Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної [...]
МВС України; Наказ, Умови, Схема [...] від 14.08.2015975
Документ z1062-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.05.2018, підстава z0442-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2015  № 975


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2015 р.
за № 1062/27507

Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 328 від 28.04.2016
№ 703 від 25.07.2016
№ 164 від 28.02.2017
№ 452 від 30.05.2017
№ 219 від 20.03.2018}

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, від 15 червня 1994 року № 414 “Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій у межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки відповідно до розмірів, передбачених цими Умовами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 липня 2006 року № 431 “Про упорядкування Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2006 року за № 892/12766 (із змінами).

4. Департаменту юридичного забезпечення (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра фінансів України

Міністр соціальної політики України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С.М. КондрюкО. Мірошниченко

Р.П. Качур

П. Розенко


М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
14.08.2015  № 975


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2015 р.
за № 1062/27507

УМОВИ
оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

І. Розміри та схеми тарифних розрядів

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) визначено в додатку 1 до цих Умов.

2. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників установлюються відповідно до додатків 2-18 до цих Умов залежно від складності та обсягу виконаних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

3. Віднесення працівників частин професійної пожежної охорони ДСНС України до груп за оплатою праці здійснюється відповідно до чисельності особового складу згідно з додатком 19 до цих Умов.

4. Розміри погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять установлюються згідно з додатком 20 до цих Умов.

5. На суднах, де за штатом (штатним розписом) є посади старшого боцмана, старшому боцману встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків більше, ніж посадовий оклад боцмана судна цієї групи.

6. Використання суден членами екіпажів рейдових суден з будівельною ефективною потужністю головних механізмів до 220 кВт/год здійснюється відповідно до переліку кордонів зовнішніх рейдів пунктів базування (додаток 21).

7. Авральні роботи, що виконуються членами екіпажу судна понад установлену графіком тривалість робочого часу, обліковуються окремо й оплачуються, як за роботу в надурочний час.

До авральних робіт належать: роботи, пов’язані із заходженням судна в порт і виходом з нього, відкриттям і закриттям вантажних люків, з установленням та прибиранням трапів, сходнів, вітрил; роботи в складних умовах плавання, які потребують посилення вахтової служби; швартування судна до причалу та відшвартування від причалу, підняття якорів; роботи, пов’язані з виконанням митних, прикордонних та інших дій, пов’язаних з проходженням митного та прикордонного контролю; роботи з перестановки судна в межах рейду чи порту, за винятком суден, призначених для роботи на рейді або в порту; роботи з установлення та зняття землечерпального каравану (земснаряда) на дільниці днопоглиблювальних робіт; роботи з перекладання та ремонту трубопроводів рефулерного земснаряда; роботи, що виконуються членами екіпажів допоміжних суден, з подання вантажів на кораблі безпосередньо в морі.

Аварійні роботи, що виконуються членами екіпажу судна понад норму робочого часу, оплаті не підлягають.

До аварійних робіт належать роботи: щодо усунення аварійного стану судна та виправлення пошкоджень, поломів як корпусу, так і суднової енергетичної установки під час плавання, що перешкоджають подальшому прямуванню судна до першого порту; щодо рятування людей і судна, суднового майна і вантажу, а також надання допомоги іншим суднам та людям, які зазнали лиха; викликані штормовою погодою; щодо додаткового закріплення суднового майна і вантажу, встановлення та збирання тентів, додаткового подання швартових кінців, перешвартування в портах і перестановки судна в безпечне місце; зі зняття свого судна з мілини та відвантаження палива і вантажу для полегшення судна, коли воно зазнало лиха; з ліквідації пожеж на судні, а також на суднах, що буксируються і пливуть поруч.

8. Годинні тарифні ставки визначаються шляхом ділення місячного окладу (ставки заробітної плати) на середньомісячну норму робочого часу.

9. Посадові оклади проректорів, заступників керівників навчальних (наукових) установ, закладів, організацій та заступників керівників структурних підрозділів установ, закладів, організацій установлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів на 10-30 відсотків, помічників керівників на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, визначених цими Умовами.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників навчальних закладів і установ єдиної системи цивільного захисту підвищуються за присвоєні їм педагогічні звання у розмірах:

викладач-методист, майстер виробничого навчання I категорії - на 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

старший викладач, майстер виробничого навчання II категорії - на 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

ІІ. Надбавки, що установлюються для працівників

1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються на підставі наказу керівника установи (закладу, організації) із зазначенням допущених порушень.

2. За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” - у розмірі 40 відсотків, “заслужений” - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

3. За спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” - у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” - 15 відсотків, “майстер спорту” - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

4. За знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

5. За роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, до посадового окладу (тарифної ставки) залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “особливої важливості”, - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “цілком таємно”, - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності “таємно”, - 10 відсотків.

Зазначена надбавка встановлюється працівникам, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Працівники вважаються такими, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, якщо за своїми функціональними обов’язками вони займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці.

6. За роботу в ізолювальних захисних дихальних апаратах: у не придатному для дихання середовищі - 10 відсотків, на чистому повітрі - 5 відсотків місячного посадового окладу пожежника (респіраторника) за одну годину роботи (за окремим табелем).

7. Водіям автотранспортних засобів установлюється надбавка за класність: водіям (старшим водіям) I класу - 25 відсотків, II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям (старшим водіям) виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника установи, закладу, організації за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

Підставою для присвоєння кваліфікації I класу має бути наявність у посвідченні водія позначок на право керування транспортними засобами категорій “B”, “C”, “D”, “E”, а II класу - “B”, “C”, “E” або лише “D” (“D” і “E” ). При цьому кваліфікація I класу може бути присвоєна, якщо стаж роботи водієм автомобіля ІІ класу не менше двох років, а кваліфікація II класу - якщо стаж роботи водієм автомобіля не менше трьох років.

У разі наявності порушень правил дорожнього руху клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується у наказі керівника із зазначенням причин.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення виконавської дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

ІІІ. Доплати, що установлюються для працівників

1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

2. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку.

3. За вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

4. За науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим чинним законодавством.

5. За використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

6. Водіям (старшим водіям) за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

7. Членам екіпажу судна, залишеним на судні за розпорядженням капітана на час перебування в порту або на рейді для забезпечення безпеки судна (без виконання основної роботи), за кожну годину чергування здійснюється доплата у розмірі 50 відсотків годинного посадового окладу. Ця норма застосовується до екіпажів суден, укомплектованих в одну або дві зміни (вахти), під час залучення їх до бойового чергування або участі в аварійно-рятувальних операціях чи за інших надзвичайних обставин.

Членам екіпажів рейдових водолазних суден (катерів) за час роботи за кордоном зовнішнього рейду пункту базування здійснюється доплата в розмірі 12 відсотків посадового окладу.

Членам екіпажів суден здійснюється доплата в розмірі 25 відсотків посадового окладу за перевезення боєприпасів, вибухових пристроїв.

Командному складу рейдових суден з будівельною ефективною потужністю головних механізмів до 220 кіловат за час використання суден за кордоном зовнішнього рейду пункту базування установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу.

На суднах, де за штатом посади помічника капітана з господарської частини або завідувача продовольчого складу не передбачено, члену екіпажу, який виконує обов’язки артільника, установлюється доплата відповідно до штатної чисельності екіпажу від 10 до 20 осіб - 20 відсотків, від 21 до 40 осіб - 35 відсотків, понад 40 осіб - 50 відсотків посадового окладу, передбаченого за посадою завідувача складу.

ІV. Розмір та порядок виплати надбавки за вислугу років

1. За вислугу років у ДСНС України до тарифного розряду працівникам (крім посад наукових, науково-педагогічних та інших працівників, для яких відповідні виплати передбачено іншими нормативно-правовими актами) залежно від стажу роботи, що дає право на отримання такої надбавки в розмірах:

понад 2 роки - 5 відсотків;

понад 5 років - 10 відсотків;

понад 10 років - 15 відсотків;

понад 15 років - 20 відсотків;

понад 20 років - 25 відсотків.

2. До стажу роботи, що дає право на отримання надбавки за вислугу років у ДСНС України, зараховується:

час роботи і служби:

на підприємствах, в установах та організаціях МНС України, ДСНС України;

у штабі Цивільної оборони України (колишнього СРСР);

у центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування України і колишнього СРСР;

у Збройних Силах України, у Національній гвардії України, Прикордонних військах України, Службі безпеки України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України, в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України та СРСР, та в органах внутрішніх справ.

3. Якщо обчислені для працівників згідно з цими Умовами розміри надбавки за вислугу років (у відсотках) нижчі від раніше встановлених розмірів надбавки за вислугу років або надбавки за безперервну вислугу (для працівників професійних пожежних частин (постів)), цим працівникам надбавка за вислугу років зберігається у раніше встановлених розмірах (у відсотках) до настання права на надбавку у більшому розмірі.

4. Надбавка за вислугу років у ДСНС України не виплачується працівникам, які прийняті на роботу за сумісництвом, і тимчасовим працівникам.

5. Для визначення стажу роботи в ДСНС України керівниками установ, закладів та організацій, які мають право прийому на роботу і звільнення з роботи працівників, створюється комісія у складі заступника керівника установи, закладу або організації (голова комісії), начальників структурних підрозділів з фінансових та кадрових питань та представника профспілкового органу чи уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

До складу комісії можуть включатися й інші особи.

Прийняте рішення оформляється протоколом засідання комісії з установлення стажу роботи, який дає право працівнику на отримання надбавки за вислугу років (додаток 22), підписується головою та її членами і завіряється печаткою установи, закладу або організації ДСНС України.

6. Витяг з протоколу засідання комісії з рішенням про установлення стажу роботи, підписаний головою комісії й завірений печаткою установи, закладу або організації ДСНС України, оформлюється на кожного працівника окремо в двох примірниках, один з яких передається у фінансовий орган (бухгалтерію), а другий видається працівникові.

7. Документом для визначення стажу роботи є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства України підтверджують стаж роботи.

V. Особливості оплати праці водолазів

1. Тарифні розряди водолазів 3-го класу встановлюються залежно від характеру робіт згідно з додатком 12 до цих Умов.

2. За клас кваліфікації водолазам виплачується щомісячна надбавка до посадового окладу водолаза 3-го класу в розмірах:

водолазам 2-го класу - 15 відсотків;

водолазам 1-го класу - 25 відсотків.

Крім того, водолазним фахівцям та водолазам 1-го і 2-го класів, які відпрацювали під підвищеним тиском не менше 1200 годин, з яких не менше 100 годин - безпосередньо на глибинах більше 60 метрів, виплачується додаткова щомісячна надбавка до посадового окладу в розмірі 10 відсотків.

3. За час перебування під водою залежно від глибини занурювання водолазам та іншим працівникам, які здійснюють спуски під воду для виконання службових завдань, крім тарифної ставки (посадового окладу), установлюється погодинна оплата (у коефіцієнтах до годинної тарифної ставки водолаза 3-го класу):

При глибині занурювання, метрів

Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт

до 6

0,56

Понад 6 до 12

0,64

Понад 12 до 20

0,72

Понад 20 до 30

0,88

Понад 30 до 40

1,04

Понад 40 до 45

1,20

Понад 45 до 50

1,36

Понад 50 до 60

1,69

4. За час спусків під воду, роботи під водою, перебування під заданим робочим тиском у барокамері із застосуванням для дихання штучних газових сумішей методом короткочасних занурень і методом тривалого перебування під підвищеним тиском, крім їх тарифної ставки (посадового окладу), установлюється погодинна оплата в коефіцієнтах до годинної тарифної ставки водолаза третього класу.

За час роботи під водою безпосередньо на ґрунті або на об’єкті, а також за час перебування під найбільшим тиском у водолазному відсіку чи водолазному підводному апараті залежно від глибини занурювання:

При глибині занурювання, метрів

Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт

до 60

відповідно до порядку і в розмірах, установлених пунктом 3 цього розділу

Понад 60 до 70

6,6

Понад 70 до 80

9,9

Понад 80 до 90

13,1

Понад 90 до 100

16,5

За кожні наступні 10 метрів занурювання погодинна оплата збільшується на коефіцієнт:

понад 100 до 300 метрів - на 6,6;

понад 300 метрів - на 9,9.

За одну годину перебування під заданим тиском у барокамері:

при глибині занурювання до 60 метрів - коефіцієнт 0,66;

при глибині занурювання понад 60 метрів - коефіцієнт 1,31.

За період декомпресії (залежно від глибини занурювання і незалежно від її тривалості) за глибоководні спуски методом короткочасного занурювання (за метр занурювання):

понад 60 до 100 метрів - коефіцієнт 0,13;

понад 100 до 150 метрів - коефіцієнт 0,32;

понад 150 до 200 метрів - коефіцієнт 0,66 (методом тривалого перебування під підвищеним тиском - коефіцієнт 1,31).

5. За наявності чинників, що ускладнюють водолазні роботи, погодинна оплата за перебування під водою збільшується:

1) у разі швидкості течії:

від 0,5 до 1,0 м/с - на 20 відсотків;

понад 1,0 до 1,5 м/с - на 40 відсотків;

2) у разі хвилювання моря від 2 до 3 балів - на 40 відсотків;

3) при температурі води нижче 4 °C (у разі відсутності зігрівальних костюмів) і вище 37 °C - на 25 відсотків;

4) у разі роботи під кригою - на 15 відсотків;

5) у разі роботи з колиски - на 15 відсотків;

6) у разі роботи на засміченому і в’язкому ґрунті - на 15 відсотків;

7) у разі роботи в складних умовах (у відсіках кораблів, колодязях, тунелях, трубопроводах, у середині пальових підвалин, якщо відстані між палями, трубами менше 1,5 метра) - на 30 відсотків;

8) якщо видимість менша ніж 1 метр - на 20 відсотків;

9) якщо відсутня видимість - на 30 відсотків;

10) у разі забруднення води шкідливими та токсичними домішками - на 25 відсотків;

11) у разі підривних робіт і робіт з вибухонебезпечними речовинами - на 35 відсотків;

12) при зварюванні та різанні металу під водою - на 35 відсотків.

За наявності декількох факторів, що ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення погодинної оплати підсумовуються, при цьому збільшення не повинно перевищувати 100 відсотків погодинної оплати.

6. У разі експериментальних спусків з метою випробування водолазного спорядження, систем життєзабезпечення водолазних комплексів, режимів компресії і декомпресії, дихальних сумішей, методів занурювання та випробування іншої водолазної техніки водолазами та іншими працівниками оплата проводиться згідно з пунктами 3, 4 цього розділу у подвійному розмірі.

7. У разі виконання водолазних спусків з використанням автономних засобів для транспортування водолазів, включаючи водолазні підводні апарати, а також використання індивідуальних буксирувальників і групових транспортувальників різних типів за час перебування на них водолазів під водою погодинна оплата збільшується згідно з пунктами 3, 4 цього розділу у півтора раза.

8. За час перебування під підвищеним тиском у барокамері медичного персоналу та інших осіб, які беруть участь у наданні медичної допомоги постраждалому водолазу, здійсненні лікувальної рекомпресії, погодинна оплата проводиться їм згідно з абзацом другим пункту 4 цього розділу.

9. Час перебування під водою для надання допомоги потопаючому незалежно від фактичного часу перебування під водою враховується за 2 години. Час пошуку утопленого враховується за фактичний час пошуку і додатково 2 години - як час піднімання утопленого на поверхню. Оплата зазначених робіт проводиться згідно з пунктом 3 цього розділу.

10. За тренувальні та кваліфікаційні спуски, у тому числі й у декомпресійних камерах, погодинна оплата проводиться згідно з пунктами 3, 4 цього розділу у розмірі 50 відсотків.

11. У період навчання професії водолаза в навчальних закладах години перебування під водою тих, хто навчається, не оплачуються.

12. Час перебування під водою розраховується з моменту закриття ілюмінатора водолазного шолома (включення на режим дихання апарата, підвищення тиску в камері до атмосферного) до моменту відкриття на поверхні ілюмінатора (вимикання подиху з апарата).

13. Час перебування під водою під час здійснення водолазних спусків методом тривалого перебування розраховується з моменту закриття внутрішніх люків водолазного дзвона чи водолазного відсіку водолазного підводного апарата після переходу до них водолазів з барокамери перед початком занурювання до моменту відкриття внутрішньої кришки люка апарата для переходу водолазів у барокамеру.

14. Якщо водолазний спуск не відбувся, водолазам та іншим працівникам за час перебування у водолазному дзвоні чи водолазному відсіку водолазного підводного апарата проводиться оплата, як за перебування у барокамері під підвищеним тиском.

15. Водолазам 1, 2 і 3 класів, іншим працівникам, які роблять спуски під воду для виконання службових обов’язків, залежно від кількості годин перебування під водою виплачується одноразова винагорода у таких розмірах:

Загальна тривалість перебування під водою, у тому числі під підвищеним тиском, з початку водолазної практики

Розмір одноразової винагороди (у відсотках до посадового окладу водолаза, який виконує роботи за третьою групою спеціалізації)

500 годин

50

1000 годин

100

За кожні наступні 1000 годин перебування під водою одноразова винагорода виплачується зі збільшенням на один посадовий оклад водолаза третьої групи спеціалізації, при цьому максимальний розмір винагороди за кожні наступні 1000 годин не може перевищувати розміру п’яти посадових окладів водолаза третьої групи робіт.

Години перебування під водою за час навчальної підготовки та перепідготовки для виплати одноразової винагороди не враховуються.

VІ. Окремі питання заробітної плати

1. Керівникам установ, закладів, організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надається право:

установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів, доплат і надбавок до них;

надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій тощо) установлюються положенням про преміювання, затвердженим керівником за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу).

2. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат, установлені працівникам, оголошуються наказом керівника.

3. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу відповідно до посадового окладу з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.

4. Оплата праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України, посади яких не передбачені цими Умовами (медичних працівників, працівників культури та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

5. Преміювання керівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх справ
України
полковник міліції

Д.В. Горбась


Додаток 1
до Умов оплати праці
працівників бюджетних установ,
закладів та організацій
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
(пункт 1 розділу І)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Тарифні розряди і коефіцієнти

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

2

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначено в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року – 1113 гривень, з 01 травня 2016 року – 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 328 від 28.04.2016 - застосовується з 1 вересня 2015 року, № 703 від 25.07.2016 - застосовується з 01 грудня 2015 року, № 164 від 28.02.2017 - застосовується з 01 грудня 2016 року}

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 452 від 30.05.2017 - застосовується з 01 січня 2017 року}

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.Додаток 2
до Умов оплати праці
працівників бюджетних установ,
закладів та організацій
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
(пункт 2 розділу І)

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, фахівців та службовців наукових бюджетних установ та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Найменування посад

Тарифні розряди

1

2

КЕРІВНІ ПРАЦІВНИКИ

Керівник науково-дослідного інституту

18-22

Керівник філії науково-дослідного інституту

16-21

Керівник наукової установи, організації Керівник науково-дослідного центру у складі інституту

17-20

Учений секретар науково-дослідного інституту

17-20

Начальник (завідувач) відділу (лабораторії) науково-дослідного інституту, який здійснює наукові та науково-технічні розробки

17-20

Начальник (завідувач) відділу (лабораторії) науково-дослідного центру (установи, організації) у складі інституту, який здійснює наукові та науково-технічні розробки

17-19

Начальник (завідувач) самостійного відділення (сектору, групи) науково-дослідного інституту

16-19

Начальник (завідувач) сектору (відділення, групи) науково-дослідного центру (установи, організації) у складі інституту

14-18

Начальник (завідувач) відділення (сектору, групи, лабораторії), що входить до складу відділу науково-дослідного інституту

16-18

Начальник (завідувач) сектору (відділення, групи), що входить до складу відділу науково-дослідного центру (установи, організації)

14-17

Начальник (завідувач) відділу (управлінський підрозділ)

15-18

Начальник (завідувач) відділу (служби) з охорони праці

14-15

Головний фахівець

14-15

НАУКОВІ ПРАЦІВНИКИ

Головний науковий співробітник

17-20

Провідний науковий співробітник

15-19

Старший науковий співробітник

14-18

Науковий співробітник

12-17

Молодший науковий співробітник

10-15

ІНШІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАУКОВІ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ

Фахівці: інженери всіх спеціальностей, контролер, механік, програміст, технолог, хімік та інші:
провідні
I категорії
II категорії
без категорії9-14
12-13
11-12
8-11

Старший лаборант, який має вищу освіту

9

Техніки всіх спеціальностей з вищою освітою:
I категорії
II категорії
без категорії


9-10
8-9
7-8

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »