Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із [...]
Мінфін України; Наказ від 17.07.2017641
Документ z0960-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2017
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2017  № 641


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 960/30828

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 608-р, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371, такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

пункти 8, 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;

у пункті 9:

рядок 580 «Коментар до підстав для здійснення фінансової операції» викласти у такій редакції:

«

580

Коментар до підстав для здійснення фінансової операції

Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції

Обов’язково у разі наявності

»;

рядок 600 «Код виду фінансової операції» викласти в такій редакції:

«

600

Код виду фінансової операції

Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1), або поля А, Б, В, Г, Ґ, Д коду виду фінансової операції, які можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ - константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється згідно з Довідником кодів «Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)» додатка 1

Обов’язково

»;

рядок 1030 «Серія документа, що засвідчує фізичну особу» викласти у такій редакції:

«

1030

Серія документа, що засвідчує фізичну особу

Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та орган, який видав документ

Обов’язково у разі наявності для учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець

»;

2) у додатку 3 рядок 463 виключити.

У зв’язку з цим рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466;

3) у додатку 4:

рядок 1 викласти у такій редакції:

«

1

Паспорт громадянина України у вигляді книжечки

»;

доповнити рядком 10 такого змісту:

«

10

Паспорт громадянина України у вигляді картки

»;

4) доповнити додаток 5 після рядка 0100 новим рядком такого змісту:

«

0101

Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації

».

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України  спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної
регуляторної служби України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Національного банку України

Міністр інфраструктури України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Голова Національної комісії
з цінних паперів на фондовому ринку
Л.О. Євдоченко


І.Б. Черкаський


К.М. ЛяпінаС. Кубів

В.О. Гонтарева

В. ОмелянІ. Пашко


Т.З. Хромаєв

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...