Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 10.09.2009390
Документ z0963-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2009

                   Додаток 27 
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N ______
речовини за Каталогом відомостей
про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби
і психотропні речовини ____________
N кримінальної справи ________ Обставини справи _________________
(коли, де, ким, __________________________________________________________________
у кого і за яких обставин вилучено речовину, __________________________________________________________________
місце проживання особи, в якої вилучено речовину) __________________________________________________________________
Що саме вилучено ________________________________________________
(у якому стані або формі вилучено і яка кількість) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Номер висновку, місце та дата проведення експертного дослідження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Загальна маса ___________________________________________________
Діюча речовина __________________________________________________
Вміст діючої речовини (%) _______________________________________
Колір (та номер кольору
за Атласом кольорів) ____________________________________________
Для дозованої форми (таблетки):
Параметри: висота ________ мм, діаметр _______ мм, маса ______ г.
----- ----- фаска | | однобічна | | двобічна ----- -----
Логотип (зображення або інші відмітки) __________________________ __________________________________________________________________
Картку заповнив: _______________________ _______________________ _______________________ ________________________
(посада, звання) (П.І.Б.)
___.___.20___
Результати дослідження
Метод _________________
Файл __________________ Дата _________________
------------------------------------------------------------------ | Компонент | Вміст, ваг. % | |------------------------------+---------------------------------| | | | |------------------------------+---------------------------------| | | | |------------------------------+---------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Оператор ______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Маса речовини, наданої до Каталогу: ________
Прийняв ____________ П.І.Б. __________________ _____________
(дата)
Витрачено на дослідження:
------------------------------------------------------------------ | Дата | Маса | Залишок | П.І.Б. | Підпис керівника | |---------+---------+------------+----------+--------------------| | | | | | | |---------+---------+------------+----------+--------------------| | | | | | | |---------+---------+------------+----------+--------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 28
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

--------------------------------------------------------------------------------------------- | Реєстраційна картка ДНК-профілю | |__________________________________________________________________________________________ | |(біологічного сліду, вилученого під час огляду місця вчинення злочину або проведення інших | | слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; невпізнаного трупа; біологічного сліду | | безвісно зниклої особи, зразка підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого) | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | N кримінальної, розшукової |Рік поставлення об'єкта | | N ________________ | або оперативно-розшукової справи | на облік | |-------------------------------+----------------------------------+------------------------| | | | | |-------------------------------+-----------------------------------------------------------| |1. Вид злочину | | 2.Дата | | |(обставини справи) | | вилучення | | | | | зразка/сліду | | |-------------------------------+----------------------------+-----------------+------------| |3. Стаття Кримінального кодексу| |4. Дата вчинення |__.__.20__ | |України | |злочину | | | | |(зникнення особи)| | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Місце вчиненого злочину або місця вилученого | | |сліду (область, місто, район, будинок, квартира)| | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |6. Спосіб учинення злочину | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |7. Потерпілий, підозрюваний, | | |обвинувачений (П.І.Б.) | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |8. Орган, який призначив експертизу (назва, | | |місцезнаходження, телефон) | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |9. Картка оформлена (експертний підрозділ | | |(установа), місцезнаходження, телефон) | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |10. Номер експертизи | N |11. Дата експертизи |__.__.20 | |-----------------------+-------------------------------------------------------------------| |12. Експерт (П.І.Б.) | |13. Підпис | | |-----------------------+-------------------------------------------------------------------| |Службові відмітки | | |------------------------ | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік картки
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Характеристика об'єкта обліку | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Об'єкт | Тип сліду |Концентрація виділеної | Об'єм проби | | (предмет-носій) |(кров, сперма тощо) | ДНК, мкг/мл | ДНК, мл | |------------------------+--------------------+-----------------------+---------------------| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |ДНК-профіль | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 |D16S539 | |---------+--------------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------| | | | | | | | | | |---------+--------------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------| | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | Amelogenin | D5S818 | FGA | |---------+--------------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(експерт та установа, де проводилося дослідження
щодо встановлення ДНК-профілю)
________________________
(П.І.Б.)

Додаток 29
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

ЖУРНАЛ
реєстрації записів повідомлень
з голосами та мовленням анонімних дикторів

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Звідки |Дата та час |Об'єкт |Тип носія| Статева | Тривалість |Частотний|Відношення |Придатність| Порядковий | Номер | |з/п|надійшов|надходження |теракту|(дискета,|належність |повідомлення/|діапазон |сигнал/шум,| для | номер |експертизи | | |матеріал|повідомлення| |компакт- | голосу | мовлення |мовлення,| дБ |досліджень |повідомлення| чи | | | | до ч/ч | | касета) |(чол.,жін.,| анонімного | Гц | | | |дослідження| | | | | | | дит.) |диктора, сек.| | | | | | |---+--------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 30
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

ЖУРНАЛ
реєстрації записів голосів
та мовлення встановлених осіб

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Звідки | Номер за |П.І.Б. |Число, | Тип носія | Тривалість |Частотний|Відношення | Тип |Придатність| Номер | |з/п|надійшов| Журналом |устано-|місяць, | (мікро- | мовлення |діапазон |сигнал/шум,| мовлення | для |експертизи | | |матеріал|реєстрації |вленої |рік та | касета, | встановленої|мовлення,| дБ |(спонтанне,|дослідження| чи | | | | заяв і |особи |місце на-| компакт- | особи, сек. | Гц | | завчене, | |дослідження | | | |повідомлень | |родження | касета, | | | | читання | | | | | |про злочини | |встанов- | дискета | | | | тощо) | | | | | | | |леної | тощо) | | | | | | | | | | | | | особи | | | | | | | |---+--------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 31
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

------------------------------------------------------------------ | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N______ | | зображення ідентифікаційного позначення транспортного засобу | | | | | |Марка ____________ Модель ______________ Рік випуску ____ | | | | --------------------------------------------------- | | | Зображення ідентифікаційного | | | | позначення (таблички) | | | | | | | --------------------------------------------------- | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N______ | | зображення зміненого ідентифікаційного номера | | або інших позначень транспортного засобу | |___________________________________________________________ | |___________________________________________________________ | | (підрозділ, де проводилося дослідження, П.І.Б. фахівця, | | дата проведення, N висновку, серія та номер | | основного супроводжуючого документа) | | | | | |Марка _______ Модель ______ Рік випуску ______ Колір _______ | | | | ------------------------------------------------------------ | | | Зображення ідентифікаційного номера або інших позначень | | | | (таблички, двигуна тощо) до проведення дослідження | | | |----------------------------------------------------------| | | | Зображення ідентифікаційного номера або інших позначень | | | | (таблички, двигуна тощо) після проведення дослідження | | | |----------------------------------------------------------| | | | Зображення інших носіїв інформації | | | ------------------------------------------------------------ | | | |Результат дослідження (застосовані технічні засоби, методи, | |виявлені ознаки): ______________________________________________| |________________________________________________________________| | | ------------------------------------------------------------------вгору