Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 10.09.2009390
Документ z0963-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2009

   2.7.18. При   веденні   обласних   та   центральної 
оперативно-пошукових колекцій на базі єдиного програмного продукту
інформація про об'єкти, що поставлені на автоматизований облік
обласних колекцій упродовж місяця, до 5 числа наступного місяця у
відповідному форматі надсилається до ДНДЕКЦ засобами електронного
зв'язку або на оптичних носіях (CD/DVD). Загальна база даних надсилається до ДНДЕКЦ на оптичних носіях
(CD/DVD) до 20 січня щорічно. 2.7.19. Об'єкти, що надходять до центральної
оперативно-пошукової колекції, перевіряються за відповідними
розділами колекцій. Результати перевірки за обліком оформлюються
відповідно до вимог підпунктів 2.7.14 і 2.7.15 цієї Інструкції.
Рішення про вміщення об'єкта до колекції за результатами перевірки
приймається особою, яка відповідає за функціонування колекції,
відповідно до вимог підпункту 2.7.13 цієї Інструкції. 2.7.20. НБУ та ДНДЕКЦ щоквартально здійснюють взаємний обмін
інформацією про підроблені грошові знаки національної та іноземної
валюти, які вилучаються відповідно банками України та ОВС у цілому
по Україні, в електронному вигляді за встановленою формою
(додаток 19). 2.7.21. Начальники НДЕКЦ спільно з підрозділами інформаційних
технологій ГУМВС, УМВС, Управління МВС України на залізничному
транспорті та начальниками МРЛО внутрішніх справ забезпечують
проведення щоквартальних звірок об'єктів та (або) відомостей про
них, що вміщені до обласних оперативно-пошукових колекцій, з
обліками кримінальних справ та журналом реєстрації заяв і
повідомлень про злочини ГУМВС, УМВС, Управління МВС на
залізничному транспорті. Результати проведених звірок направляються до ДНДЕКЦ
до 15 січня, квітня, липня, жовтня за встановленою формою
(додаток 20). 2.7.22. Начальники НДЕКЦ забезпечують направлення до ДНДЕКЦ у
десятиденний термін інформації про: вилучення з обласних колекцій чи знищення об'єктів та (або)
відомостей про них, які були вміщені до центральної колекції; установлення обладнання, за допомогою якого виготовлялися
підроблені грошові знаки, бланки документів, цінні папери та
пластикові платіжні картки (додаток 21).
2.8. Облік осіб за ознаками зовнішності 2.8.1. Облік функціонує на обласному та місцевому рівнях і
складається з оперативно-пошукової колекції суб'єктивних портретів
осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів. 2.8.2. Складання суб'єктивних портретів здійснюється за
письмовим запитом працівників оперативних підрозділів ОВС. 2.8.3. Місцева (місцева кущова) колекція формується із
суб'єктивних портретів осіб, які підозрюються в учиненні злочинів. 2.8.4. Обласна колекція формується із суб'єктивних портретів
осіб, які підозрюються в учиненні злочинів, складених працівниками
підрозділів з ЕКЗР МРЛО. 2.8.5. Складені суб'єктивні портрети обліковуються на
реєстраційній картці обліку суб'єктивного портрета (додаток 22) та
направляються до обласної колекції в десятиденний термін. 2.8.6. У разі встановлення особи, на яку було складено
суб'єктивний портрет, працівник оперативного підрозділу ОВС, який
є ініціатором завдання на його виготовлення, надає до експертного
підрозділу фото затриманої особи.
2.9. Вибухотехнічний облік 2.9.1. Облік функціонує на центральному та обласному рівнях і
складається з: оперативно-пошукової колекції вибухових пристроїв та їх
залишків; інформаційно-довідкової колекції вибухових пристроїв. 2.9.2. Оперативно-пошукова колекція формується з: саморобних і промислових вибухових пристроїв та їх залишків,
вилучених під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів; саморобних вибухових пристроїв, реконструйованих при
проведенні експертиз; карток обліку вибухових пристроїв та зарядів вибухових
речовин і піротехнічних засобів (вилучених, розряджених або
застосованих для вчинення вибухів), складених за висновками
експертиз. 2.9.3. Інформаційно-довідкова колекція формується з: боєприпасів і зарядів вибухових речовин промислового
виготовлення та їх комплектуючих; продукції народногосподарського призначення, що може бути
використана для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. 2.9.4. До оперативно-пошукової колекції вміщуються саморобні
та промислові вибухові пристрої, у яких заряди вибухової речовини
та засоби підриву заміщуються інертними, не здатними до вибуху
речовинами. 2.9.5. Центральні оперативно-пошукова та
інформаційно-довідкова колекції можуть формуватися з об'єктів, які
надходили для проведення експертних досліджень до НДЕКЦ. 2.9.6. Після проведення експертних досліджень на кожний
вилучений (знешкоджений) вибуховий пристрій або пристрій, який
вибухнув, заповнюються реєстраційна картка обліку вибухових
пристроїв, засобів підриву, піротехнічних засобів промислового
виготовлення та вибухових речовин після вибуху (додаток 23),
реєстраційна картка обліку саморобних вибухових пристроїв після
вибуху (додаток 24), реєстраційна картка обліку вилучених
(знешкоджених) вибухових пристроїв, засобів підриву, піротехнічних
засобів промислового виготовлення та вибухових речовин
(додаток 25), реєстраційна картка обліку вилучених (знешкоджених)
саморобних вибухових пристроїв (додаток 26) та проводиться
перевірка за обласною колекцією отриманих відомостей, після чого
картки в п'ятиденний термін надсилаються до центральної колекції. 2.9.7. Перевірка за вибухотехнічним обліком на центральному
та обласних рівнях здійснюється за такими позиціями: за місцем та
способом учинення злочину, конструкцією вибухових пристроїв чи їх
окремих складових частин і механізмів, маркувальними позначеннями.
2.10. Пожежно-технічний облік 2.10.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і
складається з інформаційно-довідкових колекцій, до складу яких
входять саморобні запалювальні пристрої та їх залишки, вилучені
під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, а
також реконструйовані при проведенні експертиз. 2.10.2. До колекцій повинні вміщуватися саморобні
запалювальні пристрої, у яких запалювальний склад заміщується
інертною (не здатною до горіння) речовиною.
2.11. Облік синтетичних і напівсинтетичних наркотичних
засобів та психотропних речовин 2.11.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і
складається з: центрального оперативно-пошукового Каталогу відомостей про
напівсинтетичні і синтетичні наркотичні засоби і психотропні
речовини (далі - Каталог); центральної та обласних інформаційно-довідкових колекцій. 2.11.2. Каталог формується на підставі результатів
дослідження натурних зразків напівсинтетичних і синтетичних
наркотичних засобів та психотропних речовин, вилучених з
незаконного обігу на території України (далі - зразки речовин).
Зразки речовин направляються до ДНДЕКЦ працівниками органів
досудового слідства, у провадженні яких знаходяться кримінальні
справи, за якими проходять зазначені речовини, і надаються в таких
мінімальних кількостях: порошкоподібні речовини - 0,5 г; таблетки, капсули, ампули, марки - 5 шт. У супровідній інформації до зразків речовин зазначаються
номер кримінальної справи, обставини справи, зміст висновку
експертного дослідження. 2.11.3. Об'єктами Каталогу є відомості, які визначаються при
проведенні дослідження напівсинтетичних і синтетичних наркотичних
засобів та психотропних речовин, вилучених на території України.
Віднесення речовин до зазначеної категорії та встановлення їх
кількості здійснюються згідно з чинним законодавством. 2.11.4. Відомості про напівсинтетичні та синтетичні
наркотичні засоби і психотропні речовини реєструються в
реєстраційній картці речовини за Каталогом відомостей про
напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні
речовини (додаток 27). 2.11.5. На підставі аналізу результатів досліджень зразків
речовин ДНДЕКЦ щоквартально до 10-го числа наступного за звітним
періодом місяця готує та надсилає до Департаменту боротьби з
незаконним обігом наркотиків МВС узагальнену інформацію, яка
містить у собі описи характерних ознак речовини, їх якісний та
кількісний склад, дані про місце, час і обставини їх вилучення та
факти збігу їх хімічного складу та фізико-хімічних властивостей. 2.11.6. Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції
формуються з натурних зразків наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів, отриманих або придбаних на підприємствах,
у торговельних організаціях, аптеках, лікувальних закладах,
переданих до експертних установ на підставі рішення суду, а також
шляхом обміну з експертними підрозділами зарубіжних країн, з якими
укладені відповідні угоди.
2.12. Облік генетичних ознак людини 2.12.1. Автоматизований облік генетичних ознак людини
функціонує на центральному та обласних рівнях. 2.12.2. Облік складається з оперативно-пошукових колекцій,
які ведуться відповідно в ДНДЕКЦ та НДЕКЦ. 2.12.3. Оперативно-пошукові колекції формуються
з ДНК-профілів: осіб, які підозрюються або звинувачуються в учиненні
злочинів, узятих під варту, засуджених у випадку їх добровільної
згоди; біологічних слідів, вилучених при ОМП, у тому числі за
фактами безвісного зникнення осіб, проведення інших слідчих дій та
оперативно-розшукових заходів; невпізнаних трупів. 2.12.4. Центральна оперативно-пошукова колекція ведеться
в ДНДЕКЦ та формується з ДНК-профілів осіб, які підозрюються або
звинувачуються в учиненні злочинів, узятих під варту, засуджених;
біологічних слідів, вилучених при ОМП, проведенні слідчих дій та
оперативно-розшукових заходів; невпізнаних трупів. ДНК-профілі
отримуються під час експертних досліджень у ДНДЕКЦ, НДЕКЦ,
Державній установі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ,
Кримській республіканській установі "Бюро судово-медичної
експертизи", бюро судово-медичної експертизи Київської та
Севастопольської міських, обласних державних адміністрацій
(далі - бюро СМЕ). 2.12.5. Обласні оперативно-пошукові колекції ведуться в НДЕКЦ
та формуються з ДНК-профілів осіб, які підозрюються або
звинувачуються в учиненні злочинів, узятих під варту, засуджених,
у випадках їх добровільної згоди; біологічних слідів, вилучених
при ОМП, проведенні інших слідчих дій та оперативно-розшукових
заходів; невпізнаних трупів. ДНК-профілі отримуються під час
експертних досліджень у НДЕКЦ, бюро СМЕ. 2.12.6. Обліку підлягають ДНК-профілі, отримані за допомогою
генетичних аналізаторів та визначені за рядом стандартних систем
маркерів (STR-локусів), які є єдиними для експертних лабораторій
відповідно до рекомендацій Європейської мережі
науково-криміналістичних установ (ENFSI). Після встановлення ДНК-профілів, визначених підпунктом 2.12.3
цієї Інструкції, упродовж триденного терміну заповнюються
реєстраційна картка ДНК-профілю (біологічного сліду, вилученого
під час огляду місця вчинення злочину або проведення інших слідчих
дій та оперативно-розшукових заходів; невпізнанного трупа;
біологічного сліду безвісно зниклої особи, зразка підозрюваного,
обвинуваченого, потерпілого) (додаток 28), які направляються до
колекцій відповідно до підпунктів 2.12.7, 2.12.8 цієї Інструкції. 2.12.7. Експертами НДЕКЦ після отримання під час проведення
експертних досліджень ДНК-профілів, зазначених у підпункті 2.12.3
цієї Інструкції, проводиться їх перевірка за обласними колекціями
за територіальним принципом. При отриманні негативного результату
під час перевірки заповнюються реєстраційні картки у двох
примірниках, один з яких ставиться на облік в обласній колекції, а
другий надсилається до ДНДЕКЦ для проведення перевірки та
поставлення на облік у центральній колекції. Експертами ДНДЕКЦ після отримання під час проведення
експертних досліджень ДНК-профілів, зазначених у підпункті 2.12.3
цієї Інструкції, проводиться їх перевірка за центральною
колекцією. При отриманні під час перевірки негативного результату
заповнюється реєстраційна картка, яка ставиться на облік у
центральній колекції. 2.12.8. Експертами бюро СМЕ після отримання під час
проведення експертних досліджень ДНК-профілів, зазначених у
підпункті 2.12.3 цієї Інструкції, заповнюються реєстраційні картки
в одному примірнику, який надсилається за територіальним принципом
до обласних колекцій НДЕКЦ. При отриманні негативного результату
під час перевірки виготовляється копія реєстраційної картки, яка
ставиться на облік в обласній колекції, а оригінал направляється
до ДНДЕКЦ для проведення перевірки та поставлення на облік у
центральній колекції. У разі отримання експертами Державної установи Головного бюро
судово-медичної експертизи МОЗ після проведення експертних
досліджень ДНК-профілів, зазначених у підпункті 2.12.3 цієї
Інструкції, ними заповнюються реєстраційні картки в одному
примірнику, який надсилається до ДНДЕКЦ для проведення перевірки
та поставлення на облік у центральній колекції. 2.12.9. ДНК-профіль може бути вилучений з колекції за
рішенням суду.
2.13. Облік голосів і мовлення людини 2.13.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях. 2.13.2. Облік складається з інформаційно-пошукових колекцій: голосів і мовлення, які формуються із записів голосів і
мовлення осіб, що передають повідомлення (у тому числі завідомо
неправдиві) про загрозу безпеці громадян та інші суспільно
небезпечні діяння (далі - анонімні диктори); голосів і мовлення осіб, щодо яких установлено факти передачі
повідомлень (у т.ч. завідомо неправдивих) про загрозу безпеці
громадян та інші суспільно небезпечні діяння (далі - установлені
особи). 2.13.3. Центральна та обласні колекції формуються із записів
повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів та записів
голосів і мовлення встановлених осіб. 2.13.4. Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних
дикторів надсилаються до центральної та обласних колекцій в
аналоговому вигляді без застосування системи автоматичного
регулювання рівня запису (компакт-касета тощо) чи цифровому
вигляді без використання систем стиснення інформації (дискета,
компакт-диск тощо). 2.13.5. Записи голосів і мовлення встановлених осіб
надсилаються до центральної колекції в аналоговому (мікрокасета,
компакт-касета, відеокасета) чи цифровому (дискета, компакт-диск
тощо) вигляді. 2.13.6. Організація звукозапису голосів і мовлення
встановлених осіб покладається на працівників органів досудового
слідства і здійснюється за участю спеціаліста. 2.13.7. Фіксація та облік записів повідомлень з голосами та
мовленням анонімних дикторів покладаються на чергові
частини ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному
транспорті, МРЛО і здійснюються з використанням цифрових систем
документування мовленнєвої інформації. 2.13.8. У чергових частинах ГУМВС, УМВС, Управління МВС на
залізничному транспорті, МРЛО наказами начальників призначаються
працівники, які відповідають за взяття на облік записів
повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів. 2.13.9. Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних
дикторів відповідальними працівниками чергових частин ГУМВС, УМВС,
Управління МВС на залізничному транспорті, МРЛО надсилаються до
підрозділів експертної служби для перевірки та поставлення на
облік у колекції в триденний термін. 2.13.10. Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних
дикторів можуть надсилатися працівниками органів досудового
слідства до центральної та обласних колекцій з метою проведення
перевірок, виконання експертиз та досліджень. 2.13.11. У випадках, коли стосовно окремих записів
повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів провести
перевірку, виконати експертизу або дослідження в обласних
підрозділах експертної служби неможливо, зазначені записи разом із
