Документ z1138-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2016


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
20.07.2016 № 1195


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2016 р.
за № 1138/29268

ПОРЯДОК
присвоєння органами із сертифікації виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності реєстраційних номерів

1. Цей Порядок установлює процедуру присвоєння призначеними органами із сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначені органи) виданим ними сертифікатам відповідності на продукцію, свідоцтвам про визнання відповідності, сертифікатам на системи управління та атестатам виробництв реєстраційних номерів.

2. Реєстраційні номери сертифікатам відповідності на продукцію, свідоцтвам про визнання відповідності, сертифікатам на системи управління та атестатам виробництв присвоюють призначені органи в день прийняття ними рішення про їх видачу.

3. Реєстрація виданих призначеними органами сертифікатів відповідності на продукцію, свідоцтв про визнання відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв здійснюється в Реєстрі державної системи сертифікації.

4. Під час реєстрації сертифікатам відповідності на продукцію, сертифікатам на системи управління та атестатам виробництв присвоюються реєстраційні номери у форматі UA.P.YYY.RAANNNN-ZZ, свідоцтвам про визнання відповідності - у форматі UA.P.YYY.01.RAAFF-ZZ, де:

1) UA - умовне позначення України латинськими літерами;

2) P - умовне позначення виду документа, а саме:

1 - сертифікат відповідності на продукцію;

2 - сертифікат на систему управління;

3 - атестат виробництва;

8 - свідоцтво про визнання відповідності;

3) YYY - порядковий номер призначеного органу;

4) RAANNNN - номер сертифіката відповідності на продукцію, сертифіката на систему управління та атестата виробництва, а RAAFF - номер свідоцтва про визнання відповідності, де:

R - умовне позначення групи продукції, а саме:

0 - промислова продукція;

Х - харчова продукція;

АА - номер автоматизованого робочого місця призначеного органу;

NNNN - порядковий номер сертифіката відповідності на продукцію, сертифіката на систему управління та атестата виробництва;

FF - порядковий номер свідоцтва про визнання відповідності;

5) ZZ - останні цифри номера року видачі документа.

Кожна позиція (складова) номера розмежовується крапкою, а рік видачі - тире.

5. Порядковий номер присвоюється сертифікатам відповідності на продукцію, свідоцтвам про визнання відповідності, сертифікатам на системи управління та атестатам виробництв засобами програмного забезпечення в порядку зростання, починаючи з одиниці кожного календарного року.

6. Інформація про прийняті призначеними органами рішення, яка подається Мінекономрозвитку для включення до Реєстру державної системи сертифікації, повинна бути оформлена згідно з Вимогами до змісту інформації про прийняті органами із сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 липня 2016 року № 1195.

7. У разі виявлення призначеними органами в зареєстрованих ними в Реєстрі державної системи сертифікації сертифікатах відповідності на продукцію, свідоцтвах про визнання відповідності, сертифікатах на системи управління та атестатах виробництв технічних помилок (граматичних, арифметичних тощо) призначені органи в день їх виявлення приймають рішення про анулювання цих документів та видачу на їх заміну нових.

Виданим призначеними органами новим сертифікатам відповідності на продукцію, свідоцтвам про визнання відповідності, сертифікатам на системи управління та атестатам виробництв присвоюються нові реєстраційні номери у Реєстрі державної системи сертифікації в день прийняття відповідного рішення та згідно з вимогами цього Порядку.

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняО.П. Гіленко


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору