Про затвердження інструкцій про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в [...]
Держмитслужба України, Мінтрансзв'язку України; Наказ, Інструкція, Перелік від 18.09.20081019/1143
Документ z1157-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2008
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.09.2008 N 1019/1143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2008 р.
за N 1157/15848

Про затвердження інструкцій про взаємодію посадових
осіб митних органів, що здійснюють митні процедури
в міжнародному залізничному сполученні,
і працівників залізниць України

Відповідно до статей 40, 41, 113 Митного кодексу України
( 92-15 ), Закону України "Про приєднання України до Протоколу від
3 червня 1999 року, що стосується змін Конвенції про міжнародні
залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року"
( 3091-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003
N 1989 ( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через державний кордон
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.93 N 246
( 246-93-п ) "Про угоди щодо міжнародного залізничного вантажного
та пасажирського сполучення", постанови Кабінету Міністрів України
від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ) "Про затвердження Статуту
залізниць України" (зі змінами), з метою прискорення здійснення
митних процедур, удосконалення порядку й умов переміщення через
митний кордон України товарів (вантажів) залізничними вантажними
поїздами, багажу та вантажобагажу в багажних вагонах, а також для
регламентації взаємодії митних органів і залізниць України
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити: Інструкцію про взаємодію посадових осіб митних органів, що
здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними
залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України
(додається); Інструкцію про взаємодію посадових осіб митних органів, що
здійснюють митні процедури з багажем і вантажобагажем,
переміщуваними в багажних вагонах, і працівників залізниць України
(додається) ( z1158-08 ).
2. Начальникам регіональних митниць, митниць, Державній
адміністрації залізничного транспорту України (Мельничук В.О.):
2.1. У тримісячний строк з дня офіційного опублікування цього
наказу забезпечити приведення у відповідність до зазначених
інструкцій існуючі інструкції (технологічні схеми) про взаємодію
посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з
товарами (вантажами), що перевозяться залізничним транспортом, і
працівників залізниць України з урахуванням особливостей режимів
функціонування пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний
кордон України для залізничного сполучення і станцій.
2.2. Ознайомити посадових осіб підпорядкованих митних органів
і працівників залізниць з вимогами інструкцій та забезпечити їх
виконання.
3. Департаменту митного контролю в пунктах пропуску
(Сербайло А.І.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) Державної
митної служби України забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 45 днів
після його офіційного опублікування.
5. Уважати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства транспорту України та Державної митної
служби України від 10.11.98 N 442/696 ( z0162-99 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок дій митниць та залізниць
України при переміщенні через митний кордон України багажу та
вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних
поїздів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.03.99
за N 162/3455; наказ Державної митної служби України та Міністерства
транспорту України від 30.03.2001 N 231/174 ( z0360-01 ) "Про
затвердження Порядку взаємодії митниць і залізниць України при
переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у
вантажних залізничних поїздах", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 19.04.2001 за N 360/5551 (зі змінами).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Федорова О.О. і заступника
Міністра транспорту та зв'язку України Урбанського І.А.
Голова Державної митної
служби України В.І.Хорошковський
Міністр транспорту
та зв'язку України Й.В.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України
18.09.2008 N 1019/1143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2008 р.
за N 1157/15848

ІНСТРУКЦІЯ
про взаємодію посадових осіб митних органів,
що здійснюють митні процедури з товарами
(вантажами), переміщуваними залізничними
вантажними поїздами, і працівників
залізниць України

1. Загальні положення
1.1. Цю Інструкцію розроблено з метою узгодження дій
посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з
товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними
поїздами, і працівників залізниць України, визначення їх прав,
функціональних обов'язків і відповідальності.
1.2. Дія Інструкції поширюється на всіх фізичних і юридичних
осіб незалежно від форм власності, місцезнаходження (місця
проживання), які переміщують через митний кордон України товари
(вантажі) у залізничних вантажних поїздах (вагонах, контейнерах).
1.3. Дія Інструкції не поширюється на військові залізничні
транспортні засоби, військову техніку, товари (вантажі), що
перевозяться підприємствами спецзв'язку.
1.4. Терміни вживаються в цій Інструкції в таких значеннях: акт загальної форми - документ, що засвідчує факт затримки
вагонів та її причину; акт проведення митного огляду товарів - документ, складений
за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної
митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі
змінами); акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у
потрібних для здійснення митного контролю документах, про
пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування - документ,
форму якого затверджено наказом Державної митної служби України
від 18.11.2002 N 630 ( z0932-02 ) "Про затвердження форми акта про
невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для
здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи
їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 29.11.2002 за N 932/7220 (зі змінами); вагонна відправка - пред'явлений за однією залізничною
накладною товар (вантаж), для перевезення якого використовується
окремий вагон; вантажовідправник - зазначена в перевізних документах
юридична чи фізична особа, яка довіряє товар (вантаж) залізниці
для його перевезення; вантажоодержувач - зазначена в перевізних документах юридична
чи фізична особа, яка отримує товар (вантаж); документ контролю за доставкою (далі - ДКД) - документ, що
використовується для контролю за доставкою товарів (вантажів) і
транспортних засобів від митниці відправлення в митницю
призначення; досильна дорожня відомість - документ, складений за формою,
наведеною в додатках 12.3 і 12.4 до Угоди про міжнародне
залізничне вантажне сполучення (СМГС) ( 998_011 ) (далі - УМВС); дрібна відправка - пред'явлена за однією залізничною
накладною партія товару (вантажу), максимальні вагу й обсяг якої
встановлено частиною третьою параграфа 1 статті 8 УМВС ( 998_011 )
і для перевезення якої не потрібне надання окремого вагона
(контейнера); засоби ідентифікації - одноразові номерні
запірно-пломбувальні пристрої, пломби, печатки, голографічні
мітки, нанесені цифрові, літерні чи інші маркування; картка відмови в прийнятті митної декларації, митному
оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний
кордон України (далі - Картка відмови) - документ, складений за
формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення й використання
Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні
чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон
України, затвердженого наказом Державної митної служби України від
12.12.2005 N 1227 ( z1562-05 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 26.12.2005 за N 1562/11842 (зі змінами); комерційний акт - документ, складений за формою, наведеною в
додатку 16 до УМВС ( 998_011 ) або в інших міжнародних договорах з
питань вантажних перевезень залізничним транспортом; маршрут - поїзд установленої маси й довжини, склад якого
сформовано вантажовідправником або залізницею відповідно до Правил
технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 ( z0050-97 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за
N 50/1854 (зі змінами), і плану формування поїздів; маршрутна відправка - партія товару (вантажу), який
переміщується за однією накладною в кількості, що відповідає
ваговій нормі та довжині, установленим для маршруту; місце загального користування - критий чи відкритий склад, а
також ділянка, спеціально виділена на території станції,
закріплена за залізницею й використовувана для здійснення операцій
з навантаження, вивантаження, перевантаження, сортування та
зберігання товарів (вантажів); несупроводжуваний багаж - товар (вантаж), що належить
громадянам і переміщується через митний кордон України окремо від
цих громадян або вповноважених ними осіб з оформленням багажних
документів; переадресування - зміна вантажоодержувача або станції
призначення; перевізні документи - накладна та інші залізничні документи,
що супроводжують вантаж; передатна відомість - документ, який засвідчує факт передання
товару (вантажу) однією залізницею іншій і складений за формою,
наведеною в додатку 36 до Службової інструкції до УМВС ( 998_226 )
(зі змінами) (Організація співпраці залізниць, Варшава, 01.07.90); товар (вантаж) - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні
цінності, культурні цінності), а також транспортні засоби, за
винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для
перевезення товарів (вантажів) через митний кордон України; товаросупровідні документи - документи (рахунок-фактура,
інвойс, специфікація та інші визначені для здійснення митного
контролю документи), що долучаються до перевізних документів,
містять дані про товар (вантаж) і на підставі яких здійснюються
облік, прийняття, передання товару (вантажу) та взаємні розрахунки
між вантажовідправником і вантажоодержувачем чи експедитором. Інші терміни використовуються в цій Інструкції в значеннях,
установлених Митним кодексом України ( 92-15 ), Законом України
"Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ), Порядком здійснення
митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і
товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний
кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
24.12.2003 N 1989 ( 1989-2003-п ), іншими нормативно-правовими
актами України.
1.5. Посадова особа митниці призначення визначає на підставі
поданих працівником залізниці документів обов'язкові види
контролю, яким підлягають товари (вантажі), і послідовність їх
проведення згідно з Митним кодексом України ( 92-15 ) і
постановами Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 N 1569
( 1569-2002-п ) "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору
у пунктах пропуску через державний кордон", від 24.12.2003 N 1989
( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через державний кордон
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі
змінами) та від 13.04.2005 N 269 ( 269-2005-п ) "Про здійснення
попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску
через державний кордон України" (зі змінами).
2. Умови перевезення товарів (вантажів) під митним контролем
2.1. Перевезення товарів (вантажів), що перебувають під
митним контролем, здійснюються залізницями відповідно до угод про
перевезення товарів (вантажів) у міжнародному сполученні, наказу
Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 )
"Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 861/5082 (далі - Правила), та інших нормативно-правових актів.
2.2. Залізниці зобов'язані доставити від станції відправлення
(митниці відправлення) на станцію призначення (митницю
призначення) товари (вантажі) без будь-яких змін упаковки або
стану з непошкодженими засобами ідентифікації, а також ДКД,
перевізні й супровідні документи на ці товари (вантажі).
2.3. На прикордонній передавальній станції перевізні
документи в опечатаному працівником цієї станції пакеті діаметром
не більше ніж 95 мм (для можливості пересилання його пневматичною
поштою) передаються машиністові локомотива. Допускається також
передання документів у спеціальних сейф-пакетах або в іншій
упаковці, яка унеможливлює підміну документів без залишення
видимих слідів. Порядок передання машиністові локомотива перевізних
документів встановлюється технологічним процесом роботи станції,
погодженим з митним органом.
2.4. Залізниці здійснюють перевезення товарів (вантажів) як
прохідним, так і внутрішнім митним транзитом.
2.5. Залізниця, як перевізник, бере участь у переміщенні
вантажів (товарів) і несе відповідальність відповідно до
законодавства України за їх збереження від моменту прийняття до
перевезення й до моменту видачі одержувачеві або передання згідно
з угодами про перевезення товарів (вантажів) у міжнародному
сполученні та Правилами ( z0861-00 ) іншому підприємству, а також
за доставку зі станції відправлення (митниці відправлення) на
станцію призначення (у митницю призначення).
2.6. Товари (вантажі), за винятком товарів (вантажів),
перевезення яких згідно з Правилами ( z0861-00 ) допускається без
накладення засобів ідентифікації, переміщуються між митницями під
митним контролем з накладенням засобів ідентифікації у критих
вагонах (крім відкритого рухомого складу), контейнерах, ящиках,
мішках, тюках, іншій упаковці, облаштованих таким чином, щоб ці
товари (вантажі) не можна було вилучити з опломбованого вантажного
місця або помістити в нього без видимих слідів розкриття чи
пошкодження засобів ідентифікації, без слідів недостачі чи
пошкодження товару (вантажу) на відкритому рухомому складі. Допускається переміщення товару (вантажу) під забезпеченнями
митних органів інших країн. Такі забезпечення, зокрема пломби,
визнаються митними органами України за умови їх відповідності
вимогам, що висуваються до митних забезпечень, які
використовуються митними органами України.
2.7. При перевезенні товарів (вантажів) у несупроводжуваному
багажі в розділі "Зобов'язання" Повідомлення про транзитне
переміщення, форму якого наведено в додатку 1 до Порядку
здійснення контролю за доставкою в митниці призначення
переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів,
затвердженого наказом Державної митної служби України від
13.10.2005 N 969 ( z1393-05 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.11.2005 за N 1393/11673 (зі змінами),
проставляється календарний штемпель станції відправлення.
2.8. Випадки складання кількох вантажних митних декларацій
( za140-07, 910а-2007-п ) (далі - ВМД) на одну партію товарів та
однієї ВМД на кілька партій товару регламентовано пунктом 9
розділу I Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України
від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами).
2.9. Митниця відправлення обов'язково встановлює строк
доставки товарів (вантажів) у митницю призначення відповідно до
вимог Положення про порядок здійснення контролю за доставкою
вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за
N 42/3335 (зі змінами), та пункту 41 Статуту залізниць України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98
N 457 ( 457-98-п ), з урахуванням виду транспорту, що
використовується для такого перевезення, та інших умов
перевезення. Строк доставки обчислюється з 24-ї години дати
прийняття товару (вантажу) до перевезення. Виконання (невиконання)
залізницею зобов'язання про доставку товару (вантажу) у митницю
призначення визначається за датою, зазначеною у відбитку
календарного штемпеля відповідної станції, проставленого на
накладній, ДКД (ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) - у разі наявності).
2.10. В окремих випадках, коли товар (вантаж) не може бути
доставлений у митницю призначення в строк, установлений митницею
відправлення, унаслідок дії надзвичайних або невідворотних
обставин чи подій, що перешкоджають рухові вагона, цей строк може
бути продовжений на час дії таких обставин чи подій митницею, у
зоні діяльності якої трапилися такі події.
2.11. У випадках, зазначених у пункті 2.10 цієї Інструкції,
працівниками залізниці протягом доби складається в трьох
примірниках акт загальної форми із зазначенням у ньому дати, часу,
причини затримки доставки товару (вантажу) у митницю призначення.
Один примірник цього акта разом із заявою працівника залізниці про
продовження строку доставки подається найближчій митниці.
2.12. У разі дії надзвичайних або невідворотних обставин чи
подій працівник залізниці звертається до підрозділу митниці, у
зоні діяльності якого відбулися такі події чи обставини, з
письмовою заявою про продовження строку доставки товарів
(вантажів).
2.13. Митниця, до якої звернувся працівник залізниці,
продовжує строк доставки товарів (вантажів) у митницю призначення
відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за
доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за
N 42/3335 (зі змінами), і статті 14 УМВС ( 998_011 ).
2.14. Після прибуття товару (вантажу) на станцію призначення
у відповідних графах усіх примірників накладних проставляється
відбиток календарного штемпеля, що є підтвердженням надходження
товару (вантажу) на станцію призначення.
2.15. Товари (вантажі), що прибувають на станцію призначення
й перебувають під митним контролем, розміщуються в зонах митного
контролю, які створюються на коліях загального користування й у
яких товари (вантажі) перебувають під охороною залізниці, або, з
дозволу митного органу, - в інших місцях чи під'їзних коліях,
визначених як зони митного контролю згідно з Митним кодексом
України ( 92-15 ) і Порядком створення зон митного контролю та їх
функціонування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) (зі змінами).
2.16. Працівники залізниць не мають права видавати товари
(вантажі), що перебувають під митним контролем, виконувати з ними
будь-які операції (навантаження, вивантаження, перевантаження,
усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування,
перепакування або зміну ідентифікаційних знаків чи маркування,
нанесених на упаковку) без дозволу митниці.
2.17. За втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають
під митним контролем, несе відповідальність залізниця в особі
начальника дирекції залізничних перевезень.
3. Порядок взаємодії посадових осіб митниці з працівниками
залізниці при проведенні митного контролю та митного оформлення
товарів (вантажів), що ввозяться на митну територію України
3.1. Митний контроль і митне оформлення товарів (вантажів)
починаються з моменту прийняття посадовою особою митниці
відправлення повідомлення прикордонної передавальної станції про
перетин митного кордону поїздом, яким ці товари (вантажі)
увозяться на митну територію України, та одержання від працівника
залізниці передатної відомості, перевізних і товаросупровідних
документів.
3.2. У пунктах пропуску для залізничного сполучення
контрольні операції посадовими особами, які здійснюють контроль
осіб, товарів і транспортних засобів, проводяться не більше часу
стоянки транспортного засобу, визначеного розкладом руху поїздів і
технологічними процесами роботи прикордонних передавальних
станцій. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності
достатніх підстав уважати, що особи, товари й транспортні засоби
переміщуються через державний кордон України з порушенням норм
законодавства України про державний кордон України, митних правил,
інших норм законодавства, а також у разі затримання цих осіб,
товарів і транспортних засобів унаслідок виявлених порушень.
3.3. Працівники прикордонної передавальної станції й посадові
особи митниці відправлення в порядку й у строки, установлені
технологічним процесом роботи цієї станції, погодженим з цією
митницею, проводять перевірку відповідності кількості й номерів
вагонів, що прибули з-за кордону, даним, зазначеним у перевізних і
товаросупровідних документах, цілісності засобів ідентифікації
інших країн, збереження товарів (вантажів) на відкритому рухомому
складі тощо. Про всі виявлені такою перевіркою невідповідності
працівники прикордонної передавальної станції складають акт
загальної форми, а у випадках, передбачених Правилами ( z0861-00 )
та міжнародними угодами, - комерційний акт і акт про
невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для
здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи
їх упаковки або маркування. Акти підписуються працівниками
залізниці та посадовими особами митниці, які проводили перевірку,
із зазначенням їх прізвищ і поставленням підписів. Примірники цих
актів долучаються працівником залізниці до перевізних документів і
направляються до митниці призначення.
3.4. Посадова особа митниці відправлення перевіряє подані
працівником прикордонної передавальної станції документи на
відповідність даних, зазначених у них, даним, наведеним у
передатній відомості, відповідність засобів ідентифікації даним,
зазначеним у документах, комплектність товаросупровідних
документів і приймає одне з таких рішень про: здійснення митного оформлення товарів (вантажів); направлення товарів (вантажів) на митну територію України у
митницю призначення під митним контролем; повернення товарів (вантажів) за межі митного кордону (у тому
числі за заявою вантажовласника або вантажоперевізника); неможливість пропуску товарів (вантажів) на митну територію
України.
3.5. У разі прийняття рішення про повернення товарів
(вантажів) за кордон посадова особа митниці відправлення вчиняє
запис "Підлягає поверненню" у передатній відомості й у накладній
під найменуванням товару (вантажу), зазначає підстави для
повернення та оформлює Картку відмови; запис завіряється підписом
і відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи. У
разі повернення товарів (вантажів) з технічних чи комерційних
причин, а також у випадках, зазначених у статті 21 УМВС
( 998_011 ), до перевізних документів додається акт загальної
форми.
3.6. На прохання вантажоодержувача митне оформлення товарів
(вантажів) у повному обсязі може здійснюватися безпосередньо в
митниці відправлення в порядку, установленому в главі 4 Положення
про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці
призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (зі змінами).
3.7. У разі прийняття рішення про неможливість пропуску
товарів (вантажів) на митну територію Україну посадова особа
митниці відправлення вчиняє запис "Пропуск заборонено" у накладній
під найменуванням товару (вантажу) і оформлює Картку відмови, у
якій зазначає підстави для прийняття такого рішення; запис
завіряється підписом і відбитком особистої номерної печатки цієї
посадової особи. Такі товари (вантажі) перебувають під митним
контролем та під охороною залізниці до їх вивезення за межі митної
території України. У разі відсутності технічних і технологічних
можливостей вивезти такі товари (вантажі), як правило, протягом
доби, залізниця надає митниці відправлення письмове підтвердження
цього.
3.8. У разі прийняття рішення про направлення товарів
(вантажів) у митницю призначення під митним контролем посадова
особа митниці відправлення здійснює митне оформлення цих товарів
(вантажів) відповідно до вимог глави 4 Положення про порядок
здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення,
затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.98
N 771 ( z0042-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.01.99 за N 42/3335 (зі змінами), і цієї Інструкції. На всіх перевізних, товаросупровідних документах і ДКД
посадова особа митниці відправлення проставляє підпис і відбиток
штампа "Під митним контролем". У разі надходження товарів (вантажів) із-за меж митної
території України в річковий або морський порт і перевантаження їх
на прикордонній передавальній станції перевізні документи для
подальшого перевезення залізничним транспортом оформлюються цією
станцією, портом або терміналом залежно від того, ким проводилося
перевантаження. Товар (вантаж) перебуває під митним контролем і
охороною залізниці, терміналу або порту. При надходженні товарів (вантажів) із-за меж митної території
України у вагонах колії 1435 мм здійснюється в разі потреби
перевантаження цих товарів (вантажів) у вагони колії 1520 мм і
переоформлення перевізних документів на станціях дії транспортного
права Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)
( 994_291 ) на ділянках залізничних колій 1435 мм. Після прийняття залізницею товарів (вантажів) до перевезення
під митним контролем працівник прикордонної передавальної станції
проставляє на перевізних документах і ДКД календарний штемпель.
3.9. У разі виявлення порушення митних правил посадова особа
митниці, яка виявила це порушення, складає протокол про порушення
митних правил відповідно до вимог наказу Державної митної служби
України від 21.04.2003 N 261 ( z0348-03 ) "Про затвердження форм
процесуальних документів у справах про порушення митних правил",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за
N 348/7669. Документи на товар (вантаж), а в передбачених законодавством
України випадках і товар (вантаж), вилучаються за протоколом про
порушення митних правил або протоколом про вилучення товарів
(вантажів) і документів відповідно до наказу Державної митної
служби України від 21.04.2003 N 261 ( z0348-03 ) "Про затвердження
форм процесуальних документів у справах про порушення митних
правил", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2003
за N 348/7669. Примірник протоколу або його копія залишається на
станції, на якій було здійснене вилучення.
3.10. Вагони (контейнери) з товаром (вантажем), що прибули на
станцію призначення й перебувають під митним контролем,
розміщуються на цій станції та перебувають під охороною залізниці. Про прибуття товару (вантажу) працівник цієї станції
повідомляє митницю призначення та вантажоодержувача з дотриманням
строків, установлених митним законодавством. Працівник станції призначення, на якій розташовано підрозділ
митниці призначення, повідомляє цей підрозділ шляхом передання
йому ДКД, перевізних і товаросупровідних документів на товар
(вантаж). Цей факт реєструється працівником залізниці в
спеціальному журналі залізничної станції з обов'язковим
зазначенням дати й часу. За відсутності на станції призначення такого підрозділу
митниця призначення та станція узгоджують окремий порядок
повідомлення й передання документів з урахуванням місцевих умов,
який відображається в Технологічному процесі роботи цієї станції.
3.11. Допускається за умови наявності договору про
експлуатацію залізничної під'їзної колії або договору про подачу
та забирання вагонів (додатки 1 і 2 до Правил обслуговування
залізничних під'їзних колій ( z0875-00 ), затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 )
і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 875/5096) (зі змінами) подача вагонів (контейнерів) з товарами
(вантажами) на під'їзні колії без проставлення на перевізних
документах підпису й відбитків особистої номерної печатки
посадової особи митниці призначення. Охорона вагонів з товарами
(вантажами) здійснюється відповідно до пункту 4.6 розділу 4 Правил
обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 875/5096 (зі змінами).
3.12. Посадова особа митниці призначення після отримання
документів від працівника станції призначення, або
вантажоодержувача, або вповноваженої ним особи проставляє відбитки
штампа "Під митним контролем" у встановленому порядку. Сплата єдиного збору проводиться відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 24.10.2002 N 1569 ( 1569-2002-п )
"Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах
пропуску через державний кордон".
3.13. Забороняється вивантаження та видача товарів
(вантажів), зазначених у пунктах 3.10 і 3.11 цього розділу, до
закінчення митного оформлення. У разі неможливості здійснити декларування товару (вантажу) в
обраний митний режим протягом часу, встановленого Митним кодексом
України ( 92-15 ), вантажоодержувач може розмістити товар (вантаж)
на складі згідно з вимогами Положення про склади тимчасового
зберігання, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382 (зі змінами), і Порядку
роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 05.12.2003 N 835 ( z1186-03 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за
N 1186/8507. З метою вивільнення вагонів (контейнерів) іноземних держав
дозволяється перевантажувати товар (вантаж), що перебуває під
митним контролем, у вагони (контейнери) Укрзалізниці під контролем
митниці, у зоні діяльності якої відбувається перевантаження, за
наявності письмової заяви начальника станції або
вантажоодержувача, на якій накладається відповідна резолюція
начальника цієї митниці або його заступника. При перевантаженні
товарів (вантажів) з вагонів колії 1435 мм у вагони колії 1520 мм
допускається їх вивантаження та тимчасове розміщення у зонах
митного контролю, створених на перевантажувальних площадках
(ангарах, рампах) пунктів пропуску (пунктів контролю).
Перевантаження несупроводжуваного багажу здійснюється в
присутності його власника чи вповноваженої ним особи або
працівника залізниці, а у випадках, визначених законодавством, -
за їх відсутності. Рішення про перевантаження або тимчасове
розміщення приймається митним органом, як правило, протягом доби. У разі відмови вантажоодержувача отримати товар (вантаж)
питання подальшого розміщення цього товару (вантажу) вирішується
відповідно до законодавства.
3.14. Після проведення митного оформлення товарів (вантажів)
перевізні документи з відповідними відмітками, підписом і
відбитком особистої номерної печатки посадової особи митниці
призначення повертаються на станцію призначення та є підставою для
оформлення працівниками залізниці відповідних документів та видачі
товарів (вантажів) вантажоодержувачу. У разі митного оформлення товарів (вантажів), що регулярно
ввозяться на митну територію України, з використанням періодичної
митної декларації (далі - ПМД) згідно з Порядком та умовами
подання періодичної митної декларації, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1985 ( 1985-2002-п )
(зі змінами), підставою для видачі товару (вантажу)
вантажоодержувачеві є подані працівником залізниці станції
призначення аркуш ПМД з позначенням "3/8", у графі D/J якої
проставлено відбиток штампа "Під митним контролем", і перевізні
документи з відповідними відмітками, проставленими згідно з
вимогами абзацу першого цього пункту.
4. Порядок взаємодії посадових осіб митниці з працівниками
залізниці при проведенні митного контролю та митного оформлення
товарів (вантажів), що вивозяться за межі митної території України
4.1. Для здійснення митного оформлення товарів (вантажів), що
вивозяться за межі митної території України, декларант повинен
подати митниці відправлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ),
заповнену відповідно до обраного митного режиму, із зазначенням у
відповідних графах реквізитів накладної, номера вагона
(контейнера) і ваги товару (вантажу). Якщо до моменту митного
оформлення номер накладної або номер вагона при контейнерних
перевезеннях невідомий, то в графі 18 вчиняється запис
"залізничний транспорт". Для митного оформлення товарів, що регулярно вивозяться за
межі митної території України, може використовуватися загальна ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) відповідно до Порядку проведення митного
оформлення товарів, що вивозяться залізничним транспортом, з
використанням загальної вантажної митної декларації, затвердженого
наказом Державної митної служби України від 02.06.2003 N 380
( z0590-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.07.2003 за N 590/7911 (зі змінами), або ПМД згідно з Порядком
та умовами подання періодичної митної декларації, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1985
( 1985-2002-п ) (зі змінами). У разі перевантаження контейнера з товарами (вантажами) в
інший вагон (на іншу платформу) працівники станції викреслюють
номер вагона (платформи) в накладній і зазначають номер вагона
(платформи), у який (яку) перевантажено цей контейнер. Унесені
зміни завіряються підписом працівника станції та проставленням
календарного штемпеля, на якій здійснювалося перевантаження. Після
прибуття такого контейнера з товарами (вантажами) на прикордонну
передавальну станцію посадові особи митниці призначення здійснюють
митний контроль товарів (вантажів), під час якого перевіряють
відповідність номера вагона (платформи), зазначеного в графі 18
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (у разі наявності), номеру вагона
(платформи), викресленому в накладній. У разі ідентичності номерів
вагона (платформи) контейнер з товарами (вантажами) пропускається
за межі митної території України відповідно до заявленого митного
режиму. Після пропуску контейнера з товаром (вантажем) за межі
митної території України, під час унесення інформації до Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, посадовою
особою митниці призначення також вноситься номер вагона
(платформи), яким (якою) контейнер з товаром (вантажем) вивезено
за межі митної території України.
4.2. Посадові особи митниці відправлення проводять митне
оформлення товарів (вантажів) у повному обсязі. Наявність відбитка
особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення на
всіх аркушах ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) є дозволом на
переміщення товарів (вантажів) у митницю призначення. Завершення
митного оформлення засвідчується підписом і відбитком особистої
номерної печатки й штампа "Під митним контролем" посадової особи
митниці відправлення в графі 26 "Відмітки митниці" накладних УМВС
або ЦІМ/УМВС і графі 26 "Відмітки митниці" примірників дорожньої
відомості, призначених для станції відправлення, або в графі 9
"Позначки митниці" накладної ЦІМ і корінця накладної, призначеного
для станції відправлення. У графі 23 накладної УМВС або в графі 9
накладних ЦІМ або ЦІМ/УМВС відправник наводить відомості про
супровідні документи, що перевозяться разом з товаром (вантажем),
і зазначає номер ВМД. У разі оформлення ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) на товар
(вантаж), який перевозитиметься одночасно в декількох вагонах за
окремими перевізними документами, оригінал ВМД долучається
працівником станції відправлення до перевізних документів на один
з цих вагонів. У графі 23 цих накладних УМВС або в графі 9
накладних ЦІМ або ЦІМ/УМВС на інші вагони працівником залізниці
вчиняється запис "Оригінал ВМД N _______________ долучено до
документів на вагон N ________________", який засвідчується
підписом цього працівника залізниці й відбитком календарного
штемпеля. У разі затримки вагона з оригіналом ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) або ПМД з технічних чи інших причин на станції на
шляху прямування працівник цієї станції перекладає ВМД або ПМД з
пакета документів на цей вагон до пакета документів на інший
вагон, який рухається далі, про що робиться відмітка в графі 23
накладної УМВС або в графі 9 накладних ЦІМ або ЦІМ/УМВС.
4.3. ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), перевізні та супровідні
документи з відмітками посадової особи митниці відправлення
передаються декларантом або вповноваженою ним особою на станцію
відправлення для прийняття товарів (вантажів) до перевезення. Наявність відбитка календарного штемпеля на документах,
зазначених у частині першій цього пункту, свідчить про взяття
залізницею солідарного зобов'язання щодо перевезення товарів
(вантажів) та щодо дотримання митних правил.
4.4. Якщо на шляху прямування вагонів з товарами (вантажами),
які перебувають під митним контролем, з'ясовується в результаті
перевірки, регламентованої частиною третьою параграфа 2 статті 12
УМВС ( 998_011 ), невідповідність (перевищено межі похибки ваг і
природної втрати товару (вантажу)) фактичної ваги товару (вантажу)
вазі, зазначеній у перевізних документах, начальник цієї станції
письмово повідомляє найближчу митницю (або митний пост), у зоні
діяльності якої розташована станція, про виявлену невідповідність
і про потребу виконання відповідних дій, а такі вагони підлягають
відчепленню. Норми природної втрати товару (вантажу) й граничного
розходження при визначенні маси нетто встановлені статтею 24 УМВС
( 998_011 ) та пунктом 27 Правил видачі вантажів ( z0862-00 ),
затверджених наказом Міністерства транспорту України від
21.11.2000 N 644 ( z0861-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 24.11.2000 за N 862/5083 (зі змінами).
4.5. Після отримання такого повідомлення митниця реєструє
його в установленому порядку й направляє посадову особу митниці
для митного контролю стану товару (вантажу) шляхом проведення
митного огляду товарів (вантажів) відповідно до глави 7 цієї
Інструкції. За результатами перевірки у разі необхідності працівником
залізниці складається комерційний акт відповідно до статті 18 УМВС
( 998_011 ) і робиться відмітка про це в графі "Комерційний акт"
накладної. Копія акта залишається в справах митниці. Також
складається акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним
у потрібних для здійснення митного контролю документах, про
пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування та акт про
проведення митного огляду.
4.6. У разі з'ясування митницею, що виявлена невідповідність
цих товарів (вантажів) не є результатом навмисних дій чи грубої
недбалості перевізника, відправника чи одержувача й перевищує
максимально допустиму вантажопідйомність вагона, згідно з пунктом
1 параграфа 4 статті 12 УМВС ( 998_011 ) розглядається питання
вивантаження виявленого надлишку товару (вантажу) і повернення
його вантажовідправникові. У разі потреби проведення з товарами (вантажами) операцій
(вивантаження або перевантаження), які можуть проводитися тільки з
дозволу митниці та з повідомленням власника товару (вантажу) або
вповноваженої ним особи, начальник станції письмово звертається до
митниці, у зоні діяльності якої розташована станція, за дозволом
на їх проведення. Рішення про надання дозволу приймається митним
органом, як правило, протягом доби. Після вивантаження надлишку
товару (вантажу) вагон у встановленому порядку направляється на
станцію призначення.
4.7. У разі з'ясування митницею, що виявлена невідповідність
товару (вантажу), що перевозився у вагоні, сталася внаслідок
порушення митних правил, митниця вчиняє дії відповідно до митного
законодавства.
4.8. Працівник прикордонної передавальної станції
зобов'язаний повідомити митницю призначення про прибуття
залізничного вантажного поїзда, яким товари (вантажі) вивозяться
за межі митної території України, шляхом подання їй документів
(передатних відомостей, ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), ДКД,
дозволів державних контрольних органів на вивезення товарів
(вантажів) (у випадках, передбачених законодавством), оригіналів
накладних, примірника дорожньої відомості та інших
товаросупровідних документів) у строк, визначений технологічним
процесом роботи станції, погодженим цією митницею.
4.9. Посадова особа митниці призначення в передатній
відомості проставляє дату та час прийняття й повернення
документів. Тривалість проведення митного контролю й митного оформлення
товарів (вантажів) визначається відповідно до Митного кодексу
України ( 92-15 ) та технологічного процесу роботи станції,
погодженого цією митницею.
4.10. У разі надходження на прикордонну передавальну станцію
товарів (вантажів), щодо яких є потреба проведення митного огляду
(переогляду), посадова особа митниці призначення здійснює
необхідні митні процедури відповідно до законодавства України.
4.11. У разі надходження на прикордонну передавальну станцію
товарів (вантажів) з порушенням вимог цієї Інструкції або товарів
(вантажів), щодо яких є потреба провести митний огляд (переогляд),
посадова особа митниці призначення в накладній під найменуванням
товарів (вантажів) учиняє запис "Пропуск заборонено" і зазначає
підставу для прийняття такого рішення. Запис завіряється підписом
і відбитком штампа "Під митним контролем" цієї посадової особи, і
документи повертаються працівникові станції. Про затримку товарів
(вантажів) складається акт загальної форми, у якому зазначається
час початку й закінчення проведення митного огляду (переогляду) і
який підписується особами, що брали участь у проведенні цього
огляду (переогляду).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »