Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
Мінпаливенерго України; Наказ, Правила, Норми [...] від 25.07.2006258
Документ z1143-06, чинний, перша редакція — Прийняття від 25.07.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  16
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.07.2006 N 258
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2006 р.
за N 1143/13017

Про затвердження Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів

Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Положення про Міністерство палива та енергетики
України, затвердженого Указом Президента України від
14 квітня 2000 року N 598 ( 598/2000 ), з метою дотримання єдиних
положень і вимог щодо організації експлуатації електроустановок
споживачів електроенергії, виконання яких забезпечуватиме надійну,
безпечну та ефективну роботу цих електроустановок, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів (далі - Правила), що додаються. { Правила набирають чинності через 6 місяців після їх державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України }

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) у
встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України.
3. Установити, що Правила набирають чинності через 6 місяців
після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Головному державному інспектору України з енергетичного
нагляду Арбузову Є.Л. забезпечити: - організацію видання Правил, доведення їх до споживачів та
здійснення позачергової перевірки знань цих Правил; - систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.
5. З набранням чинності цих Правил уважати такими, що не
застосовуються на території України, такі нормативні документи: - "Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей", затверджені начальником Головдерженергонагляду
Міненерго СРСР 21 грудня 1984 року; - "Глава Э III.2. Электроустановки во взрывоопасных зонах
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей",
затверджена начальником Головдерженергонагляду Міненерго СРСР
10 січня 1989 року; - "Раздел Э III. Электроустановки специального назначения -
спецустановки Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей", затверджені начальником Держенергонагляду Міненерго
СРСР 12 квітня 1969 року.
6. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний
енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) унести Правила до реєстру і комп'ютерного банку
даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго та забезпечити
своєчасне внесення змін і доповнень до них у контрольні примірники
Правил.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Тітенка С.М.
Міністр І.Плачков
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.О.Романченко
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України В.Весельський
Заступник Голови Державного
комітету України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики В.П.Вівчарик
Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України А.Гриценко
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
25.07.2006 N 258
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2006 р.
за N 1143/13017

ПРАВИЛА
технічної експлуатації
електроустановок споживачів

{ Правила набирають чинності через 6 місяців після їх
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Див. п. 3
цього Наказу }

1. Загальні положення
1.1. Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів (далі - Правила) установлюють основні організаційні й
технічні вимоги до експлуатації електроустановок та
електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів. Правила
поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно,
які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм
власності та відомчої належності, а також на електроустановки
населення напругою понад 1000 В. Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які
перебувають на правах власності в населення, у частині
застосування норм випробувань та вимірювання параметрів
електрообладнання. Вимоги до експлуатації генераторів, синхронних компенсаторів,
силових кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів
будь-якої напруги, а також силових трансформаторів,
автотрансформаторів, реакторів, повітряних ліній
електропередавання та електроустановок споживачів напругою понад
150кВ установлюються відповідно до галузевого керівного документа
Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.507-2003
"Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила",
затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України
від 13.06.2003 N 296.
1.2. Правила обов'язкові для працівників, що здійснюють
експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування,
регулювання режимів електроспоживання, інспектування
електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та
організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні,
проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення,
постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику,
ремонт електроустановок споживачів.
1.3. Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що
проектуються, споруджуються, реконструюються чи модернізуються,
повинні відповідати чинним "Правилам устройства электроустановок"
(далі - ПУЭ) та іншим чинним нормативним документам (далі - НД).
Крім того, електрообладнання спеціальних електроустановок напругою
до 10 кВ повинно відповідати також ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок",
затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 21.06.2001 N 272 ( v0272203-01 ).
1.4. Технічна експлуатація електроустановок споживачів може
здійснюватись за спеціальними правилами, установленими в галузі.
Галузеві правила не повинні суперечити цим Правилам і
ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів", затверджені наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 09.01.98 N 4
( z0093-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
10.02.98 за N 93/2533.
1.5. Експлуатація побутових електроприладів в умовах
виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників
та цих Правил.
1.6. Застосування НД, які стосуються експлуатації
електроустановок споживачів, визначає Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і
теплової енергії (далі - Держенергонагляд).
2. Нормативні посилання
ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной
эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов
и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.94 N 104. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 09.01.98 N 4
( z0093-98 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
10.02.98 за N 93/2533. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001
N 272 ( v0272203-01 ). ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом
та пристроями, затверджені наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 05.06.2001 N 252 ( v0252203-01 ). ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних
засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 05.06.2001 N 253. ДНАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 15.02.2005 за N 231/10511. ДСанПіН N 198-97 Державні санітарні норми і правила при
виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ
включно, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 09.07.97 N 198 ( v0198282-97 ). ДСанПіН N 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми та правила
при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджені наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476
( z0203-03 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
13.03.2003 за N 203/7524. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37
( va037282-99 ). ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих
приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 01.12.99 N 42 ( va042282-99 ). ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих
трансформаторів. ДСТУ 3645-97 Допустимі перевищення температури та методи
випробування на нагрівання. ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних
трансформаторів. ГОСТ 8.010-99 "Методики выполнения измерений. Основные
положення". ГОСТ 9.602-89 "Сооружения подземные. Общие требования к
защите от коррозии". ГОСТ 12.1.002-84 "Электрические поля промышленной частоты.
Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля
на рабочих местах". ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие
требования". ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие
требования". ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие
требования безопасности". ГОСТ 12.2.007.8-75 "Устройства электросварочные и для
плазменной обработки. Требования безопасности". ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования
безопасности". ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные. Требования
безопасности". ГОСТ 22782.1-77 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом
взрывозащиты "Масляное заполнение оболочки". Технические
требования и методы испытаний". ГОСТ 22782.6-81 Электрооборудование взрывозащищенное с видом
взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические
требования и методы испытаний. СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних
ліній напругою до 35 кВ. Інструкція, затверджена наказом
Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2005 N 77. ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання,
затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України
від 28.08.2002 N 503. ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою
35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації, затверджена Міністерством
енергетики та елекрифікації України 27.12.95. ГКД 34.20.503-97 "Методические указания по организации
системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий
электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций
напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением
6-20 кВ", затверджені Міністерством енергетики і електрифікації
Української РСР, 22.02.89. ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій
і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та
енергетики України від 13.06.2003 N 296. ГКД 34.35.511.2002 Правила підключення електроустановок
споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження
(САВН), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики
України від 29.07.2002 N 449 ( z0667-02 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 667/6955. ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного
захисту та електроавтоматики електричних мереж 0.4-35 кВ. Правила,
затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України
05.10.95. ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного
захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики,
дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і
підстанцій 110-750 кВ. Правила, затверджені Міністерством
енергетики та електрифікації України 12.10.95. ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і
навчання з питань технічної експлуатації об'єктів
електроенергетики ( z0418-04 ), затверджене наказом Міністерства
палива та енергетики України N 248 ( v0248558-04 ) від 11.05.2004,
зареєстроване в Міністерстві юстиції 05.04.2004 за N 418/9017. ГНД 34.20.567-2003 Правила застосування системної
протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного
зниження частоти в енергосистемах, затверджені наказами
Міністерства палива та енергетики України від 01.12.2003 N 714
( z1177-03 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
18.12.2003 за N 1177/8498. ГНД 34.50.501-2003 Експлуатація стаціонарних
свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Типова інструкція,
затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від
16.12.2003 N 755 ( v0755558-03 ). РД 34.46.301-79 "Методические указания по обнаружению
повреждений в силовых трансформаторах с помощью анализа
растворенных в масле газов", затверджені Головним технічним
управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР
25.05.78. РД 34.46.302-89 "Методические указания по диагностике
развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа
газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (временные)",
затверджені Головним науково-технічним управлінням Міністерства
енергетики та електрифікації СРСР 21.12.88. ПУЭ "Правила устройств электроустановок. Шестое издание,
М: Энергоатомиздат, 1985", затверджені Міністерством енергетики та
електрифікації СРСР 04.07.84. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні,
затверджені наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи України від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за
N 1410/10009. НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі,
спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки
на підприємствах, в установах та організаціях України
( z1148-03 ), затверджене наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ),
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за
N 1148/8469. НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які
особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань
пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджений наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від
29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468. НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях,
на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України,
затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від
26.07.2005 N 343 ( z1230-05 ), зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 19.10.2005 за N 1230/11510. ВБН А.3.1-001-99 Правила прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від
0,38-110 (154) кВ, затверджені наказом Міністерства палива та
енергетики України від 20.12.99 N 348.
3. Терміни та визначення понять
Наведені нижче терміни та визначення застосовуються в таких
значеннях:
3.1. Важкодоступний простір (приміщення) - простір, у якому
через його малий розмір ускладнено виконання робіт, а природний
повітрообмін недостатній.
3.2. Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний
пристрій, електрообладнання) - електротехнічний пристрій
спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість
спалахування навколишнього вибухонебезпечного середовища внаслідок
експлуатації цього пристрою усунена.
3.3. Діюча електроустановка - електроустановка або її
дільниця, яка перебуває під робочою чи наведеною напругою або на
яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а
також повітряною лінією (далі - ПЛ), яка має перетинання з
діючою ПЛ.
3.4. Дублювання - самостійне виконання оперативним,
оперативно-виробничим працівником (дублером) професійних
обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника
з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного
тренування.
3.5. Експлуатація - стадія життєвого циклу виробу, протягом
якого реалізовується, підтримується і відновлюється його якість.
3.6. Електрична підстанція - електроустановка, призначена для
приймання, перетворення й розподілу електричної енергії.
3.7. Електричне господарство (далі - електрогосподарство) -
будівлі, споруди, устаткування, призначені для виробництва або
перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної
енергії.
3.8. Електрообладнання - пристрої, у яких виробляється,
трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається
електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях
електроустановок; усі види захисту електроустановок.
3.9. Енергослужба (енерговідділ) - структурний підрозділ
підприємства, організації, установи споживача, яка відповідно до
наданих повноважень здійснює організацію технічної експлуатації,
ремонт та безпечне обслуговування енергетичних установок, а також
якісне, безперебійне та економне енергозабезпечення.
3.10. Замкнений простір (приміщення) - простір, обмежений
поверхнями, що має люки (лази) з розмірами, які перешкоджають
вільному і швидкому проходу через них працівників і ускладнюють
природний повітрообмін.
3.11. Замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє
виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з
капітальним будівництвом, організовує проведення торгів
(тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід
будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить
розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані
послуги, приймає закінчені роботи.
3.12. Інструктаж - доведення до працівників змісту основних
вимог щодо організації безпечної роботи і правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів, аналіз допущених чи
можливих помилок на робочих місцях осіб, яких інструктують,
поглиблення знань і навичок безпечного виконання робіт та знань
правил пожежної безпеки.
3.13. Капітальний ремонт - ремонт, який здійснюють для
відновлення справності та повного чи майже повного відновлення
ресурсу виробу із заміною чи відновленням будь-яких його частин,
уключаючи базові.
3.14. Керівник споживача (далі - керівник) - посадова особа,
що здійснює загальне керівництво господарською або виробничою
діяльністю споживача.
3.15. Комплектна трансформаторна підстанція - підстанція,
складена з шаф чи блоків з умонтованими в них трансформатором та
іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною
чи підготовленою до складання.
3.16. Комплектна розподільча установка - електричне
розподільне устаткування, укомплектоване з шаф чи блоків з
умонтованим у них обладнанням, пристроями керування, контролю,
захисту, автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи
підготовленою до складання для внутрішнього або зовнішнього
установлення.
3.17. Лінія електропередавання - електрична лінія, яка
виходить за межі електростанції чи підстанції, призначена для
передавання електричної енергії на відстань.
3.18. Облік розрахунковий (комерційний) - облік кількісних і
якісних характеристик потоків енергії, які беруть за основу для
фінансових розрахунків між продавцем і покупцем енергії.
3.19. Облік технічний - облік кількісних і якісних
характеристик потоків енергії, які використовуються споживачем
енергії для своїх внутрішніх розрахунків.
3.20. Особа, відповідальна за електрогосподарство, -
електротехнічний працівник, в обов'язки якого входить безпосереднє
виконання функцій щодо організації технічної та безпечної
експлуатації електроустановок споживача, призначення якого
здійснюється наказом керівника споживача.
3.21. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання,
створений компетентним органом державної влади або органом
місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення
суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення
виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської
діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом
( 436-15 ) та іншими законами.
3.22. Поточний ремонт - ремонт, що виконується для
забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в
заміні і (або) відновленні окремих його частин.
3.23. Працівники адміністративно-технічні - керівники
споживачів, їх заступники, начальники цехів, відділів, служб,
районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери
та їхні посадові особи, на яких покладено адміністративні функції.
3.24. Працівники оперативні (чергові) - працівники, які
перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного
управління та/або оперативних перемикань.
3.25. Працівники оперативно-виробничі - виробничі працівники,
спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування
в затвердженому обсязі закріплених за ними електроустановок.
3.26. Працівники виробничі - працівники, навчені і допущені
до ремонту й обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та
пристроїв ЗДТК в електроустановках.
3.27. Працівники електротехнічні - працівники, посада або
професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, які
пройшли перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної
безпеки та охорони праці.
3.28. Працівники електротехнологічні - працівники, посада або
професія яких пов'язана з обслуговуванням технологічних процесів,
що базуються на використанні електричної енергії, або із
застосуванням електричного інструменту, переносних електричних
машин, електрозварювального устаткування тощо під час виконання
робіт, але не пов'язана з ремонтом і технічним обслуговуванням
електроустаткування.
3.29. Приймач електричної енергії (електроприймач) -
пристрій, у якому електрична енергія перетворюється на інший вид
енергії для її використання.
3.30. Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або
працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх
складових частин.
3.31. Система технічного обслуговування та ремонту -
сукупність взаємопов'язаних засобів документації технічного
обслуговування, ремонту й виконавців, необхідна для підтримання та
відновлення якості виробів, що входять у цю систему.
3.32. Споживач електричної енергії (далі - споживач) -
юридична або фізична особа - суб'єкт господарської діяльності, що
використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних
електроустановок на підставі договору.
3.33. Спеціальна підготовка - додаткове навчання працівників
електроенергетики, які мають спеціальну освіту (повну вищу, базову
вищу, професійно-технічну) для їх підготовки до виконання своїх
функціональних обов'язків.
3.34. Стажування - набуття особою практичного досвіду
виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці
підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної
роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.
3.35. Технічна експлуатація - частина експлуатації, яка
складається з транспортування, зберігання, технічного
обслуговування та ремонту виробу.
3.36. Технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція
з підтримання працездатності або справності виробу під час
використання за призначенням, зберігання і транспортування.
3.37. Уведення в експлуатацію - дія, що фіксує готовність
об'єкта, енергоустановки до використання за призначенням, яка
документально оформлена в установленому порядку.
3.38. Цикл технічного обслуговування пристроїв РЗАіТ та ПА -
період експлуатації між двома близькими профілактичними
відновленнями, під час якого в певній послідовності виконуються
встановлені види технічного обслуговування, передбачені
відповідними нормативними документами. Наступні терміни та визначення понять вживаються:
3.39. Аварійна броня електропостачання споживача - у
значенні, установленому Інструкцією про порядок складання акта
екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання
споживача, затвердженою наказом Мінпаливенерго України від
19 січня 2004 року N 26 ( z0154-04 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 року за N 154/8753.
3.40. Блок-станція, електрична мережа, електроустановка та
електропередавальна організація - у значенні, установленому
Правилами користування електричною енергією ( z0417-96 ).
3.41. Екологічна броня електропостачання споживача - у
значенні, установленому Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ).
3.42. Повірка засобів вимірювальної техніки, засіб
вимірювальної техніки та калібрування засобу вимірювальної техніки
- у значенні, установленому Законом України "Про метрологію і
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).
3.43. Оперативні перемикання, оперативне керування,
оперативне відання, перемикання складні та перемикання прості - у
значенні, установленому ГКД 34.35.507-96.
4. Скорочення
У цих Правилах вжиті такі скорочення: АБ - Акумуляторна батарея АПВ - Автоматичне повторне ввімкнення АВР - Автоматичне ввімкнення резерву АСК - Автоматизована система керування АСКЕ - Автоматизована система керування електрогосподарством АСКП - Автоматизована система керування підприємством АЧР - Автоматичне частотне розвантаження ВРУ - Відкрита розподільна установка ВЕУ - Вітрова електрична установка Д - Система охолодження трансформатора з природною
циркуляцією масла та дуття ДВСЦ ВЕ - Державний випробувальний сертифікаційний центр
вибухозахищеного та рудникового електрообладнання ДРЛ - Дугорозрядна ртутна лампа ДЦ - Система охолодження трансформатора з примусовою
циркуляцією повітря та масла ЕМК - Електромагніт керування ЗВТ - Засоби вимірювальної техніки ЗДТК - Засоби диспетчерського і технологічного керування ЗРУ - Закрита розподільна установка КЗ - Коротке замикання КЛ - Кабельна лінія КРУ - Комплектна розподільна установка (внутрішнього
розташування) КРУЕ - Комплектна розподільна установка елегазова КРУЗ - Комплектна розподільна установка (зовнішнього
розташування) КТП - Комплектна трансформаторна підстанція ЛЗР - Легкозаймиста рідина М - Система охолодження трансформатора з природним масляним
охолодженням НД - Нормативні документи НДЦ - Система охолодження трансформатора з примусовою
циркуляцією повітря та масла (направлений потік масла) НКРЕ - Національна комісія регулювання електроенергетики НЦ - Система охолодження трансформатора з направленою
циркуляцією масла в обмотках та примусовою через
повітроохолоджувач ОВБ - Оперативно-виїзна бригада ОКГТ - Волоконно-оптичний кабель, умонтований у грозозахисний
трос ОПН - Обмежувач перенапруг ПА - Протиаварійна автоматика ПБЕ - Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок (ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) ПБЕЕ - Правила безпечної експлуатації електроустановок
( z0093-98 ) ПВВЕ - Правила випробування вибухозахищеного
електрообладнання ПВВРЕ - Правила випробування вибухозахищеного та рудничного
електрообладнання ПКЕЕ - Правила користування електричною енергією ( z0417-96 ) ПЛ - Повітряна лінія електропередавання ППБ - Правила пожежної безпеки в Україні ( z1410-04 ) ПРВВ - Пристрій резервування відмови вимикачів ПУЭ - Правила устройства электроустановок РЗАіТ - Релейний захист, автоматика і телемеханіка РУ - Розподільна установка РПН - Регулювання під навантаженням САВН - Спеціальна автоматика відключення навантаження СНЗ - Спеціалізований навчальний заклад СК - Акумуляторна батарея з поверхнево-коробчастими
пластинами СН - Акумуляторна батарея з намазними пластинами ССБП - Система стандартів безпеки праці ТН - Трансформатор напруги ТОР - Система технічного обслуговування та ремонту ТС - Трансформатор струму УкрСЕПРО - Українська система сертифікації продукції Ц - Система охолодження трансформатора з направленою
циркуляцією води й масла.
5. Організація експлуатації
електроустановок
5.1. Обов'язки працівників 5.1.1. Обслуговування діючих електроустановок, проведення в
них оперативних перемикань, організацію та виконання ремонтних,
монтажних чи налагоджувальних робіт і випробувань повинні
здійснювати спеціально підготовлені та атестовані електротехнічні
працівники. У споживачів, як правило, має бути створена електротехнічна
служба (відділ, група), укомплектована необхідною кількістю
електротехнічного персоналу, залежно від класу напруги живлення,
складності та обсягу обслуговуваних електроустановок. У разі відсутності атестованого обслуговуючого персоналу
допускається визначити спеціалізовану організацію, відповідальну
за технічну експлуатацію та обслуговування електроустановок
споживача. Ця організація згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ) "Про затвердження
Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною
праці та його територіальними органами" повинна мати відповідний
дозвіл на проведення робіт в електроустановках. У цьому разі
відповідальність за технічно грамотну та безпечну експлуатацію
електрогосподарства споживача повинна визначатись договором,
укладеним між споживачем і цією організацією. За відсутності такого обслуговування експлуатація
електроустановок забороняється. 5.1.2. Власник електроустановки повинен забезпечити
організацію: - експлуатації електроустановок (електротехнічного та
електротехнологічного обладнання) згідно з вимогами цих Правил,
інших чинних НД та Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за
N 417/1442 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910
( z1399-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
18.11.2005 за N 1399/11679); - надійної роботи електроустановок і безпечного їх
обслуговування; - виконання заходів із запобігання використанню технологій і
методів роботи, що негативно впливають на навколишнє природне
середовище; - дотримання встановлених режимів споживання електричної
енергії та потужності; - виконання приписів органів державного нагляду. 5.1.3. Для безпосереднього виконання функцій щодо організації
експлуатації електроустановок керівник (роботодавець) повинен
призначити особу, відповідальну за електрогосподарство споживача
(далі - особа, відповідальна за електрогосподарство), та особу,
яка буде її заміщувати у разі відсутності. Особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка
буде її заміщати, призначають з числа спеціалістів, кваліфікація
яких відповідає вимогам Правил та які пройшли навчання з питань
технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки
та охорони праці. Після успішної перевірки знань з питань технічної
експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони
праці та присвоєння цим особам IV групи з електробезпеки для
обслуговування електроустановок напругою до 1000 В та V групи з
електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад
1000 В ці особи наказом споживача допускаються до виконання своїх
обов'язків. За наявності в споживача посади головного енергетика
обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, як
правило, покладаються на нього. Допускається виконання обов'язків
особи, відповідальної за електрогосподарство, та/або її
заступника, за сумісництвом. Організація вищого рівня споживача може призначати особу,
відповідальну за електрогосподарство, для своїх структурних
підрозділів. 5.1.4. Споживачі, у яких електрогосподарство включає тільки
ввідно-розподільний пристрій, освітлювальні установки, прилади
побутового призначення напругою до 220 В, особу, відповідальну за
електрогосподарство, можуть не призначати. Відповідальність за технічно грамотне та безпечне
користування електроустановкою за письмовою згодою територіального
підрозділу Держенергонагляду покладається на керівника споживача.
Ця особа повинна пройти навчання в СНЗ за 8-годинною програмою.
Надалі вона проходить інструктаж в енергопостачальній організації
з питань технічної та безпечної експлуатації електроустановок в
обсязі знань, що відповідає II групі з електробезпеки, про що
робиться запис у журналі інструктажу споживачів і в договорі про
користування електроенергією. За умови відсутності змін в умовах виробництва та складі
електрообладнання періодичність проведення інструктажів
установлюється один раз на два роки. Якщо під час здійснення енергетичного нагляду будуть виявлені
порушення умов експлуатації та умов електроспоживання, то
постачання електроенергії повинно бути припинене або обмежене в
установленому порядку до призначення на цьому об'єкті особи,
відповідальної за електрогосподарство, або електроустановку
необхідно передати на обслуговування спеціалізованій організації. 5.1.5. Експлуатація електроустановок з напругою понад 1000 В,
власниками яких є населення, дозволяється у разі, якщо споживач
має V групу з електробезпеки або оформив договір про надання
послуг щодо обслуговування електроустановок зі спеціалізованою
організацією або з фізичною особою. 5.1.6. Особа, відповідальна за електрогосподарство
(спеціалізована організація), повинна забезпечити: 1) розроблення і проведення організаційних і технічних
заходів, що включають: - утримання електроустановок у робочому стані та їх
експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЭ, ПБЕЕ ( z0093-98 ),
інструкцій та інших НД; - дотримання заданих електропередавальною
(електропостачальною) організацією режимів електроспоживання і
договірних умов споживання електричної енергії та потужності; - виконання заходів з підготовки електроустановок
підприємства до роботи в осінньо-зимовий період; - раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; - оптимальне споживання реактивної потужності та економічні
режими роботи компенсуючих пристроїв; - упровадження автоматизованих систем і приладів вимірювання
та обліку електричної енергії; - своєчасний і якісний ремонт електроустановок; - зменшення аварійності та травматизму; - забезпечення промислової безпеки; - підвищення надійності роботи електроустановок; - навчання і перевірку знань цих Правил, ПБЕЕ ( z0093-98 ),
ПУЭ, ПБЕ ( v0272203-01 ), Правил пожежної безпеки в Україні
( z1410-04 ), виробничих (посадових і експлуатаційних) інструкцій
та інструкцій з охорони праці для електротехнічного
(електротехнологічного) персоналу; - охорону навколишнього природного середовища (у залежності
від покладених функцій); 2) удосконалення мережі електропостачання споживача з
виділенням на резервні зовнішні живильні лінії навантажень
струмоприймачів екологічної та аварійної броні; 3) розроблення комплексу заходів, спрямованих на запобігання
травматизму, зниженню рівня промислової безпеки, загибелі тварин,
пошкодженню обладнання, можливим негативним екологічним та іншим
наслідкам у разі припинення або обмеження електропостачання,
здійсненого у встановленому порядку; 4) розслідування технологічних порушень в роботі
електроустановок та оперативне повідомлення про них
територіальному підрозділу Держенергонагляду; 5) розроблення та дотримання норм витрати палива, електричної
енергії, їх своєчасний перегляд під час удосконалення технології
виробництва та впровадження нової техніки; 6) проведення діагностування технічного стану
електроустановок; 7) проведення вимірів споживання електричної енергії та
потужності в установлений електропередавальною організацією
характерний режимний день літнього та зимового періодів і подання
в установлені терміни добових режимних графіків до
електропередавальної організації та територіального підрозділу
Держенергонагляду; 8) систематичний контроль за графіком навантаження споживача;
розроблення постійно діючих заходів з регулювання добового графіка
електричного навантаження, зниження граничних величин споживання
електричної потужності в години максимуму навантаження мережі
електропередавальної організації; 9) виконання графіка обмеження споживання електричної
енергії, потужності та аварійного відключення споживачів; розробку
заходів щодо зниження споживання електричної енергії та потужності
для забезпечення встановлених режимів електроспоживання у
відповідності до доведених графіків обмеження; 10) ведення обліку (у спеціальному журналі) щодобового
споживання електричної енергії і навантаження в години контролю
максимуму електричної потужності та надання інформації
електропередавальній організації і відповідному територіальному
підрозділу Держенергонагляду (на їх вимогу); 11) розроблення із залученням технологічних та інших
підрозділів, а також спеціалізованих інститутів і проектних
організацій перспективних планів зниження енергоємності продукції,
яка випускається, упровадження енергозберігаючих технологій,
теплоутилізаційних установок, використання вторинних
паливно-енергетичних ресурсів, запровадження прогресивних форм
економічного стимулювання; 12) облік та аналіз аварій і нещасних випадків, а також
ужиття заходів з усунення причин їх виникнення; 13) розроблення виробничих інструкцій та інструкцій з охорони
праці і пожежної безпеки для працівників енергетичної служби; 14) надання інформації на вимогу Держенергонагляду у
відповідності до нормативно-правових актів; 15) ведення документації з електрогосподарства згідно з
вимогами нормативно-правових актів; 16) розроблення інструкцій про порядок дій обслуговуючого
персоналу у разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а
також пожеж; 17) додержання вимог санітарних норм і правил щодо умов праці
на робочих місцях обслуговуючого персоналу згідно з підрозділом
5.7 цих Правил. 5.1.7. Працівник, який виявив порушення цих Правил або
помітив несправність електроустановки, колективного або
індивідуального засобу захисту, зобов'язаний повідомити про це
свого безпосереднього керівника, а за його відсутності - керівника
вищого рівня. У тих випадках, коли несправність в електроустановці
становить явну небезпеку для людей чи для самої установки, а
усунути цю несправність може працівник, який її виявив, він
повинен зробити це негайно за умови дотримання вимог правил
безпеки, а потім повідомити про цей випадок безпосереднього
керівника. 5.1.8. Керівники споживачів повинні забезпечити
безперешкодний доступ на свої об'єкти посадових осіб органів
державного нагляду та контролю, надання їм інформації і
документів, необхідних для здійснення ними своїх повноважень та
виконання виданих цими органами приписів у зазначені терміни. 5.1.9. Контроль і нагляд за виконанням вимог цих Правил,
відповідно до своїх обов'язків, здійснюють спеціалісти
енергослужби, служби охорони праці споживача та організацій вищого
рівня. 5.1.10. Державний нагляд за виконанням вимог цих Правил
відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР )
та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929
( 929-96-п ), із змінами та доповненнями, здійснюють
Держенергонагляд, а також відповідно до своїх функціональних
обов'язків інші вповноважені організації.
5.2. Вимоги до працівників і їх підготовка 5.2.1. Обслуговування електроустановок споживачів, у тому
числі виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і
оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати
спеціально підготовлені електротехнічні працівники, а саме:
керівники і фахівці, оперативні, виробничі та оперативно-виробничі
працівники. 5.2.2. Обслуговування установок електротехнологічних процесів
(електрозварювання, електролізу, електротермії тощо)
вантажопідіймальних механізмів, ручних електричних машин,
переносних та пересувних струмоприймачів, складного
енергонасиченого виробничо-технологічного обладнання, під час
роботи якого необхідно постійно проводити технічний нагляд, зміну,
коригування ведення технологічних режимів за допомогою штатних
засобів регулювання електроапаратури, електроприводів, повинні
здійснювати спеціально підготовлені електротехнологічні
працівники, які мають навички та знання для безпечного виконання
робіт з технічного обслуговування закріпленої за ними установки. 5.2.3. Перелік посад та професій електротехнічних та
електротехнологічних працівників, яким необхідно мати відповідну
групу з електробезпеки, затверджує роботодавець. 5.2.4. Електротехнологічні працівники виробничих цехів і
дільниць, які здійснюють експлуатацію електротехнологічних
установок, повинні мати групу з електробезпеки II і вище. Керівники структурних підрозділів, яким безпосередньо
підпорядковані електротехнологічні працівники, повинні мати групу
з електробезпеки не нижчу, ніж у підлеглих працівників. Вони
повинні здійснювати технічне керівництво цими працівниками і
контроль за їхньою роботою. 5.2.5. Працівники, які обслуговують електроустановки
споживачів або технологічні процеси, які базуються на використанні
електричної енергії, повинні мати вік понад 18 років. При прийнятті на роботу, а також періодично стан здоров'я
працівників повинен засвідчуватися медичним оглядом. 5.2.6. Роботодавець відповідно до ГНД 34.12.102-2004
( z0418-04 ) та ДНАОП 0.00-4.12-05 ( z0231-05 ) з урахуванням
місцевих умов та складу енергетичного обладнання повинен
затвердити положення про навчання з питань технічної експлуатації
електроустановок, охорони праці та про перевірку знань з цих
питань. Навчання з технічної експлуатації електроустановок включає
такі форми роботи з працівниками, що обслуговують електричні
установки: проведення самого навчання з питань технічної
експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки, перевірку
знань з цих питань, а також інструктажі, стажування, дублювання,
проведення аварійних тренувань та допуск до роботи. 5.2.7. Для виконання роботи в електроустановках, розміщених у
вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах, працівник повинен
пройти спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного
мінімуму відповідно до НАПБ Б.02.005-2003 ( z1148-03 ). Порядок
організації навчання визначається НАПБ Б 06.001-2003 ( z1147-03 ).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  16
наступна сторінка »