Документ z1145-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2015, підстава - z1032-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2014  № 1550/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2014 р.
за № 1145/25922

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1594/5 від 26.08.2015}

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1967/5

Відповідно до Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1967/5 «Про затвердження Порядку передачі інформації про відкриті виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 4/22536 (далі - наказ), таку зміну:

у заголовку та тексті наказу слово «відкриті» виключити.

2. Внести до Порядку передачі інформації про відкриті виконавчі провадження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1967/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 4/22536 (далі - Порядок), такі зміни:

1) у заголовку слово «відкриті» виключити;

2) у розділі І:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок визначає процедуру передачі з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про відкриття та завершення виконавчих проваджень (далі - інформація).»;

у пункті 1.5 слова «ідентифікації державного реєстратора та» виключити;

3) у розділі ІІ:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Передача інформації, внесеної до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень протягом робочого дня, з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня.»;

у пункті 2.2:

абзац перший та підпункт 2.2.1 викласти в такій редакції:

«2.2. З Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців передається така інформація:

2.2.1. Для юридичної особи - боржника - повне найменування, код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України та її місцезнаходження;

для фізичної особи - підприємця-боржника - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та його місце проживання.»;

у підпункті 2.2.2:

слово «відкриті» виключити;

після слів «виконавчого провадження» доповнити підпункт словами «та дата завершення виконавчого провадження»;

пункт 2.3 виключити.

3. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.), державному підприємству «Інформаційно-ресурсний центр» (Личов О.В.) забезпечити підготовку протоколів, передбачених пунктом 1.7 розділу І Порядку, з урахуванням вимог цього наказу та подання їх до Міністерства юстиції України для затвердження.

4. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Богданов Л.В.) до набрання чинності пунктами 1 і 2 цього наказу забезпечити:

доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень з урахуванням вимог цього наказу;

передачу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про виконавчі провадження, які є незавершеними до дати набрання чинності пунктами 1 і 2 цього наказу.

5. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г.В.) до набрання чинності пунктами 1 і 2 цього наказу забезпечити:

доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Личов О.В.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу;

включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про виконавчі провадження, переданої державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України відповідно до пункту 4 цього наказу.

6. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 і 2 цього наказу, що набирають чинності одночасно із Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної
служби України

Голова Державної виконавчої
служби УкраїниГ. Онищенко


Д.А. Сторожуквгору