Про затвердження Положення про Всеукраїнські кінноспортивні змагання
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма від 02.09.2005445
Документ z1099-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.09.2011, підстава z1057-11
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.09.2005 N 445
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2005 р.
за N 1099/11379

Про затвердження Положення про Всеукраїнські
кінноспортивні змагання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 417 ( z1057-11 ) від 22.08.2011 }
Відповідно до Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) та з метою поліпшення генетичної якості
тварин, підвищення економічної ефективності та
конкурентоспроможності галузі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнські кінноспортивні
змагання (додається).
2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) в установленому
порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому
концерну "Селекція" (Білоус О.В., за згодою) забезпечити видання
та доведення до відома суб'єктів племінної справи у тваринництві
Положення, зазначеного у пункті 1 цього наказу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Пабата В.О.
Міністр О.П.Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
02.09.2005 N 445
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2005 р.
за N 1099/11379

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські кінноспортивні змагання

1. Загальні положення
1.1. Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), визначає порядок
організації та проведення Всеукраїнських кінноспортивних змагань
(далі - Змагання).
1.2. Змагання проводяться з метою визначення кращих тварин, у
тому числі чемпіонів серед основних заводських порід: українська
верхова, чистокровна верхова, новоолександрівська ваговозна,
російська та орловська рисисті, шляхом проведення експертної
оцінки племінних коней під час виводки, порівняння показників
робочої продуктивності.
1.3. Змагання проводяться відповідно до Правил випробувань
племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах
України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 16.03.2011 N 77 ( z0704-11, za704-11 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.06.2011 за
N 704/19442 (далі - Правила). { Пункт 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 417 ( z1057-11 ) від 22.08.2011 }
1.4. Змагання проводятьсяй щороку у серпні - жовтні
відповідно до наказу Мінагрополітики України, яким
затверджуються: { Абзац перший пункту 1.4 глави 1 в редакції
Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства N 417
( z1057-11 ) від 22.08.2011 } дата проведення Змагань; дата подання заявок на участь у Змаганнях; склад організаційного комітету; склад експертної комісії; склад суддівської колегії; кошторис видатків на проведення Змагань; перелік призів. { Пункт 1.4 глави 1 доповнено абзацом згідно
з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства N 417
( z1057-11 ) від 22.08.2011 } Експертна комісія створюється за наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України відповідно до
пункту 1.5 розділу I Правил ( z0704-11 ). { Пункт 1.4 глави 1
доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства N 417 ( z1057-11 ) від 22.08.2011 }
1.5. До участі у Змаганнях допускаються наїзники, жокеї,
спортсмени (далі - Спортсмени), що атестовані відповідно до
Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом,
випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней
верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України, і
присвоєння їм кваліфікаційних звань, затвердженого наказом
Мінагрополітики України від 20.08.2002 N 237 ( z0822-02 ) та
зареєстрованого в Мін'юсті України 10.10.2002 за N 822/7110.
1.6. До участі у Змаганнях допускаються племінні коні за
наявності таких документів: ветеринарного свідоцтва, що підтверджує благополуччя тварини
та місця, звідки вона вивезена, щодо інфекційних захворювань
згідно з ветеринарним законодавством України; паспорта коня; для імпортованих коней - експортного сертифіката; поліса страхування коня від ризиків загибелі або травматизму
під час проходження випробувань, за бажанням коневласника; картки обліку результатів випробувань коня на іподромі, якщо
до цього він проходив випробування на інших іподромах. { Пункт 1.6 глави 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства N 417 ( z1057-11 ) від 22.08.2011 }
1.7. Змагання проводяться з таких видів: для коней верхових порід - у гладких та бар'єрних скачках,
стипль-чезах; для коней рисистих порід - у заїздах в качалках, парних
екіпажах та риссю під сідлом; для коней ваговозних порід - на тягову витривалість, на
термінову доставку вантажу риссю та кроком; для спортивних коней - з подолання перешкод.
{ Пункт 1.8 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України N 417 ( z1057-11 ) від
22.08.2011 }
1.8. Витрати, пов'язані з відрядженням учасників на Змагання,
не підлягають відшкодуванню.
2. Організаційний комітет, завдання та порядок роботи
2.1. Організаційний комітет створюється в кількості не менше
9 осіб. До його складу входять представники Мінагрополітики
України та провідні фахівці галузі конярства.
2.2. Організаційний комітет забезпечує: прийняття заявок на участь у Змаганнях за формою, що
додається; підготовку та проведення Змагань; заповнення та вручення дипломів переможців та призерів
Змагань.
2.3. Підготовка матеріалів для розгляду організаційним
комітетом та ведення діловодства покладаються на секретаря
організаційного комітету.
2.4. Організаційний комітет проводить засідання згідно з
графіком, затвердженим головою організаційного комітету.
2.5. Засідання організаційного комітету є правомочним, якщо
на ньому присутні не менше як дві третини членів комітету.
2.6. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю
голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на
засіданні є ухвальним.
2.7. Рішення оформляється протоколом, підписується головою і
всіма членами комітету, які брали участь у засіданні.
2.8. Організаційний комітет проводить свої засідання для: розгляду заявок на участь у Змаганнях; визначення учасників Змагань; складання та затвердження програми Змагань; підбиття підсумків проведення Змагань.
2.9. Організаційний комітет повідомляє коневласників про
результати розгляду заявок на участь у Змаганнях не пізніше ніж за
20 днів до початку Змагань.
3. Експертна комісія, завдання та порядок роботи
3.1. Експертна комісія створюється в кількості не менше
9 осіб. До її складу входять провідні фахівці галузі конярства.
3.2. Експертна комісія: забезпечує попередній огляд наявного племінного поголів'я
основних заводських порід, що проводиться щорічно з лютого до
липня на базі суб'єктів племінної справи у тваринництві; визначає чемпіонів порід серед жеребців та кобил між
претендентами під час Змагань; забезпечує заповнення та вручення дипломів чемпіонів порід.
3.3. Експертна комісія за рішенням голови розподіляється на
групи з 2-3 чоловік для виїзду у господарства.
3.4. За результатами огляду племінного поголів'я
затверджується перелік коней-претендентів на звання чемпіона.
Зазначений перелік розглядається на засіданні експертної комісії.
3.5. Рішення оформляється протоколом, підписується головою і
всіма членами комітету, які брали участь у засіданні.
3.6. Засідання експертної комісії є правомочним, якщо на
ньому присутні не менше як дві третини членів.
3.7. Експертна комісія не пізніше ніж за місяць до початку
Змагань повинна сповістити власників коней-претендентів про участь
у виводці на визначення чемпіонів.
4. Суддівська колегія, завдання та порядок роботи
Суддівська колегія, її склад, завдання та порядок роботи
визначаються відповідно до Правил ( z0704-11 ). { Глава 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства N 417 ( z1057-11 ) від 22.08.2011 }
5. Проведення нагородження переможців Змагань
5.1. Спортсмени, які посіли у кожному з призів три перших
призових місця, та тренери, що підготували коней-переможців та
призерів, нагороджуються дипломами відповідного ступеня.
5.2. Коневласники, тварини яких в змаганнях зайняли три
перших місця, нагороджуються дипломами відповідного ступеня.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

Додаток
до пункту 2.2 Положення
про Всеукраїнські
кінноспортивні змагання

Форма

ЗАЯВКА
на участь у ___ Всеукраїнських кінноспортивних
змаганнях від коневласника
_________________________________________________________________
(повна назва господарства, область, район
або П.І.Б. фізичної особи)
Прошу організаційний комітет Міністерства аграрної політики
та продовольства України записати на участь у призах таких коней:
----------------------------------------------------------------------- | N |Клич-|Стать| Рік |Поро-|Ре- |Сума | Вид |Тренер|Наїзник,|При-| |з/п| ка | |народ-| да |корд|виг- |змагань,|(пріз-| жокей, |міт-| | |коня | |ження | | |рашу |дистан- |вище, |вершник | ки | | | | | | | |(без |ція або |ініці-| (пріз- | | | | | | | | |над- | рівень | али, | вище, | | | | | | | | | ба- |змагань |кате- |ініціа- | | | | | | | | |вок)*| |горія)|ли, ка- | | | | | | | | | | | |тегорія,| | | | | | | | | | | |кольори | | | | | | | | | | | |камзолу | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | |шолома, | | | | | | | | | | | | для | | | | | | | | | | | |жокеїв -| | | | | | | | | | | | вага) | | |---+-----+-----+------+-----+----+-----+--------+------+--------+----| | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
* Заповнюється для коней, що беруть участь у бігах та
скачках.
____________ М.П. Власник _____________
(дата) (підпис)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства N 417 ( z1057-11 ) від
22.08.2011 }
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва
з Головдержплемінспекцією Д.М.Микитюк

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...