Документ z1040-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.05.2016, підстава - z0759-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2014  № 1398/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2014 р.
за № 1040/25817

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1458/5 від 23.05.2016}

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 квітня 2013 року № 730/5

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», Закону України від 10 жовтня 2013 року № 642-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», Закону України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 17 квітня 2013 року № 730/5 «Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2013 року за № 671/23203, такі зміни:

1) у пункті 1:

підпункт 1.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.4 - 1.29 вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.28;

доповнити пункт новими підпунктами 1.20, 1.21 такого змісту:

«1.20. Повідомлення суду про реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів», стосовно якої прийнято судове рішення щодо її скасування.

1.21. Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи.».

У зв’язку з цим підпункти 1.20 - 1.28 вважати відповідно підпунктами 1.22 - 1.30;

підпункти 1.23 - 1.29 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 1.30 вважати підпунктом 1.23;

2) у пункті 2 цифри «1.29» замінити цифрами «1.23».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г.В.) забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Малютін Г.А.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу до набрання чинності Законом України від 13 травня 2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби України

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваГ. ОнищенкоО.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.08.2014  № 1398/5

ПОВІДОМЛЕННЯ
суду про реєстраційні дії, проведені після реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів», стосовно якої прийнято судове рішення щодо її скасування


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.08.2014  № 1398/5

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особивгору