Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 10.09.2009390
Документ z0963-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.09.2009 N 390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2009 р.
за N 963/16979

Про затвердження Інструкції з організації
функціонування криміналістичних обліків
експертної служби МВС

Відповідно до Указу Президента України від 18.01.2001 N 20
( 20/2001 ) "Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню
людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів
виконавчої влади в їх розшуку", постанов Кабінету Міністрів
України від 20.12.2006 N 1767 ( 1767-2006-п ) "Про затвердження
Комплексної програми профілактики правопорушень на
2007-2009 роки", від 20.06.2000 N 988 ( 988-2000-п ) "Про
утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ"
(зі змінами), від 04.06.2003 N 877 ( 877-2003-п ) "Про
затвердження Програми реалізації державної політики у сфері
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки" (зі змінами) та з метою
підвищення ефективності функціонування криміналістичних обліків
експертної служби МВС Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з організації функціонування
криміналістичних обліків експертної служби МВС (додається).
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на
залізницях забезпечити вивчення і неухильне виконання цієї
Інструкції.
3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МВС від
14.01.94 N 190 ( z0091-94 ) "Про затвердження Інструкції про
формування, ведення і використання криміналістичних обліків
Криміналістичного центру МВС України", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 06.05.94 за N 91/300, та наказ МВС
від 02.09.98 N 659 ( z0132-99 ) "Про затвердження Інструкції про
створення єдиної автоматизованої системи номерного обліку
вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й
використовується в МВС, на об'єктах дозвільної системи та
перебуває в особистому користуванні громадян", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 02.03.99 за N 132/3425.
4. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному
центру (Красюк І.П.) у п'ятиденний строк після підписання наказу
забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - начальника Головного штабу МВС генерал-лейтенанта
міліції Вербенського М.Г., заступника Міністра - начальника
кримінальної міліції генерал-полковника міліції Євдокимова В.М.,
заступника Міністра - начальника Головного слідчого управління
Коляду П.В., заступника Міністра - начальника міліції громадської
безпеки генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І. за напрямами
діяльності.
6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Національного банку України А.В.Шаповалов
Міністр охорони здоров'я
України В.М.Князевич
В.о. Голови Верховного Суду України А.Г.Ярема
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України О.І.Медведько
В.о. Голови Державної податкової
адміністрації України В.О.Кайзерман
Т.в.о. Голови
Служби безпеки України В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
10.09.2009 N 390
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2009 р.
за N 963/16979

ІНСТРУКЦІЯ
з організації функціонування криміналістичних
обліків експертної служби МВС України

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає основні положення формування
системи реєстрації об'єктів та (або) відомостей про них, порядок
їх використання при розкритті, розслідуванні скоєних злочинів та
профілактиці злочинності. Правовою основою функціонування (формування, ведення та
використання) криміналістичних обліків є Конституція України
( 254к/96-ВР ), закони України, нормативно-правові акти Президента
України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правові
акти МВС, у тому числі ця Інструкція.
1.2. Функціонування криміналістичних обліків ґрунтується на
принципах законності, гуманізму, поваги до прав та свобод людини і
громадянина, наукової обґрунтованості, усебічності та повноти
застосування спеціальних знань. Джерелами формування криміналістичних обліків є об'єкти
(їх копії, зображення) та (або) відомості про них, що надходять з
органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів,
підрозділів, які відповідно до чинного законодавства мають право
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також з
Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ), Міністерства
юстиції України, інших органів виконавчої влади, а також
Національного банку України (далі - НБУ).
1.3. Криміналістичні обліки створюються з метою використання
їх для запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів
та інших правопорушень при здійсненні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства, а також з метою
підвищення рівня інформаційного забезпечення проведення експертних
досліджень.
1.4. Криміналістичні обліки експертної служби функціонують на
трьох рівнях: центральному - у Державному науково-дослідному
експертно-криміналістичному центрі МВС України (далі - ДНДЕКЦ), у
якому ведуться центральні колекції; обласному - у науково-дослідних експертно-криміналістичних
центрах (далі - НДЕКЦ) при головних управліннях, управліннях МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізничному транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, Управління МВС на
залізничному транспорті), де ведуться обласні колекції; місцевому (місцевому кущовому) - у підрозділах з
експертно-криміналістичного забезпечення роботи (далі - ЕКЗР)
міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ
(далі - МРЛО), де ведуться місцеві (місцеві кущові) колекції. Місцевий кущовий облік ведеться в підрозділі з
експертно-криміналістичного забезпечення роботи міських, районних,
лінійних органів внутрішніх справ та формується з об'єктів
(їх копій, зображень) та (або) відомостей про них, які надходять з
двох або більше міських, районних, лінійних органів внутрішніх
справ, що обслуговують суміжні території.
1.5. Криміналістичні обліки включають такі види: трасологічний облік; дактилоскопічний облік; балістичний облік; облік холодної зброї; облік грошових знаків, бланків документів, цінних паперів та
пластикових платіжних карток; облік осіб за ознаками зовнішності; вибухотехнічний облік; пожежно-технічний облік; облік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
та прекурсорів; облік генетичних ознак людини; облік записів голосів та мовлення осіб; облік ідентифікаційних позначень транспортних засобів та
реквізитів документів (підписів, печаток, штампів); облік матеріалів, речовин та виробів.
1.6. Обліки складаються з оперативно-пошукових та (або)
інформаційно-довідкових колекцій. 1.6.1. Оперативно-пошукові колекції призначені для отримання
інформації про особу, яка причетна до вчинення злочину;
ідентифікації особи, знаряддя злочину (транспортного засобу,
зброї, обладнання тощо, які використовувалися під час учинення
злочину); установлення спільної родової (групової) належності
матеріалів та речовин; інших фактичних даних, які свідчать про
вчинення злочинів конкретною особою; отримання іншої інформації
щодо вчинених злочинів та запобігання їм. Колекції формуються з об'єктів (їх копій, зображень) та (або)
відомостей про них, вилучених або отриманих під час огляду місця
події (далі - ОМП), проведення інших слідчих дій,
оперативно-розшукових заходів тощо, а також отриманих під час
криміналістичної реєстрації дактилокарт, фото- та відеозображень,
записів голосів і мовлення осіб, ДНК-профілів. Координація роботи з формування оперативно-пошукових колекцій
покладається на начальників кримінальної міліції органів
внутрішніх справ (далі - ОВС). За достовірність та цілісність матеріалів, які надаються для
перевірки, відповідає ініціатор запиту. Під час проведення ОМП, інших слідчих дій,
оперативно-розшукових заходів працівниками органів дізнання,
досудового слідства, оперативних підрозділів установлюється коло
осіб, які залишили сліди та не пов'язані з учиненням злочину
(потерпілі, їх родичі, знайомі; працівники швидкої медичної
допомоги, аварійно-рятувальних служб, що прибувають на місце
злочину раніше слідчо-оперативних груп, тощо). Працівниками цих
підрозділів організовується одержання зразків для порівняльного
дослідження (відбитків (відтисків) рук, взуття та інших зразків)
та направлення їх для проведення у зв'язку з учиненням злочину
експертних досліджень з метою виключення зазначених слідів з числа
вилучених. Направлення об'єктів (їх копій, зображень) для поставлення
(перевірки) на облік здійснюється тільки після проведення їх
експертних досліджень. Після проведення експертних досліджень об'єктів (їх копій,
зображень) працівниками, якими вони проводилися, складаються
реєстраційні картки відповідно до вимог цієї Інструкції, після
чого керівниками НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на
залізничному транспорті в обов'язковому порядку організовуються їх
перевірки за відповідними видами та рівнями криміналістичних
обліків експертної служби МВС України. Про результати перевірки
інформуються органи дізнання, підрозділи, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність. Перевірка за криміналістичними обліками здійснюється за
письмовим запитом установленої форми (додаток 1) органів дізнання,
підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Результати таких перевірок оформлюються відповідно до
встановлених форм (додатки 2-5), які направляються ініціаторові
перевірки. У разі встановлення або невстановлення ідентичності об'єктів
подальші дії з ними та порядок їх направлення до колекцій вищого
та (або) нижчого рівнів регламентуються розділом II цієї
Інструкції. У разі необхідності вміщення до колекцій самих об'єктів
(куль, гільз, підроблених грошових знаків та інших об'єктів) про
факт їх вміщення інформуються органи дізнання та досудового
слідства за встановленою формою (додаток 6). 1.6.2. Інформаційно-довідкові колекції призначені для
використання об'єктів, уміщених до них, під час проведення
експертних досліджень, створення науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок, оновлення методичної та
нормативної бази судової експертизи, підготовки орієнтовної
інформації, узагальнення відомостей про причини й умови вчинення
злочинів та інших правопорушень з метою запобігання їм. Колекції формуються з об'єктів, що становлять інтерес для
оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності,
є речовими доказами в кримінальних справах, за якими закрито
провадження і щодо яких є рішення суду про їх уміщення до
колекцій, а також об'єктів, отриманих від установ, організацій,
підприємств незалежно від форми власності. Начальники НДЕКЦ забезпечують подання до суду клопотань про
уміщення до колекцій об'єктів, які становлять інтерес для
оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності,
за формою, наведеною в додатку 7. Суди направляють до НДЕКЦ витяги з судових рішень у частині
прийнятого рішення стосовно об'єктів, щодо яких порушено
клопотання про уміщення їх до колекцій криміналістичних обліків.
1.7. У разі направлення об'єктів (їх копій, зображень) для
проведення експертного дослідження до державних спеціалізованих
установ експертної служби особою, що проводить досудове слідство,
організовується перевірка цих об'єктів (їх копій, зображень) за
відповідними видами криміналістичних обліків.
1.8. З метою оперативного розкриття та розслідування
злочинів, запобігання втратам, псуванню слідів, у тому числі на
об'єктах-слідоносіях, вилучених під час ОМП, проведення інших
слідчих дій, оперативно-розшукових заходів зазначені сліди
(об'єкти-слідоносії), зброя, грошові знаки, документи, цінні
папери, які викликають сумнів щодо їх справжності, органами
дізнання та досудового слідства, підрозділами, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність, негайно направляються для
проведення експертного дослідження та перевірки за
криміналістичними обліками.
1.9. У разі наявності декількох однорідних об'єктів питання
щодо кількості об'єктів, що вміщуються до колекцій, вирішується
залежно від якості відображення ідентифікаційних ознак та з
урахуванням необхідності направлення їх до колекцій вищого рівня.
1.10. Усі об'єкти, що вміщуються до колекцій, реєструються в
журналі реєстрації об'єктів, уміщених до оперативно-пошукової
колекції, та журналі реєстрації об'єктів, уміщених до
інформаційно-довідкової колекції (додаток 8). Реєстраційні картки з відомостями про об'єкти, їх
зображеннями виготовляються з паперу щільністю не менше
200 г/кв.м, формату А5, за винятком реєстраційних карток,
передбачених підпунктом 9.6 Інструкції, які виготовляються
форматом А4.
1.11. У підрозділах експертної служби призначаються
працівники, які відповідають за функціонування конкретних
колекцій, що закріплюється в їх функціональних обов'язках. Залежно від обсягів обліків та робіт, пов'язаних з
формуванням цих обліків, їх веденням та використанням, можуть
створюватися окремі підрозділи із забезпечення функціонування
обліків.
1.12. Криміналістичні обліки можуть вестися з використанням
комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, погодженого з
ДНДЕКЦ. Для запобігання втраті інформації (вихід з ладу
комп'ютерної техніки, збої програмного забезпечення), уміщеної до
автоматизованих криміналістичних обліків, забезпечується її
постійне дублювання на оптичних носіях (CD/DVD). Направлення запитів на перевірку об'єктів, що вміщені до
колекцій, та інформування про її результати здійснюються за
допомогою цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС.
1.13. Об'єкти, що підлягають поставленню на облік, уміщуються
до колекцій після перевірки за наявними обліками та отримання
негативного результату.
1.14. Організація своєчасності та якості перевірок,
зберігання об'єктів, наданих для поставлення на облік, запобігання
їх випадковому або несанкціонованому знищенню, їх випадковій
втраті, а також несанкціонованому доступу до них, їх
несанкціонованій модифікації або розповсюдженню покладаються на
начальників ДНДЕКЦ, НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на
залізничному транспорті.
1.15. За достовірність результатів перевірки відповідає
працівник експертного підрозділу, який виконував перевірку. Об'єкти, уміщені до оперативно-пошукових колекцій,
вилучаються з них у таких випадках: проведення слідчих дій або
судових розглядів на письмову вимогу слідчого або суду; розкриття
злочинів (за винятком випадків, передбачених пунктами 2.2.14,
2.2.25, 2.2.26 Інструкції); закінчення строків давності
притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів;
надходження витягу з рішення суду щодо знищення об'єктів у разі
встановлення джерела їх походження; письмового запиту НДЕКЦ. Про вилучення об'єктів з колекцій у зв'язку з розкриттям
злочину, знищення об'єктів за рішенням суду, органів досудового
слідства та дізнання щомісячно інформуються підрозділи, з яких
направлялися об'єкти, для перевірки та поставлення на облік вищого
або нижчого рівня. У разі відсутності потреби в зберіганні об'єктів
інформаційно-довідкових колекцій вони знищуються. Знищення
об'єктів інформаційно-довідкових колекцій здійснюється
підрозділами експертної служби, у яких вони знаходяться на обліку,
за погодженням з ДНДЕКЦ. Про факт знищення об'єктів складається акт, який
затверджується начальником експертного підрозділу, із зазначенням
у ньому складу комісії, місця, часу, підстави, переліку об'єктів,
що знищуються, їх кількості та способу знищення.
1.16. Об'єкти, що знаходяться в криміналістичних обліках
експертної служби МВС України, якщо це не зашкодить функціонуванню
обліків, можуть надаватися за окремими запитами державним
спеціалізованим установам судової експертизи з метою їх
використання при проведенні експертних досліджень, створенні
науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок,
оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи.
1.17. Забезпечення технічними засобами, журналами, бланками
карток (дактилокарт, реєстраційних карток тощо), необхідними для
функціонування криміналістичних обліків, здійснюють Департамент
ресурсного забезпечення МВС України та господарські
підрозділи ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному транспорті.
II. Особливості функціонування
криміналістичних обліків
2.1. Трасологічний облік 2.1.1. Облік функціонує на центральному, обласному та
місцевому рівнях. 2.1.2. Облік складається з: оперативно-пошукових колекцій слідів взуття, рукавичок,
знарядь зламу, транспортних засобів і формується з об'єктів-носіїв
зі слідами, копій або зображень слідів взуття, рукавичок, знарядь
зламу, транспортних засобів, вилучених під час ОМП, інших слідчих
дій, оперативно-розшукових заходів; інформаційно-довідкових колекцій зразків знарядь зламу,
запірних та запірно-пломбувальних пристроїв (їх копій, зображень
або відомостей про них), а також відомостей про взуття,
транспортні засоби та формується із зразків знарядь зламу,
запірних та запірно-пломбувальних пристроїв, частин транспортних
засобів (шини, фарне скло тощо), виробів масового виробництва (або
зображень та відомостей про них). 2.1.3. У ДНДЕКЦ ведуться центральні оперативно-пошукові
колекції слідів взуття, які формуються із зображень слідів взуття,
вилучених при огляді місць учинення убивств, замахів на вбивства;
тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть; зґвалтувань;
розбійних нападів; пограбувань; вимагань; злочинів, учинених з
використанням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та речовин,
а також злочинів, коли ідентичні сліди вилучені з двох та більше
місць їх учинення, які залишились нерозкритими. 2.1.4. Обласна та місцева оперативно-пошукові колекції
формуються з об'єктів-носіїв зі слідами (копій, зображень слідів)
та відомостей про них: знарядь зламу (окремі частини зламаних перешкод). В окремих
випадках допускається вміщення їх копій, зображень, якщо неможливо
вилучити сам об'єкт, на якому були виявлені сліди; взуття; транспортних засобів; рукавичок. 2.1.5. Після проведення досліджень сліди (їх копії,
зображення), які визнані придатними для ідентифікації чи
встановлення групової приналежності, перевіряються за відповідними
колекціями. Після проведення перевірки та в разі отримання негативного
результату заповнюється реєстраційна картка слідів (додаток 9),
яка в триденний термін надсилається для перевірки та поставлення
на облік за колекціями інших рівнів. 2.1.6. Центральна, обласна та місцева (місцева кущова)
інформаційно-довідкові колекції формуються з натурних зразків
взуття, інструментів, що використовувалися при зламуванні
перешкод, частин автотранспорту, запірно-пломбувальних пристроїв
та пломб, замків і ключів, виробів масового виробництва (їх копій,
зображень) та (або) відомостей про них. 2.1.7. У разі необхідності перелік об'єктів та слідів, з яких
формуються центральні, обласні та місцеві колекції, може бути
розширений.
2.2. Балістичний облік 2.2.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і
складається: з оперативно-пошукових колекцій: куль, гільз та патронів зі слідами зброї (формується з куль,
гільз, патронів зі слідами зброї, їх копій та зображень, вилучених
під час проведення ОМП, інших слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів); куль та гільз, експериментально відстріляних з вилученої,
знайденої та добровільно зданої зброї; куль та гільз, експериментально відстріляних з табельної
зброї, що знаходиться на озброєнні правоохоронних органів,
уповноважених органів державної влади; куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї,
зареєстрованої на об'єктах дозвільної системи; куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї, яка
перебуває у власності громадян; відомостей про зразки саморобної зброї; гільз утраченої гладкоствольної вогнепальної зброї; відомостей про вчинені із застосуванням вогнепальної зброї
злочини та факти її вилучення з незаконного обігу; з інформаційно-довідкових колекцій: зброї, яка формується з натурних зразків, частин, механізмів,
заготовок, інструментів та відомостей про них; боєприпасів (формується з натурних зразків боєприпасів або їх
частин, відомостей про них); куль та гільз зі слідами зброї (формується з куль та гільз,
що експериментально відстріляні зі зразків вогнепальної зброї). 2.2.2. Центральна оперативно-пошукова колекція складається з: куль, гільз та патронів зі слідами зброї, вилучених під час
проведення ОМП, інших слідчих дій, оперативно-розшукових заходів; куль та гільз, експериментально відстріляних з вилученої,
знайденої та добровільно зданої зброї; куль та гільз, попередньо експериментально відстріляних з
викраденої (утраченої) зброї, що зберігалася та використовувалася
в Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, інших
правоохоронних органах, на об'єктах дозвільної системи, а також з
нарізної, газової зброї, пістолетів і револьверів, призначених для
відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за
властивостями кулями несмертельної дії (далі - зброя
"несмертельної дії"), що перебували в особистому користуванні
громадян; інформації про вчинені на території України злочини із
застосуванням вогнепальної зброї та факти вилучення з незаконного
обігу такої зброї; гільз втраченої гладкоствольної вогнепальної зброї; інформації про зразки саморобної зброї. 2.2.3. Центральна інформаційно-довідкова колекція складається
з натурних зразків, інформації про зразки зброї та боєприпасів,
куль та гільз зі слідами зброї. 2.2.4. Обласні оперативно-пошукові колекції складаються з: куль, гільз та патронів зі слідами зброї (їх копій або
зображень), вилучених під час проведення ОМП, інших слідчих дій,
оперативно-розшукових заходів; куль та гільз, експериментально відстріляних з табельної
зброї, що знаходиться на озброєнні правоохоронних органів; куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї,
зареєстрованої на об'єктах дозвільної системи; куль та гільз, експериментально відстріляних з нарізної
зброї, яка перебуває у власності громадян; гільз, експериментально відстріляних зі зброї "несмертельної
дії"; гільз, експериментально відстріляних з газової зброї; інформації про вчинені на території області злочини із
застосуванням вогнепальної зброї та факти вилучення такої зброї з
незаконного обігу; інформації про зразки саморобної зброї, вилученої на
території області. 2.2.5. Обласні інформаційно-довідкові колекції складаються з
натурних зразків, відомостей про зразки зброї та боєприпасів, їх
частин; куль та гільз зі слідами зброї (їх зображень). 2.2.6. Кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї, вилучені під
час ОМП, інших слідчих дій, оперативно-пошукових заходів,
надаються до НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на залізничному
транспорті органами досудового слідства в триденний термін
незалежно від того, розкрито злочин чи ні. 2.2.7. Після проведення перевірки за обласними колекціями,
але не пізніше триденного терміну, усі кулі, гільзи та патрони
надсилаються до центральної колекції. 2.2.8. Після перевірки та поставлення на облік у центральній
колекції надлишок куль, гільз та патронів може бути повернутий для
вміщення до обласної колекції. 2.2.9. Кулі, гільзи та патрони зі слідами зброї, вилучені під
час ОМП, інших слідчих дій, оперативно-розшукових заходів,
експериментальні відстріли вилученої з незаконного обігу зброї
підлягають реєстрації і зберігаються в спеціально обладнаних шафах
або ящиках, які в неробочий час зачиняються та опечатуються. 2.2.10. Перевірці за колекціями куль та гільз підлягає
вилучена, знайдена та добровільно здана вогнепальна зброя, яка
незаконно зберігалася на підприємствах, в установах, організаціях
чи в громадян (у тому числі газові пістолети і револьвери та зброя
"несмертельної дії"); гладкоствольна вогнепальна зброя, дробові
пістолети та револьвери, вилучені в осіб, які згідно з
кримінально-процесуальним законодавством України звинувачуються
або підозрюються в учиненні злочинів із застосуванням зброї, а
також обрізи гладкоствольної вогнепальної зброї. 2.2.11. Знищення будь-якої зброї забороняється до отримання
інформації про результати її перевірки за центральними
оперативно-пошуковою та інформаційно-довідковою колекціями. 2.2.12. Необхідність перевірки за обліками зброї з числа
зданої до ОВС підприємствами, установами, організаціями та
громадянами, у яких вона знаходилася в користуванні на законних
підставах, визначається МРЛО, на обліку в якому ця зброя
перебувала. 2.2.13. Перевірці за колекціями куль та гільз не підлягає: навчальна нарізна вогнепальна зброя всіх видів, якщо її не
пристосовано для стрільби; мисливська гладкоствольна зброя (крім указаної в
підпункті 2.2.10 цієї Інструкції); зброя із значно кородованими слідоутворюючими деталями,
непридатна для отримання експериментальних куль та гільз; пневматична зброя. 2.2.14. При надходженні до МРЛО зброї, що підлягає перевірці
за колекціями куль та гільз, керівник органу дізнання або
досудового слідства ОВС забезпечує її направлення в 10-денний
термін для дослідження та експериментального відстрілу до НДЕКЦ
при ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному транспорті. 2.2.15. Контроль за повнотою направлення для перевірки за
колекціями куль, гільз, патронів зі слідами зброї, вилучених з
місць учинення злочинів, а також вилученої з незаконного обігу
зброї здійснюється керівником підрозділу карного розшуку ОВС. 2.2.16. У разі встановлення застосування вогнепальної зброї
при вчиненні злочинів, застосування одного екземпляра зброї при
вчиненні декількох злочинів, виготовлення саморобної або
переробленої вогнепальної зброї за допомогою одного обладнання під
час виконання перевірок за регіональним балістичним обліком, а
також при проведенні балістичних досліджень інформація про вказане
терміново надається до відділу експертизи зброї та трасологічної
експертизи або до чергової частини ДНДЕКЦ МВС. 2.2.17. Для проведення досліджень та експериментального
відстрілу в НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на залізничному
транспорті приймається зброя, перевірена за номерними обліками
відповідних підрозділів Департаменту інформаційних технологій МВС,
що засвідчується штампом на супровідному листі. 2.2.18. Гладкоствольна мисливська зброя, відстріляна
відповідно до підпункту 2.2.10 цієї Інструкції, під час перевірки
за центральними оперативно-пошуковою та інформаційно-довідковою
колекціями, крім того, перевіряється за номерним обліком
Департаменту інформаційних технологій МВС. 2.2.19. Зброя, що надійшла до НДЕКЦ, реєструється в журналі
обліку зброї, яка надана для контрольного відстрілу до НДЕКЦ
(додаток 10) і досліджується з метою визначення її придатності до
проведення пострілів (стрільби). 2.2.20. Кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї (або їх копії,
зображення) для перевірки за балістичними обліками до інших країн
направляються ДНДЕКЦ за письмовими запитами слідчих або
оперативних органів, у провадженні яких знаходиться справа.
2.3. Порядок експериментального відстрілу вилученої з
незаконного обігу зброї 2.3.1. Начальник підрозділу експертної служби організовує
відстріл зброї відповідно до правил техніки безпеки та в умовах,
що забезпечують отримання якісного експериментального матеріалу
(з використанням кулевловлювача). Категорично забороняється
проведення відстрілу зброї в підрозділах, де відсутні умови для її
збереження та безпечної експериментальної стрільби. При відстрілі зброї лак з капсулів набоїв не змивається.
Патрони в патроннику рекомендується орієнтувати за попередньо
нанесеними рисками. З кожного екземпляра зброї відстрілюється не менше трьох куль
та трьох гільз, а в разі наявності змінних магазинів - з
використанням кожного магазина. При відстрілі револьверів отримуються по 3 експериментальні
кулі та гільзи з кожної камори барабана. Відстріл проводиться
патронами, спорядженими оболонковими та свинцевими кулями (крім
газової зброї та пістолетів і револьверів "несмертельної дії"). Постріли з автоматичної зброї виконуються в режимі одиночного
вогню. У випадках, коли конструкція ствола зброї дозволяє
здійснювати постріли декількома видами патронів, відстріл такої
зброї виконується як штатними, так й іншими боєприпасами
(патронами-замінниками). У випадках перероблення патронника та (або) ствола нарізної
вогнепальної зброї під інший патрон відстріл такої зброї
виконується як патронами-замінниками, так і штатними боєприпасами
до цієї зброї. Несправна зброя відстрілюється в разі можливості заміни
поламаних та поповнення відсутніх деталей. Деталі для несправної
зброї підбираються з натурних колекцій. Факт заміни деталей зброї
для експериментальної стрільби в обов'язковому порядку
відображається в супровідному листі. 2.3.2. Після проведення експериментального відстрілу зброї
начальник експертного підрозділу організовує перевірку отриманих
об'єктів за обласною колекцією, після чого в 5-денний строк
направляє їх до ДНДЕКЦ для перевірки за центральною колекцією куль
та гільз. 2.3.3. Перед направленням до центральної оперативно-пошукової
та центральної інформаційно-довідкової колекцій кожна куля та
гільза упаковуються окремо в папір, вату або тканину та
поміщуються до конверта, на якому вказується їх калібр, кількість,
коротка фабула злочину або інформація про зброю. Кожний конверт
кріпиться до супровідного листа.
2.4. Порядок експериментального відстрілу табельної зброї 2.4.1. За повноту та своєчасність відстрілу табельної зброї
відповідає начальник служби (групи) озброєння ГУМВС, УМВС,
Управління МВС на залізничному транспорті. 2.4.2. Табельна вогнепальна зброя відстрілюється одразу після
її поставлення на облік у ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на
залізничному транспорті, а також після ремонту (заміни)
слідоутворюючих частин. Відстріл табельної зброї проводиться в НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС,
Управлінні МВС на залізничному транспорті згідно з вимогами
підпункту 2.3.1 цієї Інструкції. Експериментальні відстріли табельної зброї зберігаються на
складах служби озброєння ГУМВС, УМВС, Управління МВС на
залізничному транспорті. У разі втрати табельної зброї експериментальний відстріл
надсилається до ДНДЕКЦ МВС для поміщення до центральної колекції
в 5-денний строк.
2.5. Порядок експериментального відстрілу зброї,
зареєстрованої на об'єктах дозвільної системи, та зброї, яка
перебуває у власності громадян 2.5.1. Експериментальний відстріл нарізної мисливської,
спортивної, газової зброї та зброї "несмертельної дії" проводиться
в ДНДЕКЦ, НДЕКЦ. 2.5.2. Експериментальному відстрілу підлягає нарізна
мисливська, спортивна та нагородна вогнепальна, газова зброя та
зброя "несмертельної дії", яка: перебуває в особистому користуванні громадян та на об'єктах
дозвільної системи (у процесі реєстрації та перереєстрації); виготовляється на підприємствах України, ввозиться із-за
кордону та призначена для реалізації на території України (перед
її реалізацією); підлягала переробленню або ремонту із заміною (зміною)
слідоутворюючих деталей. Гладкоствольна мисливська зброя відстрілюється у разі
добровільної згоди власників. 2.5.3. Експериментальні відстріли зброї проводяться
комісійно. Склад комісії становить не менше 2 осіб та визначається
керівником НДЕКЦ. Відстріл нарізної мисливської та спортивної вогнепальної,
газової зброї та зброї несмертельної дії проводиться згідно з
вимогами підпункту 2.3.1 цієї Інструкції. Крім того, під час
відстрілу газових пістолетів та револьверів в обов'язковому
порядку перевіряється відповідність їх конструкції. У разі
виявлення зброї, яка не відповідає криміналістичним вимогам до
газової зброї, її експериментальний відстріл не проводиться, зброя
передається до ОВС. 2.5.4. Результати проведеного відстрілу оформлюються
протоколом (додаток 11) та довідкою (додаток 12). Два примірники
протоколу разом з довідками та конвертами з експериментальними
відстрілами, упакованими і опечатаними відбитком печатки
експертного підрозділу МВС, надаються замовникові. 2.5.5. Експериментально відстріляні кулі та (або) гільзи
передаються з підрозділу Департаменту громадської безпеки МВС
до НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС за місцем реєстрації зброї. В окремих
випадках за необхідності перевірки нарізної мисливської та
спортивної, газової зброї і зброї "несмертельної дії" за
центральним обліком експериментальні відстріли можуть зберігатися
в ДНДЕКЦ МВС. 2.5.6. У разі втрати (викрадення) зброї інформація про це
негайно надається до НДЕКЦ, після чого начальник експертного
підрозділу в 3-денний термін організовує передачу
експериментальних відстрілів до центральних оперативно-пошукової
та інформаційно-довідкової колекцій для поставлення втраченої
(викраденої) зброї на облік. У разі втрати (викрадення) мисливської гладкоствольної зброї
експериментально відстріляні гільзи або гільзи, що залишились у
власників, у 10-денний термін надсилаються для вміщення до
центральної колекції.
2.6. Облік холодної зброї 2.6.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і
складається з інформаційно-довідкової колекції холодної зброї та
конструктивно схожих з нею виробів. 2.6.2. Колекції формуються з натурних зразків холодної зброї
(її частин) і конструктивно схожих з нею виробів (копій,
зображень) та відомостей про них, реєструються у журналах та
зберігаються в умовах, що виключають їх втрату.
2.7. Облік грошових знаків, бланків документів та цінних
паперів 2.7.1. Облік функціонує на центральному та обласному рівнях і
складається з оперативно-пошукових колекцій підроблених грошових
знаків, бланків документів, цінних паперів, пластикових платіжних
карток (їх зображень) тощо та (або) відомостей про них,
інформаційно-довідкових колекцій зразків грошових знаків, бланків
документів, цінних паперів, пластикових платіжних карток (їх
зображень) тощо та (або) відомостей про них. 2.7.2. Центральна оперативно-пошукова колекція формується з
підроблених натурних об'єктів (їх зображень) та (або) відомостей
про них, перелік яких наведено в підпункті 2.7.5 цієї Інструкції,
що надходять з НДЕКЦ, підрозділів досудового слідства, оперативних
підрозділів (органів дізнання) МВС, ГУМВС, УМВС, Управління МВС на
залізничному транспорті, інших правоохоронних органів та НБУ. 2.7.3. Обласні оперативно-пошукові колекції формуються з
натурних підроблених об'єктів (їх зображень) та (або) відомостей
про них, перелік яких наведено в підпункті 2.7.5 цієї Інструкції,
що надходять з підрозділів досудового слідства, оперативних
підрозділів (органів дізнання) МВС, ГУМВС, УМВС, Управління МВС на
залізничному транспорті, інших правоохоронних органів та НБУ. 2.7.4. Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції
формуються з натурних об'єктів-зразків (їх зображень) та (або)
відомостей про них відповідно до вимог підпункту 1.6.2 цієї
Інструкції. 2.7.5. Колекції формуються та ведуться за такими розділами: Паперові та металеві грошові знаки НБУ та інших країн, які
знаходилися чи знаходяться в обігу. Бланки документів чи документи суворого обліку України та
інших країн, а саме: документи, що посвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж
(паспорт (ідентифікаційна картка), свідоцтво про народження,
одруження і розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені та по
батькові; трудова книжка і вкладка до неї; посвідчення водія;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, службове,
військове, ветерана, інваліда; дипломи про освіту, присвоєння
звання; пенсійна книжка; пенсійні листки; листки тимчасової
непрацездатності, візові марки тощо); проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному,
морському, річковому, повітряному і міському транспорті; документи
на перевезення вантажів; військові проїзні документи тощо); знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками,
листівки з марками тощо); документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні,
чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки
фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні,
акцизні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати
якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування;
ліцензії тощо); білети тиражних та миттєвих лотерей. Бланки цінних паперів чи цінні папери (акції, облігації
внутрішніх державних і місцевих позик, казначейських зобов'язань
держави, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, векселі, інші
бланки, передбачені чинним законодавством). Пластикові платіжні картки. Бланки медичних рецептів для виписування наркотичних
(психотропних) лікарських засобів чи медичні рецепти. 2.7.6. Усі об'єкти, які вміщуються до колекцій, реєструються
в журналі реєстрації об'єктів, уміщених до оперативно-пошукової
колекції, та журналі реєстрації об'єктів, уміщених до
інформаційно-довідкової колекції (додаток 13). Ці журнали можуть
вестися в електронному та (або) паперовому вигляді. У разі ведення
журналів у електронному вигляді для запобігання втраті інформації
(вихід з ладу комп'ютерної техніки, збій програмного
забезпечення тощо), уміщеної до журналів, після внесення до них
нової інформації забезпечується її дублювання на оптичних
носіях (CD/DVD). Об'єкти оперативно-пошукових та інформаційно-довідкових
колекцій зберігаються в фотоальбомах або файлах
папок-накопичувачів у окремій шафі або сейфі. Відомості про об'єкти, що вміщені до оперативно-пошукових
колекцій, оформлюються у форматі MS Word на реєстраційних картках
підроблених грошових знаків (додаток 14), реєстраційних картках
підроблених документів і цінних паперів (додаток 15),
реєстраційних картках підроблених пластикових платіжних карток
(додаток 16), реєстраційних картках на підроблений об'єкт зі
зміною первинного змісту (додаток 17), які зберігаються в
кольоровому роздрукованому та (або) електронному вигляді. Графічні
зображення об'єктів, що вміщуються до реєстраційних карток,
повинні зберігатися в форматі JPG з роздільною здатністю 600 dpi. 2.7.7. Об'єкти та (або) відомості про них, які вміщені до
центральної та обласної оперативно-пошукових колекцій, вилучаються
з них у випадках: проведення слідчих дій або судових розглядів на письмову
вимогу слідчого або суду; письмового запиту ДНДЕКЦ або НДЕКЦ, звідки надійшли об'єкти,
про необхідність проведення експертного дослідження або інших дій; розкриття злочину; прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної
справи; прийняття рішення про закриття кримінальної справи; за рішенням суду про їх знищення; закінчення строку давності притягнення до кримінальної
відповідальності за вчинення злочину або через 15 років з моменту
вчинення злочину. 2.7.8. У разі вилучення об'єктів з центральної чи обласних
оперативно-пошукових колекцій на підставах, зазначених у
підпункті 2.7.7 цієї Інструкції, вони разом із супровідним листом
надсилаються до підрозділів досудового слідства або органу
дізнання, з якого вони надходили. У разі знищення вилучених об'єктів, уміщених до центральної
чи обласних оперативно-пошукових колекцій, на підставах,
зазначених у підпункті 2.7.7 цієї Інструкції, складається акт, у
якому зазначаються: склад комісії, місце, час, підстави, перелік
об'єктів, що знищуються, їх кількість та спосіб знищення. Акт
затверджується начальником експертного підрозділу. 2.7.9. У разі відсутності потреби в зберіганні об'єктів
(вивід з офіційного обігу, завершення терміну дії тощо), уміщених
до центральних та/або обласних інформаційно-довідкових колекцій,
за попереднім узгодженням з ДНДЕКЦ можуть передаватися до інших
колекцій, у тому числі вищих навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України для використання в навчальному процесі
або знищуватися. У разі передачі об'єктів, уміщених до інформаційно-довідкових
колекцій, інших колекцій, у тому числі вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ України, складається акт
приймання-передачі, який затверджується начальником експертного
підрозділу та навчального закладу або підрозділу, до якого
передано об'єкти. У разі знищення об'єктів, що уміщені до
інформаційно-довідкових колекцій, складається відповідний акт,
який затверджується начальником експертного підрозділу. 2.7.10. Облік може вестися з використанням комп'ютерної
техніки та програмного забезпечення. У таких випадках для
запобігання втраті інформації (вихід з ладу комп'ютерної техніки,
збій програмного забезпечення тощо), уміщеної до автоматизованого
обліку, після внесення до обліку нової інформації забезпечується
її дублювання на оптичних носіях (CD/DVD). 2.7.11. Інвентаризація об'єктів, уміщених до
оперативно-пошукової колекції, здійснюється щорічно до 20 січня, а
об'єктів, уміщених до інформаційно-довідкової
колекції, - до 20 січня один раз на три роки. За результатами
проведених інвентаризацій складаються відповідні акти, які
затверджуються начальником експертного підрозділу та зберігаються
в секретаріаті експертного підрозділу. 2.7.12. Якщо під час проведення експертиз або досліджень
об'єктів, перерахованих у підпункті 2.7.5 цієї Інструкції, був
установлений факт їх підроблення, вони перевіряються за
відповідними розділами колекцій. 2.7.13. Якщо під час перевірки об'єктів за відповідними
розділами колекції було встановлено: їх ідентичність (за способом виготовлення, номерними
позначеннями та іншими ідентифікаційними ознаками) з об'єктами, що
знаходяться на обліку, то до колекції вміщуються самі об'єкти або
інформація про них; їх неідентичність (за способом виготовлення, номерним
позначенням та іншими ідентифікаційними ознаками) з об'єктами, що
знаходяться на обліку, то вони вміщуються до колекції. Про факт уміщення об'єктів до колекцій письмово інформуються
суди, підрозділи досудового слідства або оперативні підрозділи
(органи дізнання), які направляли ці об'єкти на дослідження. У разі наявності декількох однорідних об'єктів питання щодо
кількості об'єктів, які підлягають поміщенню до колекцій,
вирішується залежно від якості відображення ідентифікаційних ознак
та з урахуванням необхідності направлення таких об'єктів до
колекцій вищого рівня. 2.7.14. Результати перевірки за обліком (додаток 18)
оформлюються і направляються до підрозділів боротьби з економічною
злочинністю та досудового слідства. 2.7.15. Перевірки за обліком за письмовими запитами
оперативних підрозділів (органів дізнання) здійснюються за
відповідними розділами колекцій. Результати перевірок оформлюються
відповідно до вимог підпункту 2.7.14 цієї Інструкції та
направляються ініціаторові. 2.7.16. Узагальнені відомості про об'єкти, визначені
підпунктом 2.7.5 цієї Інструкції, які за результатами проведених
у НДЕКЦ упродовж місяця експертиз та досліджень визнані
підробленими, крім тих, що мають зміну первинного змісту
(за винятком паспортів (ідентифікаційних карток) громадян України
та іноземних держав, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів,
посвідчень водія, візових марок та платіжних карток), оформляються
на реєстраційних картках в електронному вигляді відповідно до
вимог підпункту 2.7.6 цієї Інструкції та направляються до ДНДЕКЦ
до 5-го числа наступного місяця на оптичних носіях (CD/DVD) із
супровідним листом, про що робиться відповідний запис у
реєстраційних картках та журналах реєстрації об'єктів, уміщених до
колекцій. 2.7.17. Об'єкти, перераховані в підпункті 2.7.5 цієї
Інструкції, які за результатами проведених упродовж місяця у НДЕКЦ
експертиз визнані підробленими, крім тих, що мають зміну
первинного змісту (за винятком паспортів (ідентифікаційних карток)
громадян України та іноземних держав, свідоцтв про реєстрацію
транспортних засобів, посвідчень водія, візових марок та платіжних
карток), направляються до ДНДЕКЦ до 5-го числа наступного місяця
разом із узагальненою інформацією, зазначеною в підпункті 2.7.16
цієї Інструкції, та із реєстраційними картками на ці об'єкти,
оформленими відповідно до вимог підпункту 2.7.6 цієї Інструкції, у
роздрукованому вигляді.вгору