Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національног [...]
Національний банк; Правила від 10.08.2005281
Документ z0951-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.05.2016, підстава v0303500-16
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2005  № 281


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за № 951/11231

ПРАВИЛА
функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 333 від 21.08.2006
№ 156 від 03.05.2007
№ 207 від 07.06.2007
№ 419 від 20.11.2007
№ 95 від 15.04.2008
№ 153 від 02.06.2008
№ 544 від 14.12.2010
№ 111 від 13.04.2011
№ 497 від 30.12.2011
№ 475 від 16.11.2012
№ 248 від 30.04.2014
№ 360 від 16.06.2014
№ 473 від 24.07.2015
№ 721 від 23.10.2015
№ 303 від 28.04.2016}

{У тексті Правил слова "Торговельна сесія" у всіх відмінках замінено словами "функціонування Системи підтвердження угод" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 153 від 02.06.2008}

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та статті 44 Закону України "Про Національний банк України".

1.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) у разі порушення установлених цими Правилами норм несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

2. Порядок функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України

1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) бере участь у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі - Система підтвердження угод) з іншими уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) як покупець та/або як продавець кожного виду іноземної валюти Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі - Класифікатор).

{Пункт 1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 303 від 28.04.2016}

2. Уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) здійснюють взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют та банківських металів за гривні лише за підтвердженими угодами, взаємні розрахунки за безготівкові гривні здійснюються виключно через систему електронних платежів Національного банку України. Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її учасники під час функціонування Системи підтвердження угод отримали взаємні підтвердження засобами цієї системи.

3. Підтвердження угод між Національним банком України та уповноваженими банками (уповноваженими фінансовими установами) завершується у робочі дні:

з понеділка до четверга (уключно) - до 17.00 за київським часом;

у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00 за київським часом.

{Абзац перший пункту 3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 721 від 23.10.2015}

Угода, яка вже була підтверджена для одного з її учасників до зупинення Національним банком України Системи підтвердження угод, підтверджується і для іншого її учасника засобами цієї системи.

4. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який планує взяти участь у валютній інтервенції (інтервенція за єдиним курсом, валютний аукціон, адресна інтервенція), подає заявку на участь у Системі підтвердження угод для проведення операцій з купівлі-продажу іноземних валют з Національним банком України.

Якщо уповноваженим банком не повністю задоволені потреби клієнтів та потреби за власними операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, то він має право звернутися до Національного банку України щодо проведення з ним операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні. Час подачі уповноваженими банками заявок на участь у Системі підтвердження угод до Національного банку України встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку. На підставі аналізу внутрішнього валютного ринку з купівлі-продажу іноземної валюти Національний банк України може прийняти рішення стосовно проведення валютної інтервенції.

{Абзац другий пункту 4 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 721 від 23.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 303 від 28.04.2016}

Для здійснення операції з купівлі іноземної валюти з Національним банком України заявка на участь у Системі підтвердження угод має містити інформацію за кожним видом валют: загальну суму купівлі (із зазначенням у тому числі суми купівлі іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам), курс, за яким банк бажає здійснити операцію з купівлі іноземної валюти. Для здійснення операції з продажу іноземної валюти з Національним банком України заявка має містити інформацію за кожним видом валют про суму операції (у тому числі продаж коштів, які були куплені в клієнтів протягом операційного дня), а також курс, за яким банк бажає продати Національному банку України іноземну валюту.

{Абзац третій пункту 4 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 721 від 23.10.2015}

Заявка для здійснення операцій з купівлі/продажу за гривні банківських металів з Національним банком України має містити інформацію, аналогічну інформації, зазначеній у заявках на купівлю/продаж іноземної валюти.

У разі прийняття Національним банком України рішення про проведення валютного аукціону уповноважений банк подає до Національного банку України заявку до визначеного в повідомленні про проведення аукціону часу.

5. Уповноважений банк у заявці на участь у Системі підтвердження угод для проведення валютних операцій на умовах "своп" з Національним банком України зазначає суму валюти, курс та дату валютування за другою (зворотною) операцією.

6. Реєстрація (підтвердження) угод з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах "своп" між уповноваженими банками та міжнародними фінансовими організаціями здійснюється уповноваженими банками в односторонньому порядку.

Угоди з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на умовах "своп" між Національним банком України та міжнародними фінансовими організаціями реєструються (підтверджуються) тільки Національним банком України.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 721 від 23.10.2015}

{Глава 2 в редакції Постанови Національного банку № 473 від 24.07.2015}

3. Перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами

{Назва глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 153 від 02.06.2008}

3.1. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) перераховувати на поточний рахунок клієнта без його доручення кошти в іноземній валюті не пізніше ніж на наступний банківський день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок. Зазначена вимога не поширюється на кошти, які згідно із законодавством України підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України.

{Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 95 від 15.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 475 від 16.11.2012}

3.2. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в іноземній валюті не пізніше ніж за п'ять банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку цього клієнта. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, які не належать до 1-ї групи Класифікатора, та на банківські метали.

3.3. Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) зарахувати гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти та банківських металів на поточний рахунок власника коштів не пізніше ніж за два банківських дні, починаючи з дня зарахування відповідної суми в гривнях на кореспондентський рахунок цього (цієї) уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) або на внутрішньобанківський рахунок - за операціями продажу, що здійснюються в межах одного банку.

Уповноважений банк (уповноважена фінансова установа), який (яка) обслуговує клієнта, має право за дорученням цього клієнта утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на його поточний рахунок у національній валюті, якщо це передбачено в заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів.

{Пункт 3.3 глави 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 419 від 20.11.2007}

{Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 419 від 20.11.2007}

Директор Департаменту
валютного регулювання


О.А. Щербакова

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
С.О. Яременко

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...