Документ z1161-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.2017, підстава - z0900-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.11.2009 N 50
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2009 р.
за N 1161/17177

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства культури
N 619 ( z0900-17 ) від 30.06.2017 }

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів
у сільській місцевості

Відповідно до підпункту 13 пункту 4 Положення про
Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п )
(зі змінами), з метою вивчення, удосконалення та активізації
діяльності клубних закладів у сільській місцевості, пошуку нових
форм і методів культурного обслуговування сільського населення,
привернення уваги державних органів влади до проблем культури села
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс
клубних закладів у сільській місцевості (далі - Огляд-конкурс),
додається.
2. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим, управлінням культури і туризму обласних та Севастопольської
міської державних адміністрацій сприяти проведенню Огляду-конкурсу
клубних закладів у сільській місцевості (відповідно до Положення)
із залученням до його проведення управлінь освіти і науки,
обласних міжгалузевих профспілок, працівників підприємств, установ
та організацій (за їх згодою).
3. Управлінню стратегічного планування соціокультурного
розвитку та регіональної політики у сфері культури забезпечити,
починаючи з 2010 року, проведення II (заключного) етапу
Огляду-конкурсу та підбиття його підсумків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра О.Г.Бенч.
Перший заступник Міністра В.В.Корнієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
10.11.2009 N 50
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2009 р.
за N 1161/17177

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів
у сільській місцевості

I. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у
сільській місцевості (далі - Огляд-конкурс) проводиться з метою
вивчення, удосконалення та активізації діяльності клубних закладів
у сільській місцевості, пошуку нових форм і методів культурного
обслуговування населення, привернення уваги державних органів
влади до проблем культури села.
1.2. Засновником Огляду-конкурсу є МКТ.
1.3. Організаторами Огляду-конкурсу є: МКТ, Міністерство
культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, управління
культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій.
1.4. Основними завданнями Огляду-конкурсу є: поширення кращого досвіду роботи клубних закладів у сільській
місцевості; удосконалення культурного обслуговування населення клубними
закладами у сільській місцевості; залучення різновікових груп населення, зокрема талановитої
сільської молоді, творчо-обдарованих дітей, до музичного,
театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва; підвищення художнього рівня аматорських колективів клубних
закладів у сільській місцевості; піднесення престижу працівників клубних закладів у сільській
місцевості; сприяння підвищенню рівня кадрового забезпечення клубних
закладів у сільській місцевості; створення належних умов для розвитку усіх видів і жанрів
аматорського мистецтва, традиційної народної культури, творчих
об'єднань та клубів за інтересами; сприяння в реалізації нових культурно-мистецьких проектів,
спрямованих на духовне відродження села з урахуванням традицій,
звичаїв, обрядів, самобутності та особливостей територіальної
громади.
1.5. В Огляді-конкурсі можуть брати участь усі клубні заклади
сільської місцевості.
II. Оргкомітети та журі Огляду-конкурсу
2.1. Для організації та проведення Огляду-конкурсу
створюється всеукраїнське журі, до складу якого входять
представники МКТ, наукових установ, творчих спілок, профспілкових
та громадських організацій. Персональний склад всеукраїнського журі затверджується
наказом МКТ.
2.2. Всеукраїнське журі вивчає матеріали, що надійшли від
регіональних журі, та визначає переможців заключного етапу
Огляду-конкурсу.
2.3. Для організації та проведення регіональних етапів у
кожному регіоні створюються регіональні організаційні комітети
Огляду-конкурсу (далі - Регіональні оргкомітети). До складу
Регіональних оргкомітетів можуть входити представники органів
місцевого самоврядування, керівники та спеціалісти установ та
закладів культури, сільськогосподарських підприємств, творчих
спілок, міжгалузевих профспілок, засобів масової інформації тощо. Персональний склад Регіональних оргкомітетів затверджується
наказами територіальних органів МКТ.
2.4. Регіональний оргкомітет: визначає порядок і умови проведення Огляду-конкурсу на
місцях; формує план проведення регіонального етапу Огляду-конкурсу; здійснює організацію та проведення регіонального етапу
Огляду-конкурсу; за результатами вивчення та аналізу діяльності клубних
закладів у сільській місцевості визначає переможців регіонального
етапу Огляду-конкурсу.
2.5. За підсумками регіонального етапу Огляду-конкурсу
Регіональні оргкомітети подають всеукраїнському журі для розгляду
і опрацювання матеріали щодо переможця Огляду-конкурсу в регіоні. Усі матеріали надсилаються до МКТ.
III. Порядок організації
та проведення Огляду-конкурсу
3.1. Огляд-конкурс проводиться раз на два роки у два етапи: I етап (регіональний) - проводиться в Автономній Республіці
Крим, областях та м. Севастополі (до 1 листопада відповідного
року).
3.2. Для участі у регіональному Огляді-конкурсі кожен клубний
заклад готує та надає матеріали про проведену роботу протягом
останніх 2-х років за відповідними напрямами його діяльності: організація культурно-дозвіллєвої роботи, зокрема для дітей
та молоді; розвиток матеріально-технічної бази клубного закладу; впровадження нових культурно-творчих ініціатив, господарської
самостійності; реалізація найцікавіших творчих проектів; розвиток усіх видів і жанрів аматорського мистецтва,
традиційної культури, української обрядовості, народних промислів
та ремесел.
3.3. II етап (всеукраїнський) - заключний етап
Огляду-конкурсу (листопад - грудень відповідного року) включає: вивчення та узагальнення всеукраїнським журі матеріалів,
представлених Регіональними оргкомітетами; визначення переможців заключного етапу Огляду-конкурсу; проведення науково-практичної конференції за підсумками
Огляду-конкурсу.
IV. Критерії оцінки
Критеріями оцінки учасників Огляду-конкурсу є: наявність у клубному закладі постійнодіючих, кількість
новоутворених творчих колективів за жанрами, клубних формувань,
клубів за інтересами тощо; різноманітність форм культурно-дозвіллєвої роботи; рівень кадрового забезпечення (фахова освіта, творчий підхід
до виконання функціональних обов'язків); системність (програми, перспективні плани), новаторство та
нетрадиційні форми діяльності клубного закладу; участь клубних закладів у міжнародних, всеукраїнських,
регіональних культурно-мистецьких заходах (творчих звітах,
оглядах, конкурсах тощо); стан матеріально-технічної бази клубного закладу; взаємодія з навчальними та позашкільними закладами; співпраця з громадськими організаціями,
національно-культурними товариствами, культурологічними
формуваннями і фондами та іншими; висвітлення практики і досвіду роботи закладу в засобах
масової інформації.
V. Фінансування Огляду-конкурсу
5.1. Регіональний етап Огляду-конкурсу здійснюється за
рахунок коштів відповідних бюджетів та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
5.2. Проведення конференції за підсумками Огляду-конкурсу
здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених МКТ у Державному
бюджеті України на відповідний рік.
VI. Підсумки та нагороди Огляду-конкурсу
6.1. Для переможців встановлюються одне перше, два других,
три третіх місця.
6.2. Всеукраїнське журі подає МКТ кандидатури переможців
заключного етапу Огляду-конкурсу, які посіли перше, друге і третє
місця, для відзначення дипломами і відомчими нагородами. МКТ може
рекомендувати кандидатури переможців заключного етапу
Огляду-конкурсу до відзначення відомчими заохочувальними
відзнаками МКТ.
6.3. Нагородження переможців Огляду-конкурсу проводиться у
березні з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників
культури та аматорів народного мистецтва.
6.4. За ініціативою підприємств, установ, організацій та
інших спонсорів Огляду-конкурсу за погодженням з Регіональними
оргкомітетами можуть додатково встановлюватися заохочувальні
премії, призи, інші відзнаки.
Начальник відділу аналізу
та прогнозування
соціокультурного
розвитку регіонів О.А.Білецькавгору