Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС
МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 10.09.2009390
Документ z0963-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2009. Подивитися в історії? )

               ЖУРНАЛ 
реєстрації об'єктів, уміщених
до інформаційно-довідкової колекції
__________________________________
(назва колекції)

------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| Відомості | Вхідний | Підстави |Примітка| |з/п | об'єкта, |про об'єкт |реєстраційний|для зняття | | | | уміщеного | | номер | з обліку | | | |до колекції | | підрозділу | | | |----+------------+-----------+-------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
підроблених грошових знаків

Лицьовий бік картки
НДЕКЦ при _________ України в ___________________________________
Міський, районний, лінійний орган МВС, на території
обслуговування якого виявлено об'єкт _____________________________
Дата вчинення злочину ___________________________________________
Фабула злочину __________________________________________________
Кримінальна справа N ___________ за Журналом реєстрації заяв і
повідомлень про злочини N __________________________
Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________
Вид підробки ____________________________________________________
Спосіб виготовлення _____________________________________________
Номінал ______ Серія ____ Номер ____________ Рік зразка _________
N квадранта ____ Контрольна літера ____ Літера та цифра банку ___
N кліше: лицьового боку _________, зворотного боку ______________
Інші контрольні позначення ______________________________________
Характеристика: способу виготовлення ___________________________,
засобів захисту _________________________________________________
Номер та дата висновку спеціаліста ______________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок __________________________
N та дата висновку експерта _____________________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________
Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ ____________________________
Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________
Вихідний номер НДЕКЦ, за яким об'єкт направлено до ДНДЕКЦ _______
Відомості про джерело виготовлення ______________________________
Зворотний бік картки
Кольорове зображення лицьового
та зворотного боків грошового знака
(масштаб 2:1)
------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------
Кольорове зображення способу виготовлення
------------------------------------------------------------------ | Зображення видів друку, за |якого виготовлено грошовий знак | | допомогою | | ------------------------------------------------------------------
Кольорове зображення ознак імітації засобів захисту
------------------------------------------------------------------ | УФ-захист | ІЧ-захист | |-------------------------------+--------------------------------| | Водяний знак | Штрих-код (для об'єктів, | | | виготовлених кольоровим | | | електрофотографічним або | | | струменевим способом) | ------------------------------------------------------------------
Кольорове зображення ідентифікаційних ознак
------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | |-------------------------------+--------------------------------| | Ліва верхня | Права верхня | Ліва верхня | Права верхня | |---------------+---------------+----------------+---------------| | Ліва нижня | Права нижня | Ліва нижня | Права нижня | ------------------------------------------------------------------
Картку заповнив __________________________
(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 15
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
підроблених документів і цінних паперів

Лицьовий бік картки
НДЕКЦ при _______ України в _____________________________________
Міський, районний, лінійний орган МВС, на території якого
виявлено об'єкт __________________________________________________
Дата вчинення злочину ___________________________________________
Фабула злочину __________________________________________________
Кримінальна справа N ________________ за Журналом реєстрації заяв
і повідомлень про злочини N _________________________
Найменування об'єкта ____________________________________________
Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________
Вид підробки ____________________________________________________
Спосіб виготовлення _____________________________________________
Серія ___________________________________________________________
Номер ___________________________________________________________
Вихідні типографські дані _______________________________________
П.І.Б. власника документа _______________________________________
N та дата висновку спеціаліста __________________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок спеціаліста ______________
N та дата висновку експерта _____________________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________
Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ ____________________________
Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________
Вихідний номер НДЕКЦ, за яким об'єкт надіслано до ДНДЕКЦ ________
Зворотний бік картки
Кольорове зображення лицьового
та зворотного боків документа
або цінного папера (масштаб 2:1)
------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------
Зображення способу виготовлення
------------------------------------------------------------------ | Зображення видів друку, за |якого виготовлено грошовий знак | | допомогою | | ------------------------------------------------------------------
Зображення ознак імітації засобів захисту
------------------------------------------------------------------ | УФ-захист | ІЧ-захист | |-------------------------------+--------------------------------| | Водяний знак | Штрих-код (для об'єктів, | | | виготовлених кольоровим | | | електрофотографічним або | | | струменевим способом) | ------------------------------------------------------------------
Зображення ідентифікаційних ознак
------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | |-------------------------------+--------------------------------| | Ліва верхня | Права верхня | Ліва верхня | Права верхня | |---------------+---------------+----------------+---------------| | Ліва нижня | Права нижня | Ліва нижня | Права нижня | ------------------------------------------------------------------
Картку заповнив __________________________
(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 16
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
підроблених пластикових платіжних карток

Лицьовий бік картки
НДЕКЦ при _______ України в _____________________________________
Міський, районний, лінійний орган МВС, на території якого
виявлено підроблений об'єкт ______________________________________
Дата вчинення злочину ___________________________________________
Фабула злочину __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кримінальна справа N_________ за Журналом реєстрації заяв і
повідомлень про злочини N ________________________________________
Найменування об'єкта ____________________________________________
Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________
Номер та серія ______________ Дані про власника _________________
Належність банку-емітента _______________________________________
Належність до платіжної системи _________ Вид підробки __________
Спосіб виготовлення _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Індикатив Інтерполу ______________ Індикатив ДНДЕКЦ _____________
N та дата висновку спеціаліста __________________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок спеціаліста ______________
N та дата висновку експерта _____________________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________
Дата та результат перевірки за колекцією НДЕКЦ __________________
П.І.Б. працівника, який проводив перевірку ______________________
Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ _________, ДНДЕКЦ __________
Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________
Вихідний номер НДЕКЦ, який надіслав об'єкт до ДНДЕКЦ ____________
Зворотний бік картки
Кольорове зображення лицьового
та зворотного боків пластикової
платіжної картки (масштаб 1:1)
------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------
Зображення способу виготовлення
------------------------------------------------------------------ | Зображення видів друку, за |якого виготовлено грошовий знак | | допомогою | | ------------------------------------------------------------------
Зображення ознак імітації засобів захисту
------------------------------------------------------------------ | УФ-захист | ІЧ-захист | |-------------------------------+--------------------------------| | Водяний знак | Штрих-код (для об'єктів, | | | виготовлених кольоровим | | | електрофотографічним або | | | струменевим способом) | ------------------------------------------------------------------
Зображення ідентифікаційних ознак
------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | |-------------------------------+--------------------------------| | Ліва верхня | Права верхня | Ліва верхня | Права верхня | |---------------+---------------+----------------+---------------| | Ліва нижня | Права нижня | Ліва нижня | Права нижня | ------------------------------------------------------------------
Картку заповнив __________________________
(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 17
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на підроблений об'єкт зі зміною первинного змісту

Лицьовий бік картки
НДЕКЦ при _______ України в _____________________________________
Міський, районний, лінійний орган МВС, на території якого
виявлено підроблений об'єкт _____________________________________
Дата вчинення злочину ___________________________________________
Фабула злочину __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кримінальна справа N ___________________ за Журналом реєстрації
заяв і повідомлень про злочини N _________________________________
Найменування об'єкта ____________________________________________
Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________
Вид підробки ____________________________________________________
Спосіб виготовлення _____________________________________________
Дані на грошовий знак
Номінал ________ Серія _____ Номер ___________ Рік зразка _______
Дані на документ
Серія ___________________________________________________________
Номер ___________________________________________________________
Належність документа певній країні ______________________________
Вихідні типографські дані _______________________________________
П.І.Б. власника документа _______________________________________
Належність візової марки певній країні __________________________
П.І.Б. власника візової марки ___________________________________
Дані на платіжну картку
Номер та серія ___________ Дані про власника ____________________
Належність до банку-емітента ____________________________________
Належність до платіжної системи _________________________________
N та дата висновку спеціаліста __________________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок спеціаліста ______________
N та дата висновку експерта _____________________________________
П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________
Дата та результат перевірки за колекцією НДЕКЦ __________________
П.І.Б. працівника, який проводив перевірку ______________________
Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ ________ ДНДЕКЦ ____________
Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________
Вихідний номер НДЕКЦ, який надіслав об'єкт до ДНДЕКЦ ____________
Зворотний бік картки
Кольорове зображення лицьового
та зворотного боків об'єкта
(масштаб 2:1)
------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------
Зображення способу та ознак зміни первинного змісту
------------------------------------------------------------------ | | | |-------------------------------+--------------------------------| | | | |-------------------------------+--------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Зображення ознак імітації засобів захисту
------------------------------------------------------------------ | | | |-------------------------------+--------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Картку заповнив __________________________
(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 18
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові _______________
(найменування ____________________________
підрозділу - ініціатора
перевірки, ____________________________
звання, ____________________________
П.І.Б.)

При позитивному результаті
У результаті перевірки __________________________________________
(назва об'єкта, який підлягав перевірці)
за кримінальною справою (за Журналом реєстрації заяв і
повідомлень про злочини) N ___________ за оперативно-пошуковою
колекцією ________________________________________________________
(найменування колекції)
встановлено збіг з аналогічними _________________________________
(назва об'єктів)
за _____________________________________________________________,
(найменування ознак, за якими встановлено збіг)
які надійшли для перевірки та поставлення на облік з ____________ __________________________________________________________________
(найменування підрозділу, N кримінальної справи __________________________________________________________________
(N за Журналом реєстрації заяв і повідомлень про злочини)
При негативному результаті
У результаті перевірки __________________________________________
(назва об'єкта, який підлягав перевірці)
за кримінальною справою (Журнал реєстрації заяв і повідомлень про
злочини N __________) за оперативно-пошуковою колекцією __________ __________________________________________________________________
(найменування колекції)
збігів з аналогічними ___________________________ не встановлено.
(назва об'єктів)
Начальник _______________________
(підрозділ експертної _________________________________
служби МВС, _________________________________ ____________________________
звання) (П.І.Б.)

Додаток 19
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові ДНДЕКЦ МВС
(виконавчому директору
з питань готівково-грошового
обігу НБУ) ____________________________
(П.І.Б.) ____________________________

------------------------------------------------------------------- |N з/п|Найменування|Найменування| Номінал | Номерні | Спосіб | | | регіону | грошового |грошового|позначення|виготовлення| | | | знака | знака | | | |-----+------------+------------+---------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+------------+------------+---------+----------+------------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
______________________________ _________________________________
(посада) (П.І.Б.)

Додаток 20
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові ДНДЕКЦ МВС ____________________________
(П.І.Б.) ____________________________

Направляємо інформацію про результати звірки об'єктів та
(або) інформації про них, уміщеної до обласної
оперативно-пошукової колекції НДЕКЦ при _____________, з обліками
кримінальних справ ________________ за ___ квартал 20___ року.
(ГУМВС, УМВС)
---------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Вихідний | N за | N | Рішення, | Рішення, | | об'єкта та | номер | Журналом |кримінальної| прийняте | прийняте в | | його |НДЕКЦ, за | реєстрації |справи, який|за Журналом|кримінальній| | реквізити | яким | заяв і |зазначено в |реєстрації | справі | | |об'єкт та |повідомлень |супровідному| заяв і | | | | (або) |про злочини,| листі при |повідомлень| | | |інформація| який |направленні |про злочини| | | |про нього |зазначено в | об'єкта та | | | | | були |супровідному| (або) | | | | |направлені| листі при | інформації | | | | |до ДНДЕКЦ |направленні |про нього до| | | | | | об'єкта та | ДНДЕКЦ | | | | | | (або) | | | | | | | інформації | | | | | | |про нього до| | | | | | | ДНДЕКЦ | | | | |------------+----------+------------+------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------
Начальник ______________________
(підрозділ експертної ________________________________
служби МВС, ________________________________ ______________________________
звання) (П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 21
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС
Начальникові ДНДЕКЦ МВС ____________________________ ____________________________

------------------------------------------------------------------ |Найменування | N за | N | Фабула | Номерні | | органу | Журналом |кримінальної| злочину | позначення | | внутрішніх |реєстрації | справи | | об'єктів, | | справ | заяв і | | | спосіб їх | | |повідомлень| | |виготовлення,| | |про злочини| | | перелік | | | | | | вилученого | | | | | | обладнання | | | | | | тощо | |-------------+-----------+------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Начальник _____________________
(підрозділ експертної _______________________________
служби МВС, _______________________________ ________________________
звання) (П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 22
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку суб'єктивного портрета

----------------- НДЕКЦ при _____________________________________ | | (найменування міського, районного, лінійного | | _______________________________________________ | Зображення | органу МВС, на території якого вчинено злочин) | суб'єктивного | | портрета | Вид та фабула вчинення злочину ________________ | | _______________________________________________ | | _______________________________________________ | | Кримінальна справа N __________ | | -----------------
Картку заповнив _________________________________
(посада, звання)
_________________________________ _________________________________ ___________________________
(П.І.Б.)
___.___.20___

Додаток 23
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку вибухових пристроїв, засобів підриву,
піротехнічних засобів промислового виготовлення
та вибухових речовин після вибуху

Відомості про подію: Залишки засобу підриву: Номер кримінальної справи ______ стаття Найменування засобу підриву ___________ Кримінального кодексу України _________ _______________________________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і Засіб підриву: бойовий, навчальний, повідомлень про злочини (за відсутності навчально-імітаційний
кримінальної справи) ______ Колір _________________________________ Підрозділ, що проводить розслідування Маркування (тавро) ____________________ _______________________________________ Місце розміщення маркування ___________ _______________________________________ _______________________________________ Фабула злочину ________________________ Яким способом нанесено ________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Якщо маркування знищено, указати спосіб _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Якщо існує порушення цілісності, Дослідження проведене в _______________ указати, яке саме _____________________ _______________________________________ _______________________________________ Посада спеціаліста ____________________ _______________________________________ Залишки заряду вибухової речовини: Прізвище, ім'я та по батькові _________ Корпус, оболонка чи упаковка: є, немає _______________________________________ Маркування на оболонці ________________ N висновку експерта/спеціаліста _______ Форма _________________________________ Дата складання _____________ Розміри: довжина ____мм; висота ____мм; ширина ____мм; діаметр ____мм Залишки корпусу: Речовина (назва)_______________________ Найменування корпусу вибухового Колір _________________________________ пристрою ______________________________ Якщо суміш, назви складових ___________ Корпус: бойовий, навчальний, _______________________________________ навчально-імітаційний Загальна маса _____________ г Колір _________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Маркування (тавро) ____________________ саморобний Місце розміщення маркування на корпусі _______________________________________ Залишки засобу передачі початкового Яким способом нанесено ________________ імпульсу: _______________________________________ Вогнепровідні та детонуючі Якщо маркування знищено, указати спосіб шнури (марка): _______________________________________ Тип ___________ Марка _________________ Якщо існує порушення цілісності, Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм указати, яке саме _____________________
Начальник _________ __________ (посада, (підпис) (П.І.Б.) звання)
___.___.20___

Додаток 24
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку саморобних вибухових пристроїв після вибуху

Відомості про подію: Стан поверхні: іржа, сірі плями, забої, Номер кримінально справи _______ стаття білий наліт, тріщини, інше ____________ Кримінального кодексу України _________ _______________________________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і Порушення цілості: є, немає повідомлень про злочини (за відсутності Стан безпеки: безпечний, небезпечний кримінальної справи) __________________
Підрозділ, що проводить розслідування Залишки заряду вибухової речовини: _______________________________________ Оболонка чи упаковка: існувала, Фабула злочину ________________________ не існувала; колір фарби ______________ _______________________________________ Форма _________________________________ Дослідження проведене в _______________ Маркування на оболонці ________________ _______________________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Посада спеціаліста ____________________ висота _____мм; діаметр ___мм Прізвище, ім'я та по батькові _________ Колір речовини або суміші______________ _______________________________________ Орієнтовна маса до вибуху _________ г N висновку експерта/спеціаліста _______ Якщо суміш, кількість компонентів _____ Дата складання ________________________ _______________________________________ Спосіб приведення в дію саморобного Спосіб виготовлення: промисловий, вибухового пристрою____________________ саморобний Стан безпеки: безпечний, небезпечний Залишки корпусу, оболонки: Порушення цілісності оболонки: є, немає Форма ____________ Матеріал ___________ За ознаками визначається як (назва Кількість залишків ____________________ вибухової речовини) ___________________ Колір фарби ___________________________ _______________________________________ Маркування (тавро) ____________________ _______________________________________ Поверхня має (сегменти, насічки,
борозди, гладка, інше) ________________ Залишки засобів передачі початкового Спосіб виготовлення: промисловий, імпульсу:
саморобний Вогнепровідні та детонуючі шнури: Використання в штатних боєприпасах: Тип _____________ Марка _______________ так, ні Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Ознаки аналогічні (назва боєприпасу чи Фізичний стан (придатність до предмета) _____________________________ застосування) _________________________ Корпус за призначенням: бойовий, _______________________________________ навчальний, навчально-імітаційний Спосіб виготовлення: промисловий, Стан поверхні: іржа, сірі плями, забої, саморобний білий наліт, тріщини, інше ____________ Стан безпеки: безпечний, небезпечний Порушення цілості: є, немає Проводи/дроти (одножильні, багатожильні, Стан безпеки: безпечний, небезпечний інше) _________________________________ Колір ізоляції _________ Кількість_____ Залишки засобу підриву: Діаметр _________мм
Форма __________ Матеріал _____________ За ознаками визначається як (марка) ___ Кількість залишків ____________________ _______________________________________ Колір фарби ___________________________ Елементи електроживлення Маркування (тавро) ____________________ Кількість ________ Марка ______________ Спосіб виготовлення: промисловий, Країна-виробник________________________ саморобний Стандарт ______________________________ Використання в штатних боєприпасах: Тип за стандартом _____________________ так, ні
За ознаками визначається як (назва Залишки елементів радіокерування: засобу підриву)________________________ Приймального пристрою:
Засіб: бойовий, навчальний, Розміри: довжина ___мм; ширина _____мм; навчально-імітаційний висота ____мм; діаметр ____мм

Написи на платах ______________________ Залишки елементів, що не витягаються: _______________________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Спосіб нанесення позначок _____________ висота _____мм; діаметр ___мм Колір _________________________________ Колір _________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Спосіб виготовлення: промисловий, саморобний саморобний Країна-виробник _______________________ За ознаками визначається як (назва) ___ Фірма-виробник ________________________ _______________________________________ Особливості монтажу: виготовлено Механізм спрацювання __________________ спеціалістом або аматором _____________
За ознаками визначається як (назва Залишки готових осколкових елементів: пристрою) _____________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Придатність до використання, які зміни висота _____мм; діаметр ___мм внесено в конструкцію _________________ Кількість _____________________________ Елементи антен приймаючого пристрою: Колір _________________________________ є, немає Спосіб виготовлення: промисловий, Тип (телескопічна, штирова тощо): _____ саморобний _______________________________________ Спосіб кріплення ______________________ Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм _______________________________________ Матеріал ______________________________ За ознаками визначаються як (назва) ___ Колір поверхні ________________________ _______________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий,
саморобний, інші особливості __________ Залишки засобів фіксації, переноски, За ознаками визначається як (назва за камуфляжу:
призначенням) _________________________ Матеріал _________ Форма ______________ Передавального пристрою: Назва ______________ Кількість ________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; висота _____мм; діаметр ____мм діаметр ____мм Написи на платах ______________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Спосіб нанесення позначок _____________ саморобний Колір _________________________________ Особливі прикмети _____________________ Спосіб виготовлення: промисловий, _______________________________________ саморобний За ознаками визначається як (назва Країна-виробник _______________________ предмета) _____________________________ Фірма-виробник ________________________ _______________________________________ Особливості монтажу: виготовлено
спеціалістом або аматором _____________ Опис залишків саморобних вибухових За ознаками визначається як (назва пристроїв за результатами дослідження: пристрою) _____________________________ _______________________________________ Придатність до використання, які зміни _______________________________________ внесено в конструкцію _________________ _______________________________________ Елементи антен приймаючого пристрою: _______________________________________ є, немає _______________________________________ Тип (телескопічна, штирьова тощо) _____ _______________________________________ _______________________________________
Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Начальник ________ ___________ Матеріал ______________________________ (посада, (підпис) (П.І.Б.) Колір поверхні ________________________ звання)
Спосіб виготовлення: промисловий,
саморобний, інші особливості __________ ___.___.20___
За ознаками визначається як (назва за
призначенням) _________________________
Залишки елементів уповільнення
(таймерів):
Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм;
висота _____мм; діаметр ____мм
Колір _________________________________
Спосіб виготовлення: промисловий,
саморобний
Країна-виробник _______________________
Фірма-виробник ________________________
За ознаками визначається як (назва
таймера, марка) _______________________
Придатність до використання, які зміни
внесено в конструкцію _________________

Додаток 25
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку вилучених (знешкоджених) вибухових пристроїв,
засобів підриву, піротехнічних засобів промислового
виготовлення та вибухових речовин

Відомості про подію: Заряд вибухової речовини: Номер кримінальної справи ______ стаття Корпус, оболонка чи упаковка: є, немає Кримінального кодексу України _________ Маркування на оболонці ________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і _______________________________________ повідомлень про злочини (за відсутності Форма _____________ колір _____________ кримінальної справи) __________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Підрозділ, що проводить розслідування висота _____мм; діаметр ____мм _______________________________________ Речовина (назва) ______________________ Фабула злочину ________________________ Колір _________________________________ _______________________________________ Якщо суміш, указати складові __________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Загальна маса _____________ г Дослідження проведене в _______________ Спосіб виготовлення: промисловий, _______________________________________ саморобний Посада спеціаліста ____________________
Прізвище, ім'я та по батькові _________ Засіб передачі початкового імпульсу: _______________________________________ Вогнепровідні та детонуючі шнури (марка) N висновку експерта/спеціаліста _______ Тип __________ Марка __________________ дата складання ________________________ Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм
Корпус: Начальник ________ ___________ Найменування корпусу вибухового (посада, (підпис) (П.І.Б.) пристрою ______________________________ звання)
Корпус: бойовий, навчальний,
навчально-імітаційний ___.___.20___
Колір _________________________________
Маркування (тавро) ____________________
Місце розміщення маркування на корпусі _______________________________________
Яким способом нанесено ________________
Якщо маркування знищено, указати спосіб _______________________________________
Якщо існує порушення цілісності,
указати, яке саме _____________________
Засіб підриву:
Найменування засобу підриву ___________ _______________________________________
Засіб підриву: бойовий, навчальний,
навчально-імітаційний
Колір _________________________________
Маркування (тавро) ____________________
Місце розташування маркування _________
Яким способом нанесено ________________
Якщо маркування знищено, указати спосіб _______________________________________
Якщо існує порушення цілісності,
указати, яке саме _____________________

Додаток 26
до Інструкції з організації
функціонування
криміналістичних обліків
експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку вилучених (знешкоджених)
саморобних вибухових пристроїв

Відомості про подію: Стан поверхні: іржа, сірі плями, забої, Номер кримінальної справи ______ стаття білий наліт, тріщини, інше ____________ Кримінального кодексу України _________ _______________________________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і Порушення цілості: є, немає повідомлень про злочини (у разі Стан безпеки: безпечний, небезпечний відсутності кримінальної справи) ______
Підрозділ, що проводить розслідування Заряд вибухової речовини: _______________________________________ Оболонка чи упаковка: є, немає Фабула злочину ________________________ Маркування на оболонці ________________ _______________________________________ Колір фарби ___________________________ Дослідження проведене в _______________ Форма _________________________________ Посада спеціаліста ____________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Прізвище, ім'я та по батькові _________ висота _____мм; діаметр ____мм _______________________________________ Порушення цілісності оболонки: є, немає N висновку експерта/спеціаліста _______ Якщо суміш, указати кількість Дата складання ________________________ компонентів ___________________________ Спосіб приведення в дію саморобного Колір речовини або суміші _____________ вибухового пристрою ___________________ Маса _____________ г
Спосіб виготовлення: промисловий, Корпус, оболонка: саморобний Форма _____________ Матеріал __________ За ознаками визначається як (назва Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; вибухової речовини) ___________________ висота _____мм; діаметр ___мм _______________________________________ Маркування (тавро) ____________________ Стан безпеки: безпечний, небезпечний Колір фарби ___________________________
Поверхня має (сегменти, насічки, Засіб передачі початкового імпульсу: борозни, гладка, інше) ________________ Вогнепровідні та детонуючі шнури Спосіб виготовлення: промисловий, Тип ___________ Марка _________________ саморобний Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Використання в штатних боєприпасах: Фізичний стан _________________________ так, ні _______________________________________ За ознаками визначається як (назва Спосіб виготовлення: промисловий, боєприпасу чи предмета) _______________ саморобний Корпус за призначенням: бойовий, За ознаками визначається як (марка) ___ навчальний, навчально-імітаційний _______________________________________ Стан поверхні: іржа, забої, наліт, _______________________________________ тріщини, інше _________________________ Стан безпеки: безпечний, небезпечний Порушення цілісності: є, немає Проводи/дроти (одножильні, Стан безпеки: безпечний, небезпечний багатожильні, інше) ___________________ _______________________________________ Засіб підриву: Колір ізоляції ________________________ Форма ___________ Матеріал ____________ Кількість _____________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Діаметр ____________мм
висота _____мм; діаметр ____мм Ознаки аналогічні (марка, тип проводу) Маркування (тавро) ____________________ _______________________________________ Колір фарби ___________________________ _______________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий,
саморобний
Використання в штатних боєприпасах:
так, ні
За ознаками визначається як (назва
засобу підриву) _______________________
Засіб підриву за призначенням: бойовий,
навчальний, навчально-імітаційний

Елементи електроживлення Елементи уповільнення (таймери): Кількість _____________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Стандарт ______________________________ висота _____мм; діаметр ____мм Тип за стандартами ____________________ Колір _________________________________ Марка _________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Країна-виробник _______________________ саморобний Країна-виробник _______________________ Елементи радіокерування: Фірма-виробник ________________________ Приймальний пристрій: За ознаками визначається як (назва Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; таймера, марка) _______________________ висота _____мм; діаметр ____мм Придатність до використання, які зміни Написи на платах ______________________ внесено в конструкцію _________________ Спосіб нанесення позначок _____________
Колір _________________________________ Елементи, що не витягаються: Спосіб виготовлення: промисловий, Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; саморобний висота _____мм; діаметр ____мм Країна-виробник _______________________ Колір _________________________________ Фірма-виробник ________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Особливості монтажу: виготовлено саморобний спеціалістом чи аматором ______________ За ознаками визначається як (назва) ___ За ознаками визначається як (назва _______________________________________ пристрою) _____________________________ Механізм спрацювання __________________ Придатність до використання, які зміни
внесено в конструкцію _________________ Готові осколкові елементи: _______________________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Елементи антен приймаючого пристрою: висота _____мм; діаметр ____мм є, немає Кількість ________ Колір ______________ Тип (телескопічна, штирова тощо) ______ Спосіб виготовлення: промисловий, _______________________________________ саморобний Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Спосіб кріплення ______________________ Матеріал ______________________________ За ознаками визначаються як (назва) ___ Колір поверхні ________________________ _______________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий,
саморобний, інші особливості __________ Засоби фіксації, перенесення, камуфляжу: За ознаками визначається як (назва за Матеріал ____________ Форма ___________ призначенням) _________________________ Назва ______________ Кількість ________ Передавальний пристрій: Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; діаметр ____мм висота _____мм; діаметр ____мм Спосіб виготовлення: промисловий, Написи на платах ______________________ саморобний Спосіб нанесення позначок _____________ Особливі прикмети _____________________ Колір _________________________________ За ознаками визначається як (назва Спосіб виготовлення: промисловий, предмета) _____________________________ саморобний
Країна-виробник _______________________ Опис саморобного вибухового пристрою Фірма-виробник ________________________ за результатами дослідження: Особливості монтажу: виготовлено _______________________________________ спеціалістом або аматором _____________ _______________________________________ За ознаками визначається як (назва _______________________________________ пристрою): ____________________________ _______________________________________ Придатність до використання, які зміни
внесено в конструкцію _________________ Начальник ________ __________ Елементи антен приймаючого пристрою: (посада, (підпис) (П.І.Б.) є, немає звання)
Тип (телескопічна, штирьова тощо) _____ _______________________________________ ___.___.20___
Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм
Матеріал ______________________________
Колір поверхні_________________________
Спосіб виготовлення: промисловий,
саморобний, інші особливості __________
За ознаками визначається як (назва за
призначенням) _________________________вгору