Про внесення змін до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації
Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ від 30.06.2016407
Документ z0984-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2016
 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2016  № 407


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2016 р.
за № 984/29114

Про внесення змін до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації

Відповідно до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою удосконалення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 820/14087 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.6 розділу 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

“КСЗІ створено в ІТС, яка згідно з нормативним документом системи технічного захисту інформації НД ТЗІ 2.5-005-99 “Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблювальної інформації від несанкціонованого доступу”, затвердженим наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 28 квітня 1999 року № 22, класифікована як автоматизована система класу “1”, в якій для захисту інформації від несанкціонованого доступу, у тому числі й для антивірусного захисту, використовуються засоби, що мають чинний сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері ТЗІ, а впровадження заходів захисту інформації від витоку технічними каналами засвідчено зареєстрованим у встановленому порядку актом атестації комплексу технічного захисту інформації;”;

в абзаці третьому слова “і в якій передбачається обробка інформації, що не становить державної та іншої передбаченої законом таємниці” виключити;

2) пункт 3.1 розділу 3 після слів “Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов” доповнити словами “, а додатково для ІТС, в яких КСЗІ створено для захисту інформації, що становить державну таємницю, – акт атестації комплексу технічного захисту інформації, зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.”.

2. Директору Департаменту технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв’язку забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал-майор
Держспецзв’язкуЛ.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр освіти і науки України

Голова Антимонопольного комітету України
К.Ляпіна

С.М.Квіт

Ю.Терентьєв

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...