Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України
Фонд державного майна; Наказ від 10.06.2013799
Документ z0940-13, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 23.08.2014, підстава 358-2014-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013  № 799


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 940/23472

{Наказ скасовано на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014}

Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та преамбулі наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996 "Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із змінами), слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача";

у пункті 1 наказу слова "які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів" замінити словами "для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача".

2. Заголовок наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357 "Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами), викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів)";

пункт 1 наказу викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів), що додається".

3. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479 "Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), викласти у такій редакції:

"З метою реалізації Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

у пункті 1 слова ", погоджене Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" виключити.

4. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами), після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

5. У преамбулі наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 "Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), слово та цифри "статті 20" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України",", після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

6. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 210 "Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 378/22910:

преамбулу після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (ОДЦО)";

доповнити новою формою кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (ОДЦО), що додається.

7. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 211 "Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 379/22911:

преамбулу після слів "професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами ", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (ОДЦО)";

доповнити новою формою посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (ОДЦО), що додається.

8. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

9. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
10.06.2013  № 799ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
10.06.2013  № 799ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
10.06.2013  № 799


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 940/23472

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

1. У Положенні про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами):

1) у розділі І:

у пункті 1 слово та цифри "статті 14" замінити словами "Закону України "Про Фонд державного майна України", після слів "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" доповнити словами та цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту: "3. Організаційне забезпечення складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності здійснюється навчальними закладами, які уклали угоду про співробітництво з ФДМУ за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та/або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".".

У зв’язку з цим пункти 3-31 вважати відповідно пунктами 4-32;

пункт 7 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами та знаками ", (їх об’єднаннями)";

2) у розділі ІІ:

у пункті 9 слова "погоджені Наглядовою радою з питань оціночної діяльності" замінити словами та цифрами "встановлено наказом ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами)";

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Програми базової підготовки оцінювачів є єдиними для всіх навчальних закладів і затверджуються наказом ФДМУ. Навчальні заклади розробляють програми підвищення кваліфікації оцінювачів, які підлягають погодженню з ФДМУ. Навчальний заклад зобов’язаний забезпечити організацію навчального процесу оцінювачів відповідно до розробленого навчально-методичного комплексу за напрямом(ами) оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).

Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу: надання навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль. Навчально-методичний комплекс розробляється для всіх модулів, зазначених у тематичних планах та програмах курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна.

Навчально-методичний комплекс включає:

робочу навчальну програму;

зміст лекційного курсу;

методичні вказівки та/або рекомендації для виконання практичних занять;

навчально-методичні матеріали для проміжного контролю.";

друге речення абзацу першого пункту 11 виключити;

пункт 12 доповнити словами та цифрами ", з урахуванням пункту 11 цього Положення";

друге речення пункту 16 викласти у такій редакції: "Фізичній особі, що прослухала навчальний курс за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів або якій зараховується підвищення кваліфікації відповідно до інших форм підвищення кваліфікації, зазначених у наказі ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161, видається посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача за відповідним(и) напрямом(ами) та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).";

у першому реченні пункту 18 слова ", а також рішення Екзаменаційної комісії про видачу або позбавлення кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів" виключити;

абзац другий пункту 19 після слів "організацій оцінювачів" доповнити словами та знаками "(їх об’єднань)", слова та цифру "у складі не менш як 9 осіб" замінити словами "науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності";

у пункті 22:

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"здійснення перевірки змісту та якості розробки навчально-методичного комплексу;".

У зв’язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;

абзац перший пункту 23 після слів "організаціями оцінювачів" доповнити словами та знаками "(їх об’єднаннями)".

3) у розділі ІІІ:

у пункті 29:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"документи, що підтверджують можливість здійснення навчання за формами, затвердженими цим Положенням, відповідно до чинного законодавства;";

абзац сьомий після слова "примірної" доповнити словом "форми";

абзац восьмий після слів "та вчених звань" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 3 до цього Положення";

в абзаці дев’ятому цифри "15" замінити цифрами "16";

в абзаці другому пункту 31 цифри та слово "28 та 29" замінити цифрами та словом "29 та 30";

4) додатки 1, 2 до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів викласти у такій редакції:


"Додаток 1
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 29)

ЗАЯВА
про укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

Заявник _____________________________________________________________________
                                                                        (найменування навчального закладу)

Керівник ____________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)

Місцезнаходження ____________________________________________________________
                                                                      (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Телефон ____________________________ Телефакс ________________________________

Поточний рахунок _________________________ МФО _____________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________

Прошу укласти угоду про співробітництво з професійної підготовки:

I. За такими напрямами базової підготовки оцінювачів*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності*:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

II. За такими напрямами підвищення кваліфікації оцінювачів*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

_________________________________________________________ згоден на проведення
                                      (найменування навчального закладу)

перевірки робочою групою, утвореною відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами), щодо спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів.

Керівник

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М.П."___" _______________ 20__ року
       (дата заповнення заяви)


__________
* Непотрібне закреслити.


Додаток 2
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 29)

ПРИМІРНА ФОРМА УГОДИ
про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

м. Київ

"___" __________ 20__ року

Фонд державного майна України в особі _________________________________________
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

____________________________________________________________________________,

який (яка) діє на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України" (далі - Фонд), з однієї сторони,

та __________________________________________________________________________
                                                                    (найменування навчального закладу)

_____________________________________________________________________________

в особі _____________________________________________________________, який (яка)
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

діє на підставі ________________________________________________________________,
                                                                                    (назва установчого документа)

зареєстрованого ______________________________________________________________
                                               (найменування органу, що зареєстрував установчий документ, дата реєстрації)

____________________________________________________________________________,
                                                                              (серія та номер ліцензії)

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Метою співробітництва Фонду та ________________________________________
                                                                                                                      (найменування навчального закладу)

є забезпечення професійної підготовки оцінювачів для виконання робіт з оцінки майна на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

1.2. Фонд та _____________________________________________________________
                                                                                    (найменування навчального закладу)

взаємодіють при:

1.2.1. Організації навчального процесу з базової підготовки оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

1.2.2. Організації підвищення кваліфікації оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Обов'язки Сторін

2.1. ________________________________________________________ зобов'язується:
                                                        (найменування навчального закладу)

забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;

здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом, відповідно до вимог законодавства; залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників Фонду, інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх згодою) до участі в процесі навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів;

здійснювати попередній контроль рівня знань тестуванням або заліком відповідно до законодавства;

надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту;

забезпечувати складання слухачами не менше ніж чотирьох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

забезпечувати складання оцінювачами не менше ніж двох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за спеціалізацією(ями) 1.8 та/або 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напрямів 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

забезпечувати складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;

забезпечувати необхідні умови для роботи Екзаменаційної комісії, атестаційно-рецензійної комісії та слухачам для складання кваліфікаційного іспиту;

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії;

видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідною базовою програмою;

видавати слухачам, що прослухали навчальний курс з підвищення кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення кваліфікації, посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом та у 10-денний строк інформувати Фонд про їх проведення;

у 10-денний строк з дати настання відповідної обставини інформувати Фонд про зміни в складі керівництва та найменуванні навчального закладу, його місцезнаходженні та надавати іншу інформацію про нього;

організовувати конференції та семінари з питань оцінки;

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є в комунальній власності;

організовувати у встановлених випадках стажування слухачів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (зі змінами);

у разі виявлення недоліків з професійної підготовки оцінювачів на підставі рішення Фонду усунути їх у встановлений Фондом строк.

2.2. Фонд зобов'язується:

брати участь у спільних з ___________________________________________________
                                                                                                    (найменування навчального закладу)

заходах, спрямованих на виконання зобов'язань, що є предметом угоди, у тому числі з розробки програм базової підготовки оцінювачів;

погоджувати програми підвищення кваліфікації оцінювачів та зміни до них, які відповідають вимогам законодавства України та вносяться за пропозицією навчального закладу;

забезпечувати участь представників Фонду в навчальному процесі;

контролювати ____________________________________________________________
                                                                              (найменування навчального закладу)

щодо виконання ним вимог законодавства України;

інформувати ______________________________________________________________
                                                                              (найменування навчального закладу)

про розроблені нормативно-правові акти з оцінки майна;

разом з представниками саморегулівних організацій оцінювачів та іншими фахівцями 1-2 рази на рік здійснювати перевірки
_____________________________________________________________________________
                                                          (найменування навчального закладу)

щодо виконання ним умов угоди з Фондом (надання інформації Фонду, дотримання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів тощо);

за результатом перевірки відповідно до рішення Фонду приймати рішення щодо продовження (або розірвання) угоди про співробітництво з
_____________________________________________________________________________
                                                             (найменування навчального закладу)

3. Строк дії угоди

3.1. Ця угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє до "___"______________ 20__ року.

3.2. Зміни до цієї угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.

3.3. Угода втрачає чинність після закінчення строку її дії або за домовленістю Сторін.

3.4. Угода може бути розірвана у разі прийняття Фондом відповідного рішення за результатами проведення перевірок навчального закладу.

3.5. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цієї угоди вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

3.6. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фонд державного майна України

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9

_________________________________
        (найменування навчального закладу)

_________________________________
                       (місцезнаходження)

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ
___________________________________

Банківські реквізити
___________________________________

___________________________________
                         (ініціали, прізвище)

М.П.

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ
___________________________________

Банківські реквізити
___________________________________

___________________________________
                           (ініціали, прізвище)

М.П.

__________
* Непотрібне закреслити.";

5) доповнити Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів новим додатком 3 такого змісту:


"Додаток 3
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 29)

ВІДОМОСТІ
про викладачів, які залучаються до навчального процесу

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (за наявності)

Місце роботи

Стаж, років

Наукові ступені, вчені звання

Відомості про членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (далі - СРО)

Відомості про рекомендації СРО та/або державного органу приватизації щодо здійснення викладацької діяльності із зазначенням реквізитів рекомендаційного листа

Теми, які висвітлюватиме викладач, із зазначенням наявності планів лекцій

Підпис викладача  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »