частини та атестат військовослужбовця (додаток 10) з попереднього місця служби, а для військовослужбовців, які вибувають (звільняються), - витяг із наказу про призначення на іншу посаду (звільнення).

Особиста зброя та боєприпаси військовослужбовцями отримуються (здаються) зі складу (на склад) РАО особисто. Категорично забороняється передавати (отримувати, здавати) особисту зброю та боєприпаси поза складом РАО військової частини.

Військовослужбовцям для отримання або здачі особистої зброї та боєприпасів зі складів РАО (на склади РАО), які розташовані поза межами території військового містечка (дислокації структурного підрозділу, органу військового управління, військової частини), відповідними командирами (керівниками, начальниками) виділяється автотранспорт.

У разі вибуття військовослужбовців до нового місця служби або звільнення з військової служби особиста зброя і боєприпаси отримуються в чергового частини (оперативного чергового) на підставі накладної  (додаток 7) під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів  (додаток 5), які в той самий день здаються ними на склад РАО.

Служба РАО не пізніше наступної доби надсилає до структурного підрозділу (органу військового управління) копію накладної.

На підставі отриманих (зданих) облікових документів начальником служби РАО або особою, яка відповідає за зберігання та видачу стрілецької зброї та боєприпасів у структурному підрозділі, у посвідченні особи військовослужбовця робиться відмітка про отримання (здачу) особистої зброї. У разі вибуття (звільнення) військовослужбовцям службою РАО видається атестат військовослужбовця (додаток 10).

Особиста зброя та боєприпаси до неї військовослужбовців, які звільняються із Збройних Сил України за службовою невідповідністю, за систематичне невиконання умов контракту, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, які загинули (померли, визнані безвісти відсутніми), здаються на склад РАО їх прямими начальниками.

18. У військових частинах відокремлених гарнізонів дозволяється зберігання стрілецької зброї та боєприпасів інших військових формувань із дотриманням вимог цієї Інструкції.

ІІ. Облік, зберігання і видача стрілецької зброї та боєприпасів у військових частинах та їх підрозділах

1. В службі РАО військової частини облік стрілецької зброї та боєприпасів ведеться за книгою обліку наявності та руху військового майна (додаток 11), книгою обліку за номерами і закріплення озброєння та техніки (додаток 12), а стрілецької зброї, яка встановлена на бойових машинах, - відповідними службами за книгою обліку озброєння та техніки за номерами і технічним станом (додаток 13).

З метою створення єдиного автоматизованого обліку озброєння та техніки у військовій частині ведеться номерний облік стрілецької зброї на магнітних носіях (оптичних носіях інформації, флеш-накопичувачах).

2. У підрозділах військової частини облік стрілецької зброї та боєприпасів ведеться за книгою видачі зброї та боєприпасів (додаток 5), книгою обліку за номерами і закріплення озброєння та техніки (додаток 12), книгою обліку озброєння та техніки за номерами і технічним станом, відомістю закріплення зброї за особовим складом (додаток 14), книгою прийняття та здавання чергування, форма якої наведена в додатку 9 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, книгою обліку наявності та руху військового майна в підрозділі (додаток 15), книгою обліку військового майна, виданого в тимчасове користування (додаток 16), книгою огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів роти, форма якої наведена в додатку 11 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, роздавально-здавальною відомістю боєприпасів на пункті бойового постачання військової частини (додаток 17).

У книзі обліку наявності та руху військового майна в підрозділі стрілецька зброя обліковується комплектно згідно з номенклатурою та за зразками (видами) разом із належним до неї запасним індивідуальним комплектом запасного інструменту і приладдя. На кожний зразок (вид) стрілецької зброї у книзі виділяється необхідна кількість сторінок (залежно від обсягу руху цієї зброї). Звірки обліку підрозділу з обліковими даними служби РАО військової частини записуються наступним рядком на кожній сторінці номенклатури стрілецької зброї.

Боєприпаси до стрілецької зброї обліковуються за номенклатурою із зазначенням найменування, виробничих даних на боєприпасах та кількості відповідно до маркування ящиків з боєприпасами (додаток 18).

Книга видачі зброї та боєприпасів (додаток 5) зберігається:

у чергового військової частини - у сейфі (металевій шафі) для зберігання документів;

у підрозділах - на місцях несення служби добовим нарядом.

Книга обліку наявності та руху військового майна в підрозділі  (додаток 15) зберігається в командира підрозділу.

3. Книги обліку мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою військової частини (без зображення герба) та зареєстровані в установленому порядку в службі діловодства згідно з номенклатурою справ.

Книги обліку ведуться до повного їх використання і після цього зберігаються в службі діловодства протягом трьох років. Дострокова заміна або знищення їх забороняється.

Записи в книгах обліку ведуться чорнилом (пастою), розбірливо, без помарок і підчисток. Виправлення допущених помилок проводиться шляхом закреслення неправильного запису так, щоб закреслене було чітко видно. Новий запис завіряється підписом особи, яка веде облік, із зазначенням дати.

4. У підрозділах військової частини стрілецька зброя та боєприпаси до неї, у тому числі спортивна та навчальна, зберігаються в кімнаті для зберігання зброї в порядку, передбаченому статтями 144-151 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

У разі відсутності у підрозділі військової частини кімнати для зберігання зброї або приміщення для зберігання особистої зброї дозволяється зберігати стрілецьку зброю та боєприпаси в кімнаті для зберігання зброї вартового приміщення в окремих ставницях, шафах, ящиках.

На кораблях, на яких не передбачені приміщення для зберігання стрілецької зброї та боєприпасів, ставниці зі зброєю встановлюються в одному з відсіків із дотриманням вимог цієї Інструкції.

5. Кімнати для зберігання зброї повинні відповідати таким вимогам:

бути ізольованими від інших приміщень;

перекриття стелі, підлога і стіни повинні бути міцними і не давати можливості проникнення до них. Внутрішні стіни (перегородки) еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям товщиною не менше 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армовані сталевою сіткою;

обладнані двома дверима. Зовнішні двері - дощані одностулкові товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох сторін оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей; внутрішні - ґратчасті залізні. Зовнішні двері з оглядовим вікном розміром 100х100 мм замикаються на два внутрішніх замки та запечатуються. Внутрішні ґратчасті двері замикаються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю;

віконні прорізи із середини приміщення або між рамами обладнуються сталевими ґратами. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи і для зміцнення стін (перегородок), повинні бути із сталевого прута діаметром не менше 10 мм. Прути зварюються на кожному перехрещенні, утворюючи чарунки не більше 150х150 мм;

обладнані відповідною електрозвуковою, світловою сигналізацією, ТЗО та засобами пожежної сигналізації.

На вентиляційних вікнах або люках установлюються металеві ґрати з чарунками розміром не більше 150х150 мм, які унеможливлюють проникнення в приміщення. Отвори для інженерних мереж у стінах повинні мати діаметр не більше 200 мм.

Дозволяється не встановлювати ТЗО, які спрацьовують у разі зруйнування стін та стелі, у місцях зберігання стрілецької зброї та боєприпасів, де стеля із залізобетонних плит, а стіни побудовані з цегли товщиною не менше 30 см або із залізобетону.

У раніше побудованих типових казармах дозволяється мати кімнату для зберігання зброї з трьома капітальними й однією металевою ґратчастою стіною з розсувними (або що відчиняються) ґратчастими дверима. Ґрати повинні бути із сталевого прута діаметром не менше 10 мм. Прути зварюються на кожному перехрещенні, утворюючи чарунки не більше 150х150 мм.

6. У кімнаті для зберігання зброї вивішується опис військового майна (додаток 19), де зазначаються кількість ставниць, шаф, ящиків, стендів та іншого майна, що зберігається в цій кімнаті, а також інвентарні номери шаф і номер печатки, якою їх запечатують.

Забороняється утримувати в кімнаті для зберігання зброї шанцевий інструмент, протигази та інше майно, крім бронежилетів та шоломів кулезахисних для особового складу чергових підрозділів (підрозділів посилення охорони об’єктів варти, патрульного наряду) та підрозділів з протидії диверсіям і терористичним актам (протидиверсійних резервів, груп).

У разі якщо в одній кімнаті для зберігання зброї зберігаються стрілецька зброя та боєприпаси декількох підрозділів військової частини, наказом командира військової частини призначається відповідальний за порядок розміщення та зберігання стрілецької зброї та боєприпасів, який підписує опис матеріальних засобів.

Місця зберігання стрілецької зброї та боєприпасів чергових підрозділів (підрозділів посилення охорони об’єктів варти, патрульного наряду) та підрозділів з протидії диверсіям і терористичним актам (протидиверсійних резервів, груп) і конкретна кількість стрілецької зброї та боєприпасів для виконання завдань визначаються в наказі командира військової частини про організацію служби військ та бойового навчання (про організацію службової діяльності) на відповідний навчальний рік.

7. Ставниці, шафи, ящики зі стрілецькою зброєю та боєприпасами повинні замикатися і запечатуватися в порядку, передбаченому статтями 150-151 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

На кожній ставниці, шафі, ящику закріплюється ярлик ставниці (шафи, ящика) (додаток 20) із зазначенням підрозділу, військового звання, прізвища та ініціалів відповідальної особи, номера ставниці, шафи, ящика та номера печатки, якою їх запечатують.

У ставниці зі зброєю вивішується опис зброї, яка зберігається у ставниці (додаток 21), у шафі, ящику зі зброєю - опис зброї, яка зберігається у шафі (ящику) (додаток 22), із зазначенням виду й кількості стрілецької зброї, яка в них зберігається. Зміни в опис вносяться в день отримання (здавання) стрілецької зброї зі складу (на склад).

Відповідний опис у кімнаті для зберігання зброї підрозділу підписує і вносить до нього зміни командир підрозділу, а в кімнаті для зберігання зброї чергового частини - начальник служби РАО (посадова особа, яка відповідає за облік, видачу та зберігання стрілецької зброї та боєприпасів).

Біля кожного гнізда ставниці, шафи, ящика закріплюється відповідний ярлик зброї, що зберігається (додаток 23), із зазначенням виду, номера стрілецької зброї, військового звання, прізвища та ініціалів особи, за якою закріплена стрілецька зброя.

8. У кожному ящику з боєприпасами повинен бути опис боєприпасів, які зберігаються в ящику (додаток 24), у якому зазначаються найменування, виробничі дані на боєприпаси та їх кількість, підписаний командиром підрозділу.

Запас боєприпасів у підрозділах для несення вартової служби визначається командиром військової частини, виходячи з практичної необхідності кожного підрозділу, в наказі про організацію служби військ та бойового навчання (про організацію службової діяльності) на відповідний навчальний рік.

У разі зберігання магазинів та стрічок до стрілецької зброї в спорядженому вигляді строк зберігання їх не повинен перевищувати три роки. Якщо строк зберігання перевищує три роки, то магазини і стрічки розспоряджуються, комісійно проводиться технічний огляд боєприпасів і цими самими боєприпасами споряджуються інші магазини і стрічки, які є при стрілецькій зброї, у тій самій кількості і на той самий строк, про що складається відповідний акт. В ящику зі спорядженими магазинами і стрічками повинен лежати графік переспорядження магазинів (додаток 25).

Боєприпаси однієї номенклатури, які зберігаються в підрозділі (штабі, установі), повинні утримуватися з однаковими виробничими даними, зазначеними на боєприпасах.

9. Особиста зброя офіцерів і прапорщиків зберігається в чергового частини в металевій замкненій шафі та запечатується печаткою чергового частини.

Боєприпаси до пістолетів зберігаються у шафі (ящику) разом із пістолетами, але в окремому запечатаному та замкненому металевому ящику. Ящик з боєприпасами запечатується печаткою службової особи, призначеної наказом командира військової частини. Ключі від цього ящика з боєприпасами зберігаються в чергового частини, передавати їх іншим особам забороняється.

10. Пістолети солдатів і сержантів підрозділів та боєприпаси до них зберігаються на складі РАО військової частини в металевих ящиках, які повинні бути замкнені ключами командирів підрозділів та запечатані (опломбовані) одночасно печатками (пломбірами) командирів підрозділів і начальника складу РАО. Ця зброя видається в підрозділи в порядку, установленому наказом командира військової частини. Дозволяється за рішенням командира військової частини так само зберігати особисту зброю офіцерів і прапорщиків.

11. Боєприпаси чергового підрозділу зберігаються в чергового частини в окремих металевих ящиках, замкнених і запечатаних печаткою начальника штабу (заступника командира) військової частини, ключі від яких зберігаються в чергового частини. У кожному ящику має бути акт закладки боєприпасів (додаток 26). Боєприпаси черговий частини видає командиру чергового підрозділу під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5).

Дозволяється зберігати боєприпаси для несення вартової служби в замкненому та запечатаному металевому ящику (шафі) в кімнаті для зберігання зброї чергового частини, які видаються черговим частини начальнику варти під його особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

Частину боєприпасів для добового наряду дозволяється зберігати в окремій штатній упаковці чи щільникових пристроях разом з пістолетами. Кількість таких боєприпасів визначається в наказі командира військової частини.

Шафи (ящики) з особистою зброєю та боєприпасами зберігаються в кімнаті для зберігання зброї чергового частини, яка розташована в суміжному приміщенні з приміщенням чергового частини або поряд.

У разі відсутності можливості виділити окреме приміщення під кімнату для зберігання зброї чергового частини розміщення шафи (ящика) з особистою зброєю та боєприпасами здійснюється безпосередньо в кімнаті чергового частини. Така шафа відокремлюється металевою ґратчастою стіною та обладнується вхідними дверима таким чином, щоб у просторі між відчиненою шафою та вхідними дверима ґратчастої стіни могли розміститися новий та попередній чергові частини під час приймання (здавання) ними стрілецької зброї та боєприпасів. На дверях ґратчастої стіни (кімнати) передбачається віконце для видачі стрілецької зброї та боєприпасів. Двері повинні бути постійно замкнені та запечатані печаткою чергового частини.

Поблизу кімнати зберігання зброї чергового частини обладнуються місця для заряджання (розряджання) зброї, а також для її чищення. Поряд із кулевловлювачем розміщуються відповідна наочна документація щодо заходів безпеки під час користування стрілецькою зброєю і боєприпасами та порядок заряджання (розряджання) відповідного зразка зброї.

12. Навчальна зброя і навчальні боєприпаси зберігаються окремо від бойових.

За відсутності окремої ставниці дозволяється зберігати навчальну зброю разом з бойовою. У цьому разі місце для зберігання навчальної зброї позначається написом "НАВЧАЛЬНА ЗБРОЯ" і відокремлюється перегородкою.

Навчальні боєприпаси зберігаються в окремому металевому запечатаному та замкненому ящику в кімнаті для зберігання зброї.

Спортивна зброя зберігається разом із бойовою. Місце її зберігання позначається написом "СПОРТИВНА ЗБРОЯ".

Боєприпаси до спортивної зброї можуть зберігатися окремо або разом із бойовими боєприпасами.

Видача навчальної та спортивної зброї, навчальних і спортивних боєприпасів проводиться так само, як і бойових.

Навчальні боєприпаси на заняття видаються старшиною підрозділу керівнику заняття під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5).

13. Особиста зброя офіцерів і прапорщиків (мічманів) підрозділу та боєприпаси до неї видаються черговим частини в порядку, установленому командиром військової частини, та за його особистим дозволом.

У разі оголошення тривоги (збору) стрілецьку зброю і боєприпаси офіцерському складу, прапорщикам (мічманам), військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям-жінкам черговому частини дозволяється видавати за карткою замість зданої на зберігання зброї (додаток 27). У цьому разі запис у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5) не робиться. Картки замість зданої на зберігання зброї реєструються в книзі реєстрації облікових документів (додаток 28) служби РАО військової частини.

14. Перевірка стрілецької зброї під час приймання (здавання) чергування проводиться черговим підрозділу (військової частини) поштучно, за номерами і комплектністю згідно з описами стрілецької зброї, яка зберігається в ставницях, шафах, ящиках, і за книгою видачі зброї та боєприпасів, а боєприпасів - за кількістю запечатаних (опломбованих) ящиків без їх відкриття згідно з описом військового майна (додаток 19), які зберігаються в кімнаті для зберігання зброї, про що робиться запис у книзі прийняття та здавання чергування, форма якої наведена в додатку 9 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Під час перевірки звертається увага на справність і функціонування електрозвукової і світлової (крім шаф з особистою зброєю, ставниць) сигналізації, замків ставниць, шаф, ящиків зі стрілецькою зброєю, шаф, ящиків із боєприпасами, цілісність печаток і їх відповідність номерам, зазначеним в описах, а також на своєчасність здачі стрілецької зброї та боєприпасів особовим складом, який прибув з варти, відряджень, нарядів і занять.

15. Стрілецька зброя (у тому числі спортивна і навчальна) закріплюється за військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу під особистий підпис у відомості закріплення зброї за особовим складом (додаток 14), яка реєструється в службі діловодства військової частини.

Відомість складається за підрозділ і зберігається в командира підрозділу.

Назва, серія, номер і дата видачі стрілецької зброї, закріпленої за військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу та виданої зі складу офіцерам і прапорщикам (мічманам), крім спортивної і навчальної стрілецької зброї, записуються у військовий квиток військовослужбовця (посвідчення офіцера або прапорщика (мічмана)).

Кожний запис про отриману (здану) стрілецьку зброю у військових квитках завіряється підписом командира підрозділу, а в посвідченнях офіцера або прапорщика (мічмана) - начальника служби РАО (посадової особи, яка відповідає за облік, зберігання та видачу стрілецької зброї та боєприпасів), і скріплюється гербовою печаткою військової частини.

Приймання стрілецької зброї від особового складу підрозділу проводиться шляхом списання його у відомості закріплення зброї за особовим складом.

На період відсутності військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) у військовій частині не більше 60 діб їх особиста стрілецька зброя та боєприпаси до неї на склад РАО військової частини не здаються.

16. Стрілецька зброя та боєприпаси особовому складу для навчання, занять, під час заступання у варту, а також для чищення видаються під особистий підпис, а боєприпаси для несення вартової служби - під підпис начальника варти у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5).

17. У разі вилучення стрілецької зброї (боєприпасів) правоохоронними органами з місця події чи під час виконання інших слідчих дій у книзі видачі зброї та боєприпасів робиться запис про вилучення стрілецької зброї (боєприпасів). Зміни до опису стрілецької зброї, яка міститься у ставниці (шафі, ящику), не вносяться.

18. Військовослужбовцям, які відбувають у відрядження зі зброєю, до посвідчення про відрядження записуються вид, номер стрілецької зброї і кількість виданих до неї боєприпасів із зазначенням найменування, виробничих даних на боєприпасах та їх кількості. Запис скріплюється підписом особи, яка підписала посвідчення про відрядження, і гербовою печаткою військової частини. Найменування, кількість, номери стрілецької зброї та боєприпасів, призначених для озброєння команди (варти), записуються в посвідчення про відрядження старшого команди (варти).

У книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5) під час отримання стрілецької зброї та боєприпасів військовослужбовцями, які відбувають у відрядження зі зброєю, після дати видачі черговим підрозділу (військової частини) записуються номер і дата посвідчення про відрядження, а також зазначається дата повернення цього військовослужбовця з відрядження.

У разі прибуття військовослужбовців до місця призначення стрілецька зброя і боєприпаси, якщо вони не потрібні для виконання службового завдання, здаються на короткострокове зберігання до військової частини або до органу Служби правопорядку за місцем відрядження. При цьому оформлення зброї здійснюється в книзі видачі зброї та боєприпасів військової частини або органу Служби правопорядку, для цього в ній визначається окремий розділ.

Стрілецька зброя і боєприпаси військовослужбовців, які прибули у відрядження, зберігаються в окремій ставниці, шафі, ящику в місці зберігання зброї та боєприпасів, визначеному наказом командира військової частини. Ставниця, шафа, ящик замикаються і запечатуються печаткою чергового підрозділу.

19. У разі оголошення тривоги (збору) ящики зі стрілецькою зброєю і боєприпасами підрозділу старшина підрозділу одержує зі складу РАО військової частини під особистий підпис у завчасно підготовленій накладній (додаток 7). Старшина підрозділу перевіряє цілісність ящиків, печаток та замків і під охороною вивозить їх у район зосередження.

Особисту зброю офіцерів і прапорщиків дозволяється доставляти до місць збору в переносних, обладнаних замками, запечатаних металевих ящиках, які повинні бути обладнані так, щоб уникати доторкання пістолетів один до одного та до стінок і кришки ящика.

Прибувши до району зосередження, старшина підрозділу відмикає ящики зі стрілецькою зброєю та боєприпасами, перевіряє наявність стрілецької зброї та боєприпасів і за командою прямих начальників видає особовому складу під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5).

Якщо стрілецька зброя і боєприпаси не видаються, ящики зі зброєю та боєприпасами замикаються, запечатуються мастиковою печаткою старшини підрозділу і здаються під охорону призначеному добовому наряду.

Для скорочення часу на видачу стрілецької зброї та боєприпасів солдатам і сержантам у разі оголошення тривоги (збору) в кінці книги видачі зброї та боєприпасів завчасно робиться відповідний запис (список військовослужбовців, назви закріплених за ними видів та номерів зброї, кількість боєприпасів), який за потреби уточнюється під час видачі стрілецької зброї та боєприпасів. Стрілецька зброя та боєприпаси військовослужбовцям строкової служби видаються під їх особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

Після закінчення тривоги (збору) стрілецька зброя та боєприпаси перевіряються відповідними командирами (керівниками, начальниками)  (за кількістю, номерами, комплектністю, серією боєприпасів) і в установлений строк здаються черговому частини (на склад РАО військової частини).

20. В авіаційних і авіаційно-технічних військових частинах у разі оголошення тривоги ящик з особистою зброєю та боєприпасами для офіцерів і прапорщиків підрозділу отримує в чергового частини відповідальний офіцер, призначений наказом командира військової частини, під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5) і доставляє їх на аеродром (у район), де видає їх за картками замість зданої на зберігання зброї (додаток 27).

Стрілецьку зброю в дерев’яних ящиках та боєприпаси в металевих ящиках для солдатів і сержантів отримує в чергового підрозділу поштучно під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів і доставляє на аеродром (у район) старшина підрозділу, де за вказівкою командира підрозділу видає особовому складу під особистий підпис у відомості видачі зброї та боєприпасів (у разі тривоги, у варту) (додаток 29). Відомість видачі зброї та боєприпасів повинна бути зареєстрована і зберігатися в підрозділі протягом року.

Після закінчення тривоги (збору) офіцери і прапорщики повертають особисту зброю та боєприпаси офіцеру, відповідальному за отримання і доставку зброї, отримують від нього свої картки замість зданої на зберігання зброї. Відповідальний офіцер здає зброю та боєприпаси черговому частини згідно з книгою видачі зброї та боєприпасів.

Стрілецьку зброю та боєприпаси солдати і сержанти підрозділів повертають після закінчення заходів тривоги старшині підрозділу. Старшина підрозділу здає стрілецьку зброю поштучно, а боєприпаси - у замкненому, запечатаному ящику згідно з книгою видачі зброї та боєприпасів черговому підрозділу. Черговий підрозділу про здачу особовим складом зброї та боєприпасів доповідає командиру підрозділу і черговому частини.

Про повернення стрілецької зброї та боєприпасів у місце постійної дислокації та здавання їх під охорону добовому наряду черговий частини доповідає командиру військової частини.

21. Стрілецька зброя та боєприпаси солдатів і сержантів, які знаходяться у відрядженні, черговій відпустці або на лікуванні під час оголошення тривоги (збору) або не залучаються до довготривалих навчань (стрільб), здаються старшиною підрозділу на зберігання в один із підрозділів або на склад РАО військової частини в порядку, визначеному командиром військової частини.

22. Після закінчення занять (навчань, стрільб, чергування, патрулювання, виконання службового завдання, відряджень) зі стрілецькою зброєю та повернення з варти стрілецька зброя повинна бути вичищена і здана черговому підрозділу (частини).

Військовослужбовці, які здають стрілецьку зброю, повинні переконатися в тому, що здана ними стрілецька зброя (боєприпаси) документально оформлена черговим підрозділу (частини) у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 5).

Стрілецька зброя, повернута в нічний час, протирається і здається черговому підрозділу (частини), а її чищення проводиться в години, установлені розпорядком дня.

ІІІ. Облік, зберігання і видача особистої зброї та боєприпасів до неї в структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших органах військового управління

1. Облік особистої зброї та боєприпасів до неї в структурних підрозділах та органах військового управління ведеться службою РАО підрозділів забезпечення структурних підрозділів, органів військового управління.

У службі РАО підрозділу забезпечення облік особистої зброї та боєприпасів структурних підрозділів ведеться за книгою обліку наявності та руху військового майна (додаток 11), книгою обліку за номерами і закріплення озброєння та техніки (додаток 12).

З метою створення єдиного автоматизованого обліку у структурних підрозділах, органах військового управління ведеться номерний облік стрілецької зброї на магнітних носіях (оптичних носіях інформації, флеш-накопичувачах).


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору