Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх [...]
МОЗ України; Наказ, Форма, Програма [...] від 08.10.2007623
Документ z1197-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2007
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
08.10.2007 N 623
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2007 р.
за N 1197/14464

Про затвердження форм
індивідуальної програми реабілітації інваліда,
дитини-інваліда та Порядку їх складання

З метою реалізації ст. 23 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) та відповідно до пунктів 6, 9
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня
2007 року N 757 ( 757-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми індивідуальної програми реабілітації
інваліда, дитини-інваліда та Порядок їх складання, що додаються.
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської,
Львівської, Харківської, Київської, Головного управління охорони
здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони
здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та
медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я
Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити
виконання цього наказу.
3. Директорам Українського державного науково-дослідного
інституту медико-соціальних проблем інвалідності та Українського
державного науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів
забезпечити надання методичної допомоги медико-соціальним
експертним комісіям, лікарсько-консультативним комісіям
лікувально-профілактичних закладів щодо якісного заповнення форм
індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда.
4. Начальнику відділу медико-соціальної експертизи та проблем
інвалідності Департаменту розвитку медичної допомоги подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
5. Визнати такою, що втратила чинність, форму медичної
облікової документації N 160/о ( va224282-03 ) "Індивідуальна
програма реабілітації інваліда", затверджену наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 19.05.2003 N 224 ( v0224282-03 ) "Про
затвердження форм медичної облікової документації, що
використовується в медико-соціальних експертних комісіях".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр Ю.О.Гайдаєв
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України М.М.Папієв
Міністр освіти і науки
україни С.М.Ніколаєнко
Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту В.П.Корж

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
08.10.2007 N 623

ФОРМА
індивідуальної програми реабілітації
інваліда, що видається медико-соціальними
експертними комісіями

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є
обов'язковою для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, реабілітаційними установами,
підприємствами, організаціями, у яких працює або перебуває
інвалід, дитина-інвалід, незалежно від їх відомчої
підпорядкованості, типу і форми власності (стаття 23 Закону
України "Про реабілітацію інвалідів в Україні")

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
реабілітації інваліда N _____
(вікова категорія від 18 років і старше)

Дата заповнення ____________ МСЕК ___________________________
(найменування МСЕК)
1. Прізвище, ім'я, по батькові інваліда _____________________
2. Дата народження ________________ 3. Стать ________________
4. Місце проживання ___________________ тел. ________________
5. Освіта: немає; дошкільна освіта; початкова загальна
освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня
освіта; професійно-технічна освіта; неповна вища освіта; базова
вища освіта; повна вища освіта (підкреслити).
6. Професія _________________________________________________
7. Працює (спеціальність, посада) ___________________________
8. Група інвалідності _________ Причина інвалідності ________
9. Загальна тривалість перебування на інвалідності __________
10. Програма реабілітації складена: уперше, удруге
(підкреслити)
11. Клініко-функціональний діагноз та код за МКХ-10 _________ __________________________________________________________________
12. Супутні захворювання (код за МКХ-10) ____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
13. Обмеження життєдіяльності:
------------------------------------------------------------------ | N | Види обмеження | Ступінь обмеження | | | |-----------------------| | | | до | після | | | | виконання | виконання | | | | ІПР | ІПР | | | |-----------+-----------| | | |I |II |III |I |II |III | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.1 |до самообслуговування | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.2 |до пересування | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.3 |до орієнтації | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.4 |до спілкування | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.5 |до контролю за своєю поведінкою | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.6 |до трудової діяльності | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.7 |до навчання | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| |13.7.1 |до професійного навчання | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| |13.7.2 |до здобуття освіти | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
14. Реабілітаційні заходи та їх реалізація
--------------------------------------------------------------------------- | Види та форми | Рекомендації МСЕК | Коригування |Відмітка | | реабілітаційних |---------------------------|реабілітаційних| про | | заходів |обсяг| термін | місце | заходів |виконання| | | |проведення|проведення| | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |I Послуги | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |1. Медична | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |відновна терапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |профілактичні | | | | | | |заходи | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |реконструктивна | | | | | | |хірургія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |санаторно-курортне | | | | | | |лікування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психіатрична | | | | | | |допомога | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |слухопротезування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |кохлеарна | | | | | | |імплантація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |медичне | | | | | | |спостереження | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |2. Психолого- | | | | | | |педагогічна | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |консультування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психолого- | | | | | | |педагогічна | | | | | | |діагностика | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психолого- | | | | | | |педагогічний | | | | | | |патронаж | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психологічна та | | | | | | |педагогічна | | | | | | |корекція | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |освітні послуги: | | | | | | |- колективна форма | | | | | | |навчання, у тому | | | | | | |числі інтегроване | | | | | | |та інклюзивне | | | | | | |навчання | | | | | | |- індивідуальна | | | | | | |форма навчання | | | | | | |- дистанційна форма| | | | | | |навчання, екстернат| | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |3. Фізична | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |консультування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |ерготерапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |кінезотерапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |лікувальний масаж | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |лікувальна | | | | | | |фізкультура | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |4. Професійна | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |експертиза | | | | | | |потенційних | | | | | | |професійних | | | | | | |здібностей | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійна | | | | | | |орієнтація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійний відбір | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійна | | | | | | |підготовка, | | | | | | |перепідготовка та | | | | | | |підвищення | | | | | | |кваліфікації | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійна освіта | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |5. Трудова | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |пристосування та | | | | | | |створення робочого | | | | | | |місця з урахуванням| | | | | | |безпеки та | | | | | | |особливих потреб | | | | | | |інваліда | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |раціональне | | | | | | |працевлаштування | | | | | | |(поновлення | | | | | | |трудової діяльності| | | | | | |інваліда за | | | | | | |колишньою або за | | | | | | |новою професією) | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |види професій і | | | | | | |спеціальності, | | | | | | |доступні за станом | | | | | | |здоров'я | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |6. Фізкультурно- | | | | | | |спортивна | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |навчання навичкам | | | | | | |занять з фізичної | | | | | | |культури | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |оздоровлення та | | | | | | |реабілітація у | | | | | | |таборах | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивної | | | | | | |реабілітації | | | | | | |інвалідів | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |навчально- | | | | | | |тренувальні заняття| | | | | | |з фізичної культури| | | | | | |і спорту | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |заняття спортом | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |7. Соціальна та | | | | | | |побутова | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |навчання основним | | | | | | |соціальним навичкам| | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |пристосування | | | | | | |меблів, | | | | | | |установлення | | | | | | |обладнання для | | | | | | |адаптації житлових | | | | | | |приміщень | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |соціально-побутовий| | | | | | |патронаж | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |працетерапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |II Технічні та | | | | | | |інші засоби | | | | | | |реабілітації | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |1. Засоби | | | | | | |пересування: | | | | | | |- крісла-колісні | | | | | | |(коляски) різних | | | | | | |типів | | | | | | |- палиці | | | | | | |- милиці | | | | | | |- допоміжні засоби | | | | | | |для ходіння | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |2. Спеціальні | | | | | | |засоби для | | | | | | |орієнтування, | | | | | | |спілкування та | | | | | | |обміну інформацією:| | | | | | |- мобільні | | | | | | |телефони для | | | | | | |письмового | | | | | | |спілкування, факси | | | | | | |та інші | | | | | | |сурдотехнічні | | | | | | |засоби | | | | | | |- спеціальні | | | | | | |магнітофони | | | | | | |- електронні | | | | | | |записні книжки з | | | | | | |брайлівським і | | | | | | |мовним виводом | | | | | | |- телевізійні | | | | | | |збільшувальні | | | | | | |прилади | | | | | | |- прилад для письма| | | | | | |шрифтом за Брайлем | | | | | | |- тифломагнітоли | | | | | | |- машини, що | | | | | | |читають | | | | | | |- папір для писання| | | | | | |рельєфно-крапковим | | | | | | |шрифтом Брайля | | | | | | |- диктофони | | | | | | |- плеєри для | | | | | | |відтворення | | | | | | |звукозапису | | | | | | |- годинник | | | | | | |- книги, | | | | | | |видруковані | | | | | | |шрифтом Брайля | | | | | | |- тростини | | | | | | |тактильні | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |3. Спеціальні | | | | | | |засоби для | | | | | | |самообслуговування:| | | | | | |- допоміжні | | | | | | |побутові пристрої | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |4. Спеціальні | | | | | | |засоби для догляду:| | | | | | |- допоміжні засоби | | | | | | |для туалету | | | | | | |- допоміжні засоби | | | | | | |для підіймання | | | | | | |- крісла-стільці із| | | | | | |санітарним | | | | | | |оснащенням | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |5. Спеціальні | | | | | | |засоби для освіти і| | | | | | |занять трудовою | | | | | | |діяльністю: | | | | | | |- комп'ютерні | | | | | | |програми для | | | | | | |навчання | | | | | | |- спеціальні | | | | | | |підручники, | | | | | | |література шрифтом | | | | | | |Брайля | | | | | | |- меблі | | | | | | |спеціального | | | | | | |призначення | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |6. Протезні вироби:| | | | | | |- ортопедичні | | | | | | |вироби | | | | | | |- ортопедичне | | | | | | |взуття | | | | | | |- спеціальний одяг | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |7. Спеціальне | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивне | | | | | | |обладнання і | | | | | | |спорядження, | | | | | | |спортивний | | | | | | |інвентар: | | | | | | |- тренажери | | | | | | |- спеціальні | | | | | | |крісла-колісні | | | | | | |(коляски) для | | | | | | |заняття окремими | | | | | | |видами спорту | | | | | | |- шведська стінка | | | | | | |- інші спеціальні | | | | | | |тренажери та | | | | | | |спеціальне | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивне | | | | | | |обладнання | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |III Вироби | | | | | | |медичного | | | | | | |призначення | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |- протезування | | | | | | |клапанів | | | | | | |- забезпечення | | | | | | |кардіостимуляторами| | | | | | |(ШВРС) | | | | | | |- ендопротези та | | | | | | |інші вироби | | | | | | |медичного | | | | | | |призначення згідно | | | | | | |зі стандартами МОЗ | | | | | | |- сечоприймачі | | | | | | |- калоприймачі | | | | | | |- слухові апарати | | | | | | |- очні протези | | | | | | |(тимчасові або | | | | | | |індивідуальні) | | | | | | |- окуляри | | | | | | |- контактні лінзи | | | | | | |- лупи | | | | | | |- гіперокуляри | | | | | | |- світлофільтри | | | | | | |- діафрагмальні, | | | | | | |мінусові ручні | | | | | | |лінзи | | | | | | |- акустичні окуляри| | | | | | |- тростини | | | | | | |- епіпротези, | | | | | | |орбітальний | | | | | | |імплантат для | | | | | | |операції енуклеації| | | | | | |ока | | | | | | |- протези зубів, | | | | | | |щелеп | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
15. Реабілітаційний потенціал: високий, середній, низький
(підкреслити).
16. Мета реабілітації: відновлення обмеження життєдіяльності
(часткове, повне), відновлення соціально-побутового стану
(часткове, повне), відновлення професійної та трудової діяльності
(часткове, повне), технічна компенсація обмеження життєдіяльності
(підкреслити), інше (вписати) ______
17. Проведена співбесіда з інвалідом; Дата __________ Підпис фахівця ______________________________
18. Додаткові відмітки (побажання інваліда, його законного
представника) ____________________________________________________
19. Дата контролю за виконанням ІПР _________________________
20. Підпис інваліда (законного представника) ________________
Підпис Голови МСЕК Печатка МСЕК
21. Результати реабілітації:
21.1. Обмеження життєдіяльності: відновлено повністю;
відновлено частково; не відновлено, погіршено (підкреслити).
21.2. Побутова активність: повністю відновлена; частково; без
динаміки; погіршилась (підкреслити).
21.3. Технічні засоби: компенсують обмеженість
життєдіяльності в повному обсязі; частково; не компенсують
(підкреслити).
21.4. Рекомендації щодо подальшої реабілітації: не потребує,
потребує продовження реабілітаційних заходів (підкреслити або
вказати яких) ____________________________________________________
21.5. ІПР виконана: у повному обсязі; частково; не виконана
(підкреслити).
21.6. Мета ІПР: досягнута; не досягнута (підкреслити).
21.7. Причини невиконання ІПР: небажання інваліда;
ускладнення при отриманні реабілітаційної допомоги; інше
(підкреслити).
Підсумки МСЕК щодо результатів реабілітації _____________________
Підпис голови та членів МСЕК ______________________
(ініціали, прізвище)
Печатка МСЕК __________________ Дата _______________________
Начальник Відділу
медико-соціальної експертизи
та проблем інвалідності В.В.Марунич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ
08.10.2007 N 623

ФОРМА
індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, що видається
лікарсько-консультативними комісіями
лікувально-профілактичних закладів

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов'язковою
для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами,
установами, організаціями, у яких працює або перебуває інвалід,
дитина-інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу
і форми власності (стаття 23 Закону України "Про реабілітацію
інвалідів в Україні")

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
реабілітації дитини-інваліда N _____
(вікова категорія від 0 до 18 років)

Дата заповнення _________ ЛКК _______________________________
(найменування
лікувально-профілактичного
закладу)
1. Прізвище, ім'я, по батькові дитини-інваліда ______________
2. Дата народження _________________ 3. Стать _______________
4. Місце проживання ___________________ тел. ________________
5. Освіта: немає; дошкільна освіта; початкова загальна
освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня
освіта; професійно-технічна освіта; неповна вища освіта; базова
вища освіта; повна вища освіта (підкреслити)
6. Професія _________________________________________________
7. Працює (спеціальність, посада) ___________________________
8. Наявність інвалідності ___________________________________
9. Загальна тривалість перебування на інвалідності __________________________________________________________________
10. Програма реабілітації складена: уперше, удруге
(підкреслити)
11. Клініко-функціональний діагноз та код за МКХ-10 _________ __________________________________________________________________
12. Супутні захворювання (код за МКХ-10) ____________________ __________________________________________________________________
13. Обмеження життєдіяльності:
------------------------------------------------------------------ | N | Види обмеження | Ступінь обмеження | | | |-----------------------| | | | до | після | | | | виконання | виконання | | | | ІПР | ІПР | | | |-----------+-----------| | | |I |II |III |I |II |III | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.1 |до самообслуговування | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.2 |до пересування | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.3 |до орієнтації | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.4 |до спілкування | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.5 |до контролю за своєю поведінкою | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.6 |до трудової діяльності | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| | 13.7 |до навчання | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| |13.7.1 |до професійного навчання | | | | | | | |-------+--------------------------------+--+---+----+--+---+----| |13.7.2 |до здобуття освіти | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
14. Реабілітаційні заходи та їх реалізація
--------------------------------------------------------------------------- | Види та форми | Рекомендації ЛКК | Коригування |Відмітка | | реабілітаційних |---------------------------|реабілітаційних| про | | заходів |обсяг| терміни | місце | заходів |виконання| | | |проведення|проведення| | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |I Послуги | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |1. Медична | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |відновна терапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |профілактичні | | | | | | |заходи | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |санаторно-курортне | | | | | | |лікування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |реконструктивна | | | | | | |хірургія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психіатрична | | | | | | |допомога | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |слухопротезування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |кохлеарна | | | | | | |імплантація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |медичне | | | | | | |спостереження | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |2. Психолого- | | | | | | |педагогічна | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |консультування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психолого- | | | | | | |педагогічна | | | | | | |діагностика | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психолого- | | | | | | |педагогічний | | | | | | |патронаж | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |психологічна та | | | | | | |педагогічна | | | | | | |корекція | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |освітні послуги: | | | | | | |- колективна форма | | | | | | |навчання, у тому | | | | | | |числі інтегроване | | | | | | |та інклюзивне | | | | | | |навчання | | | | | | |- індивідуальна | | | | | | |форма навчання | | | | | | |- дистанційна форма| | | | | | |навчання, екстернат| | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |3. Фізична | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |консультування | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |ерготерапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |кінезотерапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |лікувальний масаж | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |лікувальна | | | | | | |фізкультура | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |4. Професійна | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійна | | | | | | |орієнтація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійний відбір | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійна освіта | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |експертиза | | | | | | |потенційних | | | | | | |професійних | | | | | | |здібностей | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |професійна | | | | | | |підготовка, | | | | | | |перепідготовка та | | | | | | |підвищення | | | | | | |кваліфікації | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |5. Трудова | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |пристосування та | | | | | | |створення робочого| | | | | | |місця з урахуванням| | | | | | |безпеки та фізичних| | | | | | |можливостей | | | | | | |інваліда | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |раціональне | | | | | | |працевлаштування | | | | | | |(поновлення | | | | | | |трудової діяльності| | | | | | |інваліда за | | | | | | |колишньою або за | | | | | | |новою професією) | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |види професій і | | | | | | |спеціальності, | | | | | | |доступні за станом | | | | | | |здоров'я | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |6. Фізкультурно- | | | | | | |спортивна | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |навчання заняттям з| | | | | | |фізичної культури | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |оздоровлення та | | | | | | |реабілітація у | | | | | | |таборах | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивної | | | | | | |реабілітації | | | | | | |інвалідів | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |навчально- | | | | | | |тренувальні заняття| | | | | | |з фізичної культури| | | | | | |і спорту | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |заняття спортом | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |7. Соціальна та | | | | | | |побутова | | | | | | |реабілітація | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |навчання основним | | | | | | |соціальним навичкам| | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |соціально-побутовий| | | | | | |патронаж | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |працетерапія | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |пристосування | | | | | | |меблів, | | | | | | |установлення | | | | | | |обладнання для | | | | | | |адаптації житлових | | | | | | |приміщень | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |II Технічні та | | | | | | |інші засоби | | | | | | |реабілітації | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |1. Засоби | | | | | | |пересування: | | | | | | |- крісла-колісні | | | | | | |(коляски) різних | | | | | | |типів | | | | | | |- палиці | | | | | | |- милиці | | | | | | |- допоміжні засоби | | | | | | |для ходіння | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |2. Спеціальні | | | | | | |засоби для | | | | | | |орієнтування, | | | | | | |спілкування та | | | | | | |обміну інформацією:| | | | | | |- мобільні телефони| | | | | | |для письмового | | | | | | |спілкування, факси | | | | | | |та інші | | | | | | |сурдотехнічні | | | | | | |засоби | | | | | | |- спеціальні | | | | | | |магнітофони | | | | | | |- електронні | | | | | | |записні книжки з | | | | | | |брайлівським і | | | | | | |мовним виводом | | | | | | |- телевізійні | | | | | | |збільшувальні | | | | | | |прилади | | | | | | |- тифломагнітоли | | | | | | |- машини, що | | | | | | |читають | | | | | | |- прилад для письма| | | | | | |шрифтом Брайля | | | | | | |- папір для писання| | | | | | |рельєфно-крапковим | | | | | | |шрифтом Брайля | | | | | | |- диктофони | | | | | | |- плеєри для | | | | | | |відтворення | | | | | | |звукозапису | | | | | | |- годинник | | | | | | |- тростини | | | | | | |тактильні | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |3. Спеціальні | | | | | | |засоби для | | | | | | |самообслуговування:| | | | | | |- допоміжні | | | | | | |побутові пристрої | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |4. Спеціальні | | | | | | |засоби для догляду:| | | | | | |- допоміжні засоби | | | | | | |для туалету | | | | | | |- допоміжні засоби | | | | | | |для підіймання | | | | | | |- крісла-стільці із| | | | | | |санітарним | | | | | | |оснащенням | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |5. Спеціальні | | | | | | |засоби для освіти і| | | | | | |занять трудовою | | | | | | |діяльністю | | | | | | |- меблі | | | | | | |спеціального | | | | | | |призначення | | | | | | |- комп'ютерні | | | | | | |програми для | | | | | | |навчання | | | | | | |- спеціальні | | | | | | |підручники, | | | | | | |література шрифтом | | | | | | |Брайля | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |6. Протезні вироби:| | | | | | |- ортопедичні | | | | | | |вироби | | | | | | |- ортопедичне | | | | | | |взуття | | | | | | |- спеціальний одяг | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |7. Спеціальне | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивне | | | | | | |обладнання і | | | | | | |спорядження, | | | | | | |спортивний | | | | | | |інвентар: | | | | | | |- спеціальні | | | | | | |крісла-колісні для | | | | | | |занять окремими | | | | | | |видами спорту | | | | | | |- шведська стінка, | | | | | | |інші спеціальні | | | | | | |тренажери | | | | | | |- спеціальне | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | |спортивне | | | | | | |обладнання | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |III Вироби | | | | | | |медичного | | | | | | |призначення | | | | | | |-------------------+-----+----------+----------+---------------+---------| |- протезування | | | | | | |клапанів | | | | | | |- забезпечення | | | | | | |кардіостимуляторами| | | | | | |(ШВРС) | | | | | | |- ендопротези та | | | | | | |інші вироби | | | | | | |медичного | | | | | | |призначення згідно | | | | | | |зі стандартами МОЗ | | | | | | |- сечоприймачі | | | | | | |- калоприймачі | | | | | | |- слухові апарати | | | | | | |- очні протези | | | | | | |(тимчасові або | | | | | | |індивідуальні) | | | | | | |- окуляри | | | | | | |- контактні лінзи | | | | | | |- лупи | | | | | | |- гіперокуляри | | | | | | |- світлофільтри | | | | | | |- діафрагмальні, | | | | | | |мінусові ручні | | | | | | |лінзи | | | | | | |- акустичні окуляри| | | | | | |- епіпротези, | | | | | | |орбітальний | | | | | | |імплантат для | | | | | | |операції енуклеації| | | | | | |ока | | | | | | |- протези зубів, | | | | | | |щелеп | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »