Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших [...]
МВС України; Наказ, Порядок, Повідомлення [...] від 05.08.2010361
Документ z1007-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2010
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.08.2010 N 361
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2010 р.
за N 1007/18302

Про затвердження Порядку обліку,
створення та ведення реєстру підприємств,
установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють
торгівлю транспортними засобами
та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні номери

Відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 30 Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 14.04.97 N 341 ( 341-97-п ) "Про Положення
про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх
справ", від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п ) "Про затвердження
Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих
на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них
транспортних засобів та мопедів", від 11.11.2009 N 1200
( 1200-2009-п ) "Про затвердження Порядку здійснення оптової та
роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку, створення та ведення реєстру
підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та
їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери (далі -
Порядок), що додається.
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
ГУМВС, УМВС):
2.1. Організувати вивчення Порядку працівниками підрозділів
Державтоінспекції, які забезпечують роботу із підприємствами,
установами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання
незалежно від форм власності, що здійснюють оптову або роздрібну
торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію
транспортних засобів та їх складових частин.
2.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства, у тому числі
Порядку, при взаємодії із підприємствами, установами,
організаціями та іншими суб'єктами господарювання незалежно від
форм власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю
і оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних
засобів та їх складових частин.
3. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС
(Лозовий В.М.), Департаменту фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку МВС (Копитов С.М.) забезпечити створення та
ведення реєстру суб'єктів господарювання, діяльність яких
пов'язана з передачею для реалізації транспортних засобів та їх
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптовою та
роздрібною торгівлею ними і оформленням необхідних документів на
реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, отримання ними бланків довідок-рахунків,
актів приймання-передачі і номерних знаків для разових поїздок,
облікованих у Державтоінспекції біржових угод, а також контроль
за використанням, оформленням і видачею необхідних документів на
реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери.
4. Департаменту Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.):
4.1. Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4.2. У місячний термін організувати проведення занять
із керівниками підрозділів Державтоінспекції ГУМВС, УМВС з питань
приведення діяльності та відповідної документації у відповідність
до вимог цього Порядку.
4.3. Забезпечити здійснення постійного контролю за
додержанням суб'єктами господарювання незалежно від форм
власності, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю
і оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних
засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери,
вимог законодавства з цих питань.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 22.04.98
N 286 ( z0296-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок обліку
суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією
транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах
внутрішніх справ, і видачу бланків довідок-рахунків",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.05.98 за
N 296/2736.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра полковника міліції Ратушняка В.І.
7. Наказ надіслати за належністю.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант С.Є.Попков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
05.08.2010 N 361
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2010 р.
за N 1007/18302

ПОРЯДОК
обліку, створення та ведення
реєстру підприємств, установ,
організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю
транспортними засобами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм провадження
Державтоінспекцією (далі - ДАІ) обліку, створення та ведення
реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють оптову
та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації транспортних
засобів або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери,
забезпечення їх номерними знаками для разових поїздок, бланками
довідок-рахунків та актів приймання-передачі транспортних засобів
установленого зразка із сплатою вартості зазначених номерних
знаків для разових поїздок і бланків, оформлення відповідних
документів на їх реалізацію (бланків довідок-рахунків, актів
приймання-передачі транспортних засобів, облікованих у ДАІ
біржових угод), порядок видачі таких бланків та номерних знаків
для разових поїздок, а також контролю за їх використанням.
1.2. Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1200 ( 1200-2009-п )
"Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної
торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що
мають ідентифікаційні номери", від 14.04.97 N 341 ( 341-97-п )
"Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства
внутрішніх справ", від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п ) "Про
затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття
з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних
до них транспортних засобів та мопедів".
1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють
передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових
частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну
торгівлю ними і оформлення відповідних документів на їх
реалізацію, а також на товарні біржі, які здійснюють оформлення
договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових
частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - суб'єкти
господарювання).
1.4. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке
значення: АІПС - автоматизована інформаційно-пошукова система для
обліку, створення та ведення реєстру, зберігання та опрацювання
інформації щодо суб'єктів господарювання, збирання відомостей про
надходження, передачу та реалізацію транспортних засобів, а також
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видачі та
використання бланків довідок-рахунків, актів приймання-передачі
транспортних засобів, номерних знаків для разових поїздок (далі -
бланкова продукція ДАІ), облікованих у ДАІ біржових угод; виробник транспортних засобів - суб'єкт господарювання,
діяльність якого пов'язана з виготовленням транспортних засобів та
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а також
переобладнанням транспортних засобів; матеріали реалізації - пакет документів, що підтверджує
надходження, виготовлення, розмитнення, сертифікацію, огляд,
оцінку, оплату транспортних засобів та їх складових частин, що
мають ідентифікаційні номери, які стали підставами для здійснення
операції купівлі-продажу або передачі транспортних засобів та їх
складових частин, що мають ідентифікаційні номери; місце проведення діяльності суб'єкта господарювання -
фактичне місцезнаходження обладнаного суб'єктом господарювання
(відокремленим підрозділом) приміщення (кімнати), призначеного для
зберігання та видачі бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ
біржових угод. Місце діяльності дистриб'ютора визначається за
місцезнаходженням юридичної особи; облік суб'єктів господарювання - процес реєстрації,
накопичення, узагальнення, внесення до реєстру, зберігання та
опрацювання інформації про суб'єкті господарювання
з використанням АІПС; особи, відповідальні за діяльність суб'єкта господарювання, -
керівник, бухгалтер (особа, що виконує його обов'язки) та особи,
відповідальні за отримання, зберігання і видачу бланкової
продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод, а також огляд
транспортних засобів та їх складових частин і звірку їх
ідентифікаційних номерів. Вказані особи не можуть мати непогашену
судимість та перебувати в розшуку; поновлення видачі бланкової продукції ДАІ або облікованих
біржових угод - оформлене (із внесенням відповідної інформації до
АІПС) реєстраційне повідомлення Департаменту ДАІ щодо продовження
суб'єктом господарювання отримання і видачі бланкової продукції
ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод, реалізації транспортних
засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; реєстраційне повідомлення - оформлена письмова інформація
суб'єкту господарювання та управлінням (відділам) ДАІ ГУМВС, УМВС
(далі - У(В)ДАІ), підготовлена Департаментом ДАІ за результатами
розгляду відповідних матеріалів щодо постановки на облік, зняття
з обліку, тимчасового припинення та видачі бланкової продукції
ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод, поновлення видачі
бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод; товар - транспортні засоби та їх складові частини, що мають
ідентифікаційні номери, торгівля якими здійснюється згідно
з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними
засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні
номери, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 11.11.2009 N 1200 ( 1200-2009-п ) (далі - Порядок торгівлі).
1.5. Для розгляду заяв суб'єктів господарювання щодо їх
обліку та внесення в реєстр створюються комісії в У(В)ДАІ та
Департаменті ДАІ (далі - ДДАІ).
1.6. Облік суб'єктів господарювання, створення та ведення
реєстру здійснюються ДДАІ та У(В)ДАІ за місцем діяльності
суб'єктів господарювання з використанням АІПС та книги реєстрації
суб'єктів господарювання, яких поставлено на облік
у Державтоінспекції (додаток 1). Відокремлений підрозділ суб'єкта
господарювання, місце проведення діяльності якого розташоване
окремо від суб'єкта господарювання, ставиться на облік у ДАІ під
власним реєстраційним номером. Реєстр створюється та ведеться: у ДДАІ - у порядку зростання реєстраційних номерів облікових
справ; в У(В)ДАІ - в алфавітному порядку за назвами суб'єктів
господарювання (відокремлених підрозділів) та прізвищами (фізичних
осіб - підприємців).
1.7. Для роботи в комісіях призначаються працівники ДАІ, які
мають вищу технічну освіту і знання з будови та експлуатації
транспортних засобів, що підтверджується відповідним дипломом,
а також стаж роботи із реєстраційної діяльності ДАІ не менше
трьох років. Для включення до складу комісії працівник ДАІ повинен пройти
додаткову підготовку з вивчення Законів України "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), постанов Кабінету
Міністрів України від 11.11.2009 N 1200 ( 1200-2009-п ) "Про
затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі
транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають
ідентифікаційні номери", від 14.04.97 N 341 ( 341-97-п ) "Про
Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства
внутрішніх справ", від 07.09.98 N 1388 ( 1388-98-п ) "Про
затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття
з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних
до них транспортних засобів та мопедів", а також цього Порядку.
1.8. До складу комісії, створеної для розгляду заяв суб'єктів
господарювання, включається не менше трьох працівників ДАІ. Склад
комісії затверджується наказом по У(В)ДАІ та ДДАІ. Копія наказу
про склад комісії У(В)ДАІ надається до ДДАІ для включення до
наглядової справи щодо кожного У(В)ДАІ. У разі зміни складу
комісії копія відповідного наказу також передається до ДДАІ.
1.9. За результатами роботи комісії ДДАІ готується відповідне
реєстраційне повідомлення (додаток 2) щодо постановки на облік,
зняття з обліку, тимчасового припинення, поновлення видачі
бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод,
проведення змін.
1.10. Комісією ДДАІ формуються наглядові справи щодо У(В)ДАІ
та суб'єктів господарювання. До наглядових справ щодо У(В)ДАІ та
суб'єктів господарювання включаються матеріали і результати
перевірок діяльності У(В)ДАІ та суб'єктів господарювання,
інформація про необхідність усунення виявлених недоліків, довідки
щодо усунення недоліків і заходів реагування.
II. Подання і розгляд заяв
щодо обліку суб'єкта господарювання
2.1. Суб'єкт господарювання для постановки на облік та
внесення до реєстру підприємств, установ, організацій та інших
суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які
здійснюють торгівлю товаром, подає до У(В)ДАІ або до ДДАІ такі
документи: 2.1.1 письмову заяву, зразок якої наведено у додатку 3; 2.1.2 нотаріально засвідчені копії статуту суб'єкта
господарювання або положення про відокремлений підрозділ
з обов'язковим зазначенням безпосереднього виду діяльності
(виробництво, торгівля товаром), свідоцтва про державну
реєстрацію, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України. У разі проведення діяльності за спрощеною процедурою
оподаткування суб'єкт господарювання подає засвідчену копію
свідоцтва про сплату єдиного податку з обов'язковим зазначенням
безпосереднього виду діяльності (виробництво, торгівля товаром); 2.1.3 копії свідоцтва про взяття на облік платника податків
та реєстрацію платника податку на додану вартість, копії
паспортних документів, що підтверджують особу, відповідальну за
діяльність суб'єкта господарювання, наказів щодо призначення цих
осіб, а також дилерського договору (за наявності) скріплених
печаткою суб'єкта господарювання.
2.2. Зазначені документи реєструються в канцелярії ДДАІ,
У(В)ДАІ і передаються на розгляд комісії, створеної для розгляду
заяв суб'єктів господарювання.
2.3. Термін розгляду матеріалів комісією не може перевищувати
один місяць. У межах цього терміну комісія у разі необхідності
може уточнювати відомості по документах, зазначених у підпунктах
2.1.1-2.1.3.
2.4. Після розгляду комісією У(В)ДАІ матеріали із супровідним
листом надсилаються до ДДАІ.
2.5. Комісією ДДАІ під час опрацювання матеріалів щодо обліку
та видачі бланкової продукції ДАІ або облікованих бланків
суб'єктів господарювання перевіряються подані документи.
2.6. Факт постановки суб'єкта господарювання на облік
підтверджується реєстраційним повідомленням ДДАІ, яке надсилається
суб'єктам господарювання та У(В)ДАІ. Інформація про постановку на
облік заноситься до книги реєстрації суб'єктів господарювання,
яких поставлено на облік у Державтоінспекції, та до АІПС.
2.7. Матеріали діловодства з питань обліку суб'єктів
господарювання, які зберігаються в ДДАІ, мають облікові номери,
які присвоюються після розгляду наданих матеріалів та належного
оформлення реєстраційного повідомлення щодо постановки на облік
суб'єкта господарювання. Крім того, У(В)ДАІ ведуть наглядові
справи (копії) щодо обліку в ДДАІ суб'єктів господарювання.
2.8. Наглядові справи щодо суб'єктів господарювання
складаються з матеріалів, які стали підставами для обліку,
відповідно оформлених документів У(В)ДАІ та ДДАІ, результатів
перевірок, інформації про необхідність усунення виявлених
недоліків (за наявності), довідок щодо усунення недоліків
і заходів реагування, інформації щодо зміни даних, зазначених
у пункті 2.1 цього розділу та пункті 3.1 розділу III цього
Порядку.
III. Порядок видачі суб'єктам господарювання
бланкової продукції ДАІ або облікованих
у ДАІ біржових угод
3.1. Суб'єкт господарювання для отримання бланкової продукції
ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод подає до У(В)ДАІ або до
ДДАІ такі документи: 3.1.1 засвідчені в установленому порядку копії документів,
які підтверджують право власності, користування (землею,
приміщеннями місця проведення діяльності, приміщеннями для
проведення передпродажної підготовки і сервісного обслуговування,
а також зберігання товару). Приміщення, призначені для зберігання
та видачі бланкової продукції ДАІ і товару або облікованих у ДАІ
біржових угод, повинні охоронятися та технічно укріплюватися, що
підтверджується копіями відповідних документів; 3.1.2 копії реєстраційного посвідчення реєстратора
розрахункових операцій і (або) інформації з банку про відкриття
рахунку; 3.1.3 копії свідоцтв про погодження конструкції транспортних
засобів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, титульного
аркуша і додатків технічних умов та сертифікатів відповідності
транспортних засобів для виробників. Виробники автомобілів та
автобусів надають копію ліцензії на право провадження
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом автомобілів та
автобусів.
3.2. На підставі письмової заяви суб'єкта господарювання,
поданої до місцевого територіального реєстраційно-екзаменаційного
підрозділу ДАІ або У(В)ДАІ, проводиться огляд суб'єкта
господарювання.
3.3. Для проведення огляду суб'єкта господарювання
створюється комісія, головою якої призначається працівник
реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ. За результатами
роботи комісії складається акт огляду суб'єкта господарювання
стосовно забезпечення умов провадження торгової діяльності щодо
оптової та роздрібної торгівлі, передачі для реалізації
транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери (додаток 4) (далі - Акт огляду), який
підписується членами комісії та затверджується керівником
територіального реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ
і скріплюється печаткою цього підрозділу.
3.4. За результатами розгляду наведених у пункті 3.1 цього
розділу документів та Акта огляду готується висновок щодо
можливості видачі бланкової продукції Державтоінспекції або
облікованих у Державтоінспекції біржових угод (додаток 5) (далі -
Висновок), який затверджується головою комісії У(В)ДАІ та
реєструється в канцелярії.
3.5. Висновок з документами, зазначеними у пункті 3.1 цього
розділу, супровідним листом У(В)ДАІ надсилається до ДДАІ або
оформляється відмова щодо видачі бланкової продукції або
облікованих у ДАІ біржових угод (із зазначенням причин), яка
надається заявнику.
3.6. За бажанням суб'єкт господарювання документи,
передбачені пунктом 3.1 цього розділу, разом з Актом огляду без
висновку У(В)ДАІ може подати до комісії ДДАІ. У разі прийняття
позитивного рішення щодо видачі бланкової продукції ДАІ або
облікованих у ДАІ біржових угод комісією ДДАІ копії відповідних
матеріалів та реєстраційне повідомлення про постановку на облік
надсилаються до У(В)ДАІ за місцем реєстрації суб'єкта
господарювання для формування наглядової справи.
3.7. Суб'єкту господарювання відмовляється у видачі бланкової
продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод у випадку
недотримання суб'єктом господарювання вимог Порядку торгівлі
( 1200-2009-п ), невідповідності даних у поданих матеріалах та за
наявності інформації щодо вироку суду про заборону займатися
зазначеною діяльністю стосовно осіб, відповідальних за діяльність
суб'єкта господарювання.
3.8. Посадовими особами ДДАІ на підставі заяви суб'єкта
господарювання (додаток 6) щодо видачі бланкової продукції ДАІ або
облікованих у ДАІ біржових угод, доручення, виписаного на ім'я
особи, відповідальної за діяльність суб'єкта господарювання,
паспорта громадянина або іншого документа, що засвідчує його
особу, здійснюється видача бланкової продукції ДАІ або облікованих
у ДАІ біржових угод. Видача бланкової продукції проводиться після звірки
надходження коштів за бланкову продукцію ДАІ, які надійшли на
розрахункові рахунки ДДАІ, та оформлення належних
фінансово-господарських документів.
3.9. Облік виданої бланкової продукції ДАІ або облікованих
у ДАІ біржових угод проводять з використанням книги обліку видачі
бланкової продукції або облікованих у Державтоінспекції біржових
угод суб'єктам господарювання (додаток 7) (далі - Книга обліку) та
з використанням АІПС. У разі ведення обліку тільки за допомогою
АІПС обов'язково друкуються аркуші Книги обліку.
3.10. Наступні партії бланкової продукції ДАІ або облікованих
у ДАІ біржових угод видаються суб'єктам господарювання при
відсутності реєстраційного повідомлення про тимчасове припинення
видачі бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод
суб'єкту господарювання. При цьому посадовим особам ДДАІ надається
акт за результатами планової (позапланової) перевірки дотримання
суб'єктом господарювання умов провадження торгової діяльності щодо
оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх
складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери (додаток 8)
(далі - Акт за результатами планової (позапланової) перевірки),
який повертається суб'єкту господарювання. Копія Акта за результатами планової (позапланової) перевірки
в тижневий строк передається до У(В)ДАІ.
3.11. Заява суб'єкта господарювання, розрахунковий документ
та доручення на отримання бланкової продукції ДАІ або облікованих
у ДАІ біржових угод підшиваються до окремої справи, скріплюються
печаткою ДДАІ і зберігаються впродовж трьох років.
3.12. Облік надходження товару, бланкової продукції ДАІ або
облікованих у ДАІ біржових угод, проданого, переданого для продажу
товару суб'єктами господарювання здійснюється з використанням АІПС
та внесенням відповідних записів до журналу обліку надходження
і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих
довідок-рахунків, актів прийняття-передачі, біржових угод
і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних
знаків "Транзит" (далі - Журнал обліку). Журнал обліку попередньо
реєструється в ДДАІ за допомогою книги реєстрації Журналу обліку
надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних
засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери,
виданих довідок-рахунків, актів прийняття-передачі, біржових угод
і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних
знаків "Транзит" (додаток 9) (далі - Книга реєстрації журналу
обліку).
3.13. У разі ведення та роздруковування суб'єктом
господарювання Журналу обліку за допомогою комп'ютерної техніки
підтверджуючий запис покупця щодо отримання належно оформлених
документів на покупку товару та його підпис проставляються на
копії розрахункового документа, що засвідчує факт купівлі товару,
який долучається до матеріалів реалізації. Друкування
вищезазначеної інформації на аркушах проводиться щоденно.
Відповідні аркуші підписуються особою, відповідальною за
діяльність суб'єкта господарювання, та проставляється печатка
суб'єкта господарювання. За умови досягнення компонованого
кількісного складу 150-200 аркушів з інформацією або за
календарний місячний строк роботи суб'єкта господарювання аркуші
зшиваються і не пізніше десятиденного строку з часу формування
цієї частини Журналу обліку надаються на реєстрацію до
територіального реєстраційно-екзаменаційного підрозділу ДАІ. При
цьому реєстрація таких частин Журналу обліку проводиться в Книзі
реєстрації журналу обліку та скріплюється печаткою цього
підрозділу ДАІ. Після цього в місячний строк такі частини Журналу
обліку надаються до ДДАІ для перевірки, реєстрації, обліку та
внесення відповідної інформації до АІПС.
3.14. Видача бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ
біржових угод, реалізація, передача для реалізації товару
суб'єктами господарювання проводяться після занесення відповідної
інформації до Журналу обліку в електронному вигляді. Повернення
товару проводиться після здійснення аналогічних дій.
3.15. Номерні знаки для разових поїздок, які використовуються
для перегону, випробування транспортних засобів, виділяються
в окрему кількість (партію) із числа отриманих суб'єктом
господарювання номерних знаків. Їх кількість, серія та цифрові
значення заносяться до книги оприбуткування на залишки бланкової
продукції ДАІ. Відповідна інформація надається до ДДАІ для
внесення до АІПС. Неодноразове використання таких номерних знаків здійснюється
після обов'язкового проведення запису їх серії та цифрових значень
на зворотному боці документа щодо права власності (користування)
конкретним транспортним засобом. Відповідний запис підписується
керівником суб'єкта господарювання та скріплюється печаткою.
Партії номерних знаків, які використовувались для перегону
транспортних засобів, підлягають знищенню згідно з актом про
вилучення, знищення зіпсованої (анульованої) бланкової продукції
Державтоінспекції або облікованих у Державтоінспекції біржових
угод (додаток 10) (далі - Акт про вилучення, знищення).
3.16. Анулювання факту реалізації товару проводиться
суб'єктом господарювання шляхом проставляння кольорово-графічної
відмітки (штампа) "анульовано" на оформлених довідці-рахунку, акті
приймання-передачі транспортного засобу або біржовій угоді, а
також наклеювання вирізаних з оформленої довідки-рахунка, акта
приймання-передачі транспортного засобу або біржової угоди їх
серії та номера зверху над відповідним записом у Журналі обліку.
Зазначені відмітки підписуються підписом керівника суб'єкта
господарювання та скріплюються печаткою. Анульовані
довідки-рахунки, акти приймання-передачі, біржові угоди та
вилучені чи не придатні до використання номерні знаки для разових
поїздок знищуються згідно з Актом про вилучення, знищення під час
проведення планової перевірки діяльності суб'єкта господарювання.
3.17. Бланкова продукція ДАІ або обліковані в ДАІ біржові
угоди видаються, використовуються із внесенням відповідної
інформації до Журналу обліку та черговістю їх отримання від ДДАІ,
за серіями та в порядку зростання номерів. Передача бланкової
продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод іншим суб'єктам
господарювання забороняється. Передача бланкової продукції ДАІ
суб'єктом господарювання до відокремленого підрозділу та
у зворотному напрямку здійснюється за письмовим погодженням
з ДДАІ, про що вноситься відповідна інформація до АІПС.
3.18. Відповідними службами У(В)ДАІ формуються бази даних
реалізованого або переданого для реалізації товару за добу
з відомостей, наданих суб'єктами господарювання до територіальних
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ з використанням
електронних каналів зв'язку. Сформовані відомості бази даних
У(В)ДАІ щодоби надсилаються до ДДАІ для узагальнення і формування
Єдиного державного реєстру Державтоінспекції.
3.19. Книги обліку суб'єктів господарювання, яких поставлено
на облік у Державтоінспекції, зберігаються в У(В)ДАІ та ДДАІ
протягом шістдесяти років, а книги обліку видачі суб'єктам
господарювання бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ
біржових угод та книги реєстрації журналів обліку надходження
і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та
їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих
довідок-рахунків, актів приймання-передачі транспортних засобів,
біржових угод і номерних знаків для разових поїздок - протягом
десяти років після їх закінчення.
3.20. Перед знищенням Книг обліку, Книг реєстрації журналу
обліку та Журналів обліку працівниками територіальних
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ або ДДАІ здійснюється
звірка належної інформації з АІПС. У разі відсутності або
невідповідності відомостей уточнена інформація вноситься до АІПС.
3.21. Зняття з обліку суб'єкта господарювання, а також
внесення відповідної інформації до АІПС проводяться на підставі
реєстраційного повідомлення та Акта про вилучення, знищення. При
цьому залишки номерних знаків для разових поїздок знищуються
згідно з Актом про вилучення, знищення, а вилучені бланки
довідок-рахунків, актів приймання-передачі, облікованих у ДАІ
біржових угод передаються до ДДАІ за актом. Кошти за вилучені
залишки бланкової продукції ДАІ суб'єкту господарювання не
повертаються.
3.22. Матеріали наглядових справ суб'єктів господарювання,
знятих з обліку, зберігаються у ДДАІ та У(В)ДАІ протягом
п'яти років, а вилучені бланки довідок-рахунків, актів
приймання-передачі, облікованих у ДАІ біржових угод у ДДАІ -
протягом п'яти років, після чого знищуються згідно з актом.
3.23. Постановка на облік суб'єкта господарювання після
припинення діяльності у сфері торгівлі товаром та зняття з обліку
в ДДАІ проводяться відповідно до вимог розділу II цього Порядку. Повернення вилучених бланків довідок-рахунків, актів
приймання-передачі, облікованих у ДАІ біржових угод можливе за
умови дотримання термінів, визначених пунктом 3.22 цього розділу,
та відповідності цих бланків затвердженим зразкам.
IV. Особливості співпраці з товарними
біржами щодо реєстрації
та обліку біржових угод
4.1. До участі в реалізації товару шляхом оформлення
облікованих у ДАІ бланків біржових угод допускаються виключно
товарні біржі, створені відповідно до Закону України "Про товарну
біржу" ( 1956-12 ) та статей 279-282 Господарського кодексу
України ( 436-15 ).
4.2. Процедура розгляду заяв щодо постановки на облік та
видачі облікованих у ДАІ біржових угод і номерних знаків для
разових поїздок проводиться в ДДАІ відповідно до цього Порядку.
4.3. Для постановки на облік та підтвердження повноважень
щодо здійснення торгівлі товаром товарна біржа подає до У(В)ДАІ за
місцем діяльності документи згідно з вимогами пункту 2.1
розділу II та пункту 3.1 розділу III цього Порядку. Документи, які забезпечують умови зберігання товару,
проведення передпродажної підготовки і сервісного обслуговування,
не надаються.
4.4. До документів, що зазначені у пункті 4.3 цього розділу,
надаються правила біржової торгівлі та витяг з протоколу загальних
зборів про їх затвердження, скріплені печаткою і підписані
керівником, копія плану приміщення біржі, а також інформація щодо
наявності електронної пошти та власної ВЕБ-сторінки в мережі
Інтернет.
4.5. Видача номерних знаків для разових поїздок здійснюється
після звірки надходження коштів за номерні знаки, які надійшли на
розрахункові рахунки ДДАІ. Послуги ДАІ щодо постановки на облік суб'єкта господарювання
та видачі обліковуваних у ДАІ біржових угод безоплатні.
4.6. Для постановки на облік в ДАІ та подальшого використання
під час оформлення біржами договорів купівлі-продажу товару
надаються виготовлені бланки біржових угод з нанесенням серії та
номерів.
V. Контроль за виконанням суб'єктами
Господарювання оприбуткування, видачі
і використання бланкової продукції ДАІ
або облікованих у ДАІ біржових угод
5.1. Перевірки суб'єктів господарювання працівниками ДАІ
організовуються і проводяться один раз на квартал згідно
з графіком, затвердженим керівником У(В)ДАІ, та за наявності
у працівників ДАІ направлення на перевірку. Перевірки суб'єктів господарювання здійснюються на підставі
графіка перевірок, затвердженого керівництвом У(В)ДАІ, та
відповідно до статті 7 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ). За результатами планової (позапланової) перевірки дотримання
суб'єктом господарювання умов провадження торгової діяльності щодо
оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх
складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери,
оформляється акт. Узагальнені довідки У(В)ДАІ за підсумками
квартальних перевірок надаються до ДДАІ не пізніше 15 числа
наступного за поточним місяця. За результатами розгляду довідок
У(В)ДАІ ДДАІ готує аналітичну довідку.
5.2. Позапланові перевірки суб'єктів господарювання
працівниками ДАІ організовуються і проводяться згідно
з направленням на перевірку відповідно до отриманої інформації
щодо порушення вимог Порядку торгівлі ( 1200-2009-п ), допущених
особами, відповідальними за діяльність суб'єкта господарювання.
У разі позапланової перевірки суб'єкта господарювання перед кожним
її проведенням оформляється окремий розпорядчий документ про
перевірку.
5.3. З метою контролю виконання працівниками У(В)ДАІ вимог
цього Порядку працівниками ДДАІ організовуються та проводяться
перевірки діяльності У(В)ДАІ.
5.4. У разі виявлення фактів порушення суб'єктом
господарювання вимог Порядку торгівлі ( 1200-2009-п ), передачі
бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод іншому
суб'єктові господарювання (відокремленому підрозділу), а також
отримання письмової інформації про вчинення злочину та порушення
кримінальної справи щодо особи, відповідальної за діяльність
суб'єкта господарювання, комісія ДДАІ приймає рішення про
тимчасове припинення видачі бланкової продукції ДАІ або
облікованих у ДАІ біржових угод. У такому випадку суб'єкт господарювання не має права
використовувати (видавати) попередньо отриману бланкову продукцію
ДАІ або обліковані у ДАІ біржові угоди, а також оформляти
відповідні документи на передачу, реалізацію транспортних засобів
та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.
5.5. Реєстраційне повідомлення ДДАІ щодо тимчасового
припинення видачі бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ
біржових угод надсилається суб'єкту господарювання та У(В)ДАІ.
Відповідна інформація заноситься до АІПС. Передача залишків бланкової продукції ДАІ або облікованих
у ДАІ біржових угод до У(В)ДАІ для тимчасового зберігання
проводиться згідно з актом про вилучення, знищення зіпсованої
(анульованої) бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ
біржових угод.
5.6. Поновлення видачі бланкової продукції ДАІ або
облікованих у ДАІ біржових угод суб'єктами господарювання
розглядається комісією ДДАІ на підставі довідки суб'єкта
господарювання про усунення виявлених недоліків у його діяльності,
Акта огляду та Висновку. За результатами розгляду цих документів
суб'єктам господарювання та У(В)ДАІ готується та надсилається
реєстраційне повідомлення ДДАІ про поновлення видачі бланкової
продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод.
5.7. У разі втрати бланкової продукції ДАІ або облікованих
у ДАІ біржових угод, а також при повторному (упродовж року)
вчиненні порушень вимог пункту 3.7 розділу III цього Порядку,
тимчасового припинення видачі бланкової продукції ДАІ або
облікованих у ДАІ біржових угод комісія ДДАІ виносить рішення про
зняття з обліку суб'єкта господарювання з направленням
реєстраційного повідомлення суб'єкту господарювання та У(В)ДАІ.
При цьому працівниками ДАІ обов'язково вилучаються залишки
бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ біржових угод,
відповідна інформації вноситься до АІПС.
5.8. Причини і умови, що стали підставами втрати
невикористаної бланкової продукції ДАІ або облікованих у ДАІ
біржових угод, розслідуються комісією суб'єкта господарювання, за
результатами чого оформляється відповідний акт. Матеріали
розслідування та заходи реагування надаються до територіального
органу внутрішніх справ і ДДАІ негайно.
5.9. Реєстрація змін у діяльності суб'єкта господарювання
(місцезнаходження юридичної особи, місце проживання фізичної
особи - підприємця, місця проведення діяльності, зберігання
товару, проведення передпродажної підготовки, а також осіб,
відповідальних за діяльність суб'єкта господарювання) проводиться
комісією ДДАІ на підставі належних документів та відповідного
Висновку.
Начальник ДДАІ МВС
полковник міліції В.М.Лозовий

Додаток 1
до Порядку обліку, створення
та ведення реєстру
підприємств, установ,
організацій та інших
суб'єктів господарювання,
які здійснюють торгівлю
транспортними засобами
та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні
номери

КНИГА
реєстрації суб'єктів господарювання,
яких поставлено на облік
у Державтоінспекції

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Реєстраційний номер | Назва суб'єкта |Регіон | | | Державтоінспекції | господарювання, прізвище | | | | | та ініціали фізичної | | | | | особи - підприємця | | |-------+---------------------+--------------------------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку обліку, створення
та ведення реєстру
підприємств, установ,
організацій та інших
суб'єктів господарювання,
які здійснюють торгівлю
транспортними засобами
та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні
номери
Кому _______________________ ____________________________ ____________________________
Місцезнаходження ___________ ____________________________ ____________________________

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Комісією Державтоінспекції розглянуто надані матеріали _________________________________________________________________
(ким, дата, вхідний реєстраційний номер Департаменту
Державтоінспекції)
Повідомляємо, що за результатами розгляду _________________________________________________ та пропонується
(поставлено на облік, знято з обліку, тимчасово припинено,
поновлено видачу бланкової продукції або облікованих біржових
угод, проведено зміни)
______________________ діяльність, пов'язану з __________________
(розпочати, припинити, (виробництво,
поновити ) торгівля,
дистриб'юторство)
транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, _________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)
Реєстраційні відомості:
1) Реєстраційний номер Департаменту Державтоінспекції _________________________________________________________________
2) Місце діяльності: ____________________________________________
(місцезнаходження, телефон тощо)
3) Додаткова інформація, вимоги, пропозиції тощо _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(щодо передпродажної підготовки, усунення недоліків,
відповідність договорів, терміни)
Голова комісії ________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії ________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Примірник реєстраційного повідомлення отримав ___________________
(підпис, прізвище
та ініціали)

Додаток 3
до Порядку обліку, створення
та ведення реєстру
підприємств, установ,
організацій та інших
суб'єктів господарювання,
які здійснюють торгівлю
транспортними засобами
та їх складовими частинами,
що мають ідентифікаційні
номери
ЗРАЗОК
Начальникові Департаменту
Державтоінспекції,
управління (відділу)
Державтоінспекції
головного управління
(управління) Міністерства
внутрішніх справ
у __________ (місті) області

ЗАЯВА
Прошу Вас поставити на облік у Державтоінспекції та провести
огляд умов провадження торгової діяльності суб'єкта
господарювання, що планує здійснювати виготовлення (реалізацію)
транспортних засобів та їх складових частин, що мають
ідентифікаційні номери, _________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта господарювання, прізвище та ініціали
фізичної особи-підприємця)
_________________________________________________________________
(вид діяльності)
1. Місцезнаходження суб'єкта господарювання _____________________
2. Місце діяльності _____________________________________________
3. Місце зберігання товару ______________________________________
4. Місце передпродажної підготовки та сервісного
обслуговування __________________________________________________ _________________________________________________________________
Телефон _____________________ Факс ____________________________
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України (ідентифікаційний номер за Державним
реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів) _________________________________________________________________

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »