Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом
Мінтранс України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 15.07.2004630
Документ z0958-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.12.2005, підстава z1416-05
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2004 N 630
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2004 р.
за N 958/9557
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 734 ( z1416-05 ) від 10.11.2005 )
Про затвердження Інструкції з організації
перевезень вантажів повітряним транспортом

На виконання Програми інтеграції України до Європейського
Союзу, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня
2000 року N 1072/2000 ( 1072/2000 ), відповідно до статей 60 та 62
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації перевезень вантажів
повітряним транспортом, що додається, та ввести її у дію через
тридцять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 25.10.99 N 509 ( z0385-00 ) "Про
затвердження Інструкції про повітряні перевезення спеціальних та
небезпечних вантажів", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 03.07.2000 за N 385/4606.
3. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.):
3.1. У встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести вимоги зазначеної Інструкції до відома
підприємств, організацій та установ, що задіяні в повітряних
перевезеннях вантажів.
3.3. Забезпечити до кінця 2004 року розробку нормативних
документів, передбачених пунктом 4.2 цього наказу.
4. Підприємствам, організаціям та установам, що задіяні в
повітряних перевезеннях вантажів:
4.1. Узяти зазначену Інструкцію до керівництва та протягом
тридцяти днів з дати реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України привести свої нормативні документи у відповідність
до неї.
4.2. До введення в дію: Інструкції з оформлення авіаційної вантажної накладної
застосовувати правила щодо оформлення авіаційної вантажної
накладної, установлені Міжнародною асоціацією повітряного
транспорту ("Air Waybill Handbook", ІАТА); Інструкції з обробки швидкопсувних вантажів застосовувати
правила щодо обробки швидкопсувних вантажів, установлені
Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("Perishable Cargo
Handling Manual", ІАТА); Правил перевезення живих тварин застосовувати правила щодо
перевезення живих тварин, установлені Міжнародною асоціацією
повітряного транспорту ("Live Animals Regulations", ІАТА); Інструкції з обробки стандартних засобів пакування
застосовувати правила щодо обробки стандартних засобів пакування,
установлені Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("ULD
Technical Manual", ІАТА); відповідних положень Інструкції з обслуговування пасажирів,
багажу, вантажів та повітряних суден в аеропорту застосовувати
норми щодо обслуговування пасажирів, багажу, вантажів та
повітряних суден в аеропорту, установлені Міжнародною асоціацією
повітряного транспорту ("Airport Handling Manual", ІАТА).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту - директора Укравіатрансу Максимова В.О.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
15.07.2004 N 630
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2004 р.
за N 958/9557

ІНСТРУКЦІЯ
з організації перевезень вантажів
повітряним транспортом

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція підготовлена відповідно до статей 60 та 62
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) та пункту 4.2.3 Правил
повітряних перевезень вантажів, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 14.10.2003 N 793 ( z1023-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.11.2003 за
N 1023/8344 (далі - Правила повітряних перевезень вантажів), з
метою забезпечення належного рівня безпеки польотів та якості
обслуговування при операціях з повітряних перевезень і фізичного
розподілу вантажів.
1.2. Ця Інструкція розроблена з урахуванням положень таких
документів: "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху", ІКАО, Doc 9284/905 (далі - "Технические
инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху"); Міжнародної асоціації повітряного транспорту (далі - ІАТА): Principles of Cargo Handling (Інструкція з організації
перевезень вантажів повітряним транспортом); Perishable Cargo Handling Manual (Інструкція з обробки
швидкопсувних вантажів); Air Waybill Handbook (Інструкція з оформлення авіаційної
вантажної накладної); Live Animals Regulations (Правила перевезення живих тварин); ULD Technical Manual (Інструкція з обробки стандартних
засобів пакування); Airport Handling Manual (Інструкція з обслуговування
пасажирів, багажу, вантажів та повітряних суден в аеропорту); Cargo Interchange Message Procedures Manual (Cargo-IMP)
(Процедури обміну телеграмами при транспортуванні вантажу в
стандарті Cargo-IMP).
2. Терміни і визначення,
що застосовуються у цій Інструкції
Авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) - еквівалент
терміна "авіаційна вантажна накладна", який визначений у Правилах
повітряних перевезень вантажів ( z1023-03 ). Авіаційна вантажна накладна агента (Home Air Waybill) -
документ, що оформлюється консолідатором на кожне відправлення
об'єднаного вантажу і містить інструкції для агента з обробки з
розкомплектування вантажу. Авіаційна вантажна накладна - дублікат (Substitute Air
Waybill) - документ, що виданий для оформлення перевезення вантажу
у разі відсутності основної авіаційної вантажної накладної і
містить необхідну інформацію стосовно вантажу для завершення
перевезення. Авіаційна вантажна накладна нейтральна (Neutral Air
Waybill) - документ, що не містить код або будь-які інші дані про
перевізника до його оформлення. Авіаційна вантажна накладна основна (Master Air Waybill) -
документ, що містить код або будь-які інші дані про перевізника. Агент з оформлення вантажу (Cargo Agent) - агент, що виконує
хоч одну операцію з менеджменту товарів, обробки замовлень,
оформлення рахунків, оформлення перевізних документів на вантаж,
приймання вантажу, стягнення зборів за транспортування вантажу. Агент з митного очищення (Customs Clearance Agent) -
еквівалент терміна "Митний брокер", який визначений у Правилах
повітряних перевезень вантажів ( z1023-03 ). Агент з обробки (Handling Agent) - агент, що виконує хоч одну
операцію з обробки вантажу: завантаження, розвантаження, наземну
обробку, відкриття вантажних відсіків. Агент з розкомплектування вантажу (Break Bulk Agent) - агент,
що виконує хоч одну операцію з упакування, відбору, зберігання,
збирання вантажу, включаючи операції щодо об'єднаного вантажу. Багаж несупроводжуваний (Unaccompanied Baggage) - багаж, що
перевозиться окремо від пасажира та оформлюється авіаційною
вантажною накладною і перевозиться як вантаж. Вантаж великоваговий (Heavy Cargo) - вантаж, одне місце якого
перевищує за вагою 150 кг. Вантаж вивантажений (Off-load Cargo) - вантаж, який був
вивантажений з повітряного судна разом з супровідними документами
(авіаційною вантажною накладною, вантажним маніфестом) в пункті
відправлення, призначення або проміжному пункті за маршрутом
транспортування. Вантаж втрачений (Missing Cargo) - вантаж, що не прибув у
пункт призначення і при цьому був включений у вантажний маніфест
цього рейсу. Вантаж вологий (Wet Cargo) - вантаж, що містить рідину чи
велику кількість вологи або здатний виділяти рідину (вологу) при
транспортуванні. Вантаж засланий (Overcarried Cargo) - вантаж, що був
помилково перевезений у пункт інший, ніж пункт, зазначений у
вантажному маніфесті чи авіаційній вантажній накладній як пункт
призначення. Вантаж змішаний (Mixed Consignment) - вантаж, що складається
з різних товарів, предметів або майна, упакованих разом або в
окремих упакуваннях. Вантаж знайдений (Found Cargo) - вантаж, що прибув у пункт
призначення (чи був виявлений при перевірці складу) без
супровідних документів (авіаційної вантажної накладної, вантажного
маніфеста). Вантаж коштовний (Valuable Cargo) - вантаж, що відповідає
таким умовам: має оголошену цінність для транспортування 1 000 дол. США (чи
450 британських фунтів) та більше (або еквівалентом в іншій
валюті) за один кілограм; складається з срібла, золота, платини, дорогоцінних каменів,
перлин та виробів з них; складається з грошових банкнот, дорожніх чеків, страхових
полісів, акцій, акцизних купонів, марок і готових до застосування
банківських і/або кредитних карток. Вантаж легковаговий (об'ємний) (Volume Cargo) - вантаж, об'єм
якого перевищує 0,006 куб. м на 1 кг ваги брутто. Вантаж небезпечний (Dangerous Goods) - предмети або речовини,
які під час повітряного перевезення можуть створити значну
небезпеку для здоров'я чи майна і які класифіковані згідно з
частиною 2 "Технических инструкций по безопасной перевозке опасных
грузов по воздуху". Вантаж помилково маркований (Mislabeled Cargo) - вантаж, на
який нанесене маркування, що не відповідає вмісту упакування
і/або призначене для іншого вантажу, і/або не відповідає даним, що
включені в авіаційну вантажну накладну. Вантаж службовий (Service Cargo) - вантаж, який перевозиться
на повітряному судні та є власністю перевізника. Вантаж транзитний (Transit Cargo) - вантаж, який за маршрутом
транспортування не перевантажується на інше повітряне судно. Вантаж трансферний (Transfer Cargo) - вантаж, доставлений в
аеропорт трансферу одним рейсом і транспортований на іншому рейсі
того самого або іншого перевізника. Вантажний трансферний маніфест (Transfer Manifest) - документ
на вантаж, що перевозиться різними перевізниками, оформлений
перевізником, що здійснює трансфер, і підписаний перевізником, що
приймає. Підпис перевізника, що приймає (перевізника
стикувального), розглядається як розписка за переданий вантаж, так
і передання відповідальності за вантаж. Вантаж частково завантажений (Short-Shipped) - вантаж, який
був внесений у вантажний маніфест, але був частково завантажений
на повітряне судно в аеропорту відправлення. Вантаж швидкопсувний (Perishable Cargo) - вантаж, який
втрачає свої якості після закінчення обмеженого періоду часу під
впливом умов навколишнього середовища (температури, вологості,
тиску та ін.) та вимагає дотримання особливих умов транспортування
і зберігання (наприклад: продукти харчування, живі рослини,
племінні яйця, медичні препарати, риборозсадний матеріал). Вантаж, що сильно тхне (Obnoxious Cargo) - вантаж, який через
свої властивості має сильний запах. Такий вантаж приймається до
перевезення тільки в упакуванні в опломбованих герметичних
(водонепроникних) контейнерах, щоб з упакування не проникав запах. Вантажне відправлення (Consignment/Shipment) - одна або
більше партія вантажів, прийнята перевізником від одного
вантажовідправника в один час, за однією адресою, оформлена єдиною
авіаційною вантажною накладною як одна партія для видачі одному
вантажоодержувачу в одному пункті призначення. Вантажне повітряне судно (Cargo Aircraft) - будь-яке
повітряне судно, що призначене для транспортування вантажу. Вантажний відсік (Hold/Compartment) - відсік повітряного
судна, що використовується для транспортування вантажів і багажу,
обмежений стелою, підлогою, стінами і перегородками. Вантажні IMP коди (Cargo IMP Code) - стандартна система
кодування елементів повідомлень про вантаж. IMP коди
використовуються перевізниками при обміні повідомленнями щодо
перевезення вантажу для скорочення часу на обмін інформацією. Вантажний маніфест (Cargo Manifest) - документ, що включає
перелік вантажних відправлень усього вантажу та пошти, що
перевозяться на повітряному судні за відповідним маршрутом. Доповнення до товару (Commodity Accessories) - додаткові
предмети, що не є невід'ємним компонентом вантажу, але призначені
для безпосереднього використання з ним. Допоміжне устаткування (Auxiliary Equipment) - устаткування,
що використовується при завантаженні вантажу в засоби пакування і
при транспортуванні засобів пакування за межами повітряного судна. Ембарго (Embargo) - заборона на приймання до перевезення
будь-якої категорії вантажу за відповідним маршрутом (сектором
маршруту, територією або пунктами стикування), яка встановлена
відповідною країною (міжнародною організацією) на визначений
період часу. Консолідування вантажу (Assembly Cargo) - операція, яка
включає відбір окремих частин або упакувань вантажу для їх
подальшого об'єднання в єдине вантажне відправлення (вантаж
об'єднаний). Консолідатор (Consolidator/Forwarder) - агент, що виконує
операції з консолідування (деконсолідування) вантажів. Номер за списком ООН (UN Number) - номер з чотирьох знаків,
визначений Комітетом експертів Організації Об'єднаних Націй з
перевезення небезпечних вантажів для позначення речовини або груп
речовин. Оголошена цінність для перевезення (Declared value for
carriage) - цінність вантажу (багажу), оголошена
вантажовідправником (пасажиром) для визначення межі
відповідальності перевізника за його втрату, ушкодження або
затримку та розміру зборів за транспортування такого вантажу
(багажу). Оплата за доставляння (Cash on delivery - COD) - плата за
перевезення вантажу, стягнута перевізником з вантажоодержувача.
При цьому про отриману суму перевізник повинен повідомити
вантажовідправника. Ордер різних зборів (Miscellaneous Charges Order - МСО) -
документ, що використовується для оплати додаткових послуг,
пов'язаних з перевезенням, і який може бути використаний для
оплати перевезення несупроводжуваного багажу. Палуба (Deck) - конструктивний елемент повітряного судна, що
утворює нижню опорну площину (підлогу) одного або декількох
експлуатаційних рівнів повітряного судна. У повітряних суднах, що
мають один такий рівень, він називається головною палубою. У
повітряних суднах, що мають більш одного експлуатаційного рівня,
такі рівні називаються: нижня палуба, головна палуба і верхня
палуба, починаючи знизу догори. Перевалка (Transhipment) - вивантаження вантажу з одного
рейса і навантаження його на інший рейс для подальшого
транспортування. Перевезення за угодою інтерлайн (Interline Carriage) -
перевезення за маршрутами двох або більше послідовних перевізників
згідно з домовленостями між перевізниками. Перевізник стикувальний (Connecting Carrier) - перевізник,
якому переданий вантаж для його подальшого транспортування на
стикувальному рейсі. Перевізник, що доставляє (Delivering Airlines) - перевізник,
на маршруті якого вантаж (багаж) з пункту вильоту, стоп-овера або
пункту трансферу перевозиться або прийнятий для перевезення до
наступного пункту(ів). Еквівалент терміна "Фактичний перевізник"
у розумінні Додаткової конвенції до Варшавської конвенції з
уніфікації деяких правил, пов'язаних із міжнародними повітряними
перевезеннями ( 995_130 ), що виконуються не перевізником, який
уклав договір, підписаної у Гвадалахарі 18.09.61. Перевізник, що оформлює (Issuing Airline) - перевізник,
перевізні документи якого використовуються для оформлення
транспортування вантажу (багажу). Еквівалент терміна "Перевізник
за договором" у розумінні Додаткової конвенції до Варшавської
конвенції з уніфікації деяких правил, пов'язаних із міжнародними
повітряними перевезеннями ( 995_130 ), що виконуються не
перевізником, який уклав договір, підписаної у Гвадалахарі
18.09.61. Повідомлення про зміну зборів за транспортування вантажу
(Cargo Charges Correction Advice - CCA) - документ, що
використовується для повідомлення про зміну зборів за
транспортування вантажу, які помилково внесені перевізником, що
оформив авіаційну вантажну накладну, і/або змін у способі оплати
транспортування вантажу. Попередні формальності (Advance Arrangement) - процедури, що
повинні здійснюватися вантажовідправником і перевізником до
моменту приймання вантажу до перевезення. Перевірка складу (Warehouse Check) - інвентаризація
вантажного складу, проведена з метою виявлення відповідності
вантажу до наявних оформлених авіаційних вантажних накладних. Прямий маршрут (Direct Routing) - маршрут, на якому
виконується перевезення між двома пунктами в кожному з напрямків
(туди і/або назад). Пункт вивантаження (Point of unloading) - аеропорт, у якому
відповідно до вантажного маніфесту вантаж повинен бути
вивантажений. Пункт завантаження (Point of loading) - аеропорт, у якому
відповідно до вантажного маніфесту вантаж повинен бути
завантажений. Розкомплектування вантажного відправлення (Diassembly
Cargo) - відділення однієї або більше частин єдиного вантажного
відправлення. Розкомплектування вантажу (Break Bulk) - розкомплектування
(деконсолідування) вантажу для його перекомпонування або видачі
вантажоодержувачу. Секція (Section) - відділення вантажного відсіку, що
зачиняється сіткою. Система взаєморозрахунків за перевезення вантажу (Carrier
Accounting Settlement System) - система оформлення рахунків між
перевізниками та агентами. Стандартний засіб пакування (Unit Load Device - ULD) -
контейнер або палет, що застосовується для пакування і
транспортування вантажів на повітряному судні. Страховий сертифікат (Insurance Certificate) - документ, що
підтверджує страхування окремого вантажного відправлення. Тариф (Rate) - еквівалент терміна "Тариф", який визначений у
Правилах повітряних перевезень вантажів. Тариф вантажний основний (General Cargo Rate - GSR) -
нормальний тариф, що застосовується для оплати транспортування
вантажів вагою до 45 кг (або від 45 кг до 100 кг). Тариф класний (Class Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування спеціально визначеної
категорії вантажу. Тариф комбінований (Combination Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажу, що обчислюється
шляхом комбінування двох або більш тарифів, згідно з встановленими
перевізником правилами. Тариф локальний (Local Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів на рейсах
тільки одного перевізника. Тариф нормальний (Normal Rate) - тариф, що застосовується для
оплати транспортування вантажів без кількісної знижки. Тариф об'єднаний (Joint Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів на рейсах двох
або більше перевізників і опублікований як наскрізний тариф. Тариф наскрізний (Through Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів від пункту
відправлення до пункту призначення через будь-який проміжний
пункт(и). Тариф за секторами (Sectional Rate) - спеціальний тариф, що
застосовується для оплати транспортування вантажів на секторі
маршруту між двома пунктами. Тариф спеціальний (корейт) (Specific Commodity Rate - SCD) -
тариф, що застосовується для оплати транспортування окремих
визначених категорій вантажів на визначених маршрутах. Точне відвантажувальне найменування (Proper Shipping Name) -
опис, що застосовується для позначення окремих предметів або
речовин, що включені у вантаж, в усіх перевізних документах,
повідомленнях і на упаковках, де це потрібно. Транзит (Transit) - зупинка на маршруті, при якій вантаж, що
транспортується, залишається на повітряному судні. Транспортний індекс (Transport Index) - число, що ідентифікує
упакування (зовнішнє упакування), контейнер (палет), що містить
радіоактивні речовини, і яке використовується для контролю за
рівнем радіоактивного опромінення, визначення категорії знаків
небезпеки, установлення граничної кількості упакувань та їх
розміщення у контейнері і на борту повітряного судна. Трансфер (Transfer) - зупинка на маршруті, при якій вантаж,
що транспортується, перевантажується на інше повітряне судно. Упакування (Packing) - операції, за допомогою яких вантажі
загортаються в обгорткові матеріали і/або розміщуються в ящику
(коробі, мішку) або інших ємностях чи іншим чином захищаються від
контакту з зовнішнім середовищем. Ящик внутрішній (Inner Case) - частина упакування вантажу, що
складається з двох ящиків. Найбільш виступаючі і тверді частини
предметів повинні стикатися зі стінками внутрішнього ящика. Ящик зовнішній (Outer case) - частина упакування вантажу, що
складається з двох ящиків. Внутрішній ящик розміщується у
зовнішньому ящику разом з перекладальним матеріалом - засобами
захисту внутрішнього ящика та його вмісту. Ящик одинарний (Single Case) - упакування у вигляді ящика
(короба), що містить перекладальний матеріал між зовнішніми
стінками і предметами, розміщеними в ньому. Ящик подвійний (Double Case) - упакування, що складається з
двох ящиків (одного усередині іншого) із проміжною прокладкою,
при цьому вироби розміщуються у внутрішньому ящику.
3. Приймання вантажів
3.1. Інструкція вантажовідправника 3.1.1. Інструкція вантажовідправника є допоміжним документом,
призначеним для збору повної інформації про вантаж, необхідної
перевізнику або його агенту з оформлення вантажу для заповнення
авіаційної вантажної накладної. Ця інструкція складається
вантажовідправником у письмовій формі до моменту передавання
вантажу для перевезення і повинна містити всю інформацію,
передбачену підпунктом 3.1.2 цієї Інструкції, для заповнення
авіаційної вантажної накладної від імені вантажовідправника. Цей
документ оформлюється при транспортуванні визначених категорій
вантажу, для безпечного транспортування яких необхідна додаткова
інформація. Інформація про вантаж, що міститься в інструкції
вантажовідправника, повинна відповідати інформації, зазначеній в
експортній декларації, інвойсі та ін. Інформація про небезпечний
вантаж повинна включати повне і правильне найменування вантажу та
клас його небезпеки, який повинен відповідати позначенню на
відповідному ярлику маркування вантажу. 3.1.2. Інструкція вантажовідправника (додаток 1) складається
з таких граф, що підлягають заповненню: 1 - "Shipper" ("Вантажовідправник") - необхідно вказати повне
ім'я й адресу вантажовідправника; 2 - "Consignee" ("Вантажоодержувач") - необхідно вказати
повне ім'я й адресу вантажоодержувача. Ця адреса повинна включати
місто і країну та може також включати номер телефону, телекса
і/або факсу вантажоодержувача. Якщо вантаж є швидкопсувним або
містить швидкопсувні предмети, номер телефону повинен бути
вказаний обов'язково; 3 - "Airport of departure" ("Аеропорт відправлення") -
необхідно вказати найменування аеропорту або пункту відправлення; 4 - "Airport of destination" ("Аеропорт призначення") -
необхідно вказати найменування аеропорту або пункту призначення; 5 - "Requested routing" ("Запитаний маршрут") -
вантажовідправник може вказати спеціальний маршрут транспортування
вантажу, якщо на це є особливі причини, при цьому маршрут не
повинен змінюватися без повідомлення про це вантажовідправника; 6 - "Requesting booking" ("Запитане бронювання") -
вантажовідправник може вказати інформацію про запит щодо
бронювання ємності для транспортування вантажу на відповідному
рейсі; 7 - "Company handling" ("Найменування агента з обробки") -
наявність найменування агента з обробки свідчить про наявність
повідомлення вантажовідправника такого змісту: "При цьому доручаю після одержання вантажу, описаного тут,
оформити і підписати авіаційну вантажну накладну та інші необхідні
документи від нашого імені і відправити вантаж відповідно до ваших
умов договору перевезення. Цим засвідчується, що вміст цього вантажного відправлення
належним чином описаний. У випадку, якщо будь-яка частина
вантажного відправлення містить небезпечні вантажі, така частина
належним чином підготовлена до транспортування згідно з
"Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху"; 8 - "Marks and numbers" ("Маркування і номери") -
вантажовідправник повинен вказати вид маркування (код) і номер, що
нанесені на упакування; 9 - "Number and kind of packages" ("Кількість і вид
упакувань") - необхідно вказати кількість місць або упакувань
вантажу у вантажному відправленні, а також вид упакування
(наприклад картонна коробка, дерев'яна шухляда та ін.). Якщо
вантаж містить різні товари або різні види упакувань,
вантажовідправник повинен перелічити кількість упакувань кожного
товару окремо або вид і кількість кожного різновиду упакувань; 10 - "Description of goods" ("Опис вантажів") - у цій графі
повинен міститися опис вантажів, який повинний бути точним для
того, щоб митні органи змогли визначити вміст вантажу. При описі
не повинні використовуватися загальні терміни, наприклад "Запасні
частини", "Текстиль". Замість цього необхідно вказати "Запасні
частини для автомобіля", "Чоловічі костюми", крім того, потрібно
вказати дані у випадку перевезення визначених категорій вантажу.
Якщо окремі категорії небезпечних предметів містяться у вантажі
разом з безпечними (наприклад сухий лід), то небезпечні предмети
вказуються на першому місці. Вантажовідправник також може вказати
країну походження товару і номер системи кодування -
Гармонізованого опису товарів; 11 - "Gross weight" ("Загальна вага") - вантажовідправник
повинен вказати загальну вагу вантажу у кілограмах (kg). Якщо
вказується вага окремих місць вантажу різних найменувань вантажу,
то повинна також бути вказана їх загальна вага. Вага, зазначена
вантажовідправником, повинна перевірятися перевізником; 12 - "Measurement" ("Розміри") - необхідно вказати виміри
найбільшої довжини, найбільшої висоти і найбільшої ширини вантажу.
Перевізник чи його агент повинен перевірити зазначені розміри; 13 - "Air freight charges" ("Вид оплати за перевезення") -
вантажовідправник повинен вказати "Prepaid" ("Оплачено"), якщо
перевезення було попередньо оплачене у пункті вильоту, або
"Collect" ("Буде оплачено"), якщо перевезення буде оплачене у
пункті призначення вантажоодержувачем; 14 - "Other charges at origin" ("Інші збори у пункті
відправлення") - вантажовідправник повинен вказати "Prepaid"
("Оплачено"), якщо додаткові збори за перевезення будуть
попередньо оплачені у пункті відправлення, або "Collect" ("Буде
оплачено"), якщо додаткові збори за перевезення будуть оплачені у
пункті призначення вантажоодержувача; 15 - "Insurance amount requested" ("Страховка - встановлена
сума") - вантажовідправник повинен вказати суму страховки, якщо
перевізник надає такі послуги; 16 - "Declared value for carriage" ("Оголошена цінність для
перевезення") - вантажовідправник може вказати цінність вантажу.
Якщо цінність не заявлена, повинен бути проставлений код "NVD"
("No Value Declared" - "Без оголошеної цінності"); 17 - "Declared value for customs" ("Оголошена цінність для
митних органів") - вантажовідправник може вказати цінність вантажу
для митних органів. Якщо така цінність не оголошена, то вказується
код "NCV" ("No Commercial Value" - "Не має комерційної цінності"); 18 - "Handling information and remarks" ("Інформація з
обробки і примітки") - за вимогою перевізника у цій графі
вказується інформація з обробки визначених категорій вантажу. Крім
того, вантажовідправник вказує ім'я, адресу, телекс, номер
телефону будь-якої особи, яку, крім вантажовідправника, необхідно
сповістити про доставляння вантажу і перелік документів, що
супроводжують авіаційну вантажну накладну; 19 - "Date and signature" ("Дата і підпис") -
вантажовідправник повинен підписати документ і вказати дату його
заповнення, тим самим уповноважуючи перевізника заповнити
авіаційну вантажну накладну від свого імені і підтверджуючи свою
згоду з умовами договору перевезення, зазначеними на зворотній
стороні авіаційної вантажної накладної. 3.1.3. Якщо до вантажного відправлення належать небезпечні
вантажі, то вантажовідправник повинен оформити декларацію
відправника небезпечних вантажів згідно з пунктом 3.2 цієї
Інструкції. Якщо до вантажного відправлення належать живі тварини,
то вантажовідправник повинен оформити декларацію відправника на
вантаж, до якого належать живі тварини згідно з встановленим
порядком.
3.2. Декларація відправника небезпечних вантажів 3.2.1. Декларація відправника небезпечних вантажів (Shipper's
Declaration for Dangerous Goods) - документ, який оформлюється
вантажовідправником і надається перевізнику при прийманні для
перевезення небезпечних вантажів. 3.2.2. Декларація відправника небезпечних вантажів може бути
оформлена вручну чи з застосуванням автоматизованих засобів чорною
і червоною фарбами на білому папері або тільки червоною фарбою на
білому папері. Похиле штрихування, надруковане вертикально по
обидві сторони бланку, повинно бути тільки червоного кольору. 3.2.3. При перевезенні вантажу декларація відправника
небезпечних вантажів повинна бути заповнена англійською мовою.
Якщо потрібно, записи англійською мовою можуть супроводжуватися
перекладом на іншу мову. 3.2.4. При відправленні вантажного відправлення декларація
відправника небезпечних вантажів повинна оформлюватися з
урахуванням того, що: примірник декларації відправника небезпечних вантажів для
кожної частини вантажного відправлення, до якого належать
небезпечні вантажі, повинен бути наданий агенту з обробки; копії декларації відправника небезпечних вантажів повинні
бути оформлені на кожну частину вантажного відправлення і
супроводжувати вантажне відправлення. В аеропорту призначення
особа, що одержала вантаж, повинна передати копію кожної
декларації агенту з розкомплектування вантажу. 3.2.5. Якщо вантаж складається з кількості місць, що
неможливо перевезти одним повітряним судном, то вантажовідправник
повинен надати агенту з оформлення вантажу копії декларацій
відправника небезпечних вантажів для кожної частини вантажу, що
буде перевозитися іншими рейсами. 3.2.6. Якщо в декларацію відправника небезпечних вантажів
вносяться виправлення або доповнення, то усі вони повинні
супроводжуватися підписом вантажовідправника і підписами посадових
осіб, що завірили її раніше. Якщо усі внесені виправлення або
доповнення не підтверджені зазначеним чином, то вантаж до
перевезення не приймається. Примітка. Ні за яких обставин не можна вносити виправлення в
графи декларації відправника небезпечних вантажів "Air Waybill
Number" ("Номер авіаційної вантажної накладної"), "Airport of
Departure" ("Аеропорт відправлення"), "Airport of Destination"
("Аеропорт призначення"). 3.2.7. Якщо у графі декларації відправника небезпечних
вантажів "Nature and Quantity of Dangerous Goods" ("Найменування і
кількість небезпечних вантажів") недостатньо місця для розміщення
всієї інформації, то можливо використати додаткові сторінки, кожна
з яких повинна мати по краях червону штрихову смугу. На кожній
додатковій сторінці повинні бути проставлені номер сторінки,
загальна кількість сторінок і номер авіаційної вантажної
накладної. 3.2.8. Записи в графах декларації відправника небезпечних
вантажів "Air Waybill Number" ("Номер авіаційної вантажної
накладної"), "Airport of Departure" ("Аеропорт відправлення") і
"Airport of Destination" ("Аеропорт призначення") можуть вноситися
вантажовідправником (його агентом з оформлення вантажу,
перевізником, що приймає). 3.2.9. Декларація відправника небезпечних вантажів
заповнюється не менше ніж у двох примірниках, які розподіляються
таким чином: один підписаний примірник повинен зберігатися в
агента з приймання вантажу, інший - повинен відправлятися разом з
вантажем до пункту призначення. Допускається заповнення декларації відправника небезпечних
вантажів в одному примірнику, а другий примірник надавати у
вигляді ксерокопії. При цьому разом з вантажем відправляється
оригінал з червоною штрихованою смугою по краях бланка. 3.2.10. Декларація відправника небезпечних вантажів (додаток
2) складається з таких граф, що підлягають заповненню: 1 - "Shipper" ("Вантажовідправник") - необхідно вказати повне
ім'я та адресу вантажовідправника; 2 - "Consignee" ("Вантажоодержувач")- необхідно вказати повне
ім'я та адресу вантажоодержувача. При перевезенні вантажів з
інфекційними речовинами внести також ім'я і телефон
відповідальної особи для встановлення зв'язку у випадку
надзвичайної ситуації; 3 - "Air Waybill Number" ("Номер авіаційної вантажної
накладної") - необхідно вказати номер авіаційної вантажної
накладної, до якої буде прикладена декларація відправника
небезпечних вантажів; 4 - "Page____ of ___ Pages" ("Сторінка ___ з ___ сторінок") -
необхідно вказати номер сторінки і загальну кількість сторінок,
наприклад "Page 1 of 1 Pages" ("Перша сторінка декларації, що
складається з однієї сторінки"), якщо немає продовження; 5 - "Transport Details" ("Характеристика перевезення"). Ця
графа підрозділяється на три графи: "Airport of Departure" ("Аеропорт відправлення") - необхідно
вказати повну назву аеропорту або міста відправлення; "Airport of Destination" ("Аеропорт призначення") - необхідно
вказати повну назву аеропорту або міста призначення; "Passenger and Cargo Aircraft" ("Пасажирське і вантажне
повітряне судно")/"Cargo Aircraft Only" ("Тільки вантажне
повітряне судно") - необхідно викреслити один з цих записів, щоб
вказати упакований вантаж відповідно до обмежень, встановлених
"Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов
по воздуху" для пасажирського і вантажного повітряного судна або
тільки для вантажного повітряного судна; 6 - "Warning" ("Попередження") - під цією графою розуміється
повідомлення такого змісту: "Failure to comply in all respects with the applicable
dangerous goods regulations may be in breach of the applicable
law, subject to legal penalties. This declaration must not, in any
circumstances, be completed and/or signed by a consolidator, a
forwarder or an cargo agent" ("Недотримання всіх діючих правил
перевезення небезпечних вантажів є порушенням діючих законів і
призводить до штрафних санкцій. Ця графа ні за яких обставин не
повинна заповнюватися і/або підписуватися агентом з оформлення
вантажу"); 7 - "Shipment type" ("Категорія вантажу") - необхідно
викреслити "Radioactive" ("Радіоактивний"), якщо вантаж не містить
радіоактивних матеріалів. На радіоактивні матеріали повинний
заповнюватися окремий документ, у який не повинна включатися
інформація про інші небезпечні вантажі; 8 - "Nature and Quantity of Dangerous Goods" ("Найменування і
кількість небезпечних вантажів"). Ця графа підрозділяється на
чотири підграфи: 9 - "Dangerous Goods Identification" ("Визначення небезпечних
вантажів"). Ця графа підрозділяється на чотири стовпчики: "Proper Shipping Name" ("Повне найменування вантажу") - для
твердих речовин, що транспортуються у розплавленому стані,
необхідно вказати "Розплавлене" разом з відповідним
відвантажувальним найменуванням. Під час перевезення небезпечних
вантажів у вигляді відходів (інших, ніж радіоактивні), перед
відповідним відвантажувальним найменуванням необхідно вказати
"Відходи"; "Class or Division" ("Класифікація") - необхідно вказати, до
якого класу належить відповідний небезпечний вантаж; "UN or ID No" ("Номер за списком UN або ID") - необхідно
вказати відповідні відвантажувальне найменування, клас і категорію
небезпеки, номер за списком UN (якщо такий є), перед яким
вказується символ "UN" і відповідна група упакування (якщо така є)
(наприклад ацетон 3 UN1090 II). Якщо вантаж має номер класифікаційної системи ООН, то перед
таким номером вказується код UN. Якщо вантаж за списком ООН не має
номера, то вказується тимчасовий номер ІАТА, що починається після
цифр 8000 (наприклад 8010, 8130). Перед таким тимчасовим номером
вказується код ID; "Subsidiary Risk" ("Додаткова небезпека") - позначення у
цьому стовпчику повинне відповідати нанесеним на вантаж знакам
додаткової небезпеки; 10 - "Quantity and type of packing" ("Кількість і тип
упакування") - необхідно вказати дані про кількість упакувань,
матеріали, з яких вони виготовлені, вагу чи об'єм, вагу нетто чи
брутто для кожного упакування та кожного виду небезпечних
вантажів. Для хімічних комплектів або комплектів першої допомоги
вказується загальна кількість (вага нетто) небезпечних речовин.
Вага нетто рідини у комплектах приймається рівною їх об'єму, тобто
1 л = 1 кг. Для небезпечних предметів і речовин, що є складовою
частиною механізмів або приладів, вказується окремо сумарні
кількості небезпечних речовин, що містяться у виробі у твердому,
рідкому чи газоподібному стані; 11 - "Packing Inst" ("Інструкція з упакування") - необхідно
вказати номер пакувальної інструкції, а також групу упакування; 12 - "Authorization" ("Підтвердження відповідності
правилам") - необхідно вказати дані про вимоги, обмеження і
умови, відповідно до яких здійснюється перевезення цього вантажу. Наприклад, у цю графу може бути включена така інформація: запис "LTD. QTY." - якщо до цього виду небезпечного вантажу є
примітка щодо перевезення вантажу в обмежених кількостях; номер спеціальних вимог до упакування для радіоактивних
матеріалів груп А1, А2; під час перевезення вибухових речовин з використанням
пакувальних інструкцій 124 або 163 вказується компетентний
державний орган, що санкціонував застосування цього виду
упакування: "Packaging Authorized by an Competent Authority
of _______" ("Упакування дозволено ____"); 13 - "Additional Handling Information" ("Додаткова інформація
про обробку") - необхідно вказати будь-яку інформацію про обробку,
що стосується відповідного вантажу. Наприклад, у цій графі
вантажовідправник може записати, що упакування і засоби пакування,
що містять органічні перекиси або легкозаймисті речовини, повинні
зберігатися в прохолодних місцях у добре вентильованих
приміщеннях; 14 - під цією графою розуміється повідомлення такого змісту: "I hereby declare that the contents or this consignment are
fully and accurately described above by proper shipping name and
are classified, packed, marked and labeled, and are in all
respects in the proper condition for transport by air according to
the applicable international and national government regulations"
("Цим засвідчую, що вміст цього вантажного відправлення повною
мірою і точно визначено вище відповідно до відвантажувальних
найменувань і що воно класифіковано, упаковано, маркіровано і на
нього нанесено знаки, перебуває в належному стані для перевезення
повітрям з дотриманням відповідних міжнародних і національних
правил"); 15 - "Name and Title of Signatory" ("Ім'я і посада особи, яка
підписала декларацію") - необхідно підписати документ і вказати
посаду особи, що його підписала; 16 - "Place and Date" ("Місце і дата підписання
декларації") - необхідно вказати місце і дату підписання
документа; 17 - "Signature" ("Підпис вантажовідправника") - у цій графі
проставляється підпис. 3.2.11. Допоміжним документом, що забезпечує облік усіх
факторів при прийманні небезпечних вантажів для перевезення, є
контрольний аркуш, що повинен заповнюватися при прийманні для
перевезення небезпечних вантажів. Заповнення контрольного аркуша
повинне здійснюватися особою, яка приймає вантаж до перевезення. У контрольному аркуші повинні бути вказані всі фактори, що
стосуються обробки небезпечного вантажу, для того щоб установити,
що: упакування має належне маркування і знаки небезпеки; є вся необхідна, належним чином оформлена, документація,
передбачена "Техническими инструкциями по безопасной перевозке
опасных грузов по воздуху"; приймання небезпечних вантажів для перевезення здійснюється
відповідно до встановлених "Техническими инструкциями по
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" вимог. 3.2.12. Контрольний аркуш оформлюється згідно з "Техническими
инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху".
3.3. Авіаційна вантажна накладна 3.3.1. Авіаційна вантажна накладна представляє собою комплект
документів, що складається з трьох примірників (оригіналів) і
дев'яти копій (якщо це типова авіаційна вантажна накладна) або
трьох примірників і від шести до одинадцяти копій (якщо це основна
авіаційна вантажна накладна). 3.3.2. Три примірники авіаційної вантажної накладної
(незалежно від кількості копій) мають однакову юридичну силу і
призначаються: оригінал 3 (For Shipper) - для вантажовідправника (колір -
блакитний). Видається вантажовідправнику і є доказом прийняття
вантажу перевізником для транспортування; оригінал 1 (For Issuing Carrier) - для перевізника, якому
належить оформлена авіаційна вантажна накладна (колір - зелений).
Залишається у перевізника, що видав авіаційну вантажну накладну,
слугуватиме для проведення розрахунків і є документальним
свідченням підписання перевізником і вантажовідправником договору
перевезення вантажу; оригінал 2 (For Consignee) - для вантажоодержувача (колір -
рожевий). Відправляється разом з вантажем до пункту призначення і
видається вантажоодержувачу при одержанні ним вантажу. 3.3.3. Копії авіаційної вантажної накладної призначаються: копія 9 (For Agent) - для агента з оформлення вантажу
(колір - білий). Залишається у агента, що здійснив приймання та
оформлення вантажу на бланках авіаційної вантажної накладної
перевізника; копія 4 (Delivery Receipt) - слугуватиме для підтвердження
доставляння (колір - жовтий). Підписується вантажоодержувачем і
повинна бути відправлена разом з вантажем до пункту призначення,
залишається у останнього перевізника як розписка в одержанні
вантажу і свідчить про виконання договору перевезення вантажу; копія 5 (For Airport of Destination) - для аеропорту
призначення (колір - білий). Відправляється разом з вантажем до
пункту призначення і використовується у разі потреби для
проходження митного огляду вантажу; копія 6 (For Third Carrier) - для третього перевізника
(колір - білий). Відправляється разом з вантажем і залишається у
третього перевізника, якщо такий є; копія 7 (For Second Carrier) - для другого перевізника
(колір - білий). Відправляється разом з вантажем і залишається у
другого перевізника, якщо такий є; копія 8 (For First Carrier) - для першого перевізника
(колір - білий). Залишається у першого перевізника в пункті
відправлення; копії 10, 11, 12 (Extra Copy for Carrier) - додаткові копії
для перевізника (колір - білий). У разі потреби використовуються
перевізником для супроводу декількох партій вантажу, оформлених
для перевезення за однією авіаційною вантажною накладною. 3.3.4. Для оформлення перевезення вантажу може
використовуватися нейтральна авіаційна вантажна накладна, яка
оформляється із застосуванням автоматизованих систем і за своєю
формою відповідає авіаційній вантажній накладній перевізника. 3.3.5. Оформлення авіаційної вантажної накладної здійснюється
згідно з встановленим порядком. 3.3.6. Спеціальною формою авіаційної вантажної накладної є
вантажна накладна Уряду Сполучених Штатів Америки (US Government
Bill of Lading - USGBL). USGBL - це документ, що пред'являється офіційним
представником Уряду США разом з вантажем, збори за перевезення
якого підлягають оплачуванню Урядом США. Цей документ є також
інструкцією вантажовідправника, а після підписання його
вантажоодержувачем - рахунком (інвойсом). Форми USGBL, пронумеровані серією SF1200, використовуються
для перевезення вантажів, домашніх речей і несупроводжуваного
багажу, а форми серії SF1100 - для перевезення усіх інших
вантажних відправлень. В аеропорту призначення перевізник, що доставляє, повинен
заповнити розділ USGBL "Certificate of Carrier Billinq for
Charqes" ("Сертифікат рахунка перевізника на збори"). Ці записи
повинні бути виконані точно і в повному обсязі. Сертифікат рахунка
перевізника на збори повинен бути підписаний представником
перевізника, що доставляє. При розподілі частин USGBL оригінал USGBL може бути
відправлений вантажовідправником безпосередньо вантажоодержувачу
або він може бути відправлений з вантажем разом з іншими копіями
авіаційної вантажної накладної. Одна з копій повинна бути
збережена перевізником, що приймає, у пункті відправлення. У разі
попередньої оплати за перевезення вантажу оригінал
використовується перевізником, що оформив, у пункті відправлення.
3.4. Упакування вантажів 3.4.1. Упакування повинно захищати вантаж від будь-яких
ушкоджень, що можуть бути завдані протягом звичайного процесу
обробки і транспортування вантажу, та забезпечувати безпечне
перевезення і зберігання вантажу. Упакування повинно відповідати
вимогам діючих стандартів.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »