Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
Міноборони України; Наказ, Положення, Перелік [...] від 14.08.2008402
Документ z1109-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2015, підстава z1287-15
 

Сторінки:  1  ...  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  ...  26
« попередня сторінканаступна сторінка »  

                   Додаток 1 
до Положення
про військово-лікарську
експертизу в Збройних
Силах України

РОЗКЛАД
хвороб, станів та фізичних вад, що визначають
ступінь придатності до військової служби

------------------------------------------------------------------------------------ | Стаття | Назва хвороби, | Контингенти, що проходять медичний | | Розкладу | ступінь порушення | огляд за графами розкладу хвороб | | хвороб | функції |-------------------------------------------------| | | | Графа I | Графа II | Графа III | | | |----------------+--------------+-----------------| | | | Громадяни під | Громадяни, | Громадяни, | | | |час приписки до | військово- | особи | | | | призовних | службовці, | офіцерського | | | | дільниць та | які | складу, які | | | | призову | приймаються, | приймаються, | | | | на | призиваються | призиваються | | | | строкову | та проходять | та проходять | | | | військову | військову | військову | | | | службу, вступу | службу | службу осіб | | | | до військових |осіб рядового,| офіцерського | | | | навчальних |сержантського | складу, | | | | закладів (крім | та | офіцери запасу, | | | | льотного |старшинського |які призиваються | | | | складу), | складу, | та проходять | | | | військово- | прапорщики |військову службу | | | | службовці | (мічмани) |за призовом осіб | | | | строкової | |офіцерського | | | | військової | | складу | | | | служби | | | |----------+---------------------+----------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------------------------| |Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (А00-В99), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 1 |Включено: кишкові інфекційні хвороби А00-А09; бактеріальні зоонози А20-| | |А28; інші бактеріальні хвороби А30-А49; вірусні інфекційні хвороби | | |центральної нервової системи А80-А89; вірусні геморагічні гарячки, | | |вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок, | | |інші вірусні хвороби А90-В09; В25-В34; протозойні хвороби, | | |гельмінтози, педикульоз та інфестації В50-В89; наслідки інфекційних | | |та паразитарних хвороб В90-В94 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) вказані хвороби та| Непридатні до | Непридатність до військової | | |їх наслідки, які не | військової | служби | | |піддаються або важко |служби в мирний | або обмежена придатність | | |піддаються лікуванню | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |б) наслідки | Придатні |Придатні | Придатні | | |перенесених гострих | | | | | |та хронічних | | | | | |інфекційних і | | | | | |паразитарних | | | | | |захворювань без | | | | | |порушень функцій | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 2 |Включено: туберкульоз органів дихання, підтверджений або | | |непідтверджений бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульоз | | |нервової системи А17; туберкульоз інших органів А18; міліарний | | |туберкульоз А19 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) активний | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |туберкульоз легень з | військового обліку | | |виділенням | | | |мікобактерій та (або)| | | |за наявності розпаду | | | |легеневої тканини; | | | |активний, | | | |прогресуючий | | | |туберкульоз інших | | | |органів позалегеневої| | | |локалізації | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) активний | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |туберкульоз легень | обмежено придатні у воєнний час | | |без виділення | | | |мікобактерій та | | | |розпаду легеневої | | | |тканини; | | | |позалегеневий | | | |туберкульоз у період | | | |основного курсу | | | |лікування | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |в) клінічно | Непридатні до | Непридатність до військової | | |вилікуваний | військової | служби | | | |служби в мирний | або обмежена придатність | | | | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) залишкові зміни | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |після вилікуваного | військової | або обмежена придатність | | |туберкульозу різних |служби в мирний | визначається індивідуально | | |локалізацій | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 3 |Включено: інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом А50-А79 | | |(сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, | | |трихомонадами та спірохетами, рикетсіози, трахома та інші інфекції) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) пізній, вроджений | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |сифіліс | обмежено придатні у воєнний час | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) первинний, | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |вторинний і | військової | або обмежена придатність | | |прихований сифіліс за|служби в мирний | визначається індивідуально | | |сповільненої | час, обмежено | | | |негативації класичних| придатні у | | | |серологічних реакцій | воєнний час | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |в) гонококова, | Тимчасово непридатні | | |трихомонадна та інші | Потребують лікування | | |інфекції, що | | | |передаються статевим | | | |шляхом (м'який шанкр,| | | |пахова | | | |лімфогранульома, | | | |пахвинна гранульома, | | | |негонококові | | | |уретрити) | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 4 |Включено: усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів В15-В19 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) тяжкі форми | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |вірусних гепатитів, | військового обліку | | |які важко піддаються | | | |лікуванню та значно | | | |порушують функції | | | |органів і систем | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) вірусні | Непридатні до | Непридатність до військової | | |гепатити зі стійкими | військової | служби | | |помірними порушеннями|служби в мирний | або обмежена придатність | | |функцій | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) вірусні гепатити з|Непридатні до |Придатність до військової служби| | |незначним порушенням |військової | або обмежена придатність | | |функцій |служби в мирний | визначається індивідуально | | | |час, обмежено | | | | |придатні у | | | | |воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) вірусні гепатити |Непридатні до | Придатні | Придатні | | |без порушення функції|військової | | | | | |служби в мирний | | | | | |час, обмежено | | | | | |придатні у | | | | | |воєнний час | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 5 |Включено: хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) В20- | | |В24, безсимптомне носійство ВІЛ Z21 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) хвороба, зумовлена| Непридатні до військової служби з виключенням з | | |ВІЛ, яка | військового обліку | | |супроводжується | | | |інфекційними, | | | |паразитарними | | | |хворобами, | | | |злоякісними | | | |пухлинами та іншими | | | |уточненими хворобами | | | |В20-В22 | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) хвороба, зумовлена| Непридатні до | Непридатність до військової | | |ВІЛ, яка | військової | служби | | |супроводжується іншим|служби в мирний | або обмежена придатність | | |станом В23, В24 | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) безсимптомне | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |носійство ВІЛ Z21 | військової | або обмежена придатність | | | |служби в мирний | визначається індивідуально | | | | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 6 |Включено: мікози та дерматофітії В35-В49 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) кандидоз, | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |кокцидоїдоз, | військової | або обмежена придатність | | |бластомікоз, |служби в мирний | визначається індивідуально | | |паракокцидоїдомікоз, | час, обмежено | | | |споротрихоз, | придатні у | | | |хромомікоз і | воєнний час | | | |феомікотичний абсцес,| | | | |аспергильоз, | | | | |криптококоз, | | | | |зигомікоз, міцетома | | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) дерматофітія, | Тимчасово непридатні. Потребують лікування | | |оніхомікоз | | |----------+---------------------+-------------------------------------------------| |Стаття 7 |Стани після | Тимчасово непридатні. | | |перенесених гострих, |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |загострення | | | |хронічних інфекційних| | | |та паразитарних | | | |хвороб або | | | |хірургічного | | | |лікування | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Новоутворення (С00-D48), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| | Стаття 8 |Включено: злоякісні новоутворення всіх локалізацій: губи, ротової | | |порожнини, глотки С00-С14; органів травлення С15-С26; органів дихання | | |та грудної клітки С30-С39; кістково-м'язевої та сполучної тканини, | | |меланома С40-С49; сечостатевих органів С50-С68; ока, головного мозку | | |та інших відділів центральної нервової системи С69-С72; щитоподібної | | |залози та інших ендокринних залоз С73-С80, метастази із неуточнених | | |локалізацій | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) первинні | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |(вторинні) за | військового обліку | | |наявності віддалених | | | |метастазів і | | | |неможливості | | | |радикального | | | |хірургічного | | | |лікування | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) стани після |Непридатні до | Непридатність до військової | | |радикального |військової |служби або обмежена придатність | | |хірургічного |служби в мирний | визначається індивідуально | | |лікування первинної |час, обмежено | | | |пухлини; рак нижньої |придатні у | | | |губи, рак шкіри |воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 9 |Включено: злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм | | |тканин С81-С96 (лімфогранульоматоз, неходжкінська лімфома, злоякісні | | |лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, усі види лейкозів); | | |поліцитемія справжня D45; мієлодиспластичні синдроми D46 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) швидко та повільно| Непридатні до військової служби з виключенням з | | |прогресуючі, зі | військового обліку | | |значними змінами у | | | |складі крові і | | | |періодичними | | | |загостреннями | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) повільно | Непридатні до |Непридатність до військової | | |прогресуючі | військової |служби або обмежена придатність | | |і не прогресуючі з | служби в |визначається індивідуально | | |помірними та | мирний час, | | | |незначними | обмежено | | | |порушеннями функції | придатні у | | | |кровотворної системи | воєнний час | | | |і нечастими | | | | |загостреннями | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) захворювання у | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |фазі тривалої стійкої| військової | або обмежена придатність | | |ремісії після |служби в мирний | визначається індивідуально | | |проведеного | час, обмежено | | | |специфічного | придатні у | | | |лікування | воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 10 |Включено: доброякісні новоутворення всіх локалізацій D10-D49. | | |Виключено: D45; D46 (поліцитемія справжня, мієлодиспластичні синдроми) | | |(включено до статті 9) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |порушеннями функцій | військового обліку | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової | | |порушеннями функцій | військової | служби | | | |служби в мирний | або обмежена придатність | | | | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність | | | |служби в мирний | визначається індивідуально | | | | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | |----------+---------------------+-------------------------------------------------| |Стаття 11 |Стани після | Тимчасово непридатні. | | |хірургічного |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |лікування, проведення| | | |цитостатичної або | | | |променевої терапії з | | | |приводу новоутворень | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного | | механізму (D50-D89), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 12 |Включено: анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, | | |післягеморагічні) D50-D64; порушення згортання крові, пурпура | | |(ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани D63-D69; інші | | |хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби | | |селезінки) D70-D77; деякі порушення із залученням імунного механізму | | |(усі види саркоїдозу, імунодефіцити) D80-D89 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) швидко прогресуючі| Непридатні до військової служби з виключенням з | | |зі значними | військового обліку | | |порушеннями функцій | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) повільно | Непридатні до | Непридатність до військової | | |прогресуючі з | військової | служби | | |помірними порушеннями|служби в мирний | або обмежена придатність | | |функцій та | час, обмежено | визначається індивідуально | | |частими | придатні у | | | |загостреннями | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) повільно | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |прогресуючі та | військової | або обмежена придатність | | |непрогресуючі з |служби в мирний | визначається індивідуально | | |незначними | час, обмежено | | | |порушеннями функцій | придатні у | | | |та рідкими | воєнний час | | | |загостреннями | | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |г) стани після | Тимчасово непридатні. | | |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |хвороб крові, | | | |кровотворних органів | | | |та окремих порушень | | | |із залученням | | | |імунного механізму | | | |або хірургічного | | | |лікування | | |----------------------------------------------------------------------------------| |Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (Е00- | | Е90), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 13 |Включено: усі хвороби щитоподібної залози (за виключенням новоутворень)| | |Е00-Е07; усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози| | |Е10-Е16; порушення інших ендокринних залоз Е20-Е35; недостатнє та | | |надмірне харчування, порушення обміну речовин (усі види ожиріння, | | |функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз) та інші Е40-Е90 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) зі значними | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |порушеннями функцій | військового обліку | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової | | |порушеннями функцій | військової | служби | | | |служби в мирний | або обмежена придатність | | | | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність | | | |служби в мирний | визначається індивідуально | | | | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) за наявності | Придатні |Придатні| Придатні | | |об'єктивних даних без| | | | | |порушень функцій | | | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |д) стани після | Тимчасово непридатні. | | |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |захворювань або | | | |хірургічного | | | |лікування з приводу | | | |хвороб ендокринної | | | |системи та | | | |прирівняних станів | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Розлади психіки та поведінки (F00-F99), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 14 |Включено: органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади F00-F09| | |(усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади | | |внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби; | | |розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) різко виражені | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |стійкі психічні | військового обліку | | |розлади | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) помірно виражені | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |стійкі психічні | обмежено придатні у воєнний час | | |розлади | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |в) легкі | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |короткотривалі | військової | або обмежена придатність | | |хворобливі прояви |служби в мирний | визначається індивідуально | | | | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) стійкі компенсації| Придатні | Придатні | Придатні | | |наслідків гострого | | | | | |захворювання | | | | | |головного мозку або | | | | | |закритої черепно- | | | | | |мозкової травми | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 15 |Включено: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних| | |речовин F10 - F19 (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, | | |снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних | | |засобів та інших) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) при синдромі | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |залежності з різкими,| військового обліку | | |стійкими психічними | | | |розладами | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) при синдромі | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |залежності з | обмежено придатні у воєнний час | | |помірними або | | | |незначними психічними| | | |розладами | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 16 |Включено: ендогенні психози F20-F39 (шизофренія, шизотиповий розлад, | | |хронічні маячні розлади, гострі та транзиторні психічні розлади, | | |шизоафективні розлади, маніакальний епізод, біполярний афективний | | |розлад, депресивний епізод, стійкі та інші розлади настрою (афективні) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) шизофренія, | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |шизотипові та маячні | військового обліку | | |розлади, афективні | | | |розлади з часто | | | |повторюваними фазами | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) розлади настрою | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |(афективні) з рідкими| обмежено придатні у воєнний час | | |приступами та | | | |тривалими проміжками | | | |повного клінічного | | | |здоров'я | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 17 |Включено: невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні розлади F40- | | |F48 (фобійні, тривожні, обсетивно-компульсивні, адаптаційні, | | |соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на | | |тяжкий стрес) | | |Виключено: нейроциркуляторна дистонія F45(3) (включено до статті 83); | | |ангіотрофоневроз (включено до статті 84) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) при різко | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |виражених, стійких | військового обліку | | |хворобливих проявах | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) при помірно | Непридатні до | Непридатність до військової | | |виражених, тривалих | військової | служби | | |або повторних |служби в мирний | або обмежена придатність | | |хворобливих проявах | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) при помірно | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |виражених, | військової | або обмежена придатність | | |короткотривалих |служби у мирний | визначається індивідуально | | |проявах, з | час, обмежено | | | |астенічним станом | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |г) при легких і | Тимчасово непридатні. | | |короткотривалих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |проявах з виходом в | | | |одужання | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 18 |Включено: поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій F50-F69; | | |F80-F99 (пов'язані з розладами споживання їжі, зі зловживаннями | | |речовинами, які не зумовлюють залежність); розлади поведінки та емоцій | | |у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені | | |психічні); розлади особистості та поведінки у зрілому віці | | |(параноїдний, шизоїдний, диссоціальний, емоційно нестабільний, | | |істеричний та інші) розлади звичок та спонукань, статевої | | |ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови,| | |здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов'язані з | | |психологічним розвитком, тощо. | | |Виключено: неорганічний енурез F98(0) (включено до статті 86); заїкання| | |F98(5) (включено до статті 85) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) різко виражені, із| Непридатні до військової служби з виключенням з | | |схильністю до | військового обліку | | |повторних тривалих | | | |декомпенсацій або | | | |патологічних реакцій | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) помірно виражені з| Непридатні до військової служби в мирний час, | | |нестійкою | обмежено придатні у воєнний час | | |компенсацією або | | | |компенсовані | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 19 |Включено: розумова відсталість F70-F79 (легкого, помірного, тяжкого | | |ступеня, глибока розумова відсталість, інші форми розумової | | |відсталості) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) глибока та тяжка | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |розумова відсталість | військового обліку | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) розумова | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |відсталість помірного| обмежено придатні у воєнний час | | |та легкого ступеня | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби нервової системи (G00-G99), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 20 |Включено: запальні хвороби центральної нервової системи, їх наслідки | | |G00-G09 (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт,| | |мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий | | |абсцес) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) швидко прогресуючі| Непридатні до військової служби з виключенням з | | |зі значними | військового обліку | | |порушеннями функцій | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової | | |порушеннями функцій | військової |служби або обмежена придатність | | | |служби в мирний | визначається індивідуально | | | | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність | | | |служби в мирний | визначається індивідуально | | | | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) за наявності | Придатні |Придатні | Придатні | | |об'єктивних даних без| | | | | |порушень функцій | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 21 |Включено: хвороби центральної нервової системи, їх наслідки G10-G37, | | |G80-G89, G91-G92 (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні | | |хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба | | |Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній (крім вегето- | | |судинної), дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, | | |гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші). | | |Виключено: вегетосудинна дистонія G90 (включено до статті 83) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) швидко або | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |повільно прогресуючі | військового обліку | | |зі значними | | | |порушеннями функцій | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) повільно | Непридатні до | Непридатність до військової | | |прогресуючі з | військової | служби | | |помірними порушеннями|служби в мирний | або обмежена придатність | | |функцій | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) повільно | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |прогресуючі з | військової | або обмежена придатність | | |незначними |служби в мирний | визначається індивідуально | | |порушеннями функцій | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 22 |Включено: епізодичні та пароксизмальні розлади G40-G47 (епілепсія та | | |епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну). | | |Виключено: транзиторні церебральні ішемічні напади G45 (включено до | | |статті 41) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) епілепсія за | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |наявності частих | військового обліку | | |епілептичних нападів | | | |або виражених | | | |психічних розладів | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) епілепсія з | Непридатні до | Непридатність до військової | | |поодинокими і рідкими| військової | служби | | |(судомними і |служби в мирний | або обмежена придатність | | |безсудомними) | час, обмежено | визначається індивідуально | | |епілептичними | придатні у | | | |нападами без | воєнний час | | | |психічних порушень | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) інші епізодичні та| Непридатні до |Придатність до військової служби| | |пароксизмальні | військової | або обмежена придатність | | |розлади з незначними |служби в мирний | визначається індивідуально | | |порушеннями функцій | час, обмежено | | | |органів і систем | придатні у | | | | | воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 23 |Включено: хвороби периферичної нервової системи G50-G75 (ураження | | |черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії, | | |усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м'язового з'єднання та | | |м'язів), M45 (дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та | | |інші) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) швидко прогресуючі| Непридатні до військової служби з виключенням з | | |зі значними | військового обліку | | |порушеннями функцій | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) з помірними | Непридатні до | Непридатність до військової | | |порушеннями функцій | військової | служби | | | |служби в мирний | або обмежена придатність | | | | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) з незначними | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |порушеннями функцій | військової | або обмежена придатність | | | |служби в мирний | визначається індивідуально | | | | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) за наявності | Придатні | Придатні | Придатні | | |об'єктивних даних без| | | | | |порушень функцій | | | | |----------+---------------------+-------------------------------------------------| |Стаття 24 |Стани після | Тимчасово непридатні. | | |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |хвороб нервової | | | |системи або | | | |хірургічного | | | |лікування | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби ока та придаткового апарату (Н00-Н59), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 25 |Включено: хвороби повік, сльозового апарату, орбіти та кон'юнктиви, | | |вади їх розвитку Н00-Н13 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) виражені | Непридатні до |Непридатні до військової служби | | |анатомічні зміни або | військової |в мирний час, обмежено придатні | | |вади положення повік,| служби | у воєнний час | | |орбіти, кон'юнктиви |з виключенням з | | | |зі значними | військового | | | |порушеннями зорових | обліку | | | |або рухових функцій | | | | |на обох очах | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |б) те саме на одному | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |оці або помірно | військової | або обмежена придатність | | |виражені на обох |служби в мирний | визначається індивідуально | | |очах; різко виражені | час, обмежено | | | |захворювання повік, | придатні у | | | |сльозових шляхів, | воєнний час | | | |орбіти, кон'юнктиви | | | | |на одному або на обох| | | | |очах | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) незначно виражені | Придатні |Придатні | Придатні | | |анатомічні зміни або | | | | | |вади положення повік,| | | | | |орбіти, кон'юнктиви, | | | | | |помірні або незначно | | | | | |виражені захворювання| | | | | |повік, сльозових | | | | | |шляхів, орбіти, | | | | | |кон'юнктиви на | | | | | |одному або обох очах | | | | | |без порушення зорових| | | | | |або рухових функцій | | | | | |очей | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 26 |Включено: хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної | | |оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної | | |оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового | | |нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші | | |хвороби ока та його придаткового апарату Н15-Н22; Н25-Н28; | | |Н30-Н36; Н43-Н45; Н46-Н48 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) різко виражені з | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |прогресуючим | військового обліку | | |зниженням зорових | | | |функцій або частими | | | |загостреннями на обох| | | |очах | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) те ж саме на | Непридатні до | Непридатність до військової | | |одному оці або | військової |служби або обмежена придатність | | |помірно виражені на |служби в мирний | визначається індивідуально | | |обох очах | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) помірно виражені, | Придатні |Придатні | Придатні | | |непрогресуючі з | | | | | |рідкими загостреннями| | | | | |на одному оці | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 27 |Включено: відшарування та розрив сітківки Н33 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) будь-якої | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |етіології на обох | військового обліку | | |очах | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) будь-якої | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |етіології на одному | обмежено придатні у воєнний час | | |оці | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 28 |Включено: усі форми глаукоми Н40-Н42 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) у розвиненій і | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |подальших стадіях на | військового обліку | | |обох очах | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) те саме на одному | Непридатні до | Непридатність до військової | | |оці | військової | служби | | | |служби в мирний | або обмежена придатність | | | | час, обмежено | визначається індивідуально | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) у початковій | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |стадії або у стадії | військової | або обмежена придатність | | |преглаукоми одного |служби в мирний | визначається індивідуально | | |або обох очей | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 29 |Включено: зорові розлади, пов'язані з хворобами м'язів ока, порушенням | | |співдружніх рухів, усі форми косоокості Н49-Н51 | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) стійкий параліч | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |рухових м'язів очного| військового обліку | | |яблука за наявності | | | |диплопії | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) те саме за | Непридатні |Непридатність до військової | | |відсутності диплопії;| до | служби або обмежена | | |співдружня косоокість| військової | придатність визначається | | |за відсутності | служби в | індивідуально | | |бінокулярного зору | мирний час, | | | | | обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 30 |Включено: порушення рефракції та акомодації Н52 (гіперметропія, міопія,| | |астигматизм, анізометропія, пресбіопія та інше) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) короткозорість або| Непридатні до військової служби з виключенням з | | |далекозорість будь- | військового обліку | | |якого ока в одному із| | | |меридіанів більше | | | |12,0 дптр або | | | |астигматизм будь- | | | |якого виду з різницею| | | |рефракції у двох | | | |головних меридіанах | | | |більше 6,0 дптр | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) короткозорість або| Непридатні до | Непридатність до військової | | |далекозорість будь- | військової | служби | | |якого ока в одному із|служби в мирний | або обмежена придатність | | |меридіанів більше | час, обмежено | визначається індивідуально | | |8,0 дптр і | придатні у | | | |до 12,0 дптр | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) короткозорість або| Непридатні до |Придатність до військової служби| | |далекозорість | військової | або обмежена придатність | | |будь-якого ока в |служби в мирний | визначається індивідуально | | |одному із меридіанів | час, обмежено | | | |більше 6,0 дптр | придатні у | | | |і до 8,0 дптр | воєнний час | | | |або астигматизм | | | | |будь-якого виду | | | | |з різницею | | | | |рефракції у двох | | | | |головних меридіанах | | | | |більше 3,0 дптр | | | | |і до 6,0 дптр | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) короткозорість або| Придатні |Придатні | Придатні | | |далекозорість | | | | | |будь-якого ока в | | | | | |одному із меридіанів | | | | | |більше 3,0 дптр | | | | | |і до 6,0 дптр | | | | | |або астигматизм | | | | | |будь-якого виду | | | | | |з різницею | | | | | |рефракції у двох | | | | | |головних меридіанах | | | | | |більше 2,0 дптр і | | | | | |до 3,0 дптр | | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |ґ) стійкий спазм, | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |парез або параліч | військової | або обмежена придатність | | |акомодації на обох |служби в мирний | визначається індивідуально | | |очах після | час, обмежено | | | |безуспішного | придатні у | | | |стаціонарного | воєнний час | | | |лікування | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |д) те саме після | Придатні |Придатні | Придатні | | |успішного | | | | | |стаціонарного | | | | | |лікування | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 31 |Включено: розлади зору та сліпота Н53-Н54 (амбліопія, диплопія, сліпота| | |та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття тощо) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) гострота зору | Непридатні до військової служби | | |одного ока нижче 0,1 | з виключенням з військового обліку | | |або його сліпота; | | | |відсутність очного | | | |яблука при гостроті | | | |зору другого ока 0,3 | | | |і нижче або гострота | | | |зору обох очей 0,2 і| | | |нижче | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) гострота зору | Непридатні до | Непридатність до військової | | |одного ока нижче 0,1 | військової | служби | | |або його сліпота; |служби в мирний | або обмежена придатність | | |відсутність очного | час, обмежено | визначається індивідуально | | |яблука при гостроті | придатні у | | | |зору другого ока 0,4 | воєнний час | | | |і вище або гострота | | | | |зору одного ока 0,3 | | | | |при гостроті зору | | | | |другого ока від 0,3 | | | | |до 0,1 | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) гострота зору | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |одного ока 0,4 при | військової | або обмежена придатність | | |гостроті зору другого|служби в мирний | визначається індивідуально | | |ока від 0,3 до 0,1 | час, обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) дихромазія, | Придатні |Придатні | Придатні | | |аномальна | | | | | |трихромазія С | | | | |----------+---------------------+-------------------------------------------------| |Стаття 32 |Стани після | Тимчасово непридатні. | | |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |хвороб ока та | | | |придаткового апарата | | | |або хірургічного | | | |лікування | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби вуха та сосковидного відростка (Н60-Н99), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 33 |Включено: хвороби | Придатні |Придатні | Придатні | | |зовнішнього вуха Н60-| | | | | |Н64 (зовнішній отит, | | | | | |перихондрит, сірчана | | | | | |пробка, набутий | | | | | |стеноз та інші) | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 34 |Включено: хвороби середнього вуха і сосковидного відростка Н65-Н75 | | |(негнійний, гнійний середній отит; запалення, закупорка слухової труби,| | |мастоїдит і споріднені стани, холестеатома, перфорація (нетравматична) | | |барабанної перетинки, гострий та хронічний мірингіт, тимпаносклероз, | | |поліп середнього вуха та інше) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) односторонній або | Непридатні до | Непридатність до військової | | |двосторонній середній| військової | служби | | |отит з поліпами, |служби в мирний | або обмежена придатність | | |грануляціями в | час, обмежено | визначається індивідуально | | |барабанній | придатні у | | | |порожнині, з | воєнний час | | | |виділенням гною, | | | | |карієсом кістки, | | | | |супроводжуваний | | | | |хронічними | | | | |захворюваннями носа | | | | |або біляносових пазух| | | | |зі стійким порушенням| | | | |носового дихання | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |б) односторонній або | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |двосторонній середній| військової | або обмежена придатність | | |отит, не |служби у мирний | визначається індивідуально | | |супроводжуваний | час, обмежено | | | |захворюваннями, | придатні у | | | |зазначеними у пункті | воєнний час | | | |"а" | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) інші залишкові | Придатні |Придатні | Придатні | | |явища хвороб | | | | | |середнього вуха та | | | | | |сосковидного | | | | | |відростка | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 35 |Включено: хвороби внутрішнього вуха, порушення вестибулярної функції | | |Н80-Н85 (отосклероз, хвороба Меньєра, вестибулярний нейроніт, | | |лабіринтит та інше) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) стійкі значно | Непридатні до військової служби в мирний час, | | |виражені | обмежено придатні у воєнний час | | |вестибулярно- | | | |вегетативні розлади, | | | |супроводжувані | | | |симптомами | | | |меньєрівського | | | |захворювання | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) нестійкі, рідко | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |рецидивуючі, помірно | військової | або обмежена придатність | | |виражені |служби в мирний | визначається індивідуально | | |вестибулярно- | час, обмежено | | | |вегетативні розлади | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) стійка чутливість | Придатні |Придатні | Придатні | | |до вестибулярних | | | | | |подразників | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 36 |Включено: кондуктивна і нейросенсорна втрата слуху Н90-Н95 (вроджена | | |глухота, ототоксична втрата слуху, оталгія, оторея, кровотеча із вуха, | | |дегенеративні і судинні хвороби вуха, хвороби слухового нерва) | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) стійка повна | Непридатні до військової служби | | |глухота на обидва | з виключенням з військового обліку | | |вуха або глухонімота | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) стійка повна | Непридатні до | Непридатність до військової | | |глухота або стійке | військової | служби | | |зниження слуху при |служби в мирний | або обмежена придатність | | |сприйнятті шепітної | час, обмежено | визначається індивідуально | | |мови на відстані до | придатні у | | | |1 м на одне вухо, при| воєнний час | | | |сприйнятті шепітної | | | | |мови на відстані до | | | | |2 м на друге вухо | | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) стійка повна | Непридатні до |Придатність до військової служби| | |глухота на одне вухо | військової | або обмежена придатність | | |при сприйнятті |служби в мирний | визначається індивідуально | | |шепітної мови на | час, обмежено | | | |відстані від 2 до 4 м| придатні у | | | |на друге вухо або | воєнний час | | | |стійке зниження слуху| | | | |при сприйнятті | | | | |шепітної мови на | | | | |відстані до 2 м на | | | | |одне вухо і на | | | | |відстані до 3 м на | | | | |друге вухо | | | |----------+---------------------+-------------------------------------------------| |Стаття 37 |Стани після | Тимчасово непридатні. | | |перенесених гострих |Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо | | |хвороб вуха та | | | |сосковидного | | | |відростка або | | | |хірургічного | | | |лікування | | |----------------------------------------------------------------------------------| | Хвороби системи кровообігу (I00-I99), їх наслідки | |----------------------------------------------------------------------------------| |Стаття 38 |Включено: некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, | | |ендокарда, клапанного апарату), легеневе серце і порушення легеневого | | |кровообігу (легенева емболія, усі форми легенево-серцевої | | |недостатності, хвороби легеневих судин), усі форми кардіоміопатії, | | |порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація (дистрофія) | | |міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, | | |наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад | | |серця I00-I09, I26-I52, що супроводжуються серцевою недостатністю | | |-----------------------------------------------------------------------| | |а) із серцевою | Непридатні до військової служби з виключенням з | | |недостатністю | військового обліку | | |II-Б - III стадії | | | |---------------------+-------------------------------------------------| | |б) із серцевою | Непридатні |Непридатність до військової | | |недостатністю | до | служби або обмежена | | |II-А стадії | військової | придатність визначається | | | | служби в | індивідуально | | | | мирний час, | | | | | обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |в) із серцевою | Непридатні |Непридатність до військової | | |недостатністю | до | служби або обмежена | | |I стадії | військової | придатність визначається | | | | служби в | індивідуально | | | | мирний час, | | | | | обмежено | | | | | придатні у | | | | | воєнний час | | | |---------------------+----------------+--------------------------------| | |г) за наявності | Придатні | Придатні | Придатні | | |об'єктивних даних без| | | | | |серцевої | | | | | |недостатності | | | | |----------+-----------------------------------------------------------------------| |Стаття 39 |Включено: хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском I10-|

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  ...  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  ...  26
« попередня сторінканаступна сторінка »