супровідною інформацією в триденний термін надсилаються до ДНДЕКЦ. 2.13.12. Поповнення центральної та обласних колекцій записів
повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів може
здійснюватися шляхом перезаписування зазначених повідомлень з
чергових частин ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному
транспорті, МРЛО працівниками підрозділів експертної служби. 2.13.13. Центральна та обласні колекції записів голосів і
мовлення анонімних дикторів та встановлених осіб формуються шляхом
накопичення носіїв запису із зафіксованими на них звукозаписами та
в електронному вигляді. 2.13.14. Записи повідомлень, які зареєстровані в аналоговому
вигляді з голосами і мовленням анонімних дикторів, та записи
голосів і мовлення встановлених осіб можуть вилучатися з колекції
у випадках проведення слідчих дій або судових розглядів на
письмову вимогу слідчого або суду, але з обов'язковим поверненням
після проведення відповідних дій або винесення рішення суду. 2.13.15. Копії записів повідомлень, які зареєстровані в
цифровому вигляді з голосами та мовленням анонімних дикторів та
встановлених осіб, за умови надання відповідного носія запису
можуть вилучатися з колекції на письмову вимогу слідчого або
рішення суду без повернення. 2.13.16. Разом із записами повідомлень з голосами та
мовленням анонімних дикторів надсилається інформація, яка
відповідає інформації, унесеній до журналу реєстрації записів
повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів
(додаток 29). 2.13.17. Разом із записами голосів і мовлення встановлених
осіб надсилається інформація, яка відповідає інформації, унесеній
до журналу реєстрації записів голосів та мовлення встановлених
осіб (додаток 30).
2.14. Облік ідентифікаційних позначень транспортних засобів
та реквізитів документів (підписів, печаток, штампів) 2.14.1. Облік ідентифікаційних номерів транспортних засобів
(далі - ТЗ) та реквізитів документів (підписів, печаток, штампів)
функціонує на центральному, обласних, місцевих рівнях і
складається з інформаційно-довідкових колекцій зображень (у разі
можливості натурних зразків): ідентифікаційних номерів ТЗ різних марок, моделей та років
випуску, які відсутні в наявній колекції; змінених ідентифікаційних номерів ТЗ; підписів і печаток посадових осіб реєстраційно-екзаменаційних
підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС
(далі - РЕП Державтоінспекції МВС) та експертів з комплексного
дослідження ТЗ (функціонує тільки на центральному та обласному
рівнях). 2.14.2. Центральна колекція формується із зображень
ідентифікаційних номерів, змінених ідентифікаційних номерів ТЗ та
зразків підписів і печаток, які надходять з обласних колекцій. Обласні колекції формуються із зображень (у разі можливості
натурних зразків) ідентифікаційних номерів, змінених
ідентифікаційних номерів ТЗ, що надходять з пунктів експертного
огляду ТЗ та центральної колекції. Щорічне, у грудні, надання до НДЕКЦ зразків підписів та
печаток посадових осіб РЕП Державтоінспекції МВС, які мають право
підпису свідоцтв про реєстрацію ТЗ, забезпечується управліннями
(відділами) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС у кількості
30 примірників (оригіналів). Місцеві колекції формуються із зображень (у разі можливості
натурних зразків) ідентифікаційних номерів та змінених
ідентифікаційних номерів ТЗ, отриманих під час проведення їх
досліджень, та із зображень, що надходять з обласної колекції. 2.14.3. Колекції зображень ідентифікаційних номерів та
змінених ідентифікаційних номерів ТЗ формуються у вигляді
реєстраційної картки зображення ідентифікаційного позначення
транспортного засобу (додаток 31). 2.14.4. Зразки ідентифікаційних та змінених ідентифікаційних
номерів ТЗ надаються з пунктів експертного огляду ТЗ до обласних
колекцій щомісячно, а з обласних колекцій до
центральної - щокварталу. Зразки підписів та печаток, що надходять
до центральної колекції, надсилаються до НДЕКЦ. У разі заміни печаток та змін в організаційно-штатній
структурі РЕП Державтоінспекції МВС надання до НДЕКЦ нових зразків
відбитків печаток та підписів забезпечується управліннями
(відділами) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС у місячний термін у
кількості 30 примірників (оригіналів).
2.15. Облік матеріалів, речовин та виробів 2.15.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях. 2.15.2. Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції
формуються з натурних зразків (відомостей) про них, а саме з: волокон та волокнистих матеріалів; вибухових речовин; лакофарбових матеріалів та покриттів; металів та сплавів; лікеро-горілчаної продукції; спеціальних хімічних речовин; волосся тварин.
III. Прикінцеві положення
Перевірки об'єктів, уміщених до оперативно-пошукових колекцій
криміналістичних обліків експертної служби МВС, організовуються за
обліками інших держав відповідно до чинних міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Начальник ДНДЕКЦ МВС
генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 1
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові
НДЕКЦ при __________________
(найменування ____________________________
ГУМВС, УМВС, ____________________________
звання, ____________________________
П.І.Б.)

Направляємо _______________________________________, вилучені
(найменування об'єктів)
при огляді ______________________________________, за кримінальною
(фабула злочину)
справою N _________.
Прошу перевірити зазначені об'єкти за відповідним видом
криміналістичних обліків.
Додаток: ____________________________________________________
(перелік об'єктів) __________________________________________________________________
Начальник _________________________
(найменування ___________________________________
підрозділу - ініціатора перевірки, ___________________________________ ____________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
До кримінальної справи ______________________
не долучати ___________
Начальникові _______________
(найменування ____________________________
підрозділу - ініціатора
перевірки, ____________________________
звання, ____________________________
П.І.Б.)

У результаті перевірки _____________________________________,
(назва об'єкта,
який підлягав перевірці)
вилученого при огляді місця _____________________________________,
(фабула злочину)
за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою
колекцією ___________________________ ____________________________
(найменування колекції) (найменування обліку)
обліку встановлено збіг з _______________________________________,
(об'єктами (слідами))
які надійшли для перевірки та поставлення на облік з _____________ __________________________________________________________________
(найменування підрозділу ГУМВС, УМВС, N кримінальної справи)
Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації
функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,
затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________
(назва об'єкта)
вміщено до ________________________ обліку експертної служби МВС*.
(найменування обліку)
_______________
* Указується в разі потреби. Якщо об'єкти повертаються
ініціаторові, про це в додатку робиться відповідний запис з
переліком об'єктів, що повертаються.
Начальник _____________________
(підрозділ експертної _______________________________
служби МВС, _______________________________ ______________________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 3
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові _______________
(найменування ____________________________
підрозділу - ініціатора
перевірки, ____________________________
звання, ____________________________
П.І.Б.)

У результаті перевірки ______________________________________
(назва об'єкта,
який підлягав перевірці)
за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою
колекцією ________________________________________________________
(найменування колекції)
встановлено збіг з аналогічними __________________________________
(об'єктами)
за ______________________________________________________________,
(найменування ознак, за якими встановлено збіг)
які надійшли для перевірки та поставлення на облік з _____________ __________________________________________________________________
(найменування підрозділу, N кримінальної справи)
Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації
функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,
затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________
(назва об'єкта)
вміщено до _______________________________________________________
(найменування обліку)
обліку експертної служби МВС*.
Начальник _____________________
(підрозділ експертної _______________________________
служби МВС, _______________________________ ______________________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 4
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
До кримінальної справи ______________________
не долучати ___________
Начальникові _______________
(найменування ____________________________
підрозділу - ініціатора
перевірки, ____________________________
звання, ____________________________
П.І.Б.)

У результаті перевірки _____________________________________,
(назва об'єкта,
який підлягав перевірці)
вилученого при огляді місця _____________________________________,
(фабула злочину)
за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою
колекцією ___________________________ ____________________________
(найменування колекції) (найменування обліку)
обліку збігів станом на ___.___.20___ не встановлено.
Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації
функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,
затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________
(назва об'єкта)
вміщено до _______________________________________________________
(найменування обліку)
обліку експертної служби МВС*.
Начальник _____________________
(підрозділ експертної _______________________________
служби МВС, _______________________________ ______________________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 5
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові _______________
(найменування ____________________________
підрозділу - ініціатора
перевірки, ____________________________
звання, ____________________________
П.І.Б.)

У результаті перевірки ______________________________________
(назва об'єкта,
який підлягав перевірці)
за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою
колекцією ________________________________________________________
(найменування колекції)
збігів з аналогічними ____________________________________________
(указати об'єкти)
не встановлено.
Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації
функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,
затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________
(назва об'єкта)
вміщено до ________________________ обліку експертної служби МВС*.
(найменування обліку)
Начальник _____________________
(підрозділ експертної _______________________________
служби МВС, _______________________________ ______________________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 6
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові _______________
(найменування ____________________________
підрозділу - ініціатора
перевірки, ____________________________
звання, ____________________________
П.І.Б.)

Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації
функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,
затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, вилучений __________________________________________________________________
(назва об'єкта)
при огляді місця _________________________________________________
(фабула злочину, N кримінальної справи)
залишений у НДЕКЦ при _________________ для проведення перевірок.
(ГУМВС, УМВС)
Начальник _____________________
(підрозділ експертної _______________________________
служби МВС, _______________________________ ______________________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 7
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Судді ______________________
(районного,
міжрайонного,
міського тощо
____________________________
суду П.І.Б.) ____________________________

З метою використання в експертній і науковій діяльності
відповідно до статті 20 Закону України "Про судову експертизу"
порушую клопотання про вміщення до інформаційно-довідкової
колекції _________________________________________________________
(найменування виду обліку)
обліку ________________________________, вилучених за кримінальною
(найменування об'єктів (об'єкта))
справою N _____________.
Начальник _____________________
(підрозділ експертної _______________________________
служби МВС, _______________________________ ______________________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 8
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів, уміщених
до оперативно-пошукової колекції
_____________________________________
(назва колекції)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Найменування| Фабула |Номер| Номер | Дата | Дата | Дата та |Підстави для|Примітка| |з/п| об'єкта та |підрозділу, |злочину | у |кримінальної|перевірки за|вміщення|номер листа| зняття з | | | | стислі | з якого | (дата |ЖРЗПЗ| справи | колекцією, | до | щодо | обліку | | | | відомості | надійшов |вчинення| | | П.І.Б. |колекції|направлення| (рішення | | | | про нього | об'єкт | та вид | | |працівника, | |об'єкта до | суду, | | | | | (слід) |злочину)| | | який | | колекції | розкриття | | | | | | | | | проводив | | вищого | злочину, | | | | | | | | | перевірку, | | рівня |установлення| | | | | | | | | вихідний | | | особи, | | | | | | | | | номер та | | | знаряддя | | | | | | | | |дата довідки| | | злочину | | | | | | | | | за | | | тощо) | | | | | | | | |результатами| | | | | | | | | | | | перевірки | | | | | |---+------------+------------+--------+-----+------------+------------+--------+-----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів, уміщених
до інформаційно-довідкової колекції
___________________________________
(назва колекції)

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування|Відомості | Вхідний | Підстави |Примітка| | | об'єкта, |про об'єкт|реєстраційний|для зняття| | | | уміщеного | | номер | з обліку | | | |до колекції | | експертного | | | | | | | підрозділу | | | |------+------------+----------+-------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
слідів ___________________________________________
(найменування слідоутворюючого об'єкта)

НДЕКЦ при ________ України __________________________________
Міській, районний, лінійний орган МВС, на території
обслуговування якого вчинено злочин ________________________
Дата вчинення злочину ____.____.20___ Вид та фабула злочину _______________________________________ __________________________________________________________________
Кримінальна справа N _____________ П.І.Б. спеціаліста, який вилучив сліди ______________________
Вилучено ________ слідів, з яких придатних для ідентифікації
(установлення групової належності) _____ (указуються сліди,
залишені одним і тим же слідоутворюючим об'єктом). Після виключення слідів, які не мають причинного зв'язку з
подією злочину, залишилося _____________ слідів, які підлягають
поставленню на облік. Відомості про умови слідоутворення __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Реквізити висновку експерта, П.І.Б. експерта, який проводив
експертне дослідження слідів _____________________________________ _________________________________________________________________,
П.І.Б. працівника, який проводив перевірку за відповідною
колекцією ________________________________________________________
Зворотний бік картки
Зображення слідів (масштаб 1:1 з масштабною лінійкою)
Картку заповнив: ____________________________
(посада, звання) ____________________________ ________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 10
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

ЖУРНАЛ
обліку зброї,
яка надана для контрольного відстрілу до НДЕКЦ
при __________________________________________
(найменування ГУМВС, УМВС)

------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Звідки | Вид, модель, | Кількість | |з/п| надходження, |надійшла зброя,| калібр, | патронів | | | вхідн. N | вих. N |серія та номер| | | | | | зброї | | |---+--------------+---------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Підпис експерта, | Дата отримання |П.І.Б. особи, яка|Примітка| | який отримав |відстрілу, вих. N | отримала зброю | | | зброю | | | | |------------------+------------------+-----------------+--------| | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

ПРОТОКОЛ
___.___.20___. м. Київ N _______

Цей протокол складено про те, що комісією здійснено
контрольний відстріл мисливської вогнепальної зброї з нарізним
стволом __________________________________________________________
Підстави відстрілу __________________________________________ Відстріл розпочато о______. ___.___.20___ року. Відстріл закінчено о______. ___.___.20___ року. Для відстрілу надано ___ одиниць зброї згідно з описом
(додається). Відстріл указаної зброї та пакування відстріляних куль і
гільз проведено згідно з вимогами Інструкції з організації
функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,
затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979.
Примітки: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Відповідальний _____________________________
(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___
Члени комісії:
1. _____________________________
(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________
(П.І.Б.)
2. _____________________________
(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________
(П.І.Б.)
Примітка. Підписи відповідального за відстріл та членів
комісії завіряються печаткою підрозділу, у якому проводився
відстріл.

Додаток 12
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________
(П.І.Б.)
для пред'явлення в орган внутрішніх справ за місцем поставлення на
облік зброї в тому, що ___________________________________ калібру
(вид, назва зброї)
серії ______ N ______, наданий (на) _____________________________,
(назва юридичної особи
або П.І.Б. фізичної особи)
був (була) експериментально відстріляний (а) відповідно до вимог
Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків
експертної служби МВС, затвердженої наказом МВС від 10.09.2009
N 390, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за
N 963/16979.
Примітка. Експериментально відстріляні з вищевказаної зброї
3 кулі та 3 гільзи залишені на зберігання в НДЕКЦ при ___________.
(найменування
ГУМВС, УМВС)
Відповідальний _____________________________
(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___
Примітка. Підпис відповідального за відстріл завіряється
печаткою підрозділу, у якому проводився відстріл.

Додаток 13
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів, уміщених
до оперативно-пошукової колекції
___________________________________________
(назва колекції)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Найме- |Реквізити|Найменування| Фабула |Номер | Номер | Дата | Дата та |Підстави|Примітка| |з/п|вміщення|нування| об'єкта |підрозділу, |злочину |ЖРЗПЗ/|кримінальної|перевірки за|номер листа| для | | | | до |об'єкта| (серія, |з якого | (дата | рік | справи/ | колекцією, | про |зняття з| | | |колекції| | номер, |надійшов |вчинення| | рік | П.І.Б. |направлення| обліку | | | | | |номінал, |об'єкт, та | та вид | | |працівника, |об'єкта до |(рішення| | | | | | П.І.Б. |вихідні дані|злочину)| | | який | колекції | суду | | | | | |власника | | | | | проводив | вищого | тощо) | | | | | | тощо) | | | | | перевірку, | рівня | | | | | | | | | | | | вихідний | | | | | | | | | | | | | номер та | | | | | | | | | | | | |дата довідки| | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | |результатами| | | | | | | | | | | | | перевірки | | | | |---+--------+-------+---------+------------+--------+------+------------+------------+-----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